Čipy & čipový systém

Všechny vaše otázky ohledně čipů (objednání, deaktivaci, přečipování atd.) se prosím obracejte na paní Bc. Martinu Krupičkovou. 

Objednání/přečipování čipů do ŠD zde.

 


Jedná se o elektronický systém vyvinutý přímo pro družiny základních škol.  K vyzvednutí dítěte je potřeba čip.

Čip jednoduše přiložíte k terminálu u vchodu do školy. Terminál Vám krátkým akustickým signálem potvrdí správné načtení čipu a zároveň zobrazí jméno Vašeho dítěte.

Pokud se načtení čipu nezdaří, budete upozorněni dlouhým akustickým signálem a textovým oznámením o chybě načítání. K tomu může nejčastěji dojít tak, že máte u sebe více různých čipů a terminál načte jiný čip než ten, který je určený pro vyzvednutí dítěte ze ŠD.

bell_hop_terminal

Terminál po načtení čipu předá Váš požadavek do příslušného oddělení a následně vychovatel/ka vám dítě pošle. Váš požadavek můžete sledovat na monitoru ve vestibulu přístavby.

Objednávka čipu

Cena jednoho čipu je 100 Kč. Čipy nejsou vratné, po ukončení docházky do ŠD zůstávají vaším majetkem.

Je potřeba zapsat, kolik čipů budete chtít pro vyzvedávání svého dítěte používat. Vždy je nutné, aby každý čip byl vydán na jméno konkrétní osoby, která za něj zodpovídá. Systém umožňuje, aby vychovatelé viděli, kdo dítě vyzvedává. Osoba oprávněná k vyzvedávání musí být uvedena na přihlášce do ŠD.

Nelze však vyzvedávat na jeden čip více dětí, např. sourozence.

Přiobjednání čipů

V případě zájmu o přiobjednání čipů kontaktujte paní vychovatelku Martinu Krupičkovou na e-mailu krupickovam@donovalskazs.cz.

Situace, které mohou nastat.

  • Když čip ztratíte, je potřeba tuto skutečnost co nejdříve nahlásit vedoucímu vychovateli nebo vychovatelce příslušného oddělení. Ti pak  čip v systému deaktivují a nebude tak možné čip zneužít. Pro tuto situaci je tedy důležité vědět, který z vámi zakoupených čipů se ztratil. Na objednávce by mělo být uvedeno, kdo který čip používá. Následně můžete získat čip nový.
  • Když čip nebudete mít u sebe (zapomenete ho), oslovíte službu u vchodu, která se spojí s vychovateli, ověří odchod dítěte. Z bezpečnostních důvodů budete vyzváni k předložení dokladu o totožnosti, který si služba opíše. Následně si ověří Vaši totožnost a předá vychovateli/ce požadavek k vyzvednutí dítěte.
  • Když bude dítě vyzvedávat osoba, které nebudete schopni předat čip, tak postup bude stejný jako při zapomenutí (nesmí se však stávat opakovaně). Avšak je nutné, aby tato osoba byla uvedena v přihlášce jako oprávněná osoba k vyzvedávání. Nebo posláním lístečku po dítěti ( viz. Uvolňovací list ).

 

 

INFORMACE K TERMINÁLU

 

MÍSTO, KDE SE ODDĚLENÍ NACHÁZÍ SE VÁM ZOBRAZÍ PO PŘILOŽENÍ ČIPU

JSOU ULOŽENY TYTO MOŽNOSTI:

VE SKOLE     Jedná se o běžný stav, kdy se nacházíme ve škole (v oddělení) a je možné děti běžně vyzvedávat 13:30 – 14:00 a 15:00 – 17:30

OBED VYCKEJTE     Jedná se hlavně o dny, kdy mají děti pět a více hodin a může se stát, že v době od 13:30 hod. ještě nebudeme po obědě, tehdy se Vám zobrazí tato informace a žádáme Vás tímto o strpení, než budou děti po obědě. V systému se nám dítě  zobrazí a proto nemusíte znovu čipovat, dítě odešleme ihned po jídle.

POBYT VENKU     Jedná se o dobu mezi 14:00 – 15:00 hod., v této době dle družinového vnitřního řádu vyzvedávat nelze, a proto se nám Vaše čipnutí  v systému nezobrazí a žádáme Vás o nové čipnutí v platné době od 15:00 hod.

AKCE HRISTE     Jedná se většinou o celodružinové akce, na které bývají zváni i rodiče, jako je Den dětí, či Čarodějnice apod., dítě v  systému uvidíme a smíme je s Vámi propustit, ale musíte si jej osobně ze školního hřiště vyzvednout a oznámit tuto  skutečnost vychovateli/ce ŠD.

AKCE TELOCVICNA      Jedná se většinou o celodružinové akce, které probíhají v tělocvičně a většinou nebývají rodičům přístupné, jde hl.  o karneval, taneční zábavu apod., v tomto případě se nám informace o čipnutí v systému nezobrazuje a dítě není   možné si vyzvednout. V tomto případě Vás prosíme o nové čipnutí v době po skončení akce (vždy bude vyvěšena informace o časech kdy akce probíhá).

VYLET     Informace se zobrazí, pakli-že je dítě se svým oddělením na nějakém výletě mimo školu. V tomto případě se nám informace o čipnutí v systému nezobrazuje a dítě není možné si vyzvednout. Prosíme Vás, i v tomto případě, o nové  čipnutí v době po skončení výletu (vždy bude vyvěšena informace o čase kdy výlet probíhá a předpokládaném návratu).