Provoz ŠD

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY

1.9 – 2.9.2022

Zkrácená doba ŠD do 17:00hod.

RANNÍ DRUŽINA – ZAČÍNÁME OD PONDĚLÍ5. 9. 2022 6:30 – 7:00 hod.

ČTVRTEK a PÁTEK ČIPUJEME !!

Prodej čipů pro rodiče žáků prvních tříd proběhne na třídních schůzkách 1.9., cena čipu je 100,-/ks, prosíme o přesné částky.

VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ ZE ŠD JE MOŽNÉ:

ČTVRTEK:OD 9:00 DO 11:00 (POTÉ JSME NA OBĚDĚ)

OD 12:00 DO 17:00 hod.

PÁTEK: běžný provoz vyzvedávání

Dále bychom Vás chtěli upozornit, že bez odevzdané přihlášky do ŠD, není možné, aby dítě ŠD navštěvovalo, jedná se o nutné administrativní a bezpečnostní opatření, které jsme povinni dodržet. Bez přihlášky není žák evidován v systému ŠD (ani pokud ŠD navštěvovalo v loňském roce), zároveň upozorňujeme, že ŠD má omezenou kapacitu v počtu přijatých žáků, žák je přijat do ŠD až po odeslání e-přihlášky (opět není zárukou loňský školní rok).

Zákonný zástupce žáka, který by byl do ŠD předán, aniž by systém evidoval jeho řádné přijetí, bude telefonicky vyzván, aby si dítě neprodleně vyzvedl.

Дорогі батьки,

повідомляємо, що у четвер 1.9. та в п’ятницю 2.9. працюватиме до 17:00 год. без ранкової компанії. Повноцінна робота ŠD розпочнеться з понеділка, 5 вересня.

Крім того, ми хотіли б зазначити, що без подання заяви до ŠD дитина не може відвідувати ŠD, це необхідний адміністративний захід та захід безпеки, якого ми зобов’язані дотримуватися. Без заяви учень не реєструється в системі ŠD (навіть якщо він відвідував ŠD минулого року), водночас зверніть увагу, що ŠD має обмежену кількість прийнятих учнів, учень приймається до ŠD лише після надсилання електронної заяви (знову ж таки, минулий навчальний рік не є гарантією) .

Законний представник учня, який був би переведений до ŠD без реєстрації належного прийняття системою, буде запрошений по телефону, щоб негайно забрати дитину.

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.