OP – hotel Grádl

Dojeli jsme v pořádku, odpoledne jsme v Železné Rudě sledovali přípravu májky a následně i její vztyčení. Večer jsme hráli hry a připravovali táborák. Děvčata vytvořila čarodějnici a po opečení špekáčků jsme ji upálili. První den je za námi.

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.