Aktuality

Organizace ŠD dne 1.9. 2021

!!!!!!!Doba provozu ŠD do 17:00hod.!!!!!!

RANNÍ DRUŽINA – ZAČÍNÁME VE ČTVRTEK 2. 9. 2021              6:30 – 7:00 hod.

STŘEDA 1. 9. 2021 !! ČIPUJEME !!

VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ ZE ŠD JE MOŽNÉ:

OD 9:00 DO 10:30 (POTÉ JSME NA OBĚDĚ)

12:00 – 17:00 nepřetržitě

Prodej čipů pro rodiče žáků prvních tříd proběhne na třídních schůzkách 1.9., cena čipu je 100,-/ks, prosíme o přesné částky.

Děkujeme

Přihlášky do ŠD 2021/22 pro budoucí 1.třídy

Vážení rodiče.

V úterý 22.6. bude možné už posílat přihlášky do ŠD, pro následující šk. rok. V přihlášce je nutné uvést třídu Vašeho dítěte, kterou se právě dozvíte na informativní schůzce rodičů. Bez této informace není možné přihlášku vyplnit a odeslat.

Vyplněním Google formuláře, Vám přijde vzápětí (v případě přetížení systému může dojít ke zpoždění) na uvedený email vyplněná přihláška v PDF formátu s dalšími instrukcemi (pokud by se stalo, že přijde neúplná nebo částečně vyplněná přihláška, tak tuto přihlášku nepodepisujte a neposílejte po dětech. Kopie přihlášky je také odeslána vedoucímu vychovateli ŠD. Přihlášku je nutné podepsat a poslat po svém dítěti (až nástupem do školy první školní den 1.9.2021), který ji následně předá své vychovatelce. Přihlášku můžete podepsat i elektronicky a odeslat na k tomu určenou emailovou adresu prihlaskysd@donovalskazs.cz (tento email neslouží pro komunikaci). Do předmětu uveďte jméno žáka (příjmení a jméno) a třídu pro šk. rok 2021/22 (uvedeno v Google formuláři v přihlášce) např. Novák Jan 1.A

!Nezasílejte své přihlášky formou obrázků, fotek atd. (přihlášky jsou nečitelné, tmavé a někdy i ve špatné kvalitě)! Pouze formát PDF a to po řádném vyplnění.

Pokud chcete přečipovat čipy po starším sourozenci, tak tuto informaci nepište do poznámky v přihlášce. K tomu slouží formulář k objednání čipů.

Formulář k vyplnění přihlášky zde.

POZOR! Rodiče budoucích žáků 1.tříd vyplňují k přihlášce i formulář k objednání čipů do ŠD

Objednání/přečipování čipů do ŠD zde.

(Po vyplnění formuláře se Vaše objednávka automaticky eviduje a čipy budete mít připravené na třídní schůzce 1.9.2021. Na tuto schůzku si prosím přineste přesnou částku, podle počtů objednaných čipů)

Pokud chcete přečipovat čipy po starším sourozenci, tak tuto informaci nepište do poznámky v přihlášce. K tomu slouží formulář k objednání čipů.

Přihlášky do ŠD 2021/22 pro budoucí 2. a 3.třídy

Vážení rodiče,

dnešním dnem 9.6. přijímáme přihlášky žáků budoucích druhých a třetích tříd a připomínáme, že nástup docházky do ŠD od 1.9. je přímo podmíněn právě podáním této přihlášky.

Upozornění: Jedná se o přihlášku pro školní rok 2021/22, proto prosím uvádějte třídu, kterou bude žák/žákyně v příštím školním roce navštěvovat (nynější 1.A = budoucí 2.A)

Formulář k vyplnění přihlášky zde.

Vyplněním Google formuláře, Vám přijde vzápětí (v případě přetížení systému může dojít ke zpoždění) na uvedený email vyplněná přihláška v PDF formátu s dalšími instrukcemi. (Pokud by se stalo, že přijde neúplná nebo částečně vyplněná přihláška, tak tuto přihlášku nepodepisujte a neposílejte po dětech.Kopie přihlášky je také odeslána vedoucímu vychovateli ŠD. Přihlášku je nutné podepsat a poslat po svém dítěti, který ji následně předá svému vychovateli. Přihlášku můžete podepsat i elektronicky a odeslat na k tomu určenou emailovou adresu prihlaskysd@donovalskazs.cz (tento email neslouží pro komunikaci). Do předmětu uveďte jméno žáka (příjmení a jméno) a třídu pro šk. rok 2021/22 (uvedeno v Google formuláři v přihlášce) např. Novák Jan 1.A

!Nezasílejte své přihlášky formou obrázků, fotek atd. (přihlášky jsou nečitelné, tmavé a někdy i ve špatné kvalitě)! Pouze formát PDF a to po řádném vyplnění.

