Školní jídelna

Jídelníček

 

Pokyny ke stravování

Obědy se vydávají ve školní jídelně od 11,45 hodin do 14,00 hodin každý den školní docházky mino prázdniny a ředitelské dny.

Obědy mají strávníci nastaveny podle šablon jako předešlý školní rok. Tzn., že na školní rok 2022/2023 mají automaticky oběd přihlášený všichni strávníci, kteří se stravovali předešlý školní rok.

Každý nový strávník vyplní přihlášku ke stravování (k dispozici u vedoucí ŠJ) a zakoupí si identifikační čip za cenu 100,- Kč, který je platný po celou dobu školní docházky. V případě, že si strávník zapomene čip, bude mu v kanceláři ŠJ vydána náhradní kartička. Při ztrátě si musí strávník zakoupit čip nový. Čip je majetkem strávníka, peníze za něj se nevracejí.

Volba obědů, odhlášky, přihlášky jsou možné přes terminál u školní jídelny nebo přes internetové stránky: jídelního systému

V případě volby přes internet  – jméno a heslo pro přístup sdělí vedoucí školní jídelny. 

Obědy se odhlašují v pondělí do 7,30 hodin ráno, dále nejpozději do 14,00 hodin předcházejícího dne.

Platba obědů probíhá zálohově (tzn. vždy na měsíc dopředu). Stravné musí být zaplaceno každého 1. dne v měsíci. V opačném případě, až do uhrazení stravného, nebude strávníkovi oběd vydán. Platbu je možno provést inkasní platbou (tato platba je výhodnější, nevzniká přeplatek ani nedoplatek), nebo trvalým příkazem. Podrobnosti o platbách sdělí vedoucí ŠJ. Při změně čísla účtu prosím o nahlášení nového čísla účtu.

souhlasem s inkasem: 2200535762/2010

Inkasuji každého 10. v měsíci, počínaje měsícem září, konče měsícem červnem. Vyúčtování bude provedeno vždy v měsíci červenci.

trvalým příkazem na b.ú: 2200535762/2010

Trvalý příkaz je tedy nutno zadat ke každému 25. dni v měsíci, počínaje měsícem srpnem a konče měsícem květnem. Vyúčtování bude provedeno vždy v měsíci červenci.

V obou případech prosím o Vaše číslo účtu a zprávu jakou platbu zvolíte. Přidělím variabilní symbol pro platbu stravného.

Ceny obědů ve školním roce 2022/2023

I. 7-10 let 29 Kč               II. 11-14 let 31 Kč            III. 15 a více let 33 Kč

Částka pro zadání trvalého příkazu:

I.   638,- Kč                      II.   682,- Kč                       III.  726,- Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazování dle věku, kterého ve školním roce dosáhli.

Podle Vyhlášky č. 272/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č.107/2005 Sb., o školním stravování jsou nejvyšší možné ceny obědů pro jednotlivé kategorie tyto:

I. 7-10 let 39 Kč     II. 11-14 let 41 Kč     III. 15 a více let 45 Kč

Hromadné odhlášky (ozdravný pobyt, výlet, kulturní akce) přijímáme nejpozději 72 hodin předem.

Důležité upozornění:

V případě nepřítomnosti žáka je třeba oběd ODHLÁSIT! (e-mail, záznamník, internetové stránky, terminál)

Při nemoci, nebo neplánované absenci ve škole je možné si odebrat dotovaný oběd pouze první den nepřítomnosti. Oběd si vyzvednete ve školní jídelně v čase 11,35 – 11,45 hodin. 

Cizí strávníci

Školní jídelna až do odvolání služby pro cizí strávníky neposkytuje.

 

Objednávání obědů přes internet

Obědy si můžete objednat na této adrese. Kde je možné obědy i odhlásit. Odhlašování obědů ve školním roce bude možné v pondělí do 7,30 hodin ráno, dále pouze den předem a to do 14:00 hod. 

Na konci školního roku  budou akceptovány poslední odhlášky a přihlášky obědů do úterý  28. 6. 2023 do 7,30 hodin.

Stravovací systém

Na ZŠ Donovalská je zaveden stravovací systém Z-WARE. Tento systém identifikačních čipů umožňuje jednoduše kontrolovat výdej obědů bez použití stravenek. V případě potřeby je možné provádět objednávky a odhlášky obědů na dva týdny dopředu při výběru ze dvou jídel. Rodiče mohou být zároveň informováni, zda jejich děti skutečně na obědě byly.
Každý strávník musí mít identifikační čip. V případě, že si strávník čip zapomene, bude mu v kanceláři ŠJ vydána náhradní kartička. V případě ztráty si musí strávník zakoupit čip nový. Čip je majetkem strávníka, peníze za něj se nevracejí.
Identifikační čipy jsou jednotlivým strávníkům vydávány v kanceláři školní jídelny za 100 Kč (platba v hotovosti).
Obědy se objednávají pomocí terminálu u vchodu do školní jídelny. V případě, že si dítě oběd neobjedná, platí automaticky volba jídla č. 1. Výběr jídla je nutné provést nejméně dva dny dopředu.

Odhlašování, objednávání obědů  a další informace:
Vedoucí školní jídelny Pavla Janotová (jidelna@donovalskazs.cz), tel.: 272 929 311 (záznamník)