9.C-2020-2021

Příští týden – 3. – 7. 5. 2021 má naše třída distanční vzdělávání. Kdo nejde na přijímačky, připojuje se on line na výuku

přikládám informaci o provozu škol pouvolnění, testování apod.

priloha_892342101_8_MSMT_Manual-k-provozu-skol_aktualizovany_k-rozeslani

Přikládám odkaz na podmínky testování žáků ve škole.

https://testovani.edu.cz/pro-rodice

Přidávám aktualizované informace o přijímačkách

Prijimacky-9.C-shrnuti-1

Informace pro rodiče žáků

Školní kuchyně bude od 1.3.2021 v provozu. Všichni žáci mají odhlášený oběd, tudíž je třeba se opět v systému přihlásit!

Stravu je možné odebrat výdejním okénkem u školní jídelny v čase 13,30 – 14,30 hodin do vlastních nádob. Budeme vařit jedno jídlo.

Obědy pro žáky 1. – 3. ročníků mohou ve výjimečných případech vyzvednout zákonní zástupci.

Žáci 4. – 9. ročníků si musí oběd vyzvednut osobně.

Do budovy školy mají přístup pouze žáci a zaměstnanci školy. Třetím osobám je vstup do budovy zakázán!
Vstup do budovy školy je povolen pouze s ochranou úst a nosu (respirátor )
Žák, který se nezúčastní distanční výuky, nemá nárok na dotovaný oběd.

 Cizí strávníci se ve školní jídelně stravovat nebudou.

Výdejní okénko kanceláře – přístupné denně od 9:00 – 15:00

Přidávám odkaz na přijímačky nanečisto zdarma.

https://zona.to-das.cz/prijimacky-od-ucitele-zdarma

Aktualizovaná verze rozvrhu – nově přibyly hodiny VV, Hv – nemusíte na meet, jen musíte plnit zadané úkoly z učeben.

Od 4. 1. 2021 – až do odvolání – opět distanční výuka. Žáci si mohou odebírat ve ŠJ obědy – pouze s sebou.

Zdravím všechny, přidávám odkaz Vážení a milí hosté veletrhu Schola Pragensis, jubilejní 25. ročník veletrhu vzdělávání Schola Pragensis letos neproběhne „na živo“ tak, jak jsme zvyklí. I přes to pro vás připravujeme veletrh v on-line podobě, která umožní všem uchazečům o studium (i jejich rodičům) získat potřebné informace. Schola Pragensis on-line bude zahájena ve čtvrtek 26. listopadu 2020 v 10.00 hodin živým přenosem ze studia z reprezentačních prostor primátora Hlavního města Prahy, živý přenos bude pokračovat až do soboty 28. listopadu 2020. Ale ani poté Schola Pragensis on-line neskončí, nýbrž bude pokračovat až do konce února 2021, kdy budou průběžně poskytovány důležité informace, fungovat on-line poradny, organizovány besedy apod. NAVŠTIVTE VELETRH ON-LINE! Aktuální informace naleznete na webových stránkách a také na Facebooku a Instagramu. www.scholapragensis.cz; www.scholapragensis.online Ve čtvrtek 26. listopadu 2020 od 10.00 do 12.00 hodin bude živé vysílání zaměřeno primárně na žáky základních škol, kteří uvažují o přechodu na střední školu, případně přecházejí na střední školu. Po slavnostním zahájení Schola Pragensis on-line jim budou poskytnuty základní a velmi důležité informace, týkající se přijímacího řízení a také, aby se orientovali v nových stránkách pro vzdělávání www.prahaskolska.eu, kde pro ně budou přichystány prezentace škol, videa, podcasty. APLIKACE PRO MOBILNÍ TELEFONY! Níže naleznete odkazy ke stažení nové veletržní aplikace do mobilních telefonů – pro operační systémy Android i iOS. Všechny zapojené školy tak jsou na jednom místě. Operační systém iOS (Apple): https://apps.apple.com/cz/app/schola-pragensis/id1527732959?l=cs Operační systém Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pragensis&hl=cs Věříme, že zcela nová podoba veletrhu vás zaujme a pomůže vám s výběrem střední školy. Realizační tým veletrhu Schola

Hana Hronková, výchovná poradkyně

9.C-rozvrh-od30.11

Přidávám rozvrh od 30.11. Příchod do školy pro třídu je v 7:40 hod.

Přidávám odkaz na stránky Schola Pragensis – letos on line

zprava_pro_zaky_a_rodice-1

30. 11. nastupuje třída do školy na prezenční výuku.

Přidávám užitečné odkazy

Odkazy na vhodné zdroje, kde se mohou učitelé nebo rodiče inspirovat, jak mluvit s dětmi o coronaviru.

https://www.msmt.cz/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru-pomuze-prirucka-i-komiks

https://koronavirus.mzcr.cz/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru-nabizime-reseni/

https://www.mvcr.cz/clanek/koronavirus-covid-19-doporuceni-ve-vztahu-k-detem.aspx

https://www.mvcr.cz/clanek/psychologicka-pomoc-prace-s-detmi-covid-19.aspx

https://www.mvcr.cz/clanek/materialy-a-odkazy-pro-praci-s-detmi.aspx

https://decko.ceskatelevize.cz/koronavirus

https://www.zspouchov.cz/files/1452_jak-mluvit-s-dtmi-o-koronaviru-final.pdf

https://www.fnol.cz/kliniky-ustavy-oddeleni/oddeleni-klinicke-psychologie/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru

https://psych.fss.muni.cz/media/3219193/jak-mluvit-o-soucasne-situaci-s-detmi.pdf

Posílám žákům i rodičům odkaz na návod pro práci v učebně google

https://faq.donovalskazs.cz/

Přidávám rozvrh distanční výuky

Distanční výuka pro vaší třídu bude probíhat ve dnech – 19. – 23. 10. 2020.

26. a 27. 10. budou prodloužené o dva dny prázdniny na celý týden 26. – 30. 10.) – rozhodnutí vlády a MŠ

Pozor, nová informace!

Je zavedena povinnost nosit roušky i během výuky pro žáky 2.stupně.

Moje rada – sama nosím brýle na čtení, které se mi v roušce zamlžují, navíc se mi špatně přes ni mluví, a budu to asi řešit štítem.

Nové informace – Se souhlasem MŠMT bude Základní škola Praha 4, Donovalská 1684, uzavřena z mimořádných nepředvídatelných důvodů od 14. 9. 2020 – 18. 9. 2020. Zdůvodnění – 30 zaměstnanců školy, převážně pedagogů, je rozhodnutím HSHMP v karanténě do 19. 9. 2020.

Potvrzení pro zaměstnavatele: Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školy bude vydáváno od 9:00 – 16:00 hodin z označeného okna kanceláře školy.

Mgr. Pavel Dittrich, ředitel školy

INFORMACE PRO RODIČE

Vzhledem k výskytu infekčního onemocnění Covid 19 v učitelském sboru ZŠ Donovalská, vyhlašuje ředitel školy na pondělí 14. 9. 2020 ředitelský den. Výuka, provoz školní jídelny a ŠD se zastavuje. Jakmile budeme mít k dispozici oficiální stanovisko hygieny a MŠMT, budeme rodiče i žáky informovat o dalším postupu prostřednictvím webu školy, popřípadě emailem.

PŘÍRODOPIS – školní práce v týdnu od 14. – 18.9.2020

3. hodina                 Téma:    TŘÍDĚNÍ GEOLOGICKÝCH VĚD

písemně do školního sešitu zpracovat otázky z učebnice na str: 9, u otázky č. 4 se rozepsat – informace můžete čerpat z internetu ( ne obsáhlé zpracování)

Zápis do šk. sešitu         

4. hodina                 Téma:    PRÁCE GEOLOGA

Samostudium + zápis do šk. sešitu – zaměřit se na tučně tištěné pojmy s jejich bližším významem (učebnice str: 10,11)

HANA HRONKOVÁ    

Dějepis vypsat str.11 nahoře smlouva s Německem a vznik Společnosti národů (pokud nemáte)

