Zaměstnanci

Vedení školy

Mgr. Tomáš Marek, DiS. Ředitel školy
Mgr. Katarína Jahnová Zástupkyně ředitele
Soňa Zemanová Zástupkyně ředitele pro ekonomicko-správní činnost
Mgr. Ondřej Tůma Zástupce ředitele
Marie Purkarová Hospodářka školy
Veronika Kriegerová Hospodářka školy
Mgr. Zuzana Mušková, dipl.ek. Výchovný poradce
Mgr. Vladimíra Plačková Výchovný poradce
Mgr. Dana Ludvíčková, DiS. Metodik prevence rizikového chování
Mgr. Lenka Pristačová Školní psycholog

Učitelé prvního stupně

Mgr. Monika Prieselová I.A
Mgr. Kateřina Tichá I.B
Mgr. Simona Kovačová I.C
Mgr. Pavlína Jelínková I.D
Mgr. Pavla Brhlíková II.A  
Mgr. Šárka Jiráková II.B
PhDr. Dana Haladová II.C
Martina Šulcová II.D
Mgr. Marcela Jordánová III.A  
Mgr. Hana Pešáková III.B
Mgr. Tereza Večeřová III.C
Mgr. Antónia Huljaková III.D
Mgr. Ludmila Charvátová IV.A
Mgr. Tereza Marková IV.B
Bc. Lenka Grund IV.C
Mgr. Valerie Šámalová IV.D
Mgr. Veronika Kuzminová V.A
Bc. Andrea Košvancová V.B
Bc. Kateřina Šiftová V.C

Učitelé druhého stupně

Mgr. Tomáš Marek   Hv
Mgr. Katarína Jahnová   M
Mgr. Kateřina Kašpárková VI.A Př, Ch, Zv
Mgr. Dana Ludvíčková, DiS. VI.B Aj, Tv, Vv
Bc. Marcel Šverčič, DiS. VI.C M
Mgr. Karolína Melounová VI.D
Mgr. Soňa Adamírová VII.A ČJ, Ov
Ing. Hana Pakostová, PhD. VII.B Př, Ch
Mgr. Lenka Čechová VII.C Z, Tv
Mgr. Ludmila Vacková VIII.A Hv, Ov
Mgr. Miloslav Cymbál VIII.B Tv, Inf
Mgr. Eva Tománková VIII.C Čj, Vv
Mgr. Vladimíra Plačková VIII.D Př, Pv, Ov
Mgr. Jana Vindušková IX.A M
Mgr. Zdeňka Manochová IX.B Čj, Nj
Přemysl Švanda IX.C Aj
Vladimír Kučera IX.D F,Pv
Mgr. Radovan Bogdanowicz   F
Mgr. Martin Průša   M
Ing. Monika Diblíková   Inf, Prg
Leontýna Pluhařová   Aj, Čj
Mgr. Jiří Brabec   Z
Bc. Jiří Hofman   Inf
Mgr. Radka Šťovíčková   Aj
Mgr. Jaroslav Halada   Čj, Dě, Nj
Mgr. Alena Kožíšková   Dě, Rj
Dana Vergosová   Aj
Mgr. Zuzana Mušková, dipl.ek.   Aj

Školní družina

Tomáš Kiš Vedoucí vychovatel       
   
Bc. Martina Krupičková Vychovatelka               
Bc. Lenka Nováková Vychovatelka                  
Karolína Jirouchová Vychovatelka                  
Lenka Tomášková Vychovatelka                 
Jarmila Šálová Vychovatelka                 
Kateřina Mitinová Vychovatelka                   
Petra Krčková Vychovatelka                  
Markéta Techlovská Vychovatelka                   

Školní jídelna

Pavla Janotová vedoucí školní jídelny
Daniela Sitová vedoucí kuchařka
Jitka Klejnová kuchařka
Renáta Čáhová
kuchařka
Iveta Filipová pomocná kuchařka
Lenka Zímová pomocná kuchařka
Zuzana Procházková pomocná kuchařka
Libuše Čihařová pomocná kuchařka
Hana Müllerová pomocná kuchařka
Jaroslava Filipská pomocná kuchařka
   

Provozní pracovníci

Michael Pavlica Školník
Anna Mrázová Úklid
Petra Brabcová Úklid, hlavní vrátnice
Marie Havlasová Úklid, vrátnice přístavba
Pavla Tůmová Úklid
Anastasia Ušakova
Úklid
Věra Faitlová Úklid
Hana Feiglová
Úklid
Larysa Kysenko Úklid