Přihlášky do ŠD 2022/23 pro budoucí 1.třídy

Vážení rodiče.

Dnes 20. 6. 2022 bude možné už posílat přihlášky do ŠD, pro následující šk. rok. V přihlášce je nutné uvést třídu Vašeho dítěte, kterou se právě dozvíte na informativní schůzce rodičů. Bez této informace není možné přihlášku vyplnit a odeslat.

Vyplněním Google formuláře, Vám přijde vzápětí na uvedený email vyplněná přihláška v PDF formátu s dalšími instrukcemi. Kopie přihlášky je také odeslána vedoucímu vychovateli ŠD. Přihlášku je nutné podepsat a poslat po svém dítěti (až nástupem do školy první školní den 1.9.2022), který ji následně předá své vychovatelce. Přihlášku můžete podepsat i elektronicky a odeslat na k tomu určenou emailovou adresu prihlaskysd@donovalskazs.cz (tento email neslouží pro komunikaci). Do předmětu uveďte jméno žáka (příjmení a jméno) a třídu pro šk. rok 2022/23 (uvedeno v Google formuláři v přihlášce) např. Novák Jan 1.A

!Nezasílejte své přihlášky formou obrázků, fotek atd. (přihlášky jsou nečitelné, tmavé a někdy i ve špatné kvalitě)! Pouze formát PDF a to po řádném vyplnění.

Pokud chcete přečipovat čipy po starším sourozenci, tak tuto informaci nepište do poznámky v přihlášce. K tomu slouží formulář k objednání čipů.

Formulář k vyplnění přihlášky zde.

POZOR! Rodiče budoucích žáků 1.tříd vyplňují k přihlášce i formulář k objednání čipů do ŠD

Objednání/přečipování čipů do ŠD zde.

(Po vyplnění formuláře se Vaše objednávka automaticky eviduje a čipy budete mít připravené na třídní schůzce 1.9.2022. Na tuto schůzku si prosím přineste přesnou částku, podle počtů objednaných čipů)

Pokud chcete přečipovat čipy po starším sourozenci, tak tuto informaci nepište do poznámky v přihlášce. K tomu slouží formulář k objednání čipů.

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.