9.C-2019-2020

Milí studenti, všem Vám gratuluji k úspěšnému dokončení ZŠ a přeji Vám hodně úspěchů na SŠ i v životě. Omlouvám se, že nebudu v pátek při Vašem rozloučení; jdu se synem k lékaři. Užijte si to!😉 A krásné a dlouhé prázdniny a třeba někdy na viděnou. 🍨🍉☀️ Radka Šťovíčková 🤩

Němčina: Vyberte si libovolné téma z učebnice (2. díl – str. 3, 1. – 4. lekce – jedná se vždy o název lekce), na uvedené téma vypracujte 20 vět a vypracovaný text mi do 3.6.2020 zašlete na můj email (vackoval@donovalskazs.cz)

Němčina: Učebnice – str. 43 – 45, pracovní sešit str. 46 – 47.

Vážení rodiče a milí žáci

Od 11.5. začíná pro žáky 9. ročníků výuka ve formě přípravy na přijímací zkoušky. rozdělení do skupin jsem vám již poslal. Pokud není něco jasného, můžete mi kdykoli zatelefonovat.

Pokyn ředitele školy závazný pro žáky a zaměstnance školy

Podmínky o provozu základní školy od 11.5. 2020, ochrana zdraví žáků a pracovníků školy.

 1. Ve společných prostorách budovy školy, toaletách a v areálu školy při příchodu a odchodu, je povinnost nosit roušky nebo respirátory.
 2. Všichni žáci musí mít při příchodu do budovy školy nejméně dvě roušky a igelitový sáček na jejich odložení. Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 3. V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě. Rozhoduje vyučující !!!
 4. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, uvedené podmínky a pokyny pedagogů. UPOZORNĚNÍ ! Jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.
 5. Žáky před školou dodržují minimální odstupy – 2 metry. Vyzvedává je pověřený pedagogický pracovník, který žáky organizuje do skupiny. Složení skupin je neměnné! Každá skupina vstupuje a odchází z budovy samostatným vchodem.
 6. Žáci se nemusí přezouvat. Svršky odkládají ve třídě na určené místo. Po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
 7. Žáci jsou povinni po návštěvě toalet a společných prostor školy použít dezinfekci na ruce. Žáci se mohou pohybovat pouze v určených prostorách budovy školy!
 8. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 9. Vyučující vede evidenci o docházce, popřípadě o důvodech nepřítomnosti žáků.
 10. Pedagogičtí pracovníci volí formu vzdělávání tak, aby byla zajištěna hygienická a epidemiologická opatření.

Mgr. Pavel Dittrich, ředitel školy

S sebou: žákovská knížka, psací a rýsovací potřeby, školní sešit matematika, školní sešit ČJ, pracovní sešit MAT 3, pracovní sešit Hravá čeština(mluvnice), blok nebo volné čisté papíry, dvě roušky a sáček na jejich odložení, lehká svačinka, pití, dobrá nálada a výborná pracovní morálka 🙂

ZŠ V. Menšíka Ivančice » 30491546-zpátky-do-školy-zásoby ...

3.5. Matematika  – nový úkol samostudium Kvadratických rovnic, teorii opište do ŠS a zkuste vyřešit přidané rovnice. Neposílejte, projdeme 11.5., do 13.5. pošlou jen ti, kteří do školy nejdou (nejdou na zkoušky, …).

no images were found

Němčina: učebnice str. 42, PS str. 53 – slovní zásoba 5. lekce

Dějepis do 14.6.2020

poslední práce na ZŠ Donovalská z dějepisu, bez učebnic, které budete brzy odevzdávat, hledejte jiné zdroje informací, vyberte si jedno ze sedmi témat a napište referát- alespoň 10 řádků

Přeji všem úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek

1.Studená válka    2. NATO    3. Únor 1948    4. Milada Horáková    5. Rozpad koloniální soustavy 50.-60. léta    6. John Fitzgerald Kennedy    7. Počátky letu do vesmíru

Ruský jazyk –  učivo do začátku června (do odevzdání učebnic), staré bude smazáno 27.5.2020

Učebnice str. 52-časování slovesa moci (moč), pracovní sešit str.33/5

Učebnice str.53-55 skloňování podstatných jmen tvrdých i měkkých středního rodu v jednotném čísle (mesto, zdanie), pracovní sešit str.33/6, 34/7

Stránky v PS ofotit a poslat

23.4. Matematika – nový úkol – PS test str. 236 – opět samostatná práce, poslat nejpozději do 30.4. do 12 hodin ( 1 promile je 1 tisícina základu, počítáme jako s procenty). Minulou práci neposlali 4 žáci. Zpoždění nebudu tolerovat.

19.4. – Matematika – pokračujeme opakováním PS str.228 celá, známka ze cv. 28 a 29 – pozor na kvalitu rýsování, pomocné přímky čárkovaně, užít kružítko, velikost písmene E musí být zachována. Navíc 1 za správné vyřešení cv.30. Do 23.4. do 15 hodin!!! Opět jde o samostatnou práci!!! 

Němčina: Učebnice: str. 39, 40, 41 ústně, PS str. 42, 43, 44 vypracovat písemně do pracovního sešitu

10.4. – Matematika – ani jeden úkol neposlali Adam A, Kristýna, v podstatě Adéla a Honza, poslední úkol Marek, Kryštof a Adam Š, opsal Matyáš a spolupracovaly Míša K s Verčou. Bohužel nedostatečné. Nový úkol – samostudium. Z učebnice geometrie prostudovat téma Podobnost. Do ŠS sešitu zapsat shrnutí ze str. 55 a důkladně projít vše od str. 41. Mnohé věci znáte z poměru ze 7. třídy. Vše do 20.4. Pokud jste si ještě nepustili pořad na ČT1 Škola doma, učiňte tak nyní. Opakuje se – 19.3. – rovnice, 26.3. – užití ve slovních úlohách, 2.4. – poměr, měřítko map, 9.4. – konstrukční úlohy i Thaletova kružnice. Nebo sledujte živě každý čtvrtek od 14 hodin.

8.4. – Matematika – úkol včas poslalo pouze 9 žáků. Poslední možnost poslání je 9.4. do 18 hodin. Důrazně žádám o samostatnou práci.

1.4. – Matematika – nový úkol – PS 255 – doplnit náčrtky, zápisy, výpočty, odpovědi – užití goniometrických funkcí. Poslat do 8.4. do 18 hodin. Pracujte samostatně.   Minulý úkol neodevzdali 4 žáci, celý úkol poslalo 9 žáků – chválím, zbytku nějaká stránka chyběla.

Němčina: Deutsch mit Max – pracovní sešit – str. 42, 43, 44 – vypracovat písemně, učebnice str. 39, 40, 41, 42 – ústně

Nově přidáno – Český jazyk:

Další zadávání úkolů, ale i výklad učiva, testy na přijímačky, různé odkazy apod. najdete v kurzu Český jazyk v Google učebně. Pozvánku a kód objevíte ve svém školním e-mailu. Přihlaste se prosím co nejdříve! Pokud se vyskytne nějaký problém, napište mi na e-mail.

