Různé

Školní časopis

Od roku 1996 vychází školní časopis PEL – MEL, ve kterém uveřejňují žáci své literární práce – básničky, pohádky, povídky, přispívají i různými rozhovory, anketami, testíky nebo kvízy.

PEL MEL listopad 2015

PEL MEL březen 2016

PEL MEL listopad 2016

PEL MEL duben 2017

PEL MEL speciál, červen 2017

PEL MEL listopad 2017

PEL MEL květen 2018

PEL-MEL-prosinec-2018

PEL-MEL-květen-2019

PEL MEL listopad 2019

PEL MEL březen 2022

PEL MEL listopad 2022

Žákovský parlament

Žáci třetích až devátých tříd mají své zástupce v žákovském školním parlamentu, který se pravidelně schází s vedením školy. Na těchto setkáních si vedení školy vyposlechne, co žáky trápí, co by chtěli zlepšit, ale také se dozví, co se jim líbí. Zástupci tříd jsou též informováni o důležitých věcech, které se žáků týkají. Zprávy o průběhu jednání a všechny informace zástupci tříd pak předají svým spolužákům ve třídách.

Školská rada při ZŠ Praha 4, Donovalská 1684

Složení školské rady pro školní rok 2021/2022:

Zástupci rodičů

Zástupci zřizovatele

Zástupci školy

Zápis z jednání Rady školy zde

Volby do školské rady zástupců z řad rodičů proběhly v září korespondenčním způsobem.
Celkem bylo vydáno 728 volebních lístků, vybráno bylo 479 lístků.
424 hlasy získal pan Ing. Michal Pluta, 378 hlasů získala paní Gabriela Hlušičková.
Výše jmenovaní  byli zvoleni členy školské rady při ZŠ Donovalská.
Ostatní kandidáti získaly 1 – 3 hlasy.