Zahájení roku – AKTUALIZACE

Informace pro 1. třídy

  • Zahájení školního roku: 1. 9. 2020
  • 7,45 sraz žáků před vchodem do pavilonu G (přístavba)
  • 8,00 – slavnostní uvítání žáků a rodičů před školní budovou (u přístavby)
  • následně si učitelky odvedou samotné děti do tříd, kde proběhne krátké seznámení a předání pomůcek a dárků
  • 8,45 – 9,00 ukončení slavnostního uvítání
  • v 17,00 – třídní schůzka s jedním zákonným zástupcem (vybaveným rouškou) v kmenových třídách, předání základních informací o průběhu školní docházky (možnost odevzdání přihlášky do ŠD)

Harmonogram 1. týdne:

1.9. – 8,00 – 8,45

2.9. – 8,00 – 9,40

3.9. – 8,00 – 10,40

4.9. – 8,00 – 10,40

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.