Testování žáků

Informace pro rodiče

Před nástupem k prezenční výuce je povinnost testovat žáky 2x týdně antigenními testy (Po, Čt). Dovolujeme si požádat rodiče, aby na základě  instruktážního videa zde poučili děti a tento proces s dětmi doma natrénovali.

Do školy neposílejte dítě, které vykazuje známky infekčního onemocnění, např.:

 • zvýšenou tělesnou teplotu
 • suchý kašel
 • dušnost
 • zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem)
 • ztrátu chuti a čichu
 • bolest v krku
 • bolest svalů a kloubů
 • rýmu / ucpaný nos
 • bolest hlavy

V případě některého z výše uvedených příznaků v průběhu výuky bude zákonný zástupce vyzván k vyzvednutí dítěte z budovy školy.

Nástup do školy

Testování ve škole bude probíhat v určené učebně pod dohledem pedagogů. Žáci budou provádět samostatně odběr vzorků z nosu a zpracování testu. Pedagogové v žádném případě nebudou dětem provádět výtěr z nosu.  Asistence bude omezena na manipulaci s testovací sadou.

V mimořádných (ojedinělých!) případech u žáků 1. ročníků bude umožněna asistence zákonného zástupce při testování, v místnosti k tomu určené. Upozorňujeme, že kapacita této místnosti a časová náročnost vyhodnocení testu může vést ke zdržení a k pozdnímu nástupu žáka do výuky!

 • test negativní – dítě nastupuje k prezenční výuce.
 • test pozitivní – dítě si zákonný zástupce odvede/vyzvedne a dál pokračuje dle návodu Jak postupovat v případě pozitivního testu (bude k dispozici v odběrovém místě)

Odmítnutí testování:

 • bez absolvování testování nemůže být dítě připuštěno k prezenční formě výuky
 • k testování nemůže být nikdo nucen
 • v případě odmítnutí testování jde o omluvenou absenci dítěte ve škole – nutno písemně omluvit TU
 • škola není povinna zajišťovat pro toto dítě distanční formu vzdělávání, ale naše škola poskytne přiměřenou formu studijní podpory – např. posílání týdenních plánů         

Další pdrobné informace vám předají třídní učitelé.

This entry was posted in Aktuality, Mimořádná opatření. Bookmark the permalink.