Hodnocení inspekce

Na začátku tohoto školního roku proběhla ve škole, školní družině i školní jídelně v rámci periodické činnosti kontrola České školní inspekce. Ta prokázala vysokou kvalitu školy ve všech směrech. Inspekce ocenila vysokou míru odbornosti personálu, vhodně volené a pestré metody, diferencované dle schopností žáků, tvůrčí klima, vybavení školy a celkově výbornou atmosféru ve škole. Nezaznamenali jsme zároveň žádné pochybení v oblasti personální a hospodářské agendy a administrativy.

Toto hodnocení nás velmi těší a potvrzuje správnost zvolené cesty při vzdělávání i v této náročné době.

Celá inspekční zpráva a protokol z kontroly.

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.