LOGOPEDIE NA ZŠ

V tomto školním roce , bude probíhat na naší ZŠ logopedická péče pro žáky 1. a 2. ročníků.

Výběr žáků bude probíhat na doporučení třídní učitelky.

1. Cíl projektu:

Cílem  projektu je rozvoj řeči dětí v prvním a druhém ročníku ZŠ. Správná výslovnost je výsledkem rozvoje smyslového vnímání, celkové obratnosti a především všestranného rozvoje řeči. Smyslem projektu je logopedická péče v individuálních hodinách, kde bych se zaměřila na nácvik problémových hlásek , zdokonalení vyjadřovacích obratností a formou her rozvíjela také sluchové a zrakové vnímání. Ve spolupráci a s doporučením tř.učitelů , lze zlepšovat motoriku rukou s pomocí grafomotorických listů a použití didaktických her. Důležité je však získání rodičů ke spolupráci při výchově řeči . Avšak nejdůležitější je probouzet u dětí zájem o komunikaci a vést k aktivitě projevu.

2. Záměr projektu:

  • vytvořit  podmínky pro správný vývoj řeči
  • snažit se odstranit nebo alespoň zmírnit poruchy komunikačních schopností
  • rozvíjet řeč po stránce obsahu a formy
  • rozvíjet sociální a komunikativní vztahy
  • spolupráce s rodiči , klinickým logopedem a tř.učitelkou

Více informací bude podáno na třídních schůzkách a dále během září.

Karolína Jirouchová ( vychovatelka v ŠD , logopedická asistentka) jirouchovak@donovalskazs.cz

This entry was posted in Nezařazené. Bookmark the permalink.