Info pro rodiče

Vážení rodiče,

Vzhledem k situaci, kdy není jasná doba, po kterou budou školy uzavřeny, bychom Vás chtěli požádat o spolupráci při domácí výuce Vašeho dítěte.

Škola se bude snažit  eliminovat dopady, které může mít odvolání výuky.  Je třeba v přiměřené míře zachovat domácí přípravu našich žáků, proto třídní učitelé i ostatní vyučující budou umísťovat  na webové  stránky jednotlivých tříd úkoly, odkazy  i vzkazy, které se týkají probírané látky. Dalšími možnostmi je využívání on-line učebnic nakladatelství Fraus i Nová škola. Současně budou všichni vyučující připraveni k případným konzultacím prostřednictvím svých služebních e-mailů, které jsou uveřejněny i na webových stránkách školy. Sledujte prosím pravidelně  webové stránky školy i jednotlivých tříd!

Učebnice a pracovní sešity by děti měly mít doma. V případě, že by některý žák učebnice zapomněl např. ve skříňce, zastavte se v kanceláři školy v pracovní dny od 9 do 13 hodin, nebo nás kontaktujte na tel. 272 934 191.

Děkujeme za spolupráci a věříme, že se nám společně podaří tuto situaci úspěšně zvládnout.

Mgr. Pavel Dittrich, ředitel školy

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.