INFO pro 9. ročníky

PODMÍNKY, ZA KTERÝCH BUDEME PŘIPRAVOVAT ŽÁKY 9. ROČNÍKŮ K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM NA STŘEDNÍ ŠKOLY

Místo: v budově školy je pobyt dobrovolný, ale pouze pro žáky, kteří budou konat jednotné přijímací zkoušky

domácí příprava s dálkovým přístupem pokračuje

Doba: od 11.5. 2020 do posledního dne před konáním přijímacích zkoušek na střední školy.

Počet otvíraných skupin:  4 skupiny po maximálně 15 žácích

Předměty: český jazyk, matematika

Doba výuky: pondělí – čtvrtek, (pátek pouze příprava z domova)

 2 vyučovací hodiny denně pro každou skupinu (rozvrh bude upřesněn v pondělí 11.5., změny rozvrhu jsou vyhrazeny)

A skupina  a B skupina 8,00 – 9,40

C skupina a  D skupina 10,00- 11,40

O zařazení žáka do skupiny budete informování TU po zaslání prohlášení.

Vyučující: primárně vyučující Čj a Ma  9. ročníků, popřípadě i ostatní vyučující

Podmínky přijetí k výuce v budově školy:  

1. povinnost zákonných zástupců podepsat ,,čestné prohlášení“  

a odeslat nejpozději do 7.5.2020, třídnímu učiteli na jeho email ( slouží současně jako přihláška k docházce do školy)

2. seznámit se s podmínkami pobytu a výuky ve školní budově, obsažené v dokumentu „ Ochrana zdraví a provoz ZŠ v období do konce školního roku 2019/2020“  

Školní kuchyně: pro žáky 9. ročníků vařit nebude, doporučujeme si přinést jídlo a pití z domova

Způsob předávání, vyzvedávání a omlouvání žáků:

  • žáci 9. ročníků chodí do školy a ze školy samostatně
  • rodič omlouvá nepřítomnost žáka písemně na email třídního učitele nejpozději do 3 dnů. Pokud absence žáka nebude řádně omluvena, bude žák z výuky v budově školy vyřazen.
This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.