Těším se na nový druh spolupráce!  

Změna ve slohu níže uvedeném: Povídku prosím zaslat do konce března!(e-mail, učebna, WhatsApp) 

Asi vám neunikl dobrý počin České televize a pro nás na přijímačky z češtiny určený pořad Škola doma vysílaný v úterý ve 14 hodin  (ve čtvrtek matematika). První díl již proběhl, čekají nás další tři, najdete vše i na webu České televize. Z.M.

                                                                       

Opět fyzika:

Ještě jsem od nikoho nedostal fotku splněného úkolu. Nesnažte se mi tvrdit, že neznáte můj telefon, nebo že nemáte WhatsApp.

zeměpis:

Průmysl stavebních hmot, sklářský, keramický, textilní a oděvní, dřevozpracující a papírenský. Práce s internetem, vyhledat základní informace o těchto odvětvích v ČR a zapsat do sešitu. Příprava na test – průmysl paliv a energetiky, strojírenský a chemický průmysl.

Využijte  k procvičování i opakování ( učebnice online ). Najdete tam i průmyslová odvětví ČR.

Práce do konce dubna: Můžete využít bezplatnou registraci do naší interaktivní učebnice na adrese https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma , kde najdete nejen obrázky a odkazy, ale i testy k procvičování probírané látky. Práci máte zadanou do konce dubna.
V https://ucebnice.online/ si, najdete Zeměpis 8,2.díl. Máte zde mnoho testů k procvičování probrané i nové látky v PS i UČ. Pomocí této učebnice si dokončíte průmysl ČR/ zápis do sešitu / a dále stručně vypíšete i naučíte zemědělství ČR. Nezapomeňte na opakování zeměpisných rekordů. Prezentace z Krajů ČR jste dostaly přiděleny.

Dále budeme pracovat v kurzu Google Učebna. Přihlašovací kód je oe45toe

Němčina: Deutsch mit Max 2. díl – 4. lekce, PS – str. 39,40,41 – vypracovat písemně do PS. Učebnice – přečíst str. 36,37, cv. 3 vypracovat do sešitu, str. 38 cv. 6 – ústně.

Fyzika – úkoly máte ve vašem školním e-mailu

Matematika – doplnění – vyřešené příklady postupně zasílejte na můj školní e-mail do konce března.

 

PŘÍRODOPIS

Zadání školní práce do konce šk. roku:                                                               opakovat učivo II.pololetí podle vypracovaných zápisů

děkuji všem za spolupráci, přeji příjemné, bezproblémové prožití prázdnin a mnoho štěstí jak v dalším studiu, tak i osobním životě           

Hana Hronková

 

 

 
Matematika – z PS – díl 3 opakovat objem a povrch jehlanu a kužele – PS str.178,179 a 184 – a goniometrické funkce PS str. 244/5,6 a str.258,9 celé. Hlavní úkol je příprava na zkoušky, v případě potřeby vysvětlení nějakého problému pište na můj email.

                                                                                                         Jana Vindušková

Osvědčené odkazy na (nejen) češtinu:

http://www.umimeto.cz

http://onlinecviceni.cz

http://skolaposkole.cz

http://pravopisne.cz

http://skolasnadhledem.cz

http://www.umimecesky.cz

http://nabla.cz

DOPORUČUJI: http://www.scio.cz/procvicovaci-testy

Český jazyk – mluvnice – opakovat si větné členy, vedlejší věty a poměry mezi větami hlavními ( učebnice str.70-80, p.s. Přehled učiva uprostřed p.s. –  zelená kapitola SKLADBA), písemně –  cvičení v prac. sešitě str. 28, 29, 30

sloh –  dokončit domácí slohovou práci (POVÍDKA) a odevzdat ihned po návratu do školy, popř. je možné zaslat již dříve jako přílohu na můj e-mail…

literatura – příprava na test Literatura 1945 – 1968, termín testu bude upřesněn, prac.sešit Literatura – vypracovat  str. 46 a 51,  čtenářský deník – k odevzdání po návratu do školy (vlastní výběr knihy)

Nezapomeňte na přípravu na přijímací zkoušky  – 

doporučuji www.cermat.cz a publikaci Přijímačky od TAKTIKU. Odkazy na další zdroje nebo přímo testy budu ještě postupně přidávat. V případě dotazu, rady a vysvětlení při přípravě na zkoušky se na mě neváhejte obrátit v e-mailu.

Zdeňka Manochová

 

On-line učebnice

Vzhledem k uzavření škol se Nová škola rozhodla pomoci s výukou na dálku. Žáci mohou zdarma využívat přístup ke VŠEM interaktivním učebnicím MIUč+ (ty mluvící, co máme na chemii). Stačí, když se zaregistrují jako studenti na

http://www.ucebnice-online.cz

Kteroukoli MIUč+ pak mohou zdarma používat 30 dní, pokud by uzavření škol trvalo déle, licence zdarma se prodlouží do 30. 6. 2020. ŠŠ

On-line výuka

Z rozhodnutí vlády je od středy 11. 3. 2020 až do odvolání zrušena výuka v základních školách. Práce z chemie bude v následujících dnech zadávána prostřednictvím Učebny. ŠŠ

A máme opět Mikuláše

Ve čtvrtek 5.12. jsme opět přivítali Mikuláše. Chvilku ve škole, potom v MŠ Donovalská. Fotili si nás i někteří kolemjdoucí. Jedna maminka chtěla prvního Mikuláše pro své dvouměsíční dítko. Vidět není, spalo v kočárku. Dokonce i popeláři byli z mikuláše nadšeni. Musím konstatovat, že děti se letošního Mikuláše zhostili velmi dobře. Všem moc děkuji.

Vladimír Kučera

no images were found

TOTALITA

Ve čtvrtek 14.11. jsme se chtěli podívat na projekt Totalita. Projekci jsme bohužel neviděli, protože zamrzly kompresory a kopule spadla. Nám to ale nevadilo. Program byl připraven i náhradní. Jelikož Totalita není jen listopad 1989, tak jsme se seznámili i s jinou totalitou, která se týká také naší republiky. Podívali jsme se k Hlávkově koleji, kde žil student Jan Opletal, který byl zavražděn fašisty s dalšími studenty v roce 1939. Prošli jsme místa, kde se úplně zbytečně střílelo v srpnu 1968. Podívali jsme se na dům, kde bydlel prezident Václav Havel a kam chodil na pivo. Navštívili jsme Mikulandskou ulici a Národní třídu. Podloubí na Národní je zaskleno a pomník je vysunut ven – škoda. Protože byla zima, gtak jsme si dali horkou čokoládu v čokoládovně na Betlémském náměstí. Na závěr jsme navštívili Pinkasovu synagogu, kde je na stěnách přes 80 000 ručně psaných jmen českých a moravských židů, kteří zahynuli v průběhu holokaustu v době 2.světové války. Zážitek byl umocněn výstavou dětských kreseb a artzefaktů dětí z Terezínského gheta. Navštívili jsme také pravoslavný chrám Cyrila a Metoděje, kde se ukryvali parašutisté, kdeří spáchali atentán na říšského protektora Rainharda Heidricha.

