9.D

ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Vítejte na stránkách třídy 6.D


Třídní učitelka Bc. Andrea Košvancová, kontakt: kosvancovaa@donovalskazs.cz, kabinet ve 2. patře vpravo od schodiště

VYSVĚDČENÍ

Všem Vám ještě jednou moc děkuji a přeji krásné a pohodové letní prázdniny, užijte si je hlavně ve zdraví a 1. září se těším na viděnou,

Andrea Košvancová

Ukončení školního roku:

Distanční i docházková výuka bude ukončena v pátek 26. 6. 2020.

V pondělí 29. 6. a v úterý 30. 6. 2020 jsou vyhlášeny ředitelské dny.

Vydávání vysvědčení:

Žákům 6.- 8. ročníků v pátek 26.6. 2020 v době od 8.00 – 9.00 s třídními učiteli ve venkovních prostorách areálu školy (bude upřesněno).

Následuje od 9.00 rozloučení s deváťáky, všechny třídy (bude upřesněno místo)

Opatření: roušky, rozestupy mezi žáky a třídami!

+ doplňující informace: vrácení přeplatků třídního fondu proběhne v pondělí 22.6. a v úterý 23.6. 2020. ŽK s sebou! Bližší informace máte ve svých školních mailech,

děkuji, Andrea Košvancová

Nově zadáno: Zeměpis – p. ředitel Dittrich

Pan ředitel Dittrich nabízí osobní konzultace pro žáky, kteří budou mít zájem, bližší informace naleznete ve svých školních mailech.

Na období 12.6. – 26.6. 2020 práce s učebnicí str.76-77 Jak se lidé odlišují, vypracovat do sešitu odpovědi na otázky str.77/1,3.

str. 80-83 Život na venkově a ve městech, vypracovat do sešitu odpovědi na otázky str. 83/1,4

str.86-91 Zemědělství, vypracovat do sešitu odpovědi na otázky str.87/2, 89/1

ZMĚNA!!!

Milí žáci,

Na přání žáků a žákyň naší třídy, kteří se mi dnes ozvali, navrhuji nový termín – setkání v parku na Chodovské tvrzi u restaurace Pavlovín – třídnická hodina k ukončení školního roku – středa 10.6. v 13.00, roušky s sebou ( za předpokladu, že nám nebude pršet, jinak bude platit termín čtvrtek 18.6.) 🙂 Budu se na Vás všechny těšit!

P.S.: budu ráda, když mi svoji účast potvrdíte na můj email, děkuji!

Andrea Košvancová

Nové informace:

 • 1. Uzavření klasifikace 12.6. 2020
 • 2. Rozdávání vysvědčení – bude upřesněno
 • 3. Ukončení distanční výuky k 30.6. 2020
 • 4. Odevzdávání učebnic 2.9. a 3.9. 2020

Milí žáci,

mám pro Vás důležitou zprávu ohledně otevření školy pro II. stupeň od 8.6. 2020. Paní učitelka Mgr. Eva Petříková vám, 6.D, nabízí konzultace z českého jazyka dne 10.6.2020.

První skupina od 9.00 – 9.45 a druhá skupina od 10.00 do 10.45 v učebně 9.C. Kdo bude mít zájem, ať se paní učitelce Petříkové přihlásí do čtvrtka 4.6. ev. nejpozději do pátku 5.6. i s udáním času, kdy by se každý z vás dostavil/a.

Základní škola Donovalská bude od 8. června 2020 umožňovat setkávání dětí druhého stupně v podobě individuálních či skupinových (do 15 žáků) konzultací, které jsou v kompetenci jednotlivých vyučujících. Data a časy budou určeny po domluvě s tímto vyučujícím. Nadále pokračuje i distanční výuka. V případě zájmu o konzultaci se obracejte formou e-mailu na konkrétního vyučujícího.

 • Podmínky konzultace:
 • 1. Předání podepsaného čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. (osobně žákem při setkání)
 • 2. Počet žáků ve skupině – max. 15.
 • 3. Dodržování platných hygienických opatření a pokynů školy. Viz web školy.
 • Děkuji za spolupráci

Mgr. Pavel Dittrich
ředitel školy
Základní škola, Praha 4
DONOVALSKÁ 1684

Vážení rodiče, poslala jsem všem email ohledně formuláře na vrácení zálohy na ozdravný pobyt, bude to vyřízeno, až dostanu zpět všechny vyplněné formuláře, nejlépe do středy 3.6. 2020, ať mohu prosím včas odevzdat, děkuji, Andrea Košvancová

Nově zadáno: Zeměpis – p. ředitel Dittrich

Práce s učebnicí: str. 68, 69, Lidé v ohrožení, vypracovat do sešitu odpovědi na otázky str. 69/2

str. 70, Využívání přírody, vypracovat do sešitu odpovědi na otázky str. 70/1

Opakování: vypracovat do sešitu odpovědi na otázky str. 71/1,2,3,4,5,6,7,8

Samostudium: učebnice str. 73 – 79

VYKLÍZENÍ SKŘÍNĚK – PONDĚLÍ 18.5. v 11.00

Milí žáci,

Je potřeba vyklidit vaše skříňky. Musíme tak učinit příští týden. Máme tedy termín pondělí 18.5. v 11 hodin dopoledne.
Do školy půjde maximálně 5 dětí najednou, dodržení všech zásad (roušky, rozestupy, neshlukovat se).
Je nutné si věci vyzvednout, takže si přineste všichni vaše klíče od zámků a tašky na věci.
Pokud se nebudete moci dostavit, musí dorazit někdo z příbuzných s vaším klíčem od skříňky (a musí znát i číslo vaší skříňky). Pokud to ale je možné, všichni se dostavte osobně. Tímto ruším naší plánovanou online třídnickou hodinu, děkuji za pochopení.
Budu se na vás po dlouhé době v pondělí těšit!

Andrea Košvancová

Šťastná zpráva z porodnice

Dnes 13.5. 2020 ve 14.17 se narodil Michael Tasch, 2800g / 48cm, maminka, Vaše paní učitelka Štiková, i miminko jsou v pořádku a moc Vás pozdravují 🙂 Je nádherný, brouček!

 

Ozdravný pobyt – informace

Vrácení záloh je v řešení. Děkuji

Vážení rodiče, 
pro Vaši informaci posílám vyhlášku MŠMT, která upravuje způsob hodnocení žáků za II. pololetí šk. roku 2020.
Z uvedeného vyplývá, že jako podklady pro klasifikaci můžeme použít:
1. známky z I. pololetí
2. hodnocení v průběhu dálkového vzdělávání s přihlédnutím k tomu, zda žák měl odpovídající podmínky a technické vybavení
3. hodnoceni získané v době docházky do školy ve II. pol.(od 1.2. do 10.3. 2020 a od 25.5. do 19.6. 2020)
… a kombinací 1. – 3.
Výsledná známka na vysvědčení by neměla býti horší jak v I. pol. ,nikdo by neměl být hodnocen nedostatečnou!
O způsobu hodnocení budeme informovat rodiče i žáky prostřednictvím školního webu.
 
S přáním hezkého dne
Mgr. Pavel Dittrich
ředitel školy
 

Nově zadáno : od 4.5. – Aj – skupina pí.učitelky Vergosové:

Od 4.5 výuka pokračuje prostřednictvím Google Učebny:

 • http://classroom.google.com/
 • kód pro přihlášení: p75ymhz
 • Zde najdete všechny zadané úkoly, které budete vypracovávat a odesílat do kurzu.

Do 3.5.: Lekce 4C    1. učebnice str. 78 – 79

  – 78/cv.1 (prostuduj tabulku tvoření pravidelných sloves v minulém čase)
  – 78/ cv. 3, 5, 6, 7 – vyhledej alespoň 1 informaci o těchto tématech.
                      2. pracovní sešit – str.34 – 37

Vážení rodiče, milí žáci, tímto Vás všechny opět srdečně zdravím. Ráda bych Vám popřála pokud možno klidné, pěkné a slunečné velikonoční svátky, i když letos bohužel poněkud netradiční. A všem hlavně pevné zdraví!

S pozdravem Andrea Košvancová

Ozdravný pobyt – platba

Vážení rodiče, o novém termínu zaplacení doplatku na švp Vás budu informovat, jakmile tyto informace získám. Zatím není třeba peníze posílat.

Nově zadáno : do 13.4. – Aj – skupina pí.učitelky Vergosové:

lekce 4B – učebnice str. 76 – 77,  pracovní sešit str.  32 – 33

( prostuduj tvary slovesa „to be “ v minulém čase a jeho tvoření)

Aj – skupina pí. učitelky Muškové:

Komunikace bude probíhat už jen v Google učebně. Přístupový kód: bb7gh4m

Nově zadáno: Zeměpis – p. ředitel Dittrich

4. týden:

Opakování: Antarktida, Arktida, tundry, tajga
+ vypracování testu do sešitu:
 
1. Kde se rozkládají tundry ?
2. Jaké rostliny rostou v tundrách?
3. U kterého pólu se rozkládá Arktida? Která zvířata zde žijí?
4. Jaký je význam lesů mírného pásu?
5. Co potřebují rostliny a živočichové k životu?
6. Tajga: Jaké stromy zde rostou? Jací živočichové zde žijí?

Nově zadáno : do 3.4. – Aj – skupina pí.učitelky Vergosové:

Práce v interaktivní učebnici Bloggers 2 – online, kdo se neregistroval, najde registrační kód v pracovním sešitě č.1 na úvodní straně.
Unit 4 Come to NYC – úvod (interaktivně),
                                       – učebnice str. 74 –  75 (naučit slovíčka – najdeš na konci pracovního sešitu )
                                        – pracovní sešit str. 28 – 31.
 

Nově zadáno : do 3.4. – Aj – skupina pí.učitelky Muškové:

online učebnice str.72 – Come to NYC, pustit si video o NYC, interaktivně cvičení 73/1,2, str.74/1 napsat slovíčka do š.sešitu, vyhledat významy ve slovníku v PS2, 74/3,4 interaktivně,6, 7 – napsat památky do š.sešitu, PS2 28-29/1,2,4 30-31/6,7,8,9 (kontrolu cvičení lze provést interaktivně)

ZRUŠENÍ VÝUKY

Vážení rodiče, dle aktuálních informací Bezpečnostní rady státu se s účinností od zítřka tj. 11.3.2020 ruší do odvolání výuka v základních školách. Sledujte, prosím, web školy, kde budeme zveřejňovat aktuální informace. Mgr. Pavel Dittrich, ředitel školy

Bc. Andrea Košvancová

třídní učitelka

Dějepis – info

Výuka, materiály, zápisy do sešitu, dokumenty – vše probíhá od pondělí 16.3. 2020 v Google učebně. Přístupový kód jste obdrželi do svých školních mailů.

Občanská výchova – pí. učitelka Břečková:

Přečíst + zápis do strany 50 učebnice.

Zeměpis – p. ředitel Dittrich:

Práce s učebnicí:
1. týden:
str. 56.57 Stepi,  vypracovat do sešitu odpovědi na otázky str. 57/1,2
str. 58,59 Středomořské krajiny, vypracovat do sešitu odpovědi na otázky str. 59/3
2. týden:
str. 60, 61 Pouště, vypracovat do sešitu odpovědi na otázky str. 60/2,3
str. 62,63 Savany, vypracovat do sešitu odpovědi na otázky str. 63/1,2,3
3. týden:
str. 64.65, Tropické lesy, vypracovat do sešitu odpovědi na otázky str. 65/1,3
str. 66,67, Horské krajiny, vypracovat do sešitu odpovědi na otázky str. 67/1,2
 

Český jazyk – pí. učitelka Petříková

Nově jsou zadávány i zápisy do školního sešitu spolu s úkoly. Toto platí od pondělí 30.3.2020.

