Výuka od 30.11.

Od pondělí, 30. 11. k prezenčnímu vyučování nastupuje 9. A, B, C

Rotační vyučování (střídání po týdnech) zahajují třídy 7.A, B, C a 8.A, B. Třídy 6.A, B, C, D a 7.D pokračují týden v distanční výuce dle platných rozvrhů, další týden se situace obrátí.

Jsou přijata opatření k minimalizaci míchání tříd a skupin dětí – úpravy rozvrhů, výuka probíhá v kmenových učebnách, o přestávkách pohyb omezen na nutné minimum (WC), stanoveny časy příchodů ročníků do školy i nástupů na obědy.

S upravenými rozvrhy budou žáci a rodiče seznámeni třídními vyučujícími prostřednictvím webů tříd/google učeben.

Nadále platí: 

  • Hv – bez zpěvu
  • Tv – bez sportovních aktivit, dle možností procházky venku
  • kroužky ani rozšířené hodiny tenisu se nekonají
  •  jazyky – třídy se nedělí do skupin

Po celou dobu pobytu ve škole jsou povinné roušky! Je nutné dodržovat veškerá hygienická pravidla a časté větrání.

Školní družina – z důvodu zachování skupiny/třídy – rozšířena na 11 oddělení, ranní družina (od 6:30) organizována stejně jako koncová (do 17:30) do skupin. Další informace viz. sekce “školní družina” 

This entry was posted in Aktuality, Mimořádná opatření. Bookmark the permalink.