Informace rodičům

Vážení rodiče, na základě postupného uvolňování přijatých opatření by měla být od 25.5. 2020 postupně zahájena výuka za přítomnosti žáků ve škole. Stejně jako Vy i my čekáme na upřesňující informace, které bude vydávat MŠMT formou manuálu začátkem měsíce května.
Na základě těchto informací stanovíme podmínky za jakých bude probíhat výuka, jak ve škole, tak i nadále doma. Zda bude fungovat školní družina, popřípadě i školní kuchyně.
S těmito podmínkami Vás, milí rodiče, oslovíme, abychom získali informaci, zda pošlete Vaše dítě do školy nebo zůstane i nadále doma.
Rovněž bych Vás chtěl informovat o způsobu hodnocení žáků za II. pololetí školního roku.
Ministerstvo školství vydalo vyhlášku, která upravuje způsob hodnocení žáků za II. pololetí šk. roku 2020.
Pro hodnocení z daného předmětu na konci školního roku použijeme tyto podklady:

1) známky z I. pololetí tohoto školního roku.
2) hodnocení v průběhu dálkového vzdělávání s přihlédnutím k tomu, zda žák měl odpovídající podmínky a technické vybavení.
3) hodnocení získané v době docházky do školy ve II. pololetí ( tj. od 1.2. do 10.3. 2020 a od 25.5. do 19.6. 2020).
4) kombinací těchto možností.

Výsledná známka na vysvědčení by neměla býti horší než v I. pololetí.  Žádný žák by neměl být hodnocen nedostatečnou! Hodnocení provedou vyučující jednotlivých předmětů s přihlédnutím k mimořádné situaci.


Mgr. Pavel Dittrich, ředitel školy

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.