Doplnění informací k možnosti domácího procvičování:

Veškerou látku, kterou jsme doposud probrali i tu, která nás teprve čeká, si  můžete sami procvičit na následujících stránkách:

http://skolasnadhledem

www.veskole.cz

umimecesky.cz

online – test- cesky

diktaty.cz

pravopisne.cz

Zároveň na stránkách nakladatelství Fraus je pro vás připraveno:

Domácí učení i online procvičování pro všechny zdarma. Proto neváhejte a přiložte očko či dvě. E.P.

Nově zde naleznete také domácí úkoly, které mi po vypracování zašlete na školní mail: petrikovae@donovalskazs.cz. Tyto úkoly mohou být na známky. Vždy pod úkolem je datum, do kterého má být úkol vypracován a mně zaslán.

16. domácí úkol

A/ učebnice str. 77/cv.7 – vypracuj dle zadání a u lichých vět urči i slovní druhy

B/ pracovní sešit – str. 34 -celá

C/ graficky znázorni větu:

Před malebnou chaloupkou mé tety kvetou v létě čajové růže.

termín: úterý 26.5.2020

Zápis ze dne 27.5.2020

Další informace k rozvíjejícím větným členům.

Dosud známe příslovečné určení místa, času,způsobu. Existuje však i :

příslovečné určení míry – otázka: kolik? ,  jak mnoho? , o kolik?, do jaké míry?

př. měří metr, zpozdil se o hodinu, docela dobře

příslovečné určení příčiny – otázka: proč?, z jakého důvodu? z jaké příčiny?

př. Děti skákaly radostí. Pro slzy neviděla na cestu.

příslovečné určení účelu – otázka: za jakým účelem?

př. Řekl to na vysvětlenou. Běž se do koupelny umýt.

příslovečné určení podmínky – otázka: za jaké podmínky?

př. Za deště na výlet nepojedeme. Při opatrnosti se nic nemůže stát.

příslovečné určení přípustky – otázky: navzdory čemu? i přes co? i v jakém případě?

př. I přes vytrvalý déšť jsme na výlet jeli.  Proti očekávání vše dopadlo dobře. 

Doplněk – je větný člen, který se vztahuje ke slovesu( přísudku) a zároveň k podmětu nebo předmětu věty.

př. Vrátil jsem se k smrti unavený. Kamil doběhl do cíle jako třetí.

17. domácí úkol

Pracovní sešit str. 35 a 36 

termín: úterý 2.6.2020

ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU ZE DNE 29.5.2020

Věta jednoduchá, věta dvojčlenná, věta jednočlenná a větný ekvivalent

věta jednoduchá – zpravidla obsahuje jedno sloveso v určitém tvaru ( přísudku). Nezapomeňte, že jedním větným členem je spojení sponového slovesa a jména ( přísudek jmenný se sponou) a u přísudku slovesného spojení způsobového slovesa a infinitivu plnovýznamového slovesa, stejně jako spojení fázového slovesa a infinitivu plnovýznamového slovesa. 

př. Dědeček se stal přednostou kliniky. 

Museli jsme se vrátit. Vyšli jsme, až přestalo pršet.

věta dvojčlenná – můžeme ji rozdělit na dvě části: a/ část podmětovou b/ část přísudkovou. Jsou jimi i věty s nevyjádřeným podmětem.

př. Naši kamarádi nás včera navštívili. Kupodivu přišli včas.

věta jednočlenná – nemůžeme ji rozdělit na část podmětovou a část přísudkovou. Má pouze přísudek. Tyto věty často označují přírodní jevy nebo tělesné a duševní stavy lidí.

př. Zatahuje se, bude pršet. Zablesklo se. Sněží. Je mi úzko. 

větný ekvivalent – je taková konstrukce, která má za určitých podmínek stejnou platnost jako věta. Základem není určitý slovesný tvar, nýbrž infinitiv slovesa nebo jiné slovní druhy:

infinitiv: Vstupovat! Vyhrát tak milion!

podstatné jméno: Ta ostuda! Viléme!

přídavné jméno:  Skvělé.

příslovce: Velmi dobře. Proč?

částice: Ano. Asi ne.

citoslovce: Hop! Hi hi!

Větné ekvivalenty nejčastěji užíváme v běžném hovoru nebo v uměleckých textech.

Poučení o větě jednoduché, jejím grafickém znázornění a pod. naleznete i v učebnici na str. 79 – 82.

Domácí úkol z literatury ze dne 5.6.2020

a/  do literárního sešitu vypsat – str. 29 – verš, rým, typy rýmů + strofa

b/ pracovní sešit str. 28 – 31

str. 28/ cv. 3,5; str.29/ cv.10; str.30/ cv. 2,3; str.31/cv. 6,7

termín :  úterý  9.6.2020

ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU ZE DNE 8.6. 2020

Souvětí

Souvětí vznikne spojením dvou a více vět v jeden větný celek. Zpravidla platí, kolik je v souvětí přísudků, tolik je v něm  vět.

Věty v souvětí bývají spojeny  spojovacími výrazy.

Těmi jsou:

a/ spojky ( a, i, ani, ale, že, kdyby, proto, jestliže, neboť, protože …)

b/ zájmena ( který, jaký, kdo, co, čí, …)

c/ příslovce ( kde, kam, kdy, jak, proč,….)

Věty také mohou být mezi sebou připojeny bez spojovacích výrazů, tedy spojeny čárkou.

Často se čárka nepíše před spojkami  a, i, ani, nebo.

Čárku před a píšeme tehdy, pokud je spojka a spojena a dalším spojovacím výrazem  a proto, a tedy, a tak, a tudíž .

př. Nešli jsme ven, a tak jsme ho nepotkali.

více : učebnice str. 86

Věta hlavní – je mluvnicky nezávislá, tedy nezávisí na jiné větě. Má svoji vlastní myšlenku. Může stát samostatně. Značíme ji H nebo VH.

př. Bylo krásně a kluci šli hrát kopanou.

Věta vedlejší – závisí mluvnicky i významově na jiné větě, blíže vyjadřuje některý její větný člen. Nemůže stát samostatně. Značíme ji V nebo VV.

př. Jedeme nakoupit (VH), protože táta slíbil( VV), že večer budeme grilovat(VV).

