ŠD info pro rodiče

Vážení rodiče,

chtěl bych touto cestou upřesnit informaci ohledně školní družiny v příštím školním roce.

Informace o ŠD zazněla především z toho důvodu, že kapacita školní družiny je omezená  – maximálně 300 žáků (10 oddělení po 30 dětech). Prioritně zajistíme ŠD pro žáky z budoucích 1. a 2. ročníků.

Pro žáky budoucích  3. ročníků jsme rovněž připraveni ŠD zajistit, ovšem v omezeném počtu (dle volné kapacity – pravděpodobně až 70 míst) a na základě individuálně předložené žádosti se zdůvodněním, ke kterému bude důsledně přihlíženo. (Do školní družiny nemůžeme např. přijímat děti, jejichž rodič je na mateřské dovolené nebo je v domácnosti, využívají družinu pouze jeden den v týdnu a podobně).
Věřte, že k řešení této situace budeme opět přistupovat zodpovědně tak, jako i v letošním školním roce, kdy jsme umístili do ŠD všechny děti 3. ročníků a dokonce v ojedinělých případech i 4. ročníku, které tuto službu v odůvodněných případech potřebovaly.

Pokud budete mít zájem o umístění svého dítěte v příštím školním roce do ŠD, vyplňte žádost (ke stažení na webu školy – škola/dokumenty) a předejte vedoucí vychovatelce v týdnu od 20.6. – 24.6. 2016.

Děkuji Vám za pochopení

Mgr. Pavel Dittrich, ředitel školy

This entry was posted in Nezařazené. Bookmark the permalink.