O škole

Úvodem

Žáci ve tříděSnahou vedení školy a pedagogického sboru je vytvořit pro žáky klidnou a příjemnou pracovní atmosféru. Vyučující se snaží uplatňovat nové formy výuky (výuka v blocích, individuální přístup k žákům). Také proto na prvním stupni nejsou vyučovací hodiny omezovány zvoněním. V prvních třídách je uskutečňován plynulý přechod dětí z MŠ do ZŠ, který je zajištěn osvědčenými formami výuky a optimálními prostorovými podmínkami. První a druhé třídy mají k dispozici učebnu a přilehlou hernu. Všichni žáci naší školy se učí v příjemném prostředí moderní školy, která je vybavena novými lavicemi a nábytkem. Cílem je vytvoření přátelské tvůrčí atmosféry pro děti v úzké spolupráci školy a rodiny. Škola je pro rodiče otevřená, mohou se zúčastnit i výuky.

Žáci 3. – 9.tříd mají své zástupce ve školním parlamentu, který se schází s vedením školy. Na těchto setkáních si vedení školy vyposlechne, co žáky trápí, co by chtěli zlepšit, ale také co se jim líbí. Vedení školy informuje též zástupce tříd o důležitých věcech, které se žáků týkají. Zprávy o průběhu jednání a všechny informace zástupci tříd pak předají svým spolužákům ve třídách.

Historie školy

Současné foto školyZŠ se začala stavět v roce 1979 v severní části nově vznikajícího Jižního Města na území městské části Chodov. Slavnostně byla otevřena 1. září 1982 (pod názvem ZŠ Brodského). Z důvodu velkého počtu žáků v této lokalitě byla za dva roky dokončena devítitřídní přístavba školy, která je propojena s původní budovou a celá škola byla přejmenována na současný název ZŠ Donovalská 1684.

Zaměření

Vyučování probíhá ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu „Mosty k vědění“. Zaměření školy je všeobecné s profilovým důrazem na cizí jazyky, informatiku a tělesnou výchovu. Každý rok otevíráme jednu první třídu s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na tenis. Výuku tenisu a provoz tenisových sportovišť zajišťuje Tenis Centrum Donovalská.

jazyková učebnaCizí jazyky

Od první třídy se žáci učí anglickému jazyku, od sedmého ročníku je zařazen povinný druhý cizí jazyk (němčina, v případě zájmu a při dostatečně velké skupině žáků je možné otevřít i ruštinu). Cizí jazyky vyučují aprobovaní a velmi zkušení vyučující.

Informatika

Předmět informatika je na naší škole vyučován jako povinný od páté třídy až do deváté. V 6. ročníku je začleněn volitelný  předmět programování. K dispozici jsou žákům dvě špičkově vybavené počítačové učebny s dostatkem výkonných počítačů i rychlým připojením k internetu. Na prvním stupni jsou všechny třídy vybaveny počítači učebna informatikypřipojenými k internetu a ty jsou využívány jako doplněk pří výuce všech předmětů. Žáci si dále mohou prohlubovat své dovednosti práce s počítačem během odpoledních zájmových kroužků.

Volitelné předměty

 • Programování

Nepovinné předměty

 • Sportovní hry
 • Dramatická výchova
 • Reedukace a kompenzace SPU

Akce pořádané školou

 • Výuka plavání ve 3. a 4. třídách (SCUK Hostivař)
 • Lyžařský výcvikový kurs pro žáky 7. tříd
 • Školy v přírodě pro všechny třídy
 • Ozdravné pobyty v tuzemsku i zahraničí

Vybavení školy

školní bufet.

 • Dvě tělocvičny
 • Herna stolního tenisu
 • Keramická dílna s pecí
 • Dvě počítačové pracovny
 • Dvě multimediální učebny
 • Osm učeben s interaktivní tabulí
 • Školní knihovna
 • Jazyková laboratoř
 • Školní jídelna
 • Školní bufet

Školní hřiště

Víceúčelové hřiště i florbalové hřiště je otevřeno denně včetně sobot a nedělí pro děti a veřejnost.

Sportovní vyžití žáků – odbíjená, plážová odbíjená, malá kopaná (umělý trávník), basketbal, sprint, tenis, florbal a stolní tenis.

školní hřiště

Školní časopis

Od roku 1996 vychází školní časopis PEL - MEL, ve kterém uveřejňují žáci své literární práce – básničky, pohádky, povídky, přispívají i různými rozhovory, anketami, testíky nebo kvízy. Každoročně se redakční rada obměňuje, žáci devátých tříd (i pátých nebo sedmých) odcházejí na střední školy a zapojují se redaktoři noví. Ukázky z různých čísel a ročníků naleznete zde:

Voda pro potraviny

Pětka má sté narozeniny

Sportovní kvíz

vtipy

Turisticke znamky

NEVIDITELNÁ VÝSTAVA

Čtení pomáhá

Kdyby tak uměla mluvit …

Přísloví trochu jinak