Věta hlavní je větou řídící, jestliže na ní závisí věta vedlejší. 

Věta vedlejší může být větou řídíci tehdy, jestliže na ní závisí další věta vedlejší.

Grafické znázornění souvětí naleznete v učebnici na str. 87.

Veškeré pojednání o souvětí je na str. 84 – 90.

Domácí úkol na čtvrtek 11. 6. 2020

učebnice str. 82/cv. 2 – bez obměn ;  str. 82/ cv. 3 – pouze sudé věty

                   str. 86/ cv.2 – od Přestože je ……  až po zmizelo za mraky.

 

   NOVÝ DOMÁCÍ ÚKOL NA ÚTERÝ  16.6.2020

PRACOVNÍ SEŠIT STR .  37 – CELÁ; STR. 38 – CV. 1, 3; STR. 39 -CELÁ       

NOVÉ DOMÁCÍ ÚKOLY:

NA PÁTEK 19.6. – MLUVNICE – PRACOVNÍ SEŠIT STR. 40 – 41 – všechna cvičení

NA PONDĚLÍ  22.6. – LITERATURA – PRACOVNÍ SEŠIT STR. 32 – celá; str. 33 / cv. 5,6,7; str. 34/ cv. 1,2

Programování – pan učitel Hofman:

Úkoly z Progra.mování najdete v příslušném kurzu v Učebně Google.

Fyzika – p. učitel Souček:

Samostudium pro předmět fyzika: V učebnici na str. 72-76 přečíst kapitoly „Určení velikosti a znaménka náboje“+“Model atomu“, do sešitu udělat zápis z modrých tabulek „Souhrn“+nakreslit model atomu,tak jak je v učebnici.

Vyplnit přiložený pracovní list – cvičení č.14, najdete odpověď v tabulkách.

. Od příštího týdne naleznete všechny úkoly v Google učebně.

.Pracovní list 

PL_el.vlastnosti

Matematika – pí. učitelka Bašistová:

Úkoly pro žáky budou průběžně zadávány přes Google učebnu, přístupový kód byl žákům odeslán do jejich školních mailů.

Aj – skupina pí.učitelky Vergosové:

Učebnice + pracovní sešit: samostudium lekce „New York City“

Aj – skupina pí.učitelky Muškové:

Práce v interaktivní učebnici Bloggers 2-online, všichni žáci by již měli být registrováni (kódy k registraci jsou k dispozici v PS1 na úvodní straně), učebnice str.66, cv. 1, 2-poslech, cv. 3-písemně do š.sešitu, info: kliknutím na zadání úkolu, se zadání přeloží do českého jazyka

On-line učebnice

Vzhledem k uzavření škol se Nová škola rozhodla pomoci s výukou na dálku. Žáci mohou zdarma využívat přístup ke VŠEM interaktivním učebnicím MIUč+ (ty mluvící, co máme na přírodopis). Stačí, když se zaregistrují jako studenti na

http://www.ucebnice-online.cz

Kteroukoli MIUč+ pak mohou zdarma používat 30 dní, pokud by uzavření škol trvalo déle, licence zdarma se prodlouží do 30. 6. 2020. ŠŠ

On-line výuka

Z rozhodnutí vlády je od středy 11. 3. 2020 až do odvolání zrušena výuka v základních školách. Práce z přírodopisu bude v následujících dnech zadávána prostřednictvím Učebny. ŠŠ

ZMĚNA TŘÍDNÍ UČITELKY

Vážení rodiče, 
oznamujeme, že od 5. 3. 2020 je třídní učitelkou paní učitelka Bc. Andrea Košvancová. 

PROJEKTOVÝ TÝDEN 14. – 18. 9. 2020

Projektového týdne se zúčastní žáci budoucí 7. A (C) a 7. D. Žáci zažijí netradiční týden v příjemném penzionu Lumka ve vesnici Zásada, v překrásných Jizerských horách. Každý den bude zaměřený na jinou oblast s mnoha rozličnými aktivitami stejně jako v loňském roce. Během celého týdne tak projdou ekologii, výchovu ke zdraví, zeměpis, dějepis, přírodopis, návštěvu IQ – Landie v Liberci a každý den první pomoc s ČČK Kolín.

Žáci dnes o třídnické hodině dostali program projektového týdne a závaznou přihlášku. Závaznou přihlášku, prosím, přinést co nejdříve, nejpozději do pátku 6. 3. 2020. Zálohu zatím neplaťte. Děkuji

přihláška na projektový týden Lumka září

Projektový týden program

Prevence před koronavirem

 • zachovat klid a myslet pozitivně
 • vyhýbat se těm, kdo jsou zjevně nemocní
 • dodržovat základní hygienická pravidla
 • používat například i dezinfekci, pokud jsme v kontaktu s lidmi, kteří akutními respiračními potížemi trpí
 • nezdržovat se v místech s vyšším počtem lidí
 • jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním by měli dodržovat pravidla respirační hygieny – tj. při kýchání a kašlání řádně užívat, nejlépe jednorázové, kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží/rukávem, nikoliv rukou! (kapénky se pak mohou přenést dál)
 • samozřejmě i zdravotníci sami by se měli chránit, jelikož jsou to právě oni, kteří přicházejí s pacienty nejvíce do styku

Ve třídě jsou neustále doplňovány papírové utěrky, kapesníky a nově je tam DEZINFEKCE na ruce.

POVINNÝ DRUHÝ CIZÍ JAZYK

Přihlášku na vybraný cizí jazyk přinést v úterý 3. března 2020.

JARNÍ PRÁZDNINY 

Jarní prázdniny jsou od 17. 2. do 21. 2. 2020. 

Kulturní akce 13. 2. 2020

Velká pochvala všem žákům 6.D za pravidla slušného chování v běžném životě. Žáci vyzbrojení teorií etikety ji naprosto ukázkově uplatnili i při návštěvě kina. Jako jediní ze sedmi zúčastněných tříd zůstali sedět do konce titulků a projevili tak poctu tvůrcům filmu. Jsem na ně opravdu velmi pyšná!

