Systém čipů v ŠD

bell_hop_terminalVážení rodiče,
rozhodli jsme se v naší škole začít pro vyzvedávání dětí ze školní družiny používat systém BELLhop. Jedná se elektronický systém vyvinutý přímo pro družiny základních škol. Systém je založen na čipech / čipových kartách.

Čip jednoduše přiložíte k terminálu u vchodu do školy. Terminál Vám krátkým akustickým signálem potvrdí správné načtení čipu a zároveň zobrazí jméno Vašeho dítěte.

Pokud se načtení čipu nezdaří, budete upozorněni dlouhým akustickým signálem a textovým oznámením o chybě načítání. K tomu může nejčastěji dojít tak, že máte u sebe více různých čipů a terminál načte jiný čip než ten, který je určený pro vyzvednutí dítěte ze ŠD.

Terminál po načtení čipu předá Váš požadavek do příslušného oddělení a paní vychovatelka nebo pan vychovatel vám dítě pošle.

Vzhledem k tomu, že vychovatelé budou požadavky odbavovat na mobilním zařízení, nemusí být s dětmi v době vyzvedávání ve svém oddělení. Z tohoto důvodu, bude vyzvedávání dětí pomocí stávajících zvonků komplikované. Ty zůstanou zachovány jen jako nouzové řešení pro případ výpadku čipového systému.

Objednávka čipu

Cena jednoho čipu je 100 Kč.

Objednávka čipu bude součástí přihlášky do ŠD na příští školní rok . Ke stažení zde.

Je potřeba zapsat, kolik čipů budete chtít pro vyzvedávání svého dítěte používat. Vždy je ale nutné, aby každý čip byl vydán na jméno konkrétní osoby, která za něj zodpovídá. Systém umožňuje, aby vychovatel(-ka) viděl(-a), kdo dítě vyzvedává. Osoba oprávněná k vyzvedávání musí být uvedena na přihlášce do ŠD.

Nelze však vyzvedávat na jeden čip více dětí, např. sourozence.

Objednávka čipu bude závazná až ve chvíli, kdy bude vaše dítě do ŠD přijato.

Situace, které mohou nastat

  • Když čip ztratíte, je potřeba tuto skutečnost co nejdříve nahlásit vedoucí vychovatelce nebo dále pověřené osobě ve škole. Ta čip v systému deaktivuje a nebude tak možné čip zneužít. Pro tuto situaci je tedy důležité vědět, který z vámi zakoupených čipů se ztratil. Na objednávce by mělo být uvedeno, kdo který čip používá. Následně můžete získat čip nový.

  • Když čip nebudete mít u sebe (zapomenete ho), oslovíte službu u vchodu, která se spojí s vychovatelkou, vychovatelem a ověří odchod dítěte. Dále vyplníte formulář včetně čísla OP. Služba u vchodu ověří vaši totožnost a předá vychovatelce, vychovateli požadavek na vyzvednutí dítěte.
  • Když bude dítě vyzvedávat osoba, které nebudete schopni předat čip, tak postup bude stejný jako při zapomenutí. Avšak je nutné, aby tato osoba byla uvedena v přihlášce jako oprávněná osoba k vyzvedávání . A nebo posláním lístečku po dítěti ( viz. Uvolňovací list ).

Věříme, že zavedení tohoto systému vám výrazně usnadní vyzvedávání dětí ze školní družiny, a že budete se systémem spokojeni.

This entry was posted in Družina, Nezařazené. Bookmark the permalink.