no images were found

Tep faktor

5.11. se někteří z nás vydali s 9.A a B překonat sami sebe. Tak zní totiž motto hry inspirované Pevností Boyard TEP FAKTOR. Náramně jsme si to užili.

no images were found

 

no images were found

Podzimní výtvarné popartování

no images were found

Školní rok 2018/2019

2.5.2019 – Planetární stezka

Dnes jsme navštívili nádhernou stezku, která začíná v Bohnicích na konečné stanici autobusu 236 – Zámky. Pro mne to byl úžasný zážitek a myslím, že i pro většinu zúčastněných. Celá stezka znázorňuje naší Sluneční soustavu v měřítku 1 : 1 000 000 000, což znamená, že 1 mm je 1 000 km. nejmenším znázorněným objektem je trpasličí planeta Ceres s rovníkovým průměrem 957,4 km (kulička o 0,04 mm menší než 1 mm) a největší je samozřejmě slunce s průměrem 1 398 000 km (betonová koule průměrem 139,8 cm). celkově jsme ušli cca 15 km. Všechny vzdálenosti mezi planetami i měsíci jsou také ve stejném měřítku. Cestu jsme zakončili v Libčici nad Vltavou, kde jsme se nechali převézt přívozem přes Vltavu a pak vlakem zpět do Prahy. pokud by měl někdo zájem o fotky v plném rozlišení, stačí dodat USB disk.

no images were found

4. 12. 2018 – THE HISTORY OF ENGLAND – PART 1 

V úterý 4. 12. 2018 navštívíme anglické představení. Sraz v 8:00 před školou, návrat do školy cca v 11:45. S sebou: lístky na MHD a slušné oblečení (tepláky a mikina s kapucí nejsou akceptovány).

Po představení žáci vyplní tématický pracovní list.

Who built Stonehenge? What was so great about Alfred the Great? Out of Henry VIII’s six wives who was killed, who was divorced and who died naturally? From the time of the Romans to Queen Elizabeth I, this show helps students learn about English history by presenting the main events in a fun and interactive way. (Š. Štiková)

Pádlbordy

Začal nám nový školní rok a jak jsem slíbil na konci loňského roku, vyjeli jsme na výlet na pádlbordy. Nejdříve se musím omlivit všem rodičům. Špatně jsem odhadl čas a protože jsme nikdo neměl telefon u sebe, byly v autě na startu, nemohli jsme dát vědět. Rád bych poděkoval Eriku Feixovi, Terce Tomanové a Kačce Šimáčkové, že obětovali výlet a šli reprezentovat školu na atletické závody a se svými dalšími spolužáky vybojovali krásná první místa. Výlet byl úžasný. Děti si užily poslední letní slunný den a myslím, že se i dost vyblbly. Naučili se docela dobře prkna ovládat, naskakovat suchou nohou z plata do kleku i do stoje, zahráli si s míčem a na závěr někteří projeli i retardérkou v Černošicích. Jestli budete chtít všechny fotografie i s videem, rád Vám je překopíruji. Celková velikost je cca 4GB.

no images were found

 

Školní rok 2017/2018

 

Ozdravný pobyt – fotky
Trošku opozděně ale přece! Výběr fotek z ozdravného pobytu naleznete na následujícím odkazu https://zsdonovalska.rajce.idnes.cz/OP_Lazanky_2018/
Připomínám, že kompletní fotogalerii je možno stáhnout u pana učitele Kučery – přineste si ale velkou flashku, fotogalerie čítá přes 2000 fotek. Naleznete tam ale i to, co se do výběru nevešlo například vaše skoky z lomu (podrobněji než ve výběru) a podobně 🙂

 

Ozdravný pobyt – III.část

Všem účastníkům školy v přírodě děkujeme za skvělých osm dní v Lažánkách, za nezapomenutelné zážitky a za super pohodu, kterou jsme si i my učitelé moc užili!

Ukázka fotek z posledního dne následuje pod tímto textem. Komplet fotogalerie obsahuje přes 2000 fotek a bude od úterka k dispozici u pana učitele Kučery. Pokud si přinesete flashdisk pan učitel vám tam fotky nahraje. Jinak bude po víkendu připravena fotogalerie s výběrem cca 300 fotek, zde na webu.

Užijte si víkend a v pondělí se na vás těšíme v posledním týdnu před prázdninami!

no images were found

Ozdravný pobyt – II. část

Naši milí rodičové!
S internetem je to tu špatné, tak jsme se delší dobu neozvali. Stihli jsme toho od posledního hlášení spoustu. Každý den hrajeme nejrůznější hry – běhací ale i přemýšlecí, v lese i na louce, pro jednotlivce i skupiny. Vyzkoušeli jsme si také všechny možné sporty – od fotbalu, přes ringo až po vybíjenou. V pondělí jsme měli jako večerní program diskotéku, jinak před spaním obvykle sedíme u táboráku a za zvuků kytary si povídáme o uplynulém dni. V neděli jsme si u táboráku opekli buřty a byly vynikající! Ale i bez buřtů nám tady vaří výborně. Včera jsme vyrazili na celodenní výlet. Vrátili jsme se sice zničení a uchození ale se skvělými zážitky – ať už to byla prohlídka zámku Blatná či koupání v zatopeném lomu. Dnes nás znovu čeká den plný her a večer promítání filmu. Počasí tu máme skvělé. Občas se sice zatáhne a nebe se tváří hrozivě ale zatím to nikdy neskončilo deštěm – opravdu nám tu za celou dobu ani jednou nepršelo. Zkrátka se tu máme skvěle! Na naše šťastné tvářičky se  podívejte  ve  výběru několika málo fotek pod tímto textem  (kompletní fotogalerie bude k dispozici po návratu).
Posíláme domů tisíce pozdravů! Pokud to bude jen trochu možné, zase se ozveme.
 
Vaše nejmilejší dětičky!

no images were found

Ozdravný pobyt

Zdravíme všechny rodiče z našeho ozdravného pobytu!
Po dlouhé cestě, kterou jsme zvládli na jedničku, jsme dorazili do krásného areálu chatové osady Lažánky, která bude až do příštího pátku naším domovem. Ihned jsme se zabydleli a někteří z nás poprvé povlékali postel. Vydali jsme se na krátký výlet po okolí a po návratu hráli všemožné míčové hry. Rozdělili jsme se do týmů, v rámci kterých soutěžíme o body. Pro své týmy jsme vymysleli název, pokřik ale i vlajku. Večer jsme si zazpívali u táboráku a poprvé ulehli v našich chatičkách. Nový den jsme začali rozcvičkou. Dopoledne jsme strávili hraním her, které nám mají pomoci s našimi vztahy v rámci třídy. Nasledoval turnaj v ringu. Vaří nám tu výborně! To je zatím vše. Hned jak to bude možné se zase ozveme, ale se signálem a internetem je to tu složité. Posíláme alespoň malou ochutnávku fotek abyste viděli, jak se tu máme dobře 🙂 Kompletní fotogalerie bude k dispozici po návratu. 
 
