Školní jídelna

Jídelníček

 

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ

Základní škola, Donovalská 1684, Praha 4

přijme od 1.9.2021 na hlavní pracovní poměr:

  • vyučenou kuchařku     

Životopisy zasílejte na adresu: jidelna@donovalskazs.cz

 

Informace pro strávníky

Pokyny ke stravování

Obědy se vydávají ve školní jídelně od 11,45 hodin do 14,00 hodin každý den školní docházky mino prázdniny a ředitelské dny.

Žáci, zaměstnanci    11,45 – 14,00 hodin

Důležité upozornění – odhlašování obědů

Při nemoci nebo neplánované absenci žáka ve škole není možné si oběd odebrat do přinesených nádob.

V případě nepřítomnosti žáka je třeba oběd ODHLÁSIT nejpozději do 8,15 hodin téhož dne  –  e-mail, záznámník.

Cizí strávníci

Školní jídelna až do odvolání služby pro cizí strávníky neposkytuje.

Každý strávník vyplní přihlášku ke stravování (k dispozici u vedoucí ŠJ) a zakoupí si identifikační čip za cenu 100,- Kč, který je platný po celou dobu školní docházky. V případě, že si strávník zapomene čip, bude mu v kanceláři ŠJ vydána náhradní kartička. Při ztrátě si musí strávník zakoupit čip nový. Čip je majetkem strávníka, peníze za něj se nevracejí.

Volba obědů, odhlášky, přihlášky jsou možné přes terminál u školní jídelny nebo přes internetové stránky: jídelního systému

V případě volby přes internet je nutné si v kanceláři ŠJ vyzvednout heslo a návod pro přístup. 

Platba obědů probíhá zálohově (tzn. vždy na měsíc dopředu). Stravné musí být zaplaceno každého 1. dne v měsíci. V opačném případě, až do uhrazení stravného, nebude strávníkovi oběd vydán. Platbu je možno provést inkasní platbou (tato platba je výhodnější, nevzniká přeplatek ani nedoplatek), nebo trvalým příkazem. Podrobnosti o platbách sdělí vedoucí ŠJ. Při změně čísla účtu prosím o nahlášení nového čísla účtu.

souhlasem s inkasem: 2200535762/2010

trvalým příkazem na b.ú: 2200535762/2010

Trvalý příkaz je tedy nutno zadat ke každému 25. dni v měsíci, počínaje měsícem srpnem a konče měsícem květnem. Vyúčtování bude provedeno vždy v měsíci červenci.

V obou případech prosím o Vaše číslo účtu a zprávu jakou platbu zvolíte.

Ceny obědů ve školním roce 2021/2022

I. 7-10 let 25 Kč               II. 11-14 let 27 Kč            III. 15 a více let 29 Kč

Částka pro zadání trvalého příkazu:

I.   550,- Kč                      II.   594,- Kč                       III.  638,- Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazování dle věku, kterého ve školním roce dosáhli.

Podle Vyhlášky č. 272/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č.107/2005 Sb., o školním stravování jsou nejvyšší možné ceny obědů pro jednotlivé kategorie tyto:

I. 7-10 let 39 Kč     II. 11-14 let 41 Kč     III. 15 a více let 45 Kč

Hromadné odhlášky (ozdravný pobyt, výlet, kulturní akce) přijímáme nejpozději 96 hodin předem.

Vnitřní řád školní jídelny je uveřejněn na internetových stránkách školy a v jídelně.

Objednávání obědů přes internet

Obědy si můžete objednat na této adrese. Kde je možné obědy i odhlásit.

Na konci školního roku  budou akceptovány poslední odhlášky a přihlášky obědů do úterý  28. 6. 2022 do 7,30 hodin.

Stravovací systém

Na ZŠ Donovalská je zaveden stravovací systém Z-WARE. Tento systém identifikačních čipů umožňuje jednoduše kontrolovat výdej obědů bez použití stravenek. V případě potřeby je možné provádět objednávky a odhlášky obědů na dva týdny dopředu při výběru ze dvou jídel. Rodiče mohou být zároveň informováni, zda jejich děti skutečně na obědě byly.
Každý strávník musí mít identifikační čip. V případě, že si strávník čip zapomene, bude mu v kanceláři ŠJ vydána náhradní kartička. V případě ztráty si musí strávník zakoupit čip nový. Čip je majetkem strávníka, peníze za něj se nevracejí.
Identifikační čipy jsou jednotlivým strávníkům vydávány v kanceláři školní jídelny za 100 Kč (platba v hotovosti).
Obědy se objednávají pomocí terminálu u vchodu do školní jídelny. V případě, že si dítě oběd neobjedná, platí automaticky volba jídla č. 1. Výběr jídla je nutné provést nejméně dva dny dopředu.

Odhlašování, objednávání obědů  a další informace:
Vedoucí školní jídelny Pavla Janotová (jidelna@donovalskazs.cz), tel.: 272 929 311 (záznamník)