Projekty

eTwinning

eTwinning-logo

2019/2020

I v tomto školním roce budeme pokračovat ve spolupráci s italskou a tureckou základní školou. 

S turec.ZŠ budeme s 6.C dokončovat projekt “Co-writers” z loňského roku, kdy žáci společně píší příběhy, které budou následně prezentovány na webu školy a stránce třídy. Dále se stejná třída zapojí i do projektu spřátelené turec.třídy “Boots and coats and Xmas charity bazaar” vánočním charitativním bazarem v rámci vánoční hodiny AJ (stejný se konal v loňském roce na Halloween a u žáků měl úspěch).

S ital.ZŠ domlouváme spolupráci a téma projektu s novými třídami; pravděpodobný začátek projektu začátkem r.2020.

 

2018/2019

Letos jsme navázali spolupráci se zákl.školou v univerzitním kampusu v tureckém městě Erzurum (viz mapa). Pí učitelka, se kterou budeme projekt připravovat, je spoluautorkou učebnice Aj pro zákl.školy v Turecku. V první fázi si děti vymění dopisy o sobě. O dalších bodech projektu budu informovat zde. Hl.smyslem projektu je ukázat dětem, že angl.jazyk je potřebný a užitečný pro komunikaci s lidmi z jiných částí světa.

http://www.ataunivakifokullari.com.tr/

https://www.google.com/maps/search/Ataturk+University+no+148/@39.9012531,41.2470151,389m/data=!3m2!1e3!4b1

 

2016/2017

1.Projekt:  Spoznajme sa navzájom/Poznejme se navzájem

Jde o projekt naší školy se ZŠ Voděrady 160 na Slovensku.

http://www.zsvoderady.sk

https://www.google.cz/maps/place/Z%C3%A1kladn%C3%A1+%C5%A1kola+s+materskou+%C5%A1kolou/@48.4871906,16.0044585,146223m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0xd0ca902fc99a9882!8m2!3d48.277091!4d17.561729

V našem projektu žáci představí svoji školu prostřednictvím wordcloudu a písně. Následně společně vybereme výrazy z prvních dvou aktivit a z nich žáci obou partnerských škol vytvoří dohromady obrázkový Aj-Nj slovník. Zároveň půjde o mezistupňovou spolupráci 2. a 8.třídy.

Prezentace projektu:

https://prezi.com/gnr0dbpmtsn7/spoznajme-sa-navzajompoznejme-se-navzajem/?webgl=0#

Žáci 2.E tvořili wordcloudy, popisující jejich třídu a naší školu. Jeden vytvořili kluci a jeden holky? Poznáte, který dělal kdo?

FormatFactoryP1060204 FormatFactoryP1060206 FormatFactoryP1060211FormatFactoryP1060213

Tvorba písně

Výsledná podoba písně – dětem se moooc povedla :)))

Velikonoční pozdrav na Slovensko

 

2.Projekt: Getting to know you

S potěšením Vám oznamujeme, že se naše škola zapojuje do evropského společenství škol eTwinning. Náš první projekt se týká tříd 3.A a 3.B. Spolupráci navazujeme s italskou základní školou ve městě Sorso na Sardínii. V první fázi si děti vymění dopisy o sobě a najdou si nové kamarády. Dále si třídy každá za sebe vytvoří svůj prezentační wordcloud,  navzájem v 2.dopise popíší svůj pokoj, pak si pošlou velikonoční pohlednice a na závěr vytvoří druhé skupině hádanku.

http://www.icsorso.gov.it

https://www.google.it/maps/place/Via+Azuni,+1,+07037+Sorso+SS/@40.797281,8.5726072,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12dc64aa352521c9:0x8b03df33bda4e5ca!8m2!3d40.797281!4d8.5747959

Žáci vytvořili wordcloudy na téma “Our school and class”.

my_cloud (2) my_cloud (3)

Letters from Italy

 

Školní mléko

mlekoUž od roku 1999 existuje program na podporu spotřeby mléka ve školách s cílem snížit deficit vápníku u dětské populace a zlepšit stravovací návyky dětí. Naše škola se do programu zapojila v roce 2004. Každý žák, který plní povinnou školní docházku, má nárok průměrně na jeden dotovaný výrobek denně, tzn. jedna krabička mléka nebo jeden jogurt či smetanový krém ve vyučovacím dni. Na dny volna (prázdniny, ředitelská volna) se nárok nevztahuje, ale v jednom dni může dítě vybrat více výrobků, pokud v jiné dny vybírat nebude.

V České republice tento projekt zastřešuje Státní zemědělský a intervenční fond (SZIF), spadající pod Ministerstvo zemědělství, ve spolupráci s tzv. schválenými žadateli, resp. dodavateli mléka a mléčných výrobků do škol.

Každý rok nabízí firma Laktea, o. p. s. žákům mateřských a základních škol možnost odebírat jeden dotovaný výrobek denně, tzn. krabička mléka nebo jeden jogurt či smetanový krém ve vyučovacím dni.

 

Ovoce a zelenina do škol

Jako v minulých letech, tak i v tomto školním roce budou mít žáci všech ročníků možnost jednou týdně zdarma odebírat ovoce, zeleninu a ovocné šťávy v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“.

Letos je pro děti navíc připraveno pár novinek jako Bovýskův pitíčkový den nebo Den exotického ovoce spojený s ochutnávkou.

Naše škola je do projektu „Ovoce a zelenina do škol“ zapojena již několik let. Cílem je nabídnout dětem čerstvou zeleninu a ovoce a přispět tím k vytvoření zdravých stravovacích návyků. Akce je pro děti dobrovolná. Ovoce a zelenina je dodávána v syrovém stavu v přepravkách a v nejrychlejším možném čase distribuováno přímo k dětem do tříd. Ovoce a zeleninu je nutné před konzumací omýt pod tekoucí vodou.