Provoz školy od 1.3. 2021

Vláda ČR dne 26.2.2021 rozhodla o úplném uzavření škol a školských zařízení včetně škol mateřských. Kompletní znění usnesení najdete zde.

Všichni žáci naší školy přechází na distanční formu vzdělávání, dle instrukcí od vyučujících jednotlivých předmětů.

Školní kuchyně bude v provozu v případě, že se přihlásí více jak 20 žáků – strávníků. Bude upřesněno v pondělí na stánkách školy. K 1.3. 2021 mají všichni žáci odhlášený oběd a tudíž je třeba se opět přihlásit!

Nadále zůstávají v provozu jen určené školy pro pracovníky IZS a školy specifikované v usnesení vlády. Tyto školy jsou v Praze 11 neměnné již od minulého roku. Jako primární je určena ZŠ a MŠ Chodov, v záloze potom ZŠ Květnového vítězství 1554 a ZŠ K Milíčovu a z MŠ ještě MŠ Janouchova – detašované pracoviště na ZŠ K Milíčovu. MŠ Stachova – detašované pracoviště na ZŠ Květnového vítězství 1554 je v současnosti, vzhledem k aktuální provozní situaci v této škole, po dohodě s MHMP vyjmuta.

Umisťování dětí do určené školy je plně v gesci MHMP skrze zaměstnavatele dotčených rodičů. O případném konkrétním otevření jednotlivých škol Vás budeme informovat. V tuto chvíli se jedná pouze o ZŠ a MŠ Chodov a předpokládáme, že tomu tak zůstane i nadále.

This entry was posted in Aktuality, Mimořádná opatření. Bookmark the permalink.