Zaměstnanci

Vedení školy

Mgr. Pavel Dittrich Ředitel školy
Mgr. Katarína Jahnová Zástupkyně ředitele
Mgr. Tomáš Marek, DiS.
Zástupce ředitele
Marie Purkarová Hospodářka školy
Soňa Zemanová Hospodářka školy
Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce
Mgr. Eva Petříková Metodik prevence rizikového chování
Mgr. Simona Svačinová Školní psycholog

Učitelé prvního stupně

Mgr. Ludmila Charvátová I.A  
Mgr. Tereza Marková I.B
Mgr. Pavlína Vaníčková I.C
Mgr. Valerie Šámalová I.D
Mgr. Kateřina Tichá II.A
Mgr. Tereza Večeřová II.B
PhDr. Dana Haladová II.C
Mgr. Pavlína Jelínková II.D
Mgr. Monika Prieselová III.A
Mgr. Simona Kovačová III.B
Od 1.2.2021 rozdělena III.C
Mgr. Miluše Plechatá III.D
Mgr. Lenka Jandová III.E
Mgr. Šárka Jiráková IV.A
Mgr. Monika Čermáková IV.B
Mgr. Pavla Brhlíková IV.C
Marcel Šverčič
V.A
Mgr. Marcela Jordánová V.B
Mgr. Hana Pešáková V.C
Mgr. Milena Břečková V.D

Učitelé druhého stupně

Mgr. Pavel Dittrich   Z
Mgr. Katarína Jahnová   M
Mgr. Tomáš Marek, DiS.   Hv, Ov
Mgr. Jana Vindušková VI.A M
Mgr. Zdeňka Manochová VI.B Čj, Nj
Mgr. Eva Petříková VI.C Čj, Nj
Vladimír Kučera VI.D F,Pv
Bc. Andrea Košvancová VII.A Čj,D
Mgr. Dana Ludvíčková, DiS. VII.B Aj, Tv
Mgr. Tatiana Bašistová VII.C M
Bc. Kateřina Kašpárková VII.D Aj, Ch
Mgr. Soňa Adamírová VIII.A ČJ
Mgr. Lenka Čechová VIII.B Z, Tv
Mgr. Alena Kožíšková IX.A D, Rj
Mgr. Zuzana Mušková dipl. ek. IX.B Aj, Ov
Mgr. Eva Tománková IX.C Čj, Vv
Leontýna Pluhařová    
Renata Haubertová    
Mgr. Jiří Brabec   Z
Mgr. Hana Hronková   Př, Pv
Ing. Hana Pakostová, PhD.   Ch, Př, Aj
Bc. Jiří Hofman   Inf, Prg
Danuše Vergosová   Aj
Mgr. Radka Šťovíčková   Aj
Mgr. Petr Dudek   TV
Mgr. Hana Ptáčníková   TV, Aj, Inf
Ing. Luboš Souček   F
Mgr. Ludmila Vacková   Hv, Nj, Pv  

Školní družina

Tomáš Kiš Vedoucí vychovatel       
Bc. Lucie Vaňková Vychovatelka                   
Bc. Martina Krupičková Vychovatelka               
Bc. Lenka Nováková Vychovatelka                  
Lenka Tomášková Vychovatelka                 
Lucie Fišerová Vychovatelka                   
Kateřina Mitinová Vychovatelka                   
Petra Krčková Vychovatelka                  
Mgr. Kateřina Křížková Vychovatelka                   

Školní jídelna

Pavla Janotová vedoucí školní jídelny
Daniela Sitová vedoucí kuchařka
Zdena Řeřichová kuchařka
Libuše Čihařová
pomocná kuchařka
Renáta Čáhová pomocná kuchařka
Iveta Filipová pomocná kuchařka
Marta Chmelová pomocná kuchařka
Jitka Klejnová kuchařka
Monika Václavská kuchařka
Lenka Zímová pomocná kuchařka

Provozní pracovníci

Michael Pavlica Školník
Ivana Malušová Úklid
Pavla Tůmová Úklid
Lenka Špačková
Úklid
Věra Faitlová Úklid
Hana Feiglová
Úklid
Jovana Vacovská
Úklid
Anna Mrázová Úklid