Školní družina

Nástup docházky do ŠD je přímo podmíněn včasným podáním e-přihlášky.

Chtěli bychom Vás upozornit, že bez odevzdané přihlášky do ŠD, není možné, aby dítě ŠD navštěvovalo, jedná se o nutné administrativní a bezpečnostní opatření, které jsme povinni dodržet. Bez přihlášky není žák evidován v systému ŠD (ani pokud ŠD navštěvovalo v loňském roce), zároveň upozorňujeme, že ŠD má omezenou kapacitu v počtu přijatých žáků, žák je přijat do ŠD až po odeslání e-přihlášky (opět není zárukou loňský školní rok).

Zákonný zástupce žáka, který by byl do ŠD předán, aniž by systém evidoval jeho řádné přijetí, bude telefonicky vyzván, aby si dítě neprodleně vyzvedl.

Kontaktní telefony

 • Školní družina vychovatelky: 737 821 531 časy v provozu: po-pá 6:30-8:00, 15:00 – 17:30
 • Vrátnice přístavba: 737 821 531 
 • Vedoucí vychovatel Tomáš Kiš: 739 990 430 

Provoz školní družiny

 • Z bezpečnostních a hygienických důvodů není rodičům vstup do budovy školy povolen.
 • Příspěvek na provoz ŠD činí 400 Kč měsíčně.
 • Platí se předem částka 2 000Kč za celé pololetí a to nejpozději do 15. září I. pol. a do 15. února II.pol.
 • Forma platby:
  • převod na účet školy – č. ú. 2000816359/0800
  • poštovní poukázkou: adresa školy – ZŠ Donovalská 1684, Praha 4, 149 00

  Variabilní symbol žáka: …………………. (je neměnný po celou dobu docházky do ŠD a je nutné ho uvádět při platbě).

 • Při nepřítomnosti dítěte v ŠD se poplatek nevrací.
 • Chtěli bychom Vás poprosit, abyste neplatili ŠD dříve, než-li obdržíte dokument k tomu určený.

Ranní provoz

6:30–8:00 Žáci se scházejí od 6:30 do 7:00 v šatně v přístavbě školy. V 7:00 je vchod do školy uzavřen a vychovatelé odvádějí děti do oddělení školní družiny.

Odpolední provoz

11:45–17:30 Po skončení vyučování vychovatelky a třídní učitelky odvádějí žáky do oddělení školní družiny.

Vyzvedávání a odchody žáků

 • Po obědě nejdříve ve 13:30 a nejpozději do 14:00 ze všech oddělení.
 • 14:00–15:00 pobyt dětí venku mimo školu. V této době nebudou žáci ze školní družiny uvolňováni.
 • 15:00–17:30 Rodiče si vyzvedávají děti průběžně.

Rámcový program výchovně vzdělávací činnosti

 • 11:45 – 14:00 Hygiena, oběd, odpočinkové činnosti (relaxace, četba, klidné hry), zájmové činnosti zaměřené na Hv, Pv, Vv, liter. vých., rozvíjení poznání.

 • 14:00 – 15:00 Rekreační činnosti zaměřené na Tv, vycházky – dopravní výchova, rozvíjení poznání.

 • 15:30 – 17:30 Zájmové kroužky (podrobný seznam v sekci KROUŽKY), příprava na vyučování – didaktické hry, soutěže, společenské hry, četba apod. Vychovatel vždy přihlíží při výběru zaměstnání k počasí, ale i k náladě a přání žáků v oddělení.

 

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit