Zaměstnanci

Vedení školy

Mgr. Pavel Dittrich Ředitel školy
Mgr. Katarína Jahnová Zástupkyně ředitele
Mgr. Tomáš Marek DiS.
Zástupce ředitele
Marie Purkarová Hospodářka školy
Soňa Zemanová Hospodářka školy
Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce
Mgr. Eva Petříková Metodik prevence rizikového chování
Mgr. Dáša Barusová Školní psycholog

Učitelé prvního stupně

Mgr. Kateřina Tichá I.A
Mgr. Tereza Večeřová I.B
PhDr. Dana Haladová I.C
Mgr. Pavlína Jelínková I.D
Mgr. Monika Prieselová II.A
Mgr. Simona Kovačová II.B
Mgr. Pavlína Vaníčková II.C
Mgr. Miluše Plechatá II.D
Mgr. Lenka Jandová II.E
Mgr. Šárka Jiráková III.A
Mgr. Monika Čermáková III.B
Mgr. Pavla Brhlíková III.C
Mgr. Ludmila Charvátová
IV.A
Mgr. Marcela Jordánová IV.B
Mgr. Hana Pešáková IV.C
Veronika Kiš IV.D
Mgr. Václav Endal V.A
PhDr. Radka Soukupová V.B
Mgr. Eva Petříková V.C Nj, Čj, Zv, Ov, Vv
 Mgr. Milena Břečková V.D

Učitelé druhého stupně

Mgr. Pavel Dittrich   Z
Mgr. Katarína Jahnová   M
Mgr. Tomáš Marek DiS.   Hv, Ov
Marcel Šverčič, DiS. VI.A M
Bc. Dana Ludvíčková VI.B Aj, Tv
 Mgr. Tatiana Bašistová VI.C M
Bc. Andrea Košvancová VI.D Aj, Ch, Př, Inf
Mgr. Soňa Adamírová VII.A ČJ
Mgr. Lenka Čechová VII.B Z, Tv
Mgr. Ludmila Vacková VII.C Hv, Nj, Pv
Mgr. Alena Kožíšková VIII.A D, Rj
Bc. Zuzana Mušková dipl. ek. VIII.B Aj, Ov
Mgr. Eva Tománková VIII.C Čj, Vv
Mgr. Jana Vindušková IX.A M
Mgr. Zdeňka Manochová IX.B Čj, Nj, Ov
Vladimír Kučera IX.C F, Pv
Mgr. Hana Hronková   Př, Pv
Josefa Gregorová   Aj
Jiří Hofman   Inf, Prg
Danuše Vergosová   Aj
Mgr. Radka Šťovíčková   Aj
Mgr. Václav Endal   TV
Mgr. Hana Ptáčníková   TV, Aj, Inf
Ing. Luboš Souček   F
Bc. Kateřina Fialová   Př, Ch, Aj, Zv

Školní družina

Tomáš Kiš Vedoucí vychovatel         3. B
Lucie Vaňková Vychovatelka                    1. B → 2. D (část)
Bc. Martina Krupičková Vychovatelka                    3. A
Bc. Lenka Nováková Vychovatelka                    1. C → 2. D (část)
Lenka Tomášková Vychovatelka                    2. C → 2. E (část)
Lucie Fišerová Vychovatelka                    2. A → 2. E (část)
Zora Fuksová Vychovatelka                    1. A → 2. D (část)
Kateřina Mitinová Vychovatelka                    1. D → 2. D (část)
Petra Krčková Vychovatelka                    3. B
Mgr. Kateřina Křížková Vychovatelka                    2. B → 2. E (část)

Školní jídelna

Pavla Janotová vedoucí školní jídelny
Monika Václavská vedoucí kuchařka
Zdena Řeřichová kuchařka
  kuchařka
Libuše Čihařová
pomocná kuchařka
Renáta Čáhová pomocná kuchařka
Iveta Filipová pomocná kuchařka
Marta Chmelová pomocná kuchařka
Jitka Klejnová pomocná kuchařka
Daniela Sitová pomocná kuchařka
Lenka Zímová pomocná kuchařka

Provozní pracovníci

Michael Pavlica Školník
Pavla Tůmová Úklid
Lenka Špačková
Úklid
Věra Faitlová Úklid
Hana Feiglová
Úklid
Eva Eliášová
Úklid
Anna Mrázová Úklid