Matematické soutěže

V letošním školním roce se žáci zúčastnili Matematické olympiády, ve které největšího úspěchu dosáhl Václav Mařík z 9.A. Z obvodního kola, kde se dělil o 5. až 8. místo, postoupil do kola krajského. Díky horšímu výsledku z obvodního kola skončil ve své kategorii na krásném 5. místě. Zastoupení v této soutěži jsme měli i v pátých třídách – úspěšnými řešiteli obvodního kola byli Matěj Aulich, Karin Cieslerová a Anna Ljubinkovič.

Další soutěží byla Pythagoriáda. V té se dělili o 2. až 4. místo v obvodním kole žáci pátých tříd Lukáš Holub a David Gabriel a úspěšní byli i Lukáš Korec a Ondřej Mikoláš. Úspěšným řešitelem byl také Filip Gabriel z osmé třídy.

Poslední soutěží byl celorepublikový Klokan, kde Lukáš Korec z 5.B získal ve své kategorii 3.místo a v podstatě o 1. místo se s plným počtem bodů dělil opět Václav Mařík.

This entry was posted in Aktuality, Naše úspěchy. Bookmark the permalink.