Aktuality

Obědy po 5. vyuč. hodině

Z organizačních důvodů a vytížení školní jídelny chodí družinové děti (končící pátou vyučovací hodinou – 12:40hod.) na oběd nejdříve od 12:55 hod., může se proto stát, že ve 13:30 hod. budeme ještě na obědě.

Děkujeme Vám za strpení.

Poplatek ŠD

Vážení rodiče, vzhledem k narůstajícím nákladům jsme nuceni zvýšit poplatek za školní družinu na 400 Kč/měsíc. ŠD funguje od 6:30 do začátku vyučování a po vyučování do 17:30, tedy více než 6 hodin denně. V přepočtu tak pobyt žáka vychází na cca 3 Kč na hodinu.

Děkuji za pochopení, Tomáš Marek, ředitel školy

Dále bychom Vás chtěli upozornit, že bez odevzdané přihlášky do ŠD, není možné, aby dítě ŠD navštěvovalo, jedná se o nutné administrativní a bezpečnostní opatření, které jsme povinni dodržet. Bez přihlášky není žák evidován v systému ŠD (ani pokud ŠD navštěvovalo v loňském roce), zároveň upozorňujeme, že ŠD má omezenou kapacitu v počtu přijatých žáků, žák je přijat do ŠD až po odeslání e-přihlášky (opět není zárukou loňský školní rok).

Zákonný zástupce žáka, který by byl do ŠD předán, aniž by systém evidoval jeho řádné přijetí, bude telefonicky vyzván, aby si dítě neprodleně vyzvedl.

Дорогі батьки,

повідомляємо, що у четвер 1.9. та в п’ятницю 2.9. працюватиме до 17:00 год. без ранкової компанії. Повноцінна робота ŠD розпочнеться з понеділка, 5 вересня.

Крім того, ми хотіли б зазначити, що без подання заяви до ŠD дитина не може відвідувати ŠD, це необхідний адміністративний захід та захід безпеки, якого ми зобов’язані дотримуватися. Без заяви учень не реєструється в системі ŠD (навіть якщо він відвідував ŠD минулого року), водночас зверніть увагу, що ŠD має обмежену кількість прийнятих учнів, учень приймається до ŠD лише після надсилання електронної заяви (знову ж таки, минулий навчальний рік не є гарантією) .

Законний представник учня, який був би переведений до ŠD без реєстрації належного прийняття системою, буде запрошений по телефону, щоб негайно забрати дитину.

!Nezasílejte své přihlášky formou obrázků, fotek atd. (přihlášky jsou nečitelné, tmavé a někdy i ve špatné kvalitě v takovém případě je přihláška neplatná)! Pouze formát PDF a to po řádném vyplnění.

Vážení rodiče,

přihlášky do ŠD pro rok 2022/23 budeme opět přijímat v elektronické podobě. Přihlašovací formulář bude opět spuštěn v nejbližší době na stránkách ŠD.

Děkuji Vám za pochopení, Tomáš Kiš, ved. ŠD

Docházka na kroužky v týdnu ŠD

Uvolnění žáka ze ŠD na kroužek je podmíněno řádným vyplněním formuláře kroužků žáka zákonným zástupcem, který je k dispozici na webových stránkách školy v sekci Školní družina >> dokumenty >> Formulář kroužků žáka.

Tento formulář slouží k informovanosti všech vychovatelů na který kroužek bude chodit práve jeho dítě ve ŠD. Bez tohoto formuláře není možné dítě na kroužek pustit.

Viz. Vnitřní řád ŠD bod č. 10

Rodiče jsou povinni aktivně se informovat o změnách týkajících se školní družiny i vnitřního řádu ŠD, sledovat tyto změny na webových stránkách školy a školní družiny, nahlašovat včas a písemnou formou změny týkající se docházky žáka na zájmové aktivity, docházení žáka na zájmovou aktivitu ze ŠD je přímo podmíněno včasným a písemným informováním vychovatelky/le daného oddělení, včetně způsobu odchodu a všech dalších náležitostí. Vychovatel/ka nemá povinnost zjišťovat informace o docházce žáka na externí zájmové aktivity, ani zájmové aktivity pořádané školou.

Režim dne, z hlediska zájmových aktivit, utvářejí žáku jeho rodiče, popř. zákonní zástupci a z toho důvodu jsou povinni tyto informace dle potřeby aktualizovat a písemně sdělovat vychovatelce/li ŠD aktivně sami.

POZOR! Rodiče budoucích žáků 1.tříd vyplňují k přihlášce i formulář k objednání čipů do ŠD

Objednání/přečipování čipů do ŠD zde.

