Zaměstnanci

Vedení školy

Mgr. Tomáš Marek, DiS. Ředitel školy
Mgr. Katarína Jahnová Zástupkyně ředitele
Soňa Zemanová Zástupkyně ředitele pro ekonomicko-správní činnost
Marie Purkarová Hospodářka školy
Veronika Kriegerová Hospodářka školy
Mgr. Zuzana Mušková, dipl.ek. Výchovný poradce
Mgr. Vladimíra Plačková Výchovný poradce
Mgr. Dana Ludvíčková, DiS. Metodik prevence rizikového chování
Mgr. Simona Svačinová Školní psycholog

Učitelé prvního stupně

Mgr. Pavla Brhlíková I.A  
Mgr. Šárka Jiráková I.B
PhDr. Dana Haladová I.C
Martina Šulcová I.D
Mgr. Marcela Jordánová II.A  
Mgr. Hana Pešáková II.B
Mgr. Tereza Večeřová II.C
Mgr. Antónia Huljaková II.D
Mgr. Ludmila Charvátová III.A
Mgr. Tereza Marková III.B
Bc. Lenka Grund III.C
Mgr. Valerie Šámalová III.D
Mgr. Kateřina Tichá IV.A
Mgr. Pavlína Jelínková IV.B
Ing. Kateřina Krejzová IV.C
Mgr. Monika Prieselová V.A
Mgr. Simona Kovačová V.B
Bc. Marcel Šverčič, DiS. V.C
Mgr. Karolína Melounová V.D

Učitelé druhého stupně

Mgr. Tomáš Marek   Hv
Mgr. Katarína Jahnová   M
Mgr. Soňa Adamírová VI.A ČJ, Ov
Ing. Hana Pakostová, PhD. VI.B Př, Ch
Mgr. Lenka Čechová VI.C Z, Tv
Mgr. Ludmila Vacková VII.A Hv, Ov
Mgr. Miloslav Cymbál VII.B Tv, Inf
Mgr. Eva Tománková VII.C Čj, Vv
Mgr. Vladimíra Plačková VII.D Př, Pv, Ov
Mgr. Jana Vindušková VIII.A M
Mgr. Zdeňka Manochová VIII.B Čj, Nj
Přemysl Švanda VIII.C Aj
Vladimír Kučera VIII.D F,Pv
Bc. Andrea Košvancová IX.A Čj,D,Nj,Vv
Mgr. Dana Ludvíčková, DiS. IX.B Aj, Tv, Vv
Mgr. Tatiana Bašistová IX.C M, Ov
Mgr. Kateřina Kašpárková IX.D Př, Ch, Zv
Bc. Kateřina Šiftová   Tv, Př, Vv, Hv
Mgr. Radovan Bogdanowicz   F
Bc. Lucie Brabcová   Z
Ing. Monika Diblíková   Inf, Prg
Leontýna Pluhařová   Aj, Čj
Renata Haubertová   Pv
Mgr. Jiří Brabec   Z
Bc. Jiří Hofman   Inf
Mgr. Radka Šťovíčková   Aj
Mgr. Jaroslav Halada   Čj, Dě, Ov
Mgr. Alena Kožíšková   Dě, Rj
Dana Vergosová   Aj
Mgr. Zuzana Mušková, dipl.ek.   Aj

Školní družina

Tomáš Kiš Vedoucí vychovatel       
   
Bc. Martina Krupičková Vychovatelka               
Bc. Lenka Nováková Vychovatelka                  
Karolína Jirouchová Vychovatelka                  
Lenka Tomášková Vychovatelka                 
Jarmila Šálová Vychovatelka                   
Kateřina Mitinová Vychovatelka                   
Petra Krčková Vychovatelka                  
Mgr. Kateřina Vaňharová Vychovatelka                   

Školní jídelna

Pavla Janotová vedoucí školní jídelny
Daniela Sitová vedoucí kuchařka
Jitka Klejnová kuchařka
Renáta Čáhová
kuchařka
Marta Chmelová pomocná kuchařka
Iveta Filipová pomocná kuchařka
Lenka Zímová pomocná kuchařka
Libuše Čihařová pomocná kuchařka
Zuzana Procházková pomocná kuchařka
Dominika Bobková pomocná kuchařka

Provozní pracovníci

Michael Pavlica Školník
Jiří Nekovář Úklid
Ivana Malušová Úklid
Pavla Tůmová Úklid
Anastasia Ušakova
Úklid
Věra Faitlová Úklid
Hana Feiglová
Úklid
Alena Zikmundová Úklid
Anna Mrázová Úklid