Přihlášky do ŠD 2022/23 pro budoucí 2. a 3.třídy

Vážení rodiče,

dnešním dnem 11.6. přijímáme přihlášky žáků budoucích druhých a třetích tříd a připomínáme, že nástup docházky do ŠD od 1.9. je přímo podmíněn právě podáním této přihlášky.

Upozornění: Jedná se o přihlášku pro školní rok 2022/23, proto prosím uvádějte třídu, kterou bude žák/žákyně v příštím školním roce navštěvovat (nynější 1.A = budoucí 2.A)

Formulář k vyplnění přihlášky zde.

Vyplněním Google formuláře, Vám přijde vzápětí na uvedený email vyplněná přihláška v PDF formátu s dalšími instrukcemi. (Pokud by se stalo, že přijde neúplná nebo částečně vyplněná přihláška, tak tuto přihlášku nepodepisujte a neposílejte po dětech.Kopie přihlášky je také odeslána vedoucímu vychovateli ŠD. Přihlášku je nutné podepsat a poslat po svém dítěti, který ji následně předá svému vychovateli. Přihlášku můžete podepsat i elektronicky a odeslat na k tomu určenou emailovou adresu prihlaskysd@donovalskazs.cz (tento email neslouží pro komunikaci). Do předmětu uveďte jméno žáka (příjmení a jméno) a třídu pro šk. rok 2022/23 (uvedeno v Google formuláři v přihlášce) např. Novák Jan 1.A a to z důvodu, že se automaticky řadí do složek a nedojde tak, k přiřazení do jiné složky.

!Nezasílejte své přihlášky formou obrázků, fotek atd. (přihlášky jsou nečitelné, tmavé a někdy i ve špatné kvalitě v takovém případě je přihláška neplatná)! Pouze formát PDF a to po řádném vyplnění.

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.