Zdraví vás vaši miláčkové!

no images were found

 

26.1.2018 – Muzeum smyslů

Kouzelný zážitek. Některé exponáty bohužel nejdou zachytit fotoaparátem, hlavně to, co se hýbe. Na těch pohyblivých se nám trochu točila hlava a padali jsme. Těm největším rošťákům jsem musel useknout hlavu a naservírovat ji s čerstvým ovocem. Někteří mi to však vrátili a byl jsem proti nim velmi malý. Muzeum bylo prostě plné optických klamů. Mně osobně se nejvíc líbily padající kapky vzhůru. To bohužel nejde ani natočit na video, je to optický klam způsobený stroboskopickým jevem. Prostě čtyřmi slovy: „STÁLO TO ZA TO“

no images were found

Užitečné odkazy na procvičování češtiny:

http://umimecesky.cz

http://pravopisne.cz.

http://cestina.diktaty.cz

http://onlinecviceni.cz

http://skolaposkole.cz

http://skolasnadhledem.cz

Z.Man., uč.ČJ 🙂

 

21.10.2017 – Cyklovýlet do údolí říčky Kocáby

Tak jsme opět na výletě. Nádherně nám vyšlo počasí. Ráno ještě se některá údolí halila do mlhy, ale pak vše ozářilo slunce. Cesta byla někdy dobrodružná, přes polorozpadlé a kluzké mosty, někde jsme museli i brodit přes říčku. Nakonec jsme se v Davli rozhodli pokračovat na kolech až do Prahy. Bylo to sice fyzicky velmi náročné, ale všichni jsme to zvládli. Někdo bez problémů a jiný trochu hůře. Chtěl bych poděkovat i rodičům, kteří s námi jeli. Bylo to příjemné setkání a poznání.

no images were found

Vítám Vás všechny v novém školním roce 2017/2018.

Prosím, aby děti měly napsány všechny kontaktní údaje, to je telefony na rodiče a adresu trvalého bydliště, případně zasilatelskou adresu. Děkuji za pochopení.

Třídní učitel (stále) Vladimír Kučera

Čtenářský deník:

 1. Karel Jaromír Erben – KYTICE  termín: začátek listopadu
 2. Biblické příběhy (2-3 příběhy zpracovat), např. Ivan Olbracht, různá vydání Dětské bible… termín: začátek ledna
 3. Volný výběr termín: pol. března
 4. Bajky (5 bajek zapsat),např. Ezop, La Fontaine, I.A.Krylov, M.Macourek, J.Žáček…  termín: pol. května                                                                

Stejně jako v předešlých letech je toto povinný základ, je možné a doporučující číst a zaznamenat další knihy, nebo i kulturní akce. Bude oceněno 🙂                                                   Z.Manochová, uč. ČJ                                                                

Organizace prvního týdne od 4.9. do 8.9.2017

Po – 4.9. – 8:00 až 9:00 – kontrola seznamů, nahlášení počtu dětí na obědy, bezpečnost ve škole.

Út – 5.9. – 8:00 až 11:40 – kontrola kontaktních telefonů a kontaktních adres, školní řád.

St-Pá – 6.9. – 8.9. – výuka dle rozvrhu bez odpoledního vyučování

Rozvrh třídy 7.C

                 1.hod      2.hod        3.hod          4.hod       5.hod       6.hod       7.hod       8.hod

Po               Čj            Př              M                   F            Rj/Nj                         Pv            Pv

Út                Aj            M              Z                   Ov             Hv          Tv

St                Zv           M               Aj                 Čj                D            In

Čt                Př           Čj               M                  F                Aj            Tv

Pá               Čj            Vv              Vv                  Z                D          Rj/Nj

 

Opékání špekáčků – 29.6.2017

Vzhledem ke špatnému počasí jsme nemohli uskutečnit všechny naše plány, ale i tak jsme si špekáčky opekli (v mírném vlhku) u mne doma v zahradním grilu. Kdo s námi nebyl, velice prohloupil. Fotky hovoří za vše.

no images were found

Ozdravný pobyt – Dvůr Chotětice 19.6. až 23.6.2017

Místo dlouhých slov přikládám pouze pár fotografií. Vaří dobře, užíváme si pobyt plnými doušky, byli jsme v Prčicích (pardon – v Prčici) promítli jsme si film, zasoutěžili jsme si a byla už i diskotéka.

no images were found

Exkurze do elektrárny Štěchovice 24.5.2017

Vodní elektrárna Štěchovice má mezi všemi vodními elektrárnami na Vltavské kaskádě zvláštní postavení. Z jejího velína se řídí provoz všech vltavskách elektráren a jako jedna z mála má elektrárny dvě. První je tzv. průtočná. To znamená, že zpracovává celý průtok řeky Vltavy. Má dva generátory každý o výkonu 11,5MW. Druhá je přečerpávací – v době malého odběru elektrické energie ze sítě čerpá vodu do nádrže  objemu 500 000 metrů krychlových vody na kopci Homole a v době zvýšené spotřeby tuto vodu poští na generátor výkonu42,5MW.

Prohlédli jsme si celá provoz elktrárny, podívali jsme se i k regulátorům výkonu, kde se hřídel točí rychlostí 160 otáček za minutu viděli jsme i kulový ventil přečerpávací elektrárny v hloubce 40m, který má průměr 3,5,m.

Po exkurzi jsme šli krásnou procházkou podél Vltavy k restauraci Mandát a pak přes chatovou osadu Sekanka do Pikovic. teprve pak jsme jeli zpátky do Prahy.

no images were found

Bubenický a basový workshop

Dostali jsme pozvání zúčastnit se zajímavé hudební akce se špičkovými muzikanty – Veronikou Lukešovou a Davidem Csenge.

Invalid Displayed Gallery

Čtenářský deník

 1. Báje a pověsti (vybrat  a zapsat 2-3) např. z knih: Eduard Petiška – Staré řecké báje a pověsti, Václav Cibula – Pražské pověsti a jiné knihy pověstí, legend, mýtů  (konec října)
 2. volný výběr (polovina ledna)
 3. K.Poláček Bylo nás pět  (konec března)
 4. volný výběr  (polovina května)

Toto je povinný základ, v každém čtvrtletí je možné přidat knížky navíc, ale i kulturní akce. Bude oceněno 🙂

Z.Manochová, vyuč. ČJ

Cyklovýlet 10.9.2016

Opět jsme si v novém školním roce udělali malý výlet, tentokrát na kolech. Přesto, že se hlásilo asi dvanáct dětí, zúčastnilo se pouze šest chlapců a jedna maminka. Vedro nám nevadilo, cesta vedla lesem a podél řeky, takže bylo chladněji. Na některých malebných místech jsme si udělali krátkou zastávku. Před koncem jsme se zastavili v areálu „Kroužky na Vltavě“, kde kluci vyzkoušeli prolézačky. Jsou vysoké a náročné. Celkem jsme ujeli 51,6km.

Invalid Displayed Gallery

Nový školní rok 2016/2017

Vážení rodiče,

veškeré informace potřebné k zahájení školního roku jsem předal dětem. Pokud Vám není něco jasné, stačí zavolat. Telefonní číslo mám stejné.

Cyklovýlet

Vážení rodiče,

zvu Vás a především Vaše děti na cyklovýlet směr Prokopské údolí, Dalejské údolí, Řeporyje, Radotín a zpět ke škole, celkem cca 49km. Sraz a odjezd od školy je v sobotu 10.9.2016 v 8:00 hodin. Předpokládaný návrat nejpozději do 16:00 hodin. S sebou je nutno vzít lehké jídlo a pití. Každé dítě musí mít cyklistickou přilbu, reflexní označení a kolo v bezvadném technickém stavu vybavené předepsaným osvětlením. Před odjezdem proběhne krátké školení bezpečnosti, které je nutné podepsat.

Vladimír

Ozdravný pobyt – Chata Cihelny -Zadov – 17.6. – 24.6.2016

Povídání, jaké to bylo, je asi zbytečné, děti určitě budou vyprávět, tak tedy jen pár fotek.

Budeli někdo chtít fotografie všechny, není problém. dejte dětem flešku s kapacitou alespoň 16GBite a já jim je nakopíruji všechny.

Těším se na shledání v příštím školním roce.

Neděle 19.6.

Invalid Displayed Gallery

Pondělí 20.6.

Invalid Displayed Gallery

Úterý 21.6.

Invalid Displayed Gallery

Středa 22.6.

Invalid Displayed Gallery

Čtvrtek 23.6.

Invalid Displayed Gallery

 

Bubnování v kruhu

V úterý 17.5. jsme měli skvělou příležitost vyzkoušet si bubnování v kruhu. Znělo to moc dobře, rytmus nám taky šel. Bylo to super!

Invalid Displayed Gallery

Invalid Displayed Gallery

Spaní ve škole

12. 5. 2016

Vše, co bylo v programu, jsme splnili. Hlavolamy byly těžké, ale dalo se to zvládnout. Hůř jsme dopadli s uzlováním. Myslel jsem, že některé jedince se mi nepodaří rozvázat, ale pár dětí se naučilo plochou smyčku neboli ambulantní uzel, skotskou spojku, dračí smyčku, stahovací smyčku a pouta. Asi největším překvapením pro všechny byly lachtaní závody. Nejdřív se někteří nechtěli do plavek vůbec převléknout, ale když viděli, jak krásně to jezdí, tak se velmi rychle zúčastňovali. Zazpívali jsme několik písniček, zhlédli film a žáci 9.A pro nás připravili trochu strašidelnou procházku po škole. Všichni jsme ji zvládli.

Invalid Displayed Gallery

INFO: „Večer s Jaroslavem Foglarem“

příchod – od 17 hod.

program: hlavolamy, uzlování, zpěv s kytarou, film Záhada hlavolamu

s sebou: spacák, karimatka, pyžamo (tepláky), jídlo – večeře, snídaně, pití, hygienické potřeby, ručník, provázek (tkanička do boty) 1 – 1,20 m, popř. hlavolam (nejraději ježek v kleci), plavky (nejde se ale plavat, zatím tajné 🙂

Děti dostanou lísteček, prosím potvrdit účast (akce je dobrovolná) a napsat přibližný čas, kdy dorazí.

Pletení pomlázek

V sobotu 19.3.2016 jsme se vydali na břehy Vltavy do Modřan, abychom si nastříhali proutí a naučili se plést pomlázky. Abychom pochopili princip, tak jsme začali plést ze čtyř proutků. To nám šlo. Z osmi prutů totiž byl na malé dětské ručičky problém, a tak se naučili plést ve dvojicích. Jako již téměř tradičně se této akce zúčastnili i někteří rodiče. Trochu jsme promrzli, ale pomlázku plést umíme.

no images were found

 

Karlštejn a Amerika

První sobota v lednu se skvěle vydařila. V tento zimní čas je obec Karlštejn nádherně tichá a nepotkáte zde ani živáčka. Prošli jsme se po okolí, navštívili Malou Ameriku, Mexiko i Velkou Ameriku. Pro ty, co nevědí, to jsou staré kamenolomy v okolí obce Mořina. Na závěr jsme se podívali do muzea betlémů. Všem, kdo tam nebyli, doporučujeme návštěvu.

no images were found

Dárky pro lesní zvířátka

Předposlední den před prázdninami jsme připravili pár dárků pro zvířátka v Kunratickém lese. Vyrobili a naplnili jsme krmítka pro ptáčky z kokosových ořechů, pověsili pár lojových koulí, jablek a mrkví a hlavně jsme se pěkně provětrali na zdravém vzduchu.

no images were found

Návštěva kostela sv. Havla

V předvánoční čas jsme se podívali do kostela trochu jinak než běžný návštěvník. Podívali jsme se po kostele z kazatelny, prohlédli jsme si Boží hrob, který se odhaluje pouze na Velikonoce, navštívili jsme zákristii, a to letní i zimní, a nakonec jsme vystoupali na kůr, kde jsme si mohli i zahrát na druhé nejstarší varhany v Praze.

no images were found

Návštěva psa ve škole

Seznámili jsme se s tím, jak se máme chovat při setkání se psem, co smíme a co nesmíme dělat, aby se pejsek nepolekal a nám neublížil.

no images were found

Vánoční výroba mýdla

Krásná akce, viděli jsme, jak se vyrábějí voňavá mýdla, koule do koupele a jiné další zajímavosti. Sami jsme si zkusili vyrobit některé výrobky, zjišťovali jsme různé vůně a také jsme si nakoupili vánoční dárky.

no images were found

Pouštění draků

V rámci pracovní výchovy si děti vyrobily jednoduché draky. Moc nám vítr nefoukal, a tak některým létali a některým ne.

no images were found

Povltavská stezka

Další krásný výlet do blízkého okolí Prahy. Prošli jsme nejstarší značenou turistickou trasu v Evropě. Vyšlo skvělé počasí. Někdy jsme si připadali jak na divokém západě.

no images were found

Výlet na keltské hradiště.
sobota 19.9.2015
Školní rok nám již dávno začal a já se teprve nyní dostávám ke stránkám třídy.
Protože v této třídě nic neučím, budeme pořádat různé výlety a jiné akce i mimo dobu vyučování. V sobotu 19.9. jsme si udělali výlet na keltské OPPIDUM. Naše cesta vedla z Opatova autobusem 165 na Zbraslav, pak dál pěšky přes osadu Károv, rozcestí Hradiště, Hradiště, Vyhlídku a zpět na Zbraslav. Cestou jsme hráli různé hry. Hledali jsme slova, házeli si syrovým vejce a přetahovali jsme se lanem. Našli jsme si čas i na svačinku, zpívání, tancování a i pan Štrunc velmi pěkně hraje na kytaru. .Závěrem bylo i selfíčko na vyhlídce nad Zbraslaví. Počasí vyšlo skvěle. Doufám, že i příště, asi 7.11. opět v sobotu, nebude alespoň pršet.

