Výsledky olympiád

V listopadu se konala školní kola olympiád – dějepisné a českého jazyka.

Výsledky jsou následující:

Dějepisná olympiáda

1.místo Michaela Knotková, 9.C

2. – 3.místo Monika Chrástková, 9.A

2. – 3.místo Marek Bartoš, 9.A

Olympiáda v ČJ

1.místo Andrea Krečová, 9.B

2. – 3.místo Michaela Knotková, 9.C

2. – 3.místo Veronika Ptáčková, 9.C

Všem účastníkům (dějepis – 23 a čeština – 18) děkujeme a vítězům blahopřejeme!

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.