(Po vyplnění formuláře se Vaše objednávka automaticky eviduje a čipy budete mít připravené na třídní schůzce 1.9.2021. Na tuto schůzku si prosím přineste přesnou částku, podle počtů objednaných čipů)

Pokud chcete přečipovat čipy po starším sourozenci, tak tuto informaci nepište do poznámky v přihlášce. K tomu slouží formulář k objednání čipů.

——————————————————————————————————————

Vyzvedávání z kroužků

VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ Z KROUŽKŮ končících v čase 17:30hod. nebo později Všestranná sportovní příprava, ATS Domino, TŠ Ivy Langerové, Gymnastika pro děti, Tradiční karate a také JUDO PROBÍHÁ BOČNÍM VCHODEM ZE ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ (ŠEDÁ TERASA SE SCHODY). DĚTI JSOU JIŽ ZE SYSTÉMU ODHLÁŠENY A MAJÍ VŠECHNY VĚCI S SEBOU V TĚLOCVIČNĚ, DO ŠATNY SE JIŽ NEVRACEJÍ.

Odevzdání přihlášek do ŠD

Prosíme rodiče, aby odevzdávali podepsané originální přihlášky do ŠD svým vychovatelům (možné poslat po dětech, neplatí pro elektronicky podepsané). Děkujeme

Objednávání čipů

Docházka do školní družiny je podmíněna nákupem čipů, které slouží pro vyzvedávání dětí. Čip by měl mít každý, kdo bude děti pravidelně vyzvedávat., minimum je jeden čip.

Objednávka – přiobjednání čipů zde.

Více informací o čipovém systému zde.

Pokud máte jiné dotazy ohledně čipů (přečipování, hlášení ztráty a jiných požadavků), prosím kontaktujte vychovatelku Bc. Martinu Krupičkovou krupickovam@donovalskazs.cz. Všechny rodiče bych rovněž rád upozornil, že zakoupené čipy není možné po ukončení docházky do ŠD vracet, lze je však přečipovat, např. pro mladšího sourozence.

Děkuji Vám.

S pozdravem Tomáš Kiš, ved. vychovatel.

Objednávání čipů

Docházka do školní družiny je podmíněna nákupem čipů, které slouží pro vyzvedávání dětí. Čip by měl mít každý, kdo bude děti pravidelně vyzvedávat., minimum je jeden čip.

Objednávka – přiobjednání čipů zde.

Více informací o čipovém systému zde.

Pokud máte jiné dotazy ohledně čipů (přečipování, hlášení ztráty a jiných požadavků), prosím kontaktujte vychovatelku Bc. Martinu Krupičkovou krupickovam@donovalskazs.cz. Všechny rodiče bych rovněž rád upozornil, že zakoupené čipy není možné po ukončení docházky do ŠD vracet, lze je však přečipovat, např. pro mladšího sourozence.

Děkuji Vám.

S pozdravem Tomáš Kiš, ved. vychovatel.

 

Provoz ŠD o vedlejších prázdninách

Vážení rodiče,

Máte-li zájem o využití ŠD o vedlejších prázdninách (Vánočních, Jarních a Velikonočních), kontaktujte mě pomocí emailu: kist@donovalskazs.cz

Do předmětu uvěďte VP družina. Dále vypište – jméno a třídu žáka a o kterých vedl. prázdninách byste ŠD využili.

ŠD o vedl. prázdninách bude zajištěna na ŽS Mendelova P4

Takováto přihláška je závazná  (týká se všech zmiňovaných VP). 

Naše škola ZŠ Donovalská tuto službu nezajišťuje.

                                                                                                                                  Děkuji Tomáš Kiš   

 

POZOR

Připomínáme, že děti mohou opustit ŠD pouze na ty kroužky, které jsou písemně hlášeny rodičem. viz dokumenty ŠD. Nebude-li odchod žáka písemně podložen, nebude na kroužek propuštěn. V tomto případě není podstatné, že dítě jde NA nějaký kroužek, ale že opouští prostory ŠD. Toto opatření je platné po celou dobu školního roku a je uvedeno i ve vnitřním řádu ŠD, proto i o všech dalších změnách informujte včas a písemnou formou.

Děkujeme, že nám pomáháte pro děti vytvořit bezpečné a přehledné prostředí.

 

Přiobjednání čipů

V případě zájmu o přiobjednání čipů kontaktujte paní vychovatelku Martinu Krupičkovou na e-mailu krupickovam@donovalskazs.cz.

Nový systém vyzvedávání

Podrobné informace k novému systému vyzvedávání dětí ze školní družiny najdete na této stránce.