Vladimír Kučera

 

Invalid Displayed Gallery

DSC09618DSC09617DSC09615DSC09623

 

 

 

 

 

25.6. Vážení rodiče, milí žáci 4|C.

Chtěla bych Vám všem velmi poděkovat za spolupráci v minulých měsících, děkuji za nádhernou kytici i dárek 🙂  Prožijte pohodové prázdniny plné radosti, sluníčka a nových zážitků. Mějte se krásně a přeji všem dětem mnoho úspěchů v 5.třídě!

Vaše paní učitelka Dana Haladová 🙂

__________________________________________________

18.6. Milé děti, vážení rodiče, školní rok se chýlí ke svému závěru. Dnes děti dostaly třídní fotografii / byla uhrazena ze zbytku třídního fondu/,  odevzdali jsme  učebnice a měli dopolední výtvarnou dílnu. K příštímu týdnu : v pondělí 22.6. odpadá 6.vyučovací hodina. Tento den ještě probíhá vyučování podle rozvrhu. V rámci tělocvičku hrajeme venku beach-volejbal a v ostatních hodinách budeme dokončovat pracovní sešity.  V úterý 23.6. / bude-li nám přát počasí/ plánuji s dětmi vyrazit na dopoledne ven. Budeme sportovat, užívat si volno, zajdeme na zmrzlinu, budeme relaxovat a na oběd se zase vrátíme do školy. Prosím, tento den dejte dětem sportovní oblečení, kšiltovku, baťůžek s pitím a svačinkou. Děti si s sebou mohou vzít sportovní náčiní- létací talíře, míče, míčky, skákací gumy, švihadla, brusle, líný tenis/ soft tenis/, … . Pokud budou vaše děti mít brusle- musí přijít do školy v botách, mít s sebou chrániče i helmu.

Přeji Vám hezké dny.

DH

_______________________________________

5.9.

Vážení rodiče, v úterý 9.6. se koná od 17 hodin v naší třídě TŘÍDNÍ SCHŮZKA.  Těším se na Vaši účast.

DH

___________________________________

 

1.6. Tuto středu 3.6. PROBĚHNE TŘÍDNÍ FOCENÍ.

 

Všechny děti byly na škole v přírodě velmi hodné.  Dařilo se nám každý den chodit ven, sportovat, soutěžit, užívat legraci a pohodu. Díky krásnému penzionu děti užily pohodlíčko a komfort na pokojích, díky skvělému kuchaři jsme asi všichni přibrali 🙂  Všechny děti dostanou za vzorný pobyt a spolupráci pochvalu do žákovské knížky 🙂

A ještě jednou VELKÝ DÍK všem rodičům, kteří poskytli dárky. Všem holčičkám i klukům udělaly velkou radost.

Bedřichov 2015

28.5.

Zdravíme rodiče a posíláme  poslední zprávičku z naší pohodové školy v přírodě. Všechny děti jsou v pořádku, veselé a spokojené,  žádný úraz, nikdo neomarodil.  Zítra / tedy v pátek 29.5./ přijede autobus k hotelu v 9.00. Po naložení odjíždíme. Plánovaný příjezd k bazénu je mezi 12-12.30.

Zítra na viděnou:-)

27.5.

Zdravíme 🙂 přestože je dnes velmi chladný den, jsme všichni zdrávi. Děti navštívily v rámci odpolední procházky místní stanici záchranné horské služby, kde se dozvěděly mnoho zajímavého z úst záchranářů.

Dnes posíláme daší fotografie, které najdete na této adrese.

26.5.

Jsme ubytováni v krásném příjemném hotýlku Bílá vrána. Děti bydlí v luxusních pokojích s vlastní koupelnou i záchodem. Kuchař nám vyváří tak, že všichni přibereme, ke snídani jsou švédské stoly (jogurt, marmeláda, med, vánočka, pečivo, šunka, sýry, zelenina …). Aktivita střídá aktivitu, k těm nej patřila dnešní jízda na bobové dráze, vyplňování deníčků, skákání na trampolíně, soutěže a hry u chalupy. Všechny děti jsou úžasné, všichni jsme usměvaví J a v pohodě. Nikdo nám nemarodí. Dnes odpoledne nám přálo počasí a teď v podvečer svítí sluníčko.

Zdraví paní učitelky Dana a Jana

Invalid Displayed Gallery

21.5. Děkuji všem rodičům za včasné zaslání doplatku švp 🙂

Zítra  děti přinesou domů podrobnou informaci týkající se jejich možné účasti na mezinárodním humanitárním programu DĚTI DĚTEM.      Je to akce na podporu dětí v Nepálu. Jedná se o malý dárkový balíček hygienických věcí s osobním dopisem, který zašlou malým kamarádům do nepálských škol a vesnic, které byly nedávno postiženy přírodní katastrofou. Přesný výčet věcí i další podrobnosti najdete na info letáku.                                                           POMOZTE DOBRÉ VĚCI 🙂 MOC  VÁM DĚKUJEME 🙂

 

Další info ke švp:

sraz na parkovišti u bazénu Prahy 11 / naproti škole/  : pondělí 25.5. v 7.40, odjezd autobusu v  8.00
příjezd : čas upřesníme – opět návrat na toto parkoviště
s sebou : do busu- malý batůžek, malá svačinka, pití,něco na zabavení- časopis, hračka…
– dále připomínám, komu je nevolno -1/2 hodiny před odjezdem si vezme kinedryl
– co s sebou: běžné oblečení na toto období , dále šusťákovou bundu, celkem dvoje boty z toho jedny pevné turistické, přezůvky, domácí oblečení- legíny, tepláky, kšiltovka + lehká čepice, pláštěnka, lahev na pití / nejlépe 1-litrová /, pyžamo, toal. potřeby+ ručník,
– blok či sešit, stačí malý penál / pero, tužka,  fixy a pastelky, guma,  do dvojice-trojice malé lepidlo a nůžky- děti se mezi sebou domluví, kdo to vezme/
– všichni : knížka a jeden časopis
–   dále možné: hry, drobné hračky, malý plyšák mazlík:-), malý míček, švihadlo, skákací guma…
 kapesné :  doporučuji nedávat větší obnos než 300,- / děkuji /
– pomůcky do školy / pr. sešity /  – upřesním ke  konci týdne
– kufr / popřípadě tašku/ balte společně s dětmi, ať vědí, co uvnitř najdou
– nedávejte dětem velké množství sladkostí s sebou, na místě si něco zakoupí, ať se jim to nehromadí na pokojích
– osobní lékárničku si děti brát nemusí , pouze sbalte léky, které děti užívají – budou je zabalené /v igel. sáčku SE JMÉNEM DÍTĚTE a  s vaším popisem /  předávat zdravotníkovi
 
Dále chci poprosit, pokud někdo z rodičů má možnost  poslat nějaké drobné předměty  /například firemní- reklamní: klíčenky, přívěšky, propisky …../, které použijeme na odměny, budeme moc rádi :-)  Velký dík !
 