Bubnování 12. 2. 2020

Didgeridoo je nástroj pocházející z Austrálie. Původně byl vyroben ze dřeva eukalyptu a hraje se na něj jako na dechový nástroj. Tento nástroj má místo v tradiční domorodé hudbě, uplatnění nalezne v moderních žánrech a je stále oblíbenějším nástrojem  různých kapel hrající etnickou hudbu.

Buben je jedním z nejstarších hudebních nástrojů. Bubnování a perkusní hudební nástroje doprovázejí lidstvo od pravěku. Člověk si s jeho pomocí zajišťoval přízeň duchů, prosil o pomoc síly z druhého světa, uváděl se do změněných stavů vědomí, děkoval vyšším bytostem. 

Používal se, a někde stále používá, jako nástroj doprovázející rituální tance, oslavy, hry i náboženské obřady. Společenské rituály, nedílně spojené právě s bubnováním, nalezneme v mnoha původních kulturách, jež se vyvinuly nezávisle na sobě po celém světě od Severní Ameriky přes Arktidu až po Afriku. Šamanské bubnování zní jako tlukot srdce Matky Země, navrací vše do rovnováhy.

Originální rytmické techniky zaměřené na základy komunikace, tentokrát na společné cestě za rytmy Evropy, Afriky a Austrálie. (Rozvoj komunikace, improvizace, kreativity, sebevyjádření, empatie, spolupráce, respektu, motivace). Workshop nás aktivně seznámil s novými rytmickými nástroji, byl to sdílený zážitek se silným pozitivním nábojem, kultivované uvolnění energie, netradiční pohled na kulturu jiných světadílů.

Poslední aristokratka – Kino Hostivař  – 13. 2. 2020

Sraz: v 8:05 před školou

Návrat: se skončením akce během 6. vyučovací hodiny (12:50 – 13:35 hod)

Vstupné: hrazeno z třídního fondu

Rodilý Newyorčan Frank (Hynek Čermák) získá díky svým šlechtickým
předkům dávné rodové sídlo – zámek Kostka. Potomek emigrantů se tak po
více než čtyřiceti letech chystá s dcerou Marií (Yvona Stolařová) a temperamentní ženou Vivien (Tatiana Vilhelmová) na velký návrat do Čech. Čerství aristokraté jsou neznalí místních poměrů a nepolíbení českou realitou, někdejší vlast a zámecký život znají jen z prastarých vyprávění příbuzných. Film vznikl podle stejnojmenné knihy
Evžena Bočka.

Bubnování v kruhu 12. 2. 2020

BUBNOVÁNÍ JE JAKO ŽIVOT – JE TO HRA :)
ZAHRÁT SI S NÁMI MŮŽE KAŽDÝ

MŮŽE NÁS BÝT PĚT NEBO PADESÁT, VŠEM PŮJČÍME BUBEN A VY MŮŽETE ZAKUSIT TŘEBA POPRVÉ V ŽIVOTĚ JAKÉ JE TO ZAHRÁT SI NA JEDEN Z NEJSTARŠÍCH HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ NA SVĚTĚ

UVIDÍTE A NA VLASTNÍ KŮŽI SE PŘESVĚDČÍTE, ŽE BUBNOVÁNÍ JE JEDNODUCHÉ, ZÁBAVNÉ A UŽITEČNÉ

Ve školní tělocvičně, hrazeno z třídního fondu.

VYSVĚDČENÍ za první pololetí 2019/2020

Vysvědčení (výpis) za první pololetí bude vydáno ve čtvrtek 30. 1. 2020 –  5. vyučovací hodinu. Výpis podepsaný rodiči přinesou žáci zpět do středy 5. 2. 2020.

Vyučování končí ve 12:40 hod.

V pátek 31. 1. 2020 jsou pololetní prázdniny.

Vánoční přání

Přeji všem žákům a jejich rodičům krásné a poklidné Vánoce, plné rodinné pohody a odpočinku.

Vyučování v pátek 20. 12. 2019

V pátek 20. 12. 2019 budeme první tři hodiny v naší třídě. Čtvrtou hodinu půjdeme do tělocvičny na vánoční vystoupení. Vyučování končí v 11:45 hod.

Třídnická hodina 16. 12. 2019

Třídnická hodina 16. 12. 2019 nebude, přesouvá se na páteční dopoledne (20. 12. 2019).

Planeta Země 3000 – Kolumbie 13. 12. 2019

Sraz: 7:25 ve vestibulu  stanice metra Chodov, odjezd v 7:28

Pokud žák nebude omluven do 7:25, bere se celý den jako neomluvený.

S sebou: lístky na MHD

Tělesná výchova proběhne dle rozvrhu.

Přehled plánovaných akcí na nejbližší období:

12. 12. 2019 Vánoční koncert Réva (hrazeno z třídního fondu)

13. 12. 2019 Planeta Země 3000 – Kolumbie (hrazeno z třídního fondu)

Vypravíme se do temperamentní země ležící mezi dvěma oceány. V Kolumbii budeme projíždět mezi vrcholky majestátních And, poplavíme se za velrybami, ochutnáme výbornou kávu a mnohé delikatesy kolumbijské kuchyně. Čeká nás i duhová řeka, jaguáří lidé, města ztracených civilizací i barevné koloniální architektury. Zažijeme nejedno dobrodružství a povzbuzující poznání.

Třídní schůzky 19. 11. 2019

Třídní schůzky proběhnou 19. 11. 2019 od 17 hodin v učebně 6.D.

14. 11. 2019 Beseda s Proximou

Preventivní program od Proxima Sociale 10:00 – 11:40

Ozdravný pobyt 15. 6. – 19. 6. 2020

Místo: RS SEBA Borovice u Mnichova Hradiště, Mnichovo Hradiště, 295 01

Zálohu uhradit na účet a závaznou přihlášku odevzdat paní učitelce Štikové nebo Kašpárkové (Fialové) do 25. 11. 2019

http://www.arb.cz/rekreacni-stredisko-seba-ubytovani

24. 10. 2019 HD Karlín – Jak se dělá muzikál

8,00 – 13,30 vstupné hrazeno z třídního fondu

S sebou: lístky na MHD, slušný oděv 

Muzikálová revue z pera a v režii Antonína Procházky.

