Zahájení šk. roku 21/22

Vážení žáci, rodiče a přátelé školy,

dovolte mi, abych vás přivítal ve školním roce 2021/2022. Stále to ještě nevypadá na úplně „běžný“ školní rok bez covidových komplikací, ale pevně věřím, že se nám společně podaří vše zdárně překonat. Níže naleznete informace k zahájení školního roku a dokumenty, jimiž se upravuje provoz školy. Platná opatření budeme i nadále zveřejňovat na stránkách školy.

Testování žáků antigenními testy bude probíhat 1. září, 6. září a 9. září. (1. ročníky se testují 2. září).

Ochranu dýchacích cest jsou žáci povinni nosit ve společných prostorách (výjimky viz. mimořádné opatření)

Další informace k provozu školy naleznete v Metodice MŠMT.

Harmonogram zahájení šk. roku:

  1. září – 1. i 2. stupeň výuka od 8:00 do 8:45, oběd 10:30 – 13:00 (informace k 1. třídám viz. níže)
  2. září – 1. stupeň výuka do 11:45, 2. stupeň výuka do 12:40, oběd 11 – 14 hodin
  3. září – 1. stupeň výuka do 11:45, 2. stupeň výuka do 12:40, oběd 11 – 14 hodin

Týden od 6. září do 10. září výuka dle rozvrhu bez odpoledního vyučování.

Informace pro 1. ročníky:

  1. září si paní učitelky vyzvednou děti před přístavbou školy (pav. G). Zahájení proběhne ve třídách, rodiče mohou s prvňáky do tříd za následujících podmínek: I) pouze jedna osoba na žáka; II) doprovod musí být očkován nebo mít doklad o testování; III) po celou dobu pobytu ve škole bude mít doprovázející osoba nasazen respirátor. Proběhne přivítání paní učitelkou, vedením školy a zástupcem zřizovatele, předpokládaný konec v 9:00. Zahajovací třídní schůzky proběhnou 1. září od 17:00 ve třídách.
  2. a 3. září bude „výuka“ v prvních třídách probíhat do 9:40.

Testování antigenními testy bude u prvních ročníků 2. září.

Tomáš Marek, ředitel školy

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.