Tenisová škola

Otevírá od září další třídu se zaměřením na tenis pro žáky budoucích 1. až 3. tříd !!!

Intenzivní příprava žáků probíhá pod vedením zkušených trenérů a učitelů tělesné výchovy. Spojení výuky se sportovní přípravou.

Veškeré sportovní aktivity probíhají v areálu školy bez dalšího dojíždění. Výuka tenisu probíhá formou minitenisu a to 3x týdně v dopoledních hodinách v rámci rozvrhu jako součást vyučování.Možnost návaznosti na závodní a výkonnostní tenis.

Nabízíme: 2x antukový tenisový kurt
3x tenisový kurt – umělá tráva
2x tenisový kurt – krytá hala
2x tělocvična
nahrávací tenisový stroj
cvičná tenisová zeď
trenéry tenisu I.třídy, absolventy FTVS UK

Přihlášky zasílejte písemně na adresu školy: ZŠ Donovalská 1684, 149 00 Praha 4, ozn. TENIS a v přihlášce uveďte: Jméno a věk dítěte, adresu, bydliště a telefon. Informace : Mgr.Jiří Smrčka, tel.: 603 856 063 TENIS PRO ZÁVODNÍ HRÁČE A POKROČILÉ – možnost domluvy individuálních tréninků s jednotlivými trenéry – hráči mají možnost reprezentovat náš oddíl na “Přeborech Prahy smíšených družstvech”, nebo na individuálních tenisových turnajích, konaných po celé republice. TENIS PRO DOSPĚLÉ ZAČÁTEČNÍKY I POKROČILÉ – možnost domluvy individuálních tréninků s jednotlivými trenéry i v dopoledních hodinách nebo v sobotu a v neděli.

PŘEBOR ŠKOLY 2. A 3. TŘÍD – VÁNOCE 2013

 

UKÁZKY Z TRÉNINKU