Ranní družina

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás touto cestou informovali, že žáky s potvrzením o prodělání nemoci Covid-19 (s datem konce imunity), nebo s platným PCR testem (potvrzení o dřívějším testováním a platnost testu) není potřeba ve škole znovu testovat.

Aby nedocházelo k opakovanému testování, je proto potřeba, aby dítě u sebe mělo v ranní družině k dispozici jedno z těchto potvrzení. Potvrzení můžete odeslat i na email svému vychovateli, který tuto informaci předá ranní službě.

Děkujeme za spolupráci.

Organizace ŠD od 12. 4. 2021

Školní družina je zajištěna v odpoledních hodinách pro přihlášené žáky. Ranní družina zajištěna nebude.

Chtěli bychom Vás poprosit, abyste neplatili ŠD dříve, než-li obdržíte dokument k tomu určený. Děkujeme

——————————————————————————————————————

Vyzvedávání z kroužků

VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ Z KROUŽKŮ končících v čase 17:30hod. nebo později Všestranná sportovní příprava, ATS Domino, TŠ Ivy Langerové, Gymnastika pro děti, Tradiční karate a také JUDO PROBÍHÁ BOČNÍM VCHODEM ZE ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ (ŠEDÁ TERASA SE SCHODY). DĚTI JSOU JIŽ ZE SYSTÉMU ODHLÁŠENY A MAJÍ VŠECHNY VĚCI S SEBOU V TĚLOCVIČNĚ, DO ŠATNY SE JIŽ NEVRACEJÍ.

Odevzdání přihlášek do ŠD

Prosíme rodiče, aby odevzdávali podepsané originální přihlášky do ŠD svým vychovatelům (možné poslat po dětech, neplatí pro elektronicky podepsané). Děkujeme

Organizace ŠD v době COVID-19

S ohledem na protiepidemiologická opatření bude letos ŠD organizována do oddělených sekcí podle jednotlivých ročníků (1.-3.třídy) tak, aby se eliminovalo možné šíření nemoci Covid-19. Přesto prosím zvažte možnost využití ranní družiny a koncového oddělení.

V 1.pol. tohoto školního roku nebudou probíhat kroužky ŠD

Přihlášky do ŠD 2020/21 pro 1. třídy

Vážení rodiče,

stále přijímáme přihlášky žáků letošních prvních tříd (možnost elektronického podání přihlášky do ŠD 2020/2021) a připomínáme, že nástup docházky do ŠD od 2.9. je přímo podmíněn právě podáním této přihlášky.

K vyplněné přihlášce je nutnost vytvoření objednávy čipů do ŠD.

Přihlášku lze vyplnit na PC nebo chytrém telefonu. Potřebný program k tomu určený Adobe Acrobat Reader, který můžete stáhnout pro Pc verzi na oficiálních  stránkach zde.

!Nezasílejte své přihlášky formou obrázků, fotek atd. (přihlášky jsou nečitelné, tmavé a někdy i ve špatné kvalitě)! Pouze formát PDF a to po řádném vyplnění.

Po stažení je možné přihlášku vyplnit přímo v souboru PDF, vyplněný dokument uložte pod jménem dítěte a odešlete na k tomu určenou emailovou adresu prihlaskysd@donovalskazs.cz . Do předmětu uveďte třídu pro šk. rok 2020/21 (jako v přihlášce, rozdělení v sekci předškoláci) a jméno žáka, např. 1.A Jan Novák.

Na začátku školního roku 2020/21 (září), bude třeba přihlášku pouze vytisknout a s potřebnými podpisy podepsat (vedle nebo pod již vyplněná jména) zákonných zástupců odevzdat ve škole (originál přihlášky bude moci předat samo dítě svému vychovateli ŠD).

Přihláška do ŠD 2020/2021 zde

(Náhled přihlášky zde)

Objednávání čipů

Docházka do školní družiny je podmíněna nákupem čipů, které slouží pro vyzvedávání dětí. Čip by měl mít každý, kdo bude děti pravidelně vyzvedávat., minimum je jeden čip.

Objednávka – přiobjednání čipů zde.

Více informací o čipovém systému zde.

Pokud máte jiné dotazy ohledně čipů (přečipování, hlášení ztráty a jiných požadavků), prosím kontaktujte vychovatelku Bc. Martinu Krupičkovou krupickovam@donovalskazs.cz. Všechny rodiče bych rovněž rád upozornil, že zakoupené čipy není možné po ukončení docházky do ŠD vracet, lze je však přečipovat, např. pro mladšího sourozence.

Děkuji Vám.

S pozdravem Tomáš Kiš, ved. vychovatel.

LSP 2020

Vážení rodiče,

na letní pobyt jsme dorazili bez jakýchkoli problémů. Ihned jsme se seznámili s naším okolím a první tradiční cesta vedla na Apaluchu, to je chata, na které se točil film “S tebou mě baví svět”. Další informace budou vždy večer nejdříve po 22 hodině. Pokud se budete chtít informovat osobně, tak v podkladech bylo telefonní číslo na moou maličkost.

