Provoz školy od 4.1. 2021

Vážení rodiče,

především Vám přeji úspěšný nový rok, zdraví , štěstí, pohodu…

A  nyní několik nutných organizačních záležitostí, týkajících se provozu školy a výuky od 4.1. 2021. Od pondělí se prezenčním způsobem vzdělávají pouze žáci 1. a 2. ročníků. Pro tyto žáky bude zajištěna i školní družina- jedna třída, jedno oddělení.

Školní jídelna vaří pro žáky přítomné ve škole a je možnost odebrat i oběd žáky, kteří jsou doma na distanční výuce.


Ostatní ročníky se vzdělávají distančním způsobem. Připomínám, že distanční výuka je pro všechny žáky povinná a absence musí být řádně omluvena. Veškeré potřebné informace o organizaci distanční výuky Vám podají jednotliví vyučující nebo třídní učitelé.

Mgr. Pavel Dittrich, ředitel školy

This entry was posted in Aktuality, Mimořádná opatření. Bookmark the permalink.