Ocenění žáků

Poslední školní den v roce 2021 byli ve sborovně oceněni žáci jednak ve sběru papíru a dále v soutěži Brloh.

Sběr papíru pořádal na podzim pan učitel Šverčič a ceny chtěl předat šesti nejlepším žákům. Bohužel ne všichni se předání mohli zúčastnit. Nejlepšími byli Tomáš Chadraba a Veronika Vokounová ze 7.A, Sofie Králíková ze 4.A, Matyáš Papuča z 1.A, Jan Rumánek ze 3.C a Tomáš Karafiát ze 7.B.

Během listopadu a prosince proběhl již 12. ročník celorepublikové Brněnské logické hry BRLOH. Letos se zúčastnil tým z 9.B Ema Hybeĺová, Markéta Janotová, Michal Oráč a Lukáš Mařík. Z více než 250 týmů ZŠ z celé republiky získali nádherné první místo. Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.