Injekční stříkačky

V blízkosti školy se našla injekční stříkačka (bez jehly). Důrazně upozorňujeme na nebezpečí kontaktu s podobnými předměty. V případě nálezu situaci oznamte dospělé osobě!

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.