Obědy ve školní jídelně jsou již centrálně odhlášeny  pro všechny děti z 4.B a 4.C . Ti, kteří budou chodit do školy, si je musí opět přihlásit.

 

18.5.

Vážení rodiče, 

 blíží se odjezd na švp. Prosím o potvrzení od lékaře + kopie zdr. kartičky + ve čtvrtek 1050,-
Dnes jsme se s dětmi domluvily na tom, že švp zvládnou bez MOBILŮ, TABLETŮ, ELEKTRONICKÝCH HER.
I vás  rodiče prosím, zda je možné se takto společně domluvit. Mám pro to mnoho důvodů – například jeden praktický: 45 dětí = 45 mobilů = 45 nabíječek = 45 dětí, které budou chtít manipulovat se zásuvkou … , dalším důvodem je kontaktování vás rodičů z malicherných příčin a vnášení nervozit do vašich řad , atd, atd  :-) Zkuste se i vy na pár dní od dětí i starostí „odstřihnout“ a uvidíte, že to oběma stranám prospěje :-) Toto moje rozhodnutí není direktivní a  pokud někdo z rodičů má pádný důvod  dítěti mobil dát, prosím, kontaktujte mě, domluvíme se.
Všechny důležité informace – například o příjezdu do hotelu a i zajímavosti z našeho pobytu včetně fotografií najdete na web. stránkách třídy v průběhu týdne.  Zde je kontakt na naše ubytování, kam můžete dětem v předstihu zaslat pohlednici pro radost :-)

REKREAČNÍ STŘEDISKO BÍLÁ VRÁNA

Jizerské hory

Bedřichov 1682, 468 12

Telefon: +420 483 380 181

 
Další informace budou následovat.
Hezké dny všem
Dana Haladová
 
___________________________________________________

 

 

11.5.   Vážení rodiče, dnes obdržíte od dětí 3 papíry týkající se švp. Prosím o jejich pečlivé přečtení. Potvrzení od lékaře společně s ofocenou kartičkou zdr. pojišťovny posílejte po dětech a to nejpozději do příštího úterý 19.5.

DOPLATEK ve výši 1050,- Kč budu vybírat příští čtvrtek 21.5. Prosím, aby byla částka přesně napočítaná /nejlépe 1 000,- v papírových a 50,-1mince/, zároveň znovu prosím i upozorňuji na nutnost přinést tyto peníze POUZE V TENTO JEDEN DEN. Děkuji. Z této částky 1050,- bude vyhrazena 50,- na ceny pro děti, sladkosti jako odměny za vítězství v soutěžích, pohled z cest, společná zmrzlinka….atd. V instrukcích, které jste obdrželi se píše o sbalení do ruksaku. Dnes jsem se informovala, že i kufr je bez problému možný.Další příjemnou informací je, že budeme s největší pravděpodobností na chalupě dle sdělení vedoucího objektu  pouze 2 třídy žáků. /4. B a 4.C/- máme ji tedy sami pro sebe.Prosím o sledování našich web. stránek, zde Vám budu předávat průběžně další informace /abychom se nemuseli scházet ve škole/.

Mějte hezké dny 🙂

S pozdravem Dana Haladová / vedoucí švp/ a Jana Kříženecká

 

 

__________________________________________________

 

 

 

Milé děti, zde jsou odkazy , které jsem vám slíbila přeposlat. Pokud budete mít o víkendu čas, tak si to ještě doma dokoukejte. Hezký májový  víkend  🙂 paní učitelka /… a nezapomeňte sportovat ! 🙂  /

https://www.youtube.com/watch?v=p5tP0XFZaq4

https://www.youtube.com/watch?v=5-64Qe27E9g

DSC09364DSC09363DSC09362DSC09404DSC09365

Jsme prima parta 🙂

 

 

 

27.4. UPOZORNĚNÍ: Vzhledem k velmi nepříznivé předpovědi počasí byla zrušena zítřejší odpolední  čarodějnická veselice v areálu naší školy. Náhradní termín akce bude za týden 5.5. Děkujeme za pochopení.

 

 

Jarní běh do schodů

V pátek 10.4. se konal  BĚH PO SCHODECH. Všem dětem, které se běhu účastnily, patří velká pochvala za odhodlání a sportovní nasazení. Radostnou informací je výsledek dvou našich kluků sportovců– Kryštofa Krbce a Járy Šáchy, kteří se v rámci porovnávání sil čtvrťáků umístili oba na krásném druhém místě. Stejně úžasný výsledek je umístění naší velké atletky Kačky Šimáčkové, která obsadila také druhé místo mezi děvčaty –čtvrťačkami. O něco méně radostná bude další informace: celkem běželo 17 tříd z prvního stupně. Umístění 4.C je až na 13. místě. Skončili jsme hluboce za mnohými prvňáky, druháky, třeťáky, ze čtvrťáků jsme poslední…Co s tím? Nezoufat, sportovat, běhat, radovat se ze sportovních aktivit, které jsou kolem nás . Vážení rodiče, pošlete po škole děti ven s míčem, švihadlem, bruslemi, na kole, koloběžce. Vyžeňte svoje děti od počítačů, vezměte jim z rukou tablety, notebooky, mobily….,  probuďte ve svých dětech větší radost z pohybu ! Budu Vám držet palce.

Sportu zdar 🙂   paní učitelka

 

15.4. Příští týden bude ve znamení oslav DNE ZEMĚ / http://www.denzeme.cz/. My ho oslavíme nejen zajímavými informacemi o naší překrásné planetě, ale i barvičkami.  Týden od 20.-24.4. budu ve znamení následujících BAREV : pondělí- ŽLUTÁ, úterý- ČERVENÁ, středa – MODRÁ A FIALOVÁ, čtvrtek- BÍLÁ a pátek- RŮŽOVÁ  a ZELENÁ.  Děkujeme za spolupráci   🙂

Ani jsme se nenadáli a už je třetí čtvrtletí za námi! I v dalších dnech se však dozvíme mnoho zajímavého. Ve vlastivědě budeme cestovat dějinami- společně se podíváme do české minulosti doby Jana Husa i dalších statečných českých velikánů. V přírodovědě budeme prozkoumávat tajemný svět živočichů i rostlin. Při čtení se podíváme zblízka na život nebojácných hrdinů a  pronikneme do  světa tajemna a fantazie. Přítomnost a blízká budoucnost nám přinese také hodně legrace i poznání. Tak se těšte !

