Beseda s pamětníkem romského holocaustu

Dne 6. 11. 2017 navštívil naši školu pan Čeněk Růžička – člen Rady pro záležitosti romské menšiny a člen Pracovní skupiny pro otázky odškodňování Romů za doby nacizmu při Radě vlády a Evropském parlamentu a zároveň jeden z posledních žijících potomků českých kočovných Romů v naší

republice. Žáci vyslechli velice poutavé vypravování o holocaustu, koncentračních táborech a také o způsobu života kočovných cikánů v meziválečné době. Zvláště zajímavé dotazy dětí padaly na téma – zvyky a způsob života v romské komunitě. Akce byla organizována na základě spolupráce naší školy s Institutem terezínské iniciativy

This entry was posted in Nezařazené. Bookmark the permalink.