Zaměstnanci

Vedení školy

Mgr. Tomáš Marek, DiS. Ředitel školy
Mgr. Katarína Jahnová Zástupkyně ředitele
   
Marie Purkarová Hospodářka školy
Soňa Zemanová Hospodářka školy
Mgr. Zuzana Mušková, dipl.ek. Výchovný poradce
Mgr. Vladimíra Plačková Výchovný poradce
Mgr. Dana Ludvíčková, DiS. Metodik prevence rizikového chování
Mgr. Simona Svačinová Školní psycholog

Učitelé prvního stupně

Mgr. Marcela Jordánová I.A  
Mgr. Hana Pešáková I.B
Mgr. Tereza Večeřová I.C
Mgr. Antónia Huljaková I.D
Mgr. Ludmila Charvátová II.A  
Mgr. Tereza Marková II.B
Mgr. Pavlína Vaníčková II.C
Mgr. Valerie Šámalová II.D
Mgr. Kateřina Tichá III.A
Mgr. Pavlína Jelínková III.B
PhDr. Dana Haladová III.C
Mgr. Monika Prieselová IV.A
Mgr. Simona Kovačová IV.B
Marcel Šverčič IV.C
Mgr. Karolína Melounová IV.D
Mgr. Šárka Jiráková V.A
Ing. Hana Pakostová, PhDr V.B
Mgr. Pavla Brhlíková V.C

Učitelé druhého stupně

Mgr. Tomáš Marek   Hv, Prg, Inf
Mgr. Katarína Jahnová   M
Mgr. Ludmila Vacková VI.A Hv, Ov
Petr Dudek VI.B Tv, Inf
Mgr. Eva Tománková VI.C Čj, Vv
Mgr. Vladimíra Plačková VI.D Př, Pv, Ov
Mgr. Jana Vindušková VII.A M
Mgr. Zdeňka Manochová VII.B Čj, Nj
Dana Vergosová VII.C Aj
Vladimír Kučera VII.D F,Pv
Bc. Andrea Košvancová VIII.A Čj,D
Mgr. Dana Ludvíčková, DiS. VIII.B Aj, Tv
Mgr. Tatiana Bašistová VIII.C M
Mgr. Kateřina Kašpárková VIII.D Aj, Ch
Mgr. Soňa Adamírová IX.A ČJ
Mgr. Lenka Čechová IX.B Z, Tv
Leontýna Pluhařová    
Renata Haubertová    
Mgr. Jiří Brabec   Z
Bc. Jiří Hofman   Inf, Prg
Mgr. Radka Šťovíčková   Aj
Mgr. Miloslav Cymbál   TV, Inf
Bára Valterová   Ov, Vv
Mgr. Jaroslav Halada   Čj, Dě
Mgr. Alena Kožíšková   Dě, Rj
Přemysl Švanda   Aj
Ing. Luboš Souček   F

Školní družina

Tomáš Kiš Vedoucí vychovatel       
Bc. Lucie Vaňková Vychovatelka                   
Bc. Martina Krupičková Vychovatelka               
Bc. Lenka Nováková Vychovatelka                  
Lenka Tomášková Vychovatelka                 
Lucie Fišerová Vychovatelka                   
Kateřina Mitinová Vychovatelka                   
Petra Krčková Vychovatelka                  
Mgr. Kateřina Vaňharová Vychovatelka                   

Školní jídelna

Pavla Janotová vedoucí školní jídelny
Daniela Sitová vedoucí kuchařka
Zdena Řeřichová kuchařka
Libuše Čihařová
pomocná kuchařka
Renáta Čáhová pomocná kuchařka
Iveta Filipová pomocná kuchařka
Marta Chmelová pomocná kuchařka
Jitka Klejnová kuchařka
Monika Václavská kuchařka
Lenka Zímová pomocná kuchařka

Provozní pracovníci

Michael Pavlica Školník
Jiří Nekovář Úklid
Ivana Malušová Úklid
Pavla Tůmová Úklid
Lenka Špačková
Úklid
Věra Faitlová Úklid
Hana Feiglová
Úklid
Jovana Vacovská
Úklid
Anna Mrázová Úklid