Poděkování

Vážení rodiče,
chci Vám moc poděkovat za pochopení,  pomoc a spolupráci, jejímž výsledkem bylo bezproblémové otestování všech dětí, které dnes přišly do školy. Máme velmi šikovné děti!

K mé velké radosti NIKDO z dětí a zaměstnanců neměl pozitivní test!  

Věřím, že i nadále budeme společně zvládat úskalí, které přináší tato nelehká doba.

S přáním pevného zdraví a optimismu

Pavel Dittrich, ředitel školy

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.