Vzdělávací pořad RENESANCE

Ve středu 15.6. měli žáci sedmých tříd jedinečnou příležitost zhlédnout dramaticko-hudební pořad společnosti AMERLING věnovaný renesanci, zvláště velikánům v oblasti literatury, kterými byli W. Shakespeare a M. de Cervantes (400. výročí úmrtí obou spisovatelů – téměř na den stejné). Slovem provázel a prezentaci vedl pan M.Franců, hudební doprovod duo Eva Franců – housle a Naďa Chrobáková – zpěv, dramatické výstupy – Lucie Kožinová. Tento projekt byl realizován za podpory MČ Praha 11.

Invalid Displayed Gallery

This entry was posted in Nezařazené, Školní akce. Bookmark the permalink.