Lyžařský kurz – platba

Do 15. 11. 2018 je nutné uhradit zálohu 2000 Kč za žáka na lyžařský kurz 7. ročníků. Prosím rodiče, aby peníze posílali buď po žácích, nebo aby se s nimi zastavili osobně 13. 11. (pohovorové hodiny) v kanceláři ZŘ. S sebou prosím žákovskou knížku. Doplatek 1800 Kč bude vybírán do konce února.

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.