Děkuji za přízeň

Vladimír Kučera

Vážení rodiče,

V útery 2.6.2020 budeme vracet 75%platby za kroužek basketbalu. Vracení bude probíhat na pinkponkových stolech od 8:00 do 10:00 a od 13:00 do 17:00. Budete-li se chtít domluvit na jiném termínu volejte 737062122.

Vladimír Kučera

Přihlášky do ŠD 2020/21 pro budoucí 1. třídy

Vážení rodiče,

v tuto chvíli otevíráme pro zákonné zástupce žáků budoucích prvních tříd možnost elektronického podání přihlášky do ŠD 2020/2021.

Přihlášku lze vyplnit na PC nebo chytrém telefonu. Potřebný program k tomu určený Adobe Acrobat Reader, který můžete stáhnout pro Pc verzi na oficiálních  stránkach zde.

!Nezasílejte své přihlášky formou obrázků, fotek atd. (přihlášky jsou nečitelné, tmavé a někdy i ve špatné kvalitě)! Pouze formát PDF a to po řádném vyplnění.

Po stažení je možné přihlášku vyplnit přímo v souboru PDF, vyplněný dokument uložte pod jménem dítěte a odešlete na k tomu určenou emailovou adresu prihlaskysd@donovalskazs.cz . Do předmětu uveďte třídu pro šk. rok 2020/21 (jako v přihlášce, rozdělení v sekci předškoláci) a jméno žáka, např. 1.A Jan Novák. Emaily se nám automaticky řadí do potřebných složek, zprávy bez správně vyplněného předmětu jsou dle nastavení přesměrovány do spamu, odkud jsou po krátké době smazány.

Na začátku školního roku 2020/21 (září), bude třeba přihlášku pouze vytisknout a s potřebnými podpisy podepsat (vedle nebo pod již vyplněná jména) zákonných zástupců odevzdat ve škole (originál přihlášky bude moci předat samo dítě svému vychovateli ŠD).

Přihláška do ŠD 2020/2021 zde

(Náhled přihlášky zde)

Objednávání čipů

Docházka do školní družiny je podmíněna nákupem čipů, které slouží pro vyzvedávání dětí. Čip by měl mít každý, kdo bude děti pravidelně vyzvedávat., minimum je jeden čip.

Objednávka – přiobjednání čipů zde.

Více informací o čipovém systému zde.

Pokud máte jiné dotazy ohledně čipů (přečipování, hlášení ztráty a jiných požadavků), prosím kontaktujte vychovatelku Bc. Martinu Krupičkovou krupickovam@donovalskazs.cz. Všechny rodiče bych rovněž rád upozornil, že zakoupené čipy není možné po ukončení docházky do ŠD vracet, lze je však přečipovat, např. pro mladšího sourozence.

Děkuji Vám.

S pozdravem Tomáš Kiš, ved. vychovatel.

Obědy po 5. vyuč. hodině

Z organizačních důvodů a vytížení školní jídelny chodí družinové děti (končící pátou vyučovací hodinou – 12:40hod.) na oběd nejdříve ve 13:00 hod., může se proto stát, že ve 13:30 hod. budeme ještě na obědě.

Děkujeme Vám za strpení.

 

Provoz ŠD o vedlejších prázdninách

Vážení rodiče,

Máte-li zájem o využití ŠD o vedlejších prázdninách (Vánočních, Jarních a Velikonočních), kontaktujte mě pomocí emailu: kist@donovalskazs.cz

Do předmětu uvěďte VP družina. Dále vypište – jméno a třídu žáka a o kterých vedl. prázdninách byste ŠD využili.

ŠD o vedl. prázdninách bude zajištěna na ŽS Mendelova P4

Takováto přihláška je závazná  (týká se všech zmiňovaných VP). 

Naše škola ZŠ Donovalská tuto službu nezajišťuje.

                                                                                                                                  Děkuji Tomáš Kiš   

 

POZOR

Připomínáme, že děti mohou opustit ŠD pouze na ty kroužky, které jsou písemně hlášeny rodičem. viz dokumenty ŠD. Nebude-li odchod žáka písemně podložen, nebude na kroužek propuštěn. V tomto případě není podstatné, že dítě jde NA nějaký kroužek, ale že opouští prostory ŠD. Toto opatření je platné po celou dobu školního roku a je uvedeno i ve vnitřním řádu ŠD, proto i o všech dalších změnách informujte včas a písemnou formou.

Děkujeme, že nám pomáháte pro děti vytvořit bezpečné a přehledné prostředí.

 

Přiobjednání čipů

V případě zájmu o přiobjednání čipů kontaktujte paní vychovatelku Martinu Krupičkovou na e-mailu krupickovam@donovalskazs.cz.

Nový systém vyzvedávání

Podrobné informace k novému systému vyzvedávání dětí ze školní družiny najdete na této stránce.