Docházka na kroužky v týdnu ŠD

Uvolnění žáka ze ŠD na kroužek je podmíněno řádným vyplněním formuláře kroužků žáka zákonným zástupcem, který je k dispozici na webových stránkách školy v sekci Školní družina >> dokumenty >> Formulář kroužků žáka.

Tento formulář slouží k informovanosti všech vychovatelů na který kroužek bude chodit práve jeho dítě ve ŠD. Bez tohoto formuláře není možné dítě na kroužek pustit.

Viz. Vnitřní řád ŠD bod č. 10

Rodiče jsou povinni aktivně se informovat o změnách týkajících se školní družiny i vnitřního řádu ŠD,
sledovat tyto změny na webových stránkách školy a školní družiny, nahlašovat včas a písemnou
formou změny týkající se docházky žáka na zájmové aktivity
, docházení žáka na zájmovou aktivitu ze
ŠD je přímo podmíněno včasným a písemným informováním vychovatelky/le daného oddělení, včetně
způsobu odchodu a všech dalších náležitostí. Vychovatel/ka nemá povinnost zjišťovat informace o
docházce žáka na externí zájmové aktivity, ani zájmové aktivity pořádané školou.

Režim dne, z hlediska zájmových aktivit, utvářejí žáku jeho rodiče, popř. zákonní zástupci a z toho důvodu jsou povinni tyto informace dle potřeby aktualizovat a písemně sdělovat vychovatelce/li ŠD aktivně sami.

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.