Nové učivo

Dějepis  práce na týden od 14.9 18.9.2020

Československo – první léta existence

str. 12-15, přečíst, opsat zápis do sešitu

 1. Listopad 1918 vznik Revolučního národního shromáždění-příprava ústavy, působí do voleb 1920
 2. 14. listopad 1918 – oficiální vyhlášení Československa, sesazení Habsburků, prezidentem zvolen T.G.Masaryk, předseda vlády – Karel Kramář, ministr zahraničí Edvard Beneš, ministr financí – Alois Rašín, ministr vojenství – M.R.Štefánik
 3. Československou republiku tvořily 4 země: Čechy, Morava + část Slezska, Slovensko, Podkarpatská Rus
 4. Hospodářská situace – rozdíly v hospodářské vyspělosti jednotlivých zemí- národnostní problémy, 8 hodinová pracovní doba, podpora v nezaměstnanosti, pozemková reforma, měnová reforma – Alois Rašín,předcházelo kolkování peněz
 5. Volby 1920 – vláda sociálních demokratů a agrárníků, v čele soc. demokrat Vlastimil Tusar
 6. Národnostní otázka – mnohonárodnostní stát, Češi 50%, Němci 23%, Slováci 15%, Maďaři 5% atd.
 7. Problémy v pohraničí s Němci – nechtějí být součástí ČSR, situaci zklidnil zásah armády,
 8. Problémy s Maďary – ztratili Slovensko a Podkarpatskou Rus, spory o Těšínsko = rozdělení na Český a Polský Těšín
 9. Spory o hranice vyřešeny pouze dočasně, což se ukázalo v roce 1938

Ruský jazyk – 5. lekce PS doplnit všechna cvičení, umět slova str.56-57, učebnice zopakovat 5. lekci

 

Vítejte na stránkách našeho posledního ročníku .

Doufám, že jste si všichni odpočinuli a nabrali síly do finiše.

Důležité upozornění!

 1. Dle nového nařízení se musí ve společných prostorách školy nosit roušky! Platí už od 1. 9. 2020. Roušky s sebou!
 2. Vstup rodičům do školy zakázán, třídní schůzky se budou řešit dle epidemiologické situace. Komunikace bude probíhat přes maily.
 3. Prosím rodiče, aby nepouštěli do školy žáky nachlazené. Takový žák bude vykázán z výuky a rodiče si budou muset pro něho dojít, navíc pouze u vykázaných žáků bude muset tento žák po nemoci donést prohlášení o bezinfekčnosti (ne u normálně nemocných, kteří ráno nepřijdou do vyučování a budou mít v ŽK po příchodu řádnou omluvenku od rodičů). Rodiče musí ráno (mailem TU , nebo telefonem do kanceláře školy) hned žáka omluvit.
 4. Organizace začátku šk. roku
 5. 1. 9. – 8:00 – 8:45 – slavnostní zahájení šk. roku
 6. 2. 9. donést všechny učebnice – předávání – výuka do 11:40, potom oběd dle objednání, které rozdám 1. den
 7. 3. 9. Úklid, sklad učebnic aj. třídnické práce – výuka do 11:40, potom oběd dle objednání, které rozdám 1. den
 8. 4. 9. – Poplatky za učebnice aj.

Pravidla distanční výuky se budou v jednotlivých předmětech projednávat a dáme žákům vědět.

rázdniny a svátky v rámci školního roku2020 / 2021

 • Den české státnosti: pondělí 28. září 2020
 • Podzimní prázdniny: čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020
 • Den vzniku samostatného československého státu: středa 28. října 2020
 • Den boje za svobodu a demokracii: úterý 17. listopadu 2020
 • Vánoční prázdniny: středa 23. prosince 2020 – neděle 3. ledna 2021
 • Pololetní prázdniny: pátek 29. ledna 2021
 • Jarní prázdniny:  22. 2 – 26. 2. 2021
 • Velikonoční prázdniny: čtvrtek 1. dubna 2021
 • Velký pátek: pátek 2. dubna 2021
 • Velikonoční pondělí: pondělí 5. dubna 2021
 • Svátek práce: sobota 1. května 2021
 • Den vítězství: sobota 8. května 2021
 • Hlavní letní prázdniny: čtvrtek 1. července 2021 – úterý  31. srpna 2021
 • Dny ředitelského volna – 21. 12 a 22. 12. 2020