Informace pro rodiče budoucích žáků 1. tříd.

Vážení rodiče,

opatření tykající se znovuotevření škol nedovolují vstup rodičů do budovy školy. Proto nebudeme pořádat tradiční schůzku rodičů budoucích prvňáčků.

Veškeré informace jsou uveřejněny na webu školy v sekci předškoláci. Především zde jsou zveřejněny seznamy budoucích 1. tříd se jménem třídní učitelky. Jména žáků nelze tímto způsobem zveřejňovat, jsou tudíž uvedeny pod číslem jednacím.

Mgr. Pavel Dittrich

    ředitel školy

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.