1. a 2. ročníky

Vážení rodiče,

od středy 18.11. 2020 bude obnovena prezenční výuka žáků 1. a 2. ročníků.

Výuka bude realizována dle rozvrhů, platných od začátku školního roku. Hudební výchova bude nahrazena výukou ČJ a Ma, tělesná výchova bude realizována formou vycházek v areálu školy nebo v chodovském parku.

V každé třídě budou dva vyučující, třídní učitelka a asistent pedagoga, abychom zajistili optimální podmínky všem žákům.

Školní družina bude v provozu od konce vyučování do 17,30. Vždy jeden třídní kolektiv. Ranní družinu nebudeme provozovat, jelikož bychom nemohli zajistit, aby nedocházelo ke kontaktu dětí z různých tříd.

Školní jídelna bude vařit pro žáky na prezenční výuce. Všichni žáci 1. a 2. ročníků mají od 18. 11. 2020 automaticky přihlášený oběd. Budeme vařit jedno jídlo. V systému je možné se odhlašovat.

Žáci musí mít po celou dobu pobytu ve škole nasazenou roušku. Prosím vybavte děti alespoň dvěma rouškami a igelitovým sáčkem na jejich hygienické odkládání.

Mgr. Pavel Dittrich, ředitel školy

This entry was posted in Aktuality, Mimořádná opatření. Bookmark the permalink.