Školní jídelna

Jídelníček

Informace pro strávníky

Výdej obědů v týdnu 27. 6. – 30. 6. 2022

27.– 29. 6. 11,30 – 13,30 hodin

30. 6. 10,30 – 12,00 hodin

Na konci školního roku  budou akceptovány poslední odhlášky a přihlášky obědů do úterý  28. 6. 2022 do 7,30 hodin.

Důležité upozornění 

Při nemoci, nebo neplánované absenci žáka ve škole, je opět možné si oběd odebrat (pouze první den) do přinesených nádob.

Oběd si vyzvednete ve školní jídelně, nejlépe v čase 11,35 – 11,45 hodin. 

Vzhledem k okolnostem okolo Covid (konec testování, zrušení karantény) bude od 1.3.2022 ranní odhlašování zrušeno. Odhlašování obědů ve školním roce bude možné pouze den předem a to do 14:00 hodin (viz níže).

 

Pokyny ke stravování

Obědy se vydávají ve školní jídelně od 11,45 hodin do 14,00 hodin každý den školní docházky mino prázdniny a ředitelské dny.

Žáci, zaměstnanci    11,45 – 14,00 hodin

Cizí strávníci

Školní jídelna až do odvolání služby pro cizí strávníky neposkytuje.

Každý strávník vyplní přihlášku ke stravování (k dispozici u vedoucí ŠJ) a zakoupí si identifikační čip za cenu 100,- Kč, který je platný po celou dobu školní docházky. V případě, že si strávník zapomene čip, bude mu v kanceláři ŠJ vydána náhradní kartička. Při ztrátě si musí strávník zakoupit čip nový. Čip je majetkem strávníka, peníze za něj se nevracejí.

Volba obědů, odhlášky, přihlášky jsou možné přes terminál u školní jídelny nebo přes internetové stránky: jídelního systému

V případě volby přes internet je nutné si v kanceláři ŠJ vyzvednout heslo a návod pro přístup. 

Platba obědů probíhá zálohově (tzn. vždy na měsíc dopředu). Stravné musí být zaplaceno každého 1. dne v měsíci. V opačném případě, až do uhrazení stravného, nebude strávníkovi oběd vydán. Platbu je možno provést inkasní platbou (tato platba je výhodnější, nevzniká přeplatek ani nedoplatek), nebo trvalým příkazem. Podrobnosti o platbách sdělí vedoucí ŠJ. Při změně čísla účtu prosím o nahlášení nového čísla účtu.

souhlasem s inkasem: 2200535762/2010

trvalým příkazem na b.ú: 2200535762/2010

Trvalý příkaz je tedy nutno zadat ke každému 25. dni v měsíci, počínaje měsícem srpnem a konče měsícem květnem. Vyúčtování bude provedeno vždy v měsíci červenci.

V obou případech prosím o Vaše číslo účtu a zprávu jakou platbu zvolíte.

Ceny obědů ve školním roce 2021/2022

I. 7-10 let 25 Kč               II. 11-14 let 27 Kč            III. 15 a více let 29 Kč

Částka pro zadání trvalého příkazu:

I.   550,- Kč                      II.   594,- Kč                       III.  638,- Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazování dle věku, kterého ve školním roce dosáhli.

Podle Vyhlášky č. 272/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č.107/2005 Sb., o školním stravování jsou nejvyšší možné ceny obědů pro jednotlivé kategorie tyto:

I. 7-10 let 39 Kč     II. 11-14 let 41 Kč     III. 15 a více let 45 Kč

Hromadné odhlášky (ozdravný pobyt, výlet, kulturní akce) přijímáme nejpozději 72 hodin předem.

Vnitřní řád školní jídelny je uveřejněn na internetových stránkách školy a v jídelně.

Důležité upozornění:

V případě nepřítomnosti žáka je třeba oběd ODHLÁSIT! (e-mail, záznamník, internetové stránky, terminál)

Při nemoci, nebo neplánované absenci ve škole je možné si odebrat dotovaný oběd pouze první den nepřítomnosti.

Objednávání obědů přes internet

Obědy si můžete objednat na této adrese. Kde je možné obědy i odhlásit. Odhlašování obědů ve školním roce bude možné pouze den předem a to do 14:00 hod. 

Na konci školního roku  budou akceptovány poslední odhlášky a přihlášky obědů do úterý  28. 6. 2022 do 7,30 hodin.

Stravovací systém

Na ZŠ Donovalská je zaveden stravovací systém Z-WARE. Tento systém identifikačních čipů umožňuje jednoduše kontrolovat výdej obědů bez použití stravenek. V případě potřeby je možné provádět objednávky a odhlášky obědů na dva týdny dopředu při výběru ze dvou jídel. Rodiče mohou být zároveň informováni, zda jejich děti skutečně na obědě byly.
Každý strávník musí mít identifikační čip. V případě, že si strávník čip zapomene, bude mu v kanceláři ŠJ vydána náhradní kartička. V případě ztráty si musí strávník zakoupit čip nový. Čip je majetkem strávníka, peníze za něj se nevracejí.
Identifikační čipy jsou jednotlivým strávníkům vydávány v kanceláři školní jídelny za 100 Kč (platba v hotovosti).
Obědy se objednávají pomocí terminálu u vchodu do školní jídelny. V případě, že si dítě oběd neobjedná, platí automaticky volba jídla č. 1. Výběr jídla je nutné provést nejméně dva dny dopředu.

Odhlašování, objednávání obědů  a další informace:
Vedoucí školní jídelny Pavla Janotová (jidelna@donovalskazs.cz), tel.: 272 929 311 (záznamník)