9.B

Školní rok  2019 / 2020

Vítejte na stránkách třídy 6.B

Nové stránky najdete na adrese https://6b.donovalskazs.cz/


VI. B se nachází v přízemí na konci chodby vpravo

Třídní učitelka Bc. Dana Ludvíčková kontakt: ludvickovad@donovalskazs.cz                                                                  

kabinet v 1. patře vpravo od schodiště


ZRUŠENÍ VÝUKY!!!

Vážení rodiče,

dle aktuálních informací Bezpečnostní rady státu se s účinností od zítřka tj. 11.3.2020 ruší do odvolání výuka v základních školách. Sledujte, prosím, web školy, kde budeme zveřejňovat aktuální informace.

Mgr. Pavel Dittrich, ředitel školy

Ozdravný pobyt

Vážení rodiče, o novém termínu zaplacení zálohy a doplatku na švp Vás budu informovat, jakmile tyto informace získám. Zatím není třeba peníze posílat. 

Děkuji

Úkoly fyzika

1) V učebnici na str. 72 – 76 přečíst kapitoly „Určení velikosti a znaménka náboje“ + „Model atomu“ do sešitu udělat zápis z modrých tabulek „Souhrn“ + nakreslit model atomu tak jak je v učebnici
2) Vyplnit přiložený pracovní list – cvičení č. 14 najdou odpověď v tabulkách.
Materiály též naleznete v Google učebně.
 

Úkoly dějepis

čtvrtek 12.3. 2020 : Úvod do starověkého Řecka, učebnice str. 80-83, přečíst. Zápis do sešitu Vám zašlu na školní maily. Pracovní sešit str. 36: vybarvit vlajku Řecka, lišta vlevo nahoře, pojmenovat lekci, cv.2.,3./str.36 celé vypracovat.

Od příštího týdne budou úkoly v Google učebně

Úkoly matematika

 • pracovní sešit 3. díl strany 172, 173 a 174 celé
 • strana 175 cvičení 5 a 7

Úkoly z českého jazyka – do 27.3.

mluvnice – práce z učebnice – písemně:

uč. str,59/cbv.2,3                                        uč. str. 61/ cv. 9, 10

uč str. 60/ cv. 4a, 5a, 6,7                            uč. str. 62/cv.4

pracovní sešit: – doplnit do st. 21

sloh: Na samostatný list papíru vytvořit popis postavy s názvem:

Můj nejoblíbenější knižní/filmový hrdina(filmová hrdinka). Nutno respektovat všechny zásady popisu postavy.

Doplnění informací k možnosti procvičování

Veškerou látku, kterou jsme probrali dosud a kterou ještě probereme je možné procvičovat na stránkách:

skolasnadhledem                               online-test- česky

www.veskole.cz                                      diktaty.cz

umimecesky.cz                                       pravopisne.cz

Zároveň na stránkách nakladatelství Fraus  je: Domácí učení i online procvičování pro všechny zdarma. Neváhejte a přiložte oko či dvě. E.P.

Nově zde naleznete domácí úkoly, které mi vypracujete a pošlete na školní mail“ petrikovae@donovalskazs.cz. Pod úkolem vždy naleznete datum, ke kterému máte úkol vypracovat.

1. úkol:

a, převeď dané slovesné tvary do tvaru infinitivu:

sedne……………………..     sedí ………………………………  sedá………………….

štěkne …………………… štěká …………………………

pomůže …………………..  pomáhá…………………..

obuje………………………. obouvá …………………………..

zatočí ………………………  zatáčí ………………………………

seče…………………………….  sekne …………………………. seká …………………………..

b, vytvoř správný tvar rozkazovacího způsobu pro 2.os.č.j.

nevrtět se, neudílet, pomlčet, vidět, slyšet, vrátit se, nevracet se,rozmyslet si, nerozmýšlet se, zatopit

termín: pondělí 23.3.2020

2. úkol:

a/ urči pád zájmena, dej zájmeno či celé spojení do 1. pádu, urči druh zájmena:

o mně ……………………………… ……………………………………… ……………………………….

s námi……………………………… ………………………………………. ………………………………

v tvých zápisech …………………………. …………………………… ………………………………

její sestru ……………………………………. ……………………………. ……………………………..

v těch podmínkách …………………….. ……………………………. …………………………….

s těmihle zážitky …………………………. …………………………….. ……………………………

b/ Věty rozlušti, doplň správně velká písmena u vlastních jmen i chybějící koncovky a věty napiš (pořadí slov ve větě je správně).

Žu sij lavidě komar-v tr-bra?

Čin-jit cikřeč oujs mil-rozto.

Dejpo lokar-v cov-ven lebrý.

Jimo čerodi kapotl- tr-bra ňov-vá.

Ent botro třípa dov-kvi.

Třibra komašv- točas lajívo fodolv-ru.

termín:čtvrtek 26.3.2020

 

Úkoly na Z, OV, Inf, Prg

Veškerou přípravu od paní učitelky Prieselové naleznete ve vaší Google učebně.

Stejně tak přípravy od pana učitele Hofmana naleznete v příslušné Google učebně.

Aj – skupina pí.učitelky Muškové:

Práce v interaktivní učebnici Bloggers 2-online, všichni žáci by již měli být registrováni (kódy k registraci jsou k dispozici v PS1 na úvodní straně), učebnice str.66, cv. 1, 2-poslech, cv. 3-písemně do š.sešitu, info: kliknutím na zadání úkolu, se zadání přeloží do českého jazyka

Bloggers 2 online – učebnice str.66 – poslech,str.68 – podívat se na video a udělat cv.3 online, PS 21-23 (bez cv.9), cvičení vypracovat v papírové formě PS, kontrola správnosti cvičení v online verzi

On-line učebnice

Vzhledem k uzavření škol se Nová škola rozhodla pomoci s výukou na dálku. Žáci mohou zdarma využívat přístup ke VŠEM interaktivním učebnicím MIUč+ (ty mluvící, co máme na přírodopis). Stačí, když se zaregistrují jako studenti na

http://www.ucebnice-online.cz

Kteroukoli MIUč+ pak mohou zdarma používat 30 dní, pokud by uzavření škol trvalo déle, licence zdarma se prodlouží do 30. 6. 2020. ŠŠ

Domácí studium AJ (skupina D. Ludvíčková)

Vážení rodiče a žáci, 

v době přerušení výuky ve škole, budu zadávat práci za každou odpadlou hodinu. Práci budu zadávat jak na tyto webové stránky, tak i do Google učebny. Zároveň prosím všechny žáky o registraci do Bloggers online http://www.mcourser.cz , pokud tak již neučinili.

Návod jsem poslala žákům do whatsup skupiny. (kód k registraci naleznete na přední straně 1. dílu PS)

Práce za hodinu st 11.3. : Téma: opakování stupňování přídavných jmen (zápis, učebnice str. 61, 62  – modré tabulky)

Učebnice str. 62/2 písemně do sešitu (pouze číslo a písmeno,Př.: 1c), str. 63/3 písemně do sešitu celou větou

Pracovní sešit: str. 15/8, str. 16/1, 2, 3

Práce čt 12.3. Téma: opak. stupňování příd. jmen, slovní zásoba

Pracovní sešit: str. 18/4, str. 19/5, 6, studium slovíček 3 A, B, D 

Prosím žáky, aby pravidelně kontrolovali své školní maily.

On-line výuka

Z rozhodnutí vlády je od středy 11. 3. 2020 až do odvolání zrušena výuka v základních školách. Práce z přírodopisu bude v následujících dnech zