Zaměstnanci

Vedení školy

Mgr. Pavel Dittrich Ředitel školy
Mgr. Tomáš Marek DiS. Zástupce ředitele
Mgr. Katarína Jahnová
Zástupce ředitele
Marie Purkarová Hospodářka školy
Soňa Zemanová Hospodářka školy
Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce
Mgr. Eva Petříková Metodik prevence rizikového chování
Mgr. Barbora Šmídová Školní psycholog

Učitelé prvního stupně

Mgr. Šárka Jiráková I.A
Mgr. Tereza Večeřová I.B
Mgr. Pavla Brhlíková I.C
Mgr. Monika Čermáková I.D
Mgr. Ludmila Charvátová II.A
Mgr. Marcela Jordánová II.B
Mgr. Hana Pešáková II.C
Veronika Kiš II.D
PhDr. Dana Haladová
III.A
PhDr. Radka Soukupová III.B
Mgr. Kateřina Tichá III.C
Mgr. Milena Břečková III.D
Mgr. Miluše Plechatá III.E
Mgr. Jindřiška Obermajerová IV.A
Mgr. Monika Prieselová IV.B
Mgr. Kristýna Brázdová
IV.C
Mgr. Simona Kopsová IV.D
Mgr. Soňa Adamírová V.A Čj, Ov
Mgr. Lenka Čechová V.B Tv, Z, Vl
Bc. Lenka Součková V.C

Učitelé druhého stupně

Mgr. Pavel Dittrich   Z
Mgr. Katarína Jahnová   M
Mgr. Tomáš Marek DiS.   Hv
Mgr. Alena Kožíšková VI.A D, Rj
Zuzana Mušková dipl. ek. VI.B Aj, Ov
Mgr. Jana Součková VI.C Čj, P, Ov, Zv
Mgr. Jana Vindušková VII.A M, Pv
Mgr. Zdeňka Manochová VII.B Čj, Nj
Vladimír Kučera VII.C F, Pv
Mgr. Eva Petříková VIII.A Nj, Čj, Zv, Ov, Vv
Mgr. Eva Tománková VIII.B Čj, Ov, Vv
Mgr. Jan Haubert IX.A Z, D, Pv
Bc. Štěpánka Štiková IX.B Ch, Aj, Př, Ov
Mgr. Hana Hronková   Př, Pv
Josefa Gregorová   Aj
Jiří Hofman   Inf, Prg
Mgr. Marianna Bergerová   Aj
Mgr. Radka Šťovíčková   Aj
Mgr. Pavla Marková   Aj
Bc. Petr Dubský   TV
Bc. Pavla Prskavcová    M
Marcel Šverčič, DiS.   M, Tv, Hv
Mgr. Ludmila Vacková   Hv
Mgr. Marie Hladká   M

Školní družina

Tomáš Kiš Vedoucí vychovatel, 3. C → 3. E, 4.A, 4.B (část)
Lucie Vaňková Vychovatelka, 2.B → 3.D (část)
Bc. Martina Krupičková Vychovatelka, 1.A → 4. C (část)
Bc. Lenka Nováková Vychovatelka, 1. D → 4. B (část)
Lenka Tomášková Vychovatelka, 3. B → 2. C, 4.D (část)
Lucie Fišerová Vychovatelka, 3. A → 2. C
Veronika Kiš Vychovatelka, 1. C → 3. E (část)
Kateřina Mitinová Vychovatelka, 2. D → 3. D, 4.C (část)
Danuše Vergosová Vychovatelka, 2. A → 3. D (část)
Mgr. Kateřina Křížková Vychovatelka, 1. B → 4. D (část)

Školní jídelna

Pavla Janotová vedoucí školní jídelny
Kateřina Horneková vedoucí kuchařka
Zdena Řeřichová kuchařka
Zdeňka Feřtová kuchařka
Renáta Čáhová pomocná kuchařka
Iveta Filipová pomocná kuchařka
Marta Chmelová pomocná kuchařka
Jitka Klejnová pomocná kuchařka
Daniela Sitová pomocná kuchařka

Provozní pracovníci

Michael Pavlica Školník
Pavla Tůmová Úklid
Lenka Císařová
Úklid
Věra Faitlová Úklid
Hana Feiglová
Úklid
Eva Eliášová
Úklid
Anna Mrázová Úklid