Jak by ji představil sám autor?

Tedy … Jak snadné je létat, když jsi pták. Jak snadné je dělat muzikál, když máš talent a schopnost čelit nesnadným věcem. Dělat muzikál opravdu není nic obtížného. Stačí zvládnout zpěv při zánětu hrtanu, hrát s horečkou, stepovat s vyvrtnutým kotníkem, tvářit se vesele, i když ti odpoledne přejeli tvého oblíbeného kocoura, být dvě hodiny navlečen do brnění, nebo stát v průvanu oděn jen svým talentem. To je leckdo velmi nalehko.

Vše na jevišti působí při představení tak snadně, hravě, spontánně. A tak to má být! „Vy jste se zase vyblbli.“ Je velmi častá poznámka diváků. Pro ty, koho zajímá, co je za tou „lehkostí, hravostí a blbnutím“ skryto, je určena naše revue JAK SE DĚLÁ MUZIKÁL.

Kdybychom to nazvali představením, tak to není pravda, kdyby – nedej pánbůh – výchovným koncertem, tak to zavání nudou. Nuda je to poslední, s čím se u nás v divadle setkáte. Komedie má ten dar, že dokáže sdělit věci seriózní formou lidem nejpříjemnější – totiž humorem. Vezmeme vás na projížďku celým tím nádherným martyriem: Od výběru titulu, přes konkurz, první čtenou až po zkoušky na jevišti. Nahlédnete s námi do zákulisí, dílen, maskéren a rekvizitáren. Zažijete trému před premiérou i euforii po ní.

Na konci pouti zjistíte, že jste zase o něco chytřejší. A kupodivu to ani nebolelo! No protože vašimi průvodci budou mistři nejpovolanější:

Iva Pazderková, Markéta Procházková, Bára Šampalíková, Dominika Býmová, Ines Ben Ahmed, Václav Noid Bárta, Martin Písařík, Denny Ratajský, Ivo Hrbáč a Antonín Procházka.

Projektový týden 27. 9. 2019

Vstáváme do deštivého dne, ale cesta do sklárny i z ní se naštěstí obešla bez jediné kapky. Ve sklárně jsme se každý naučili, jak vyfouknout skleněný výrobek, navlékli jsme si korálky na automatickém navlékači a vyrobili chrastící skleněnou trubičku. Návštěva sklárny byla pro všechny fascinující. 

Jedeme domů. Předpokládaný příjezd 14:20 hod. před bazén.

Projektový týden 26. 9. 2019

20:20

Přírodopisu se věnujeme i při večerním programu. Hrajeme přírodovědné aktivity. Kreslili jsme veverku, sopku, botaniku a pulce. Popisovali jsme deštný prales, ekologii, producenty a zoologii. Nejúžasnější byla pantomima – mikroskopovat, krmit želvy, přesazovat rostliny a třídit odpadky.

Zítra nás čeká exkurze do sklárny a cesta domů.

18:42

Po poledním klidu jsme se vydali krásnou procházkou na farmu Pěnčín. Začali jsme v řemeslné dílně výrobou originální bižuterie – náramků. Pokochali jsme se nejen kozičkami, kozlíky a jejich mláďaty, ale také ovečkami, berany a jejich mláďaty, dále prasaty, krávami, drobnou drůbeží, alpakami a oslicí. Doslova u vytržení jsme byli z krocana. Zažili jsme i ukázku historie výroby skleněných perlí a osahali jsme si sklářský písek. Exkurzi jsme zakončili v sýrárně, kde jsme viděli, jak se vyrábí kozí a ovčí sýr a ochutnali místní výrobky. Zpátky na penzion jsme měli okružní jízdu výletním vláčkem. 

11:48

Počasí se nám umoudřilo, dnes máme na programu přírodopis, tak jsme celé dopoledne byli venku. Začali jsme stromy, pokračovali ptáky, člověkem a rostlinami. Na závěr dopoledne máme další díl První pomoci.

Odpoledne nás čeká výlet na farmu Pěnčín.

Projektový týden 25. 9. 2019

21:00

Na večer bylo připraveno překvapení – karneval. Každý si vyrobil svou masku sám a fantazie všech byla opravdu veliká. Po promenádě jednotlivých masek jsme si zatančili a po tajném hlasování všech, byla vyhlášena vítězná maska.

Dobrou noc.

17:16

Po poledním klidu jsme pokračovali Karlovou univerzitou. Motivovali jsme se kraťounkým filmem v češtině i angličtině. K jednotlivým fakultám jsme přiřazovali obory, které se tam studují. Přečetli jsme si komiks o jejím vzniku a odpovídali na otázky. Detailně jsme procvičili i jedenáctého českého krále Karla IV. Vyrazili jsme se vyvětrat ven. Skotačili jsme na hřišti. Po přestávce jsme se venku na čerstvém vzduchu seznamovali s první císařovnou Marií Terezií a obecně s Habsburky na českém trůně. Teď si vyrábíme památeční náramky.

12:10

V přírodě je sucho, proto na dešti shledáváme i něco pozitivního. Noříme se do dějepisu. Setkali jsme se s Miladou Horákovou, Věrou Čáslavskou, Janem Palachem. Dozvěděli jsme se zajímavé informace o Vítězném únoru, 21. srpnu 1968, Chartě 77, i studentech, kteří byli proti totalitě. Po přestávce se ponoříme do hlubší historie a setkáme se s Karlem IV. i Marií Terezií, díky které tu vlastně jsme. Po skvělém obědě a poledním klidu budeme pokračovat.

7:15

I přes zamračené počasí jsme do dnešního dne vtančili. Dobrovolníci se zúčastnili rozcvičky s polkou. Za odměnu snídáme vajíčka na dva způsoby.