 VÝTVARNÁ VELIKONOČNÍ DÍLNA byla ve znamení výtvarné techniky, které se říká kašírování. Díky paní vychovatelce Galině jsme se s ní nejen seznámili, ale i se jí naučili .A pak jsme s  trochou trpělivosti a šikovnosti / na které ještě musíme mnozí „zamakat“  🙂  vytvořili roztomilého beránka pro radost i potěšení. Jistě udělal radost nejen dětem, ale i všem doma! Byl to den plný tvořivosti a moc jsme si to všichni užili ! Však je to z fotek určitě vidět:-) DSC09377DSC09378DSC09379DSC09381DSC09382DSC09383DSC09396DSC09397DSC09400DSC09401DSC09402DSC09403             V dubnu nás čeká v rámci projektu PaV  AKCE ZDRAVÉ SVAČINKY. Zde je rozpis na jednotlivé STŘEDY V MĚSÍCI:   – 8.4. – Zdravé pečivo, 15.4. – Svačina s jogurtem, 22.4. – Ovocná svačina, 29.4. – Sýrová svačina se zeleninou. Děkujeme za spolupráci ! __________________________________________________________________________________________ 24.3.2015  Zde je dopis koordinátorky projektu PaV doc. PhDr. Ludmily Miklánkové, ve kterém uvádí vysvětlivky k uvedeným  zkratkám použitých na lístku.

Vážení rodiče, právě jste obdrželi výsledky tělesného složení vašeho dítěte. Tato data byla získána přístrojem InBody 230. Údaje jsou popsány přehledně a vysvětlivky ke zkratkám (viz dole, na konci lístku) jsou srozumitelné. Na obrázcích vidíte rozložení svalové hmoty (horní obrázek s názvem „Část bez tuku“) a rozložení tukové tkáně (dolní obrázek s názvem „Tuková část“). Uprostřed znázorněných postav je vepsáno rozložení svalové tkáně a potom rozložení tukové tkáně na trupu.  U jednotlivých čísel je vždy napsáno, jestli je zjištěná hodnota v normě, pod normou nebo nad normou. Poslední údaj (pod posledním obrázkem, nad vysvětlivkami) je vyhodnocení m (nápis „ Hodnocení svalů-tuků“), které sděluje, kolik svalové hmoty a kolik tuku na těle přebývá.  Znaménko –  před číslem znamená, že  tuto hmotu je potřeba snížit. Znaménko + znamená, že tuto hmotu je potřeba navýšit.

POZOR!  Zjištěné údaje by byly směrodatné pro dospělého člověka!  U dětí ale musíme zohlednit fakt, že stále ještě probíhá vývoj tělesné stavby.  Proto není nutné zjištěné srovnání „s normou“ nijak dramatizovat.

JEDINÁ VÝJIMKA JE TATO: Pokud jste zjistili, že u vašeho dítěte příliš převažuje tuková část nad částí svalovou, určitě byste měli dítě přimět k pravidelné  pohybové aktivitě, a to v rozsahu minimálně 60 minut denně. Jestliže z různých důvodů nemůžete s dítětem pravidelně sportovat, bylo by vhodné, aby vaše dítě navštěvovalo min. 2x týdně nějaké zájmové útvary zaměřené na pohybové aktivity dětí pod vedením cvičitelů, trenérů, instruktorů apod.

Pohybová aktivita by měla být přirozenou součástí denního režimu dítěte, protože je významným faktorem podílejícím se na podpoře jeho zdraví a tělesné i psychické zdatnosti.

 

                                            doc. PhDr. Ludmila Miklánková, Ph.D.

                                   koordinátor pro sekci Pohyb v projektu Pohyb a výživa

_________________________________________________________________________________

 

  5.března se konalo školní kolo recitační soutěže SNĚŽENKA. Za naší třídu byli nominováni Jakub Šprungl a Veronika Šimonů. Kuba v soutěži zazářil básní od Jaroslava Seiferta a stal se ve své kategorii vítězem. Veronika skončila na krásném čtvrtém místě. Oběma gratulujeme 🙂

 

 

 

_____ 26.1.2015   Doporučená četba – 2.pololetí  4.třídy: Milé děti, zde máte seznam  literatury na druhé pololetí. Z těchto titulů si  vyberte minimálně 2 knihy. Ty si se zájmem a pečlivostí přečtěte, popřemýšlejte o nich a nakonec si napište  pěkný zápis do svého čtenářského deníku. Nezapomeňte na obrázek a svoje hodnocení. Přeji vše čtenářům krásné chvíle nad  knížkou ! Seznam knih : Markéta Zinnerová  : Indiáni z Větrova  , Tajemství proutěného košíku Johanna Spyriová : Heidi, děvčátko z hor Pavel Šrut : Lichožrouti Jan Werich : Fimfárum Martina Drijverová : České dějiny očima Psa Iva Procházková : Únos domů Jiří Žáček : Krysáci Hana Doskočilová : Když velcí byli kluci Pro náročného čtenáře : Daniel Defoe: Robinson Crusoe  /přepracováno F. Novotným  nebo J. V. Plevou/ Petr Sís :   Tibet. Tajemství červené krabičky Eduard Štorch : Lovci mamutů, Osada Havranů Jules Verne :    Tajuplný ostrov, Děti kapitána Granta, Patnáctiletý kapitán  / možné i  další  romány/ Eduard Bass : Klapzubova jedenáctka   / od zmíněných autorů můžete číst , po domluvě s paní učitelkou, i jiné knížky /

 

 

_______________________________________________________     Milé děti, vážení rodiče, zde jsou odkazy na zábavné procvičování a opakování. Přeji  spoustu hezkých chvil u počítače! Vaše paní učitelka  🙂

http://skolakov.eu/matematika-4-trida/numerace-do-10000/ http://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-zenskeho/ http://skolakov.webnode.cz/vlastiveda-4-trida/ http://www.rysava.websnadno.cz/Vlastiveda.html http://www.brumlik.estranky.cz/clanky/vlastiveda/4.rocnik/ http://matematika.hrou.cz/c/4.trida http://zsdobravoda.webnode.cz/cesky-jazyk/a4-trida/ http://pravopisne.cz/tag/souhrnna-4-a-5-trida/ http://www.pripravy.estranky.cz/ http://www.pripravy.estranky.cz/clanky/internetova-skolicka-2.html http://diktaty.ewa.cz/diktold/ http://cesky-jazyk.okhelp.cz/diktaty/diktat-bje-be.php

______________________________________________________