Evropské projekty

Od 1.9.2019 do 31.8.2021 pokračujeme v rámci výzvy Šablony II naším projektem “Učením k učení II” (registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0015141), spolufinancovaným Evropskou unií. Dotace ve výši 1 925 566,00 Kč bude využívána na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů či projektové dny. Nově je do projektu zapojena i školní družina.

plakat

Od 1.9.2017 – 31.8.2019 je naše instituce realizátorem projektu „Učením k učení“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0007706, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Celková výše podpory činí 1.394.548,- Kč.

Dalším z projektů, financovaných EU, je “Podpora polytechnického a přírodovědného vzdělávání na ZŠ Donovalská”. Náplní projektu je nově zřídit učebnu přírodních věd, vybavenou měřícími žákovskými sadami, interaktivní tabulí a přírodovědnými pomůckami a nově vybavit pracovnu dílen. Registrační číslo projektu je: CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000476.

EU vyzva 20