Projektový týden 24. 9. 2019

19:30 Svět bez hranic – live

Žáci hádají jednotlivé státy z různých kontinentů barevně vyznačené na mapě. V ukázce je 16 zemí. Hraje typická hudba. Žáci v praxi zkoušejí lokální pozdrav a ochutnávají typické jídlo nebo pití.

USA – Hádáme podle obrázku na mapě, co je to za zemi. Praktická ukázka pozdravu pouličního gangu. Zkoušíme v praxi. Ochutnávka tradičního národního nápoje – Pepsi Coly. Zpívá Eminem. Reagujeme na anglické pokyny. 

Mexiko – seznamujeme se s kamarádem z Mexico City. Hlásíme, co už o Mexiku víme. Zkoušíme Flamenco dvoj tlesknutí. Baštíme nachos se salsou (Barbecue dip).

Kuba – dozvídáme se, že se tam pěstuje tabák a vyrábějí doutníky. Trénujeme typický pozdrav Potáhnutí z doutníku. Vidíme, jaké následky zanechává tabák… Tancujeme salsu. Přichází pravá kubánská ochutnávka banánů.

Jamajka – známá filmem Kokosy na sněhu. Lidé tam mají dredy. Trénujeme Letmou srážku hlavou. Zpívá nám Bob Marley. Osvěžujeme se čerstvým kokosem.

Peru – Provází nás Ina Domingues a prodává indiánské šátky. Nacvičujeme sundání klobouku a úklon. Hraje nám indiánská hudba. Jíme pravou žlutou vařenou kukuřici.

Brazílie – Jdeme se podívat na pořádný fotbal. Trénujeme srážení boků a sambu jako na karnevalu v Riu. Doplňujeme energii černou „pravou brazilskou (bezkofeinovou)“ kávou. 

Austrálie – Klokana už jsme viděli odpoledne. Vítá nás domorodec Kira. Hraje nám didgeridoo. Pozdrav je složitý – vrstvení a proklad rukou, ale my to zvládáme. Přichází vynikající ochutnávka sušené maso v klokaní kapse.

Japonsko – Zdravíme se Uctivým úklonem se zkříženýma rukama. Hraje nám klidná japonská hudba. Poznáváme Geishy. Jíme sushi. Loučíme se s naší průvodkyní Midori.

Rusko – Umíme ho vyslovit i anglicky. Známe hlavní město Moskvu, Mrazíka i vodku. Hraje nám Kaťuša, tancujeme kozáčka. Třikrát děláme Balšóje. Pijeme vodku (vodu v panácích). Jsme nadšení.

Grónsko – Největší ostrovní stát na světě. Tommy a Angelik (eskymák) nás provázejí celoroční zimou. Díky zimě se nemůžou moc líbat, protože by jim popraskaly rty. Zdravíme se třením nosů o sebe. Někteří to zkoušíme i s více spolužáky. Pochutnáváme si na výborném lososu.

Zdravotní přestávka

Maroko – Přesouváme se do severozápadní Afriky. Na šestý pokus jsme poznali Maroko. Kamarád Hassan Saíd nám ukazuje krásy této země. Hraje nám hudba od Rachida Tahy na břišní tance, které zkoušíme. Fantasticky nám jde i pozdrav Drbání zády k sobě. Energii dobíjíme mátovým čajem se smetanou.

Saudská Arábie – Ropná naleziště, bohatí šejkové, nemůžeme to uhádnout. Á, tak už to víme, je to Saudská Arábie. Teď nám hraje Natacha Atlas. Pozdrav ženy pohledem do očí a muži podáním ruky. Ochutnáváme čerstvé datle.

Řecko – Taxikář Jorgos nás provází touto zemí. Hraje Řek Zorba. Zdravíme se Točením za zaháknuté ruce a je to faaakt pecka. Učíme se dobré ráno (calimera) a dobrý večer (calispera). Zobeme  olivy.

Itálie – Stephano Bellucci nás provází touto zemí, kde mají nejlepší těstoviny. Hraje nám Lasciatemi cantare (Toto Cotugno). Zdravíme se Plácnutím rukou ve vzduchu. Ukusujeme pizzu.

Francie – Disneyland, Eiffelovka, Sorbona, Zvoník u Matky Boží. Trénujeme Lehké políbení na tvář. Zobeme pravý francouzský sýr. 

Německo – Průvodkyně Christina nám ukazuje kouzlo Octoberfestu a krásy našich sousedů. Hraje německá hudba. Trénujeme Přiťuknutí půllitrem. A jako zlatý hřeb ochutnáváme nealkoholické pivo.

Konec programu

Posíláme do Prahy krásnou dobrou noc

18:30

Po poledním klidu jsme se vydali na dobrodružnou výpravu směr Černá studnice. Po zdolání několika kopců se před námi tyčily Čertovy kameny. A pak už to byl jen kousek k rozhledně. Prošli jsme si arboretum, nakrmili lamy Alpaky, vyřádili se na hřišti a prohlédli si krásy Jizerských hor z vyhlídky. Cestou zpátky jsme si pohladili poníky a navštívili jednoho ze zástupců vačnatců – klokana.

Po výborné večeři (borůvkové megaknedlíky) si užíváme osobní volno.

Za pár minut začne Svět bez hranic. Pokusíme se ho přenášet live.

11:50

Ráno jsme po rozdělení do skupin pracovali finským systémem školství. Detailně jsme se seznámili s krásnou skandidávskou zemí – Finskem. Od základních zeměpisných informací, přes rostliny a živočichy až po finská jídla. Do třídy si přivezeme nádherné plakáty. Po svačině jsme se přesunuli ven a hráli pexeso zaměřené na Liberecký kraj. Všechny skupiny ho úspěšně zvládly. Po pexesu jsme každý různě úspěšně vyplnili slepou mapu s kraji ČR.

Čeká nás oběd, polední klid a výšlap na rozhlednu Černá studnice. 

7.30 

Vstáváme do zahřáté budovy. Kotelník se činí už od včerejšího dne. Počasí vypadá slibně. Sluníčko se snaží prodrat bílými mraky a my jsme natěšení na zeměpis.

