Zaměstnanci

Vedení školy

Mgr. Pavel Dittrich Ředitel školy
Mgr. Katarína Jahnová
Zástupce ředitele
Marie Purkarová Hospodářka školy
Soňa Zemanová Hospodářka školy
Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce
Mgr. Eva Petříková Metodik prevence rizikového chování

Učitelé prvního stupně

Mgr. Ludmila Charvátová I.A
Mgr. Marcela Jordánová I.B
Mgr. Hana Pešáková I.C
Mgr. Eva Manochová I.D
Mgr. Veronika Kuzminová I.E
PhDr. Dana Haladová
II.A
PhDr. Radka Soukupová II.B
Mgr. Kateřina Tichá II.C
Mgr. Monika Čermáková II.D
Mgr. Miluše Plechatá II.E
Mgr. Jindřiška Obermajerová III.A
Mgr. Monika Prieselová III.B
Mgr. Kristýna Brázdová
III.C
Mgr. Simona Kopsová III.D
Mgr. Pavla Brhlíková IV.A
Mgr. Šárka Jiráková IV.B
Bc. Lenka Součková IV.C
Mgr. Alena Kožíšková V.A D, Vl, Rj
Zuzana Mušková dipl. ek. V.B Aj, Vv
Mgr. Jana Součková V.C Čj, P, Ov

Učitelé druhého stupně

Mgr. Pavel Dittrich Z
Mgr. Katarína Jahnová M
Mgr. Jana Vindušková VI.A M, Pv
Mgr. Zdeňka Manochová VI.B Čj, Nj
Vladimír Kučera VI.C F, Pv
Mgr. Eva Petříková VII.A Nj, Čj, Rj, Zv, Ov, Vv
Mgr. Eva Tománková VII.B Čj, Vv
Mgr. Jana Vávrová VIII.A M
Mgr. Tomáš Marek DiS. VIII.B Tv, Hv
Mgr. Soňa Adamírová IX.A Čj, Ov
Mgr. Jan Haubert IX.B Z, Tv, Inf, D, Pv
Mgr. Hana Hronková Př, Pv
Josefa Gregorová Aj
Bc. Štěpánka Štiková Ch, Aj, Př
Jiří Hofman Inf, Prg
Mgr. Marianna Bergerová Aj
Mgr. Radka Šťovíčková Aj
Mgr. Kateřina Růžičková Aj
Mgr. Lenka Čechová Tv, Z, Vl
Mgr. Marie Hladká M

Školní družina

Karolína Jirouchová Vedoucí vychovatelka, Logopedie, 3.D, 3.C (část)
Lucie Vaňková Vychovatelka, 1. B, 1. D (část)
Bc. Martina Krupičková Vychovatelka, 3. A, 3. C (část)
Bc. Lenka Nováková Vychovatelka, 3. B, 3. C (část)
Tomáš Kiš Vychovatel, 2. C, 2. E (část)
Lenka Tomášková Vychovatelka, 2. B, 2. D (část)
Bc. Aneta Houšková Vychovatelka, 2. A, 2.D (část)
Veronika Mayerová Vychovatelka, 1. C, 2. E (část)
Kateřina Mitinová Vychovatelka, 1. E, 2. D (část)
Renata Primasová Vychovatelka, 1. A, 1. D (část)

Školní jídelna

Pavla Janotová vedoucí školní jídelny
Kateřina Horneková vedoucí kuchařka
Zdena Řeřichová kuchařka
Zdeňka Feřtová kuchařka
Renáta Čáhová pomocná kuchařka
Iveta Filipová pomocná kuchařka
Marta Chmelová pomocná kuchařka
Jitka Klejnová pomocná kuchařka
Daniela Sitová pomocná kuchařka

Provozní pracovníci

Michael Pavlica Školník
Pavla Tůmová Úklid
Eva Martinová Úklid
Věra Faitlová Úklid
Hana Feiglová
Úklid
Eva Eliášová
Úklid
Anna Mrázová Úklid