Projektový týden 23. 9. 2019

21:30

Po večeři jsme si užili karaoke. Rozdělili jsme se do pětic. První píseň jsme si zazpívali společně, abychom odstranili veškeré zábrany a po té se už rozjel večer plný zábavy. Každá skupina zazpívala jednu písničku a všichni sklidili velký aplaus.  A na závěr jsme si zazpívali „Kdyby tady byla taková panenka“ kluci a holky – každý svůj part.

Po karaoke nás čekala diskotéka, na které jsme se opravdu vyřádili. Byl i popcorn! A po krásném dni jsme se zavrtali do peřin provoněných horským vzduchem.

18:45

Losovátkem jsme se rozřadili do skupin. Začali jsme křížovkou na chování. Prošli jsme prezentaci na české a světové hudební skladatele a vyplnili otázky k prezentaci. Pokračovali jsme křížovkou a doplňovačkami na hudební nástroje. Pročetli jsme pohádku „O chlapci, který miloval polku“ a naučili jsme se polku tancovat. Poslechli jsme si Ódu na radost a poznávali u ní noty. Každý sám jsme psali notový diktát. Vyřádili jsme se v mini lanovém centru. Po večeři jsme si každý psali do deníčku. Za chvilku bude karaoke. 

12:55

Zvládli jsme první zábavnou hru „Povleč si svou postel“. A byli jsme odměněni vynikajícím obědem – svíčkovou.

 

Žáci, kteří se neúčastní projektového týdne

Žáci, kteří se neúčastní projektového týdne budou spojeni s žáky ze 6.B a budou se učit podle rozvrhu 6.B. Absence v době projektového týdne bude omluvena pouze na základě potvrzení od lékaře.

Projektový týden 23. 9. – 27. 9. 2019

Odjezd: pondělí 23. 9. 2019 v 8:00 od Bazénu 11 (sraz v 7:40 hod.)

Návrat: pátek 27. 9. 2019 kolem 14 – 15 hodiny.

Prosím, odevzdat v euroobalu tyto dokumenty:

 1. lékařský posudek
 2. prohlášení o bezinfekčnosti
 3. prohlášení o zodpovědnosti
 4. kopii kartičky pojišťovny

Program:                                                               

Po – příjezd, projektové vyučování – HV (karaoke, noty, významní čeští a světoví hudební skladatelé)                                           

Út – projektové vyučování – Z (ČR, Evropa, Svět bez hranic – jídlo a pití z exotických zemí)                                                                

St- projektové vyučování Př (rostliny, farma Pěnčín – ovce, kozy, prase, husy, lamy, králíci, atd.)                                               

Čt – projektové vyučování – D (Karel IV., Karlova univerzita,  Marie Terezie, rok 1968, normalizace)                                             

Pá – exkurze do sklárny, příjezd 

Projektový týden proběhne ve spolupráci s Červeným křížem Kolín.

 

Vážení rodiče,

po přihlášení dětí na Projektový týden a zaplacení zálohy bude nyní potřeba uhradit zbylou částku. Platbu prosím, proveďte převodem na účet OS ČČK Kolín 115-980290217/0100 a to nejpozději do středy 18. 9. 2019. Požadovaná částka činí 2000 Kč. Do poznámky napište CELÉ JMÉNO DÍTĚTE, TŘÍDU A ŠKOLU.

Veškeré dokumenty (posudek o zdravotní způsobilosti, prohlášení o bezinfekčnosti, seznam věcí a další informace) dostanou žáci na začátku příštího týdne (od 9. 9. 2019).

Potravinové alergie prosím, hlaste třídním učitelkám.

Děkujeme za spolupráci

Štěpánka Štiková a Dana Ludvíčková

Zápis do kroužků

Zápis do kroužků bude probíhat ve čtvrtek 12. září 2019 od 17 do 18 hodin ve školní jídelně.

Pondělí 2. 9. 2019  

8:00 slavnostní zahájení školního roku 2019/2020

V pondělí 2. 9. 2019 se setkáme v naší třídě v 1. patře. Prosím v průběhu prvního týdne o donesení hygienických potřeb (4 role kuchyňských utěrek, papírové kapesníky v krabičce) + 1000,- Kč do třídního fondu (na veškeré pracovní sešity + kulturní akce + třídní aktivity).

Organizace prvního školního týdne 2. – 6. 9. 2019

prosím o info, kdo se bude stravovat v pondělí 2. 9. a  úterý 3. 9. ve školní jídelně                                                               

Pondělí – 8:00 – 8:45 slavnostní zahájení          výdej obědů 11:00 – 12:30

Úterý – 8:00 – 12:40 třídní agenda       výdej obědů 12:00 – 13:00

Středa – 8:00 – 12:40 třídní agenda       výdej obědů 12:00 – 13:00

Čtvrtek – vyučování dle rozvrhu bez odpoledního vyučování

Pátek – vyučování dle rozvrhu bez odpoledního vyučování

Projektový týden 23. 9. – 27. 9. 2019

Vážení rodiče,

škola v přírodě je za námi. V září školního roku 2019/2020 nás čeká Projektový týden v Penzionu Lumka. Po závazném přihlášení dětí bude nyní potřeba uhradit zálohu. Platbu prosím, proveďte převodem na účet OS ČČK Kolín 115-980290217/0100 a to nejpozději do pátku 28. 6. 2019. Požadovaná částka činí 2000 Kč. Do poznámky napište CELÉ JMÉNO DÍTĚTE, TŘÍDU A ŠKOLU.

https://www.penzionlumka.eu/

Děkujeme za spolupráci

Štěpánka Štiková a Dana Ludvíčková

Projekt „Ovoce a zelenina do škol“

Naše škola je do projektu „Ovoce a zelenina do škol“ zapojena již několik let. Cílem je nabídnout dětem čerstvou zeleninu a ovoce a přispět tím k vytvoření zdravých stravovacích návyků. Akce je pro děti dobrovolná. Ovoce a zelenina je dodávána v syrovém stavu v přepravkách a v nejrychlejším možném čase distribuováno přímo k dětem do tříd. Ovoce a zeleninu je nutné před konzumací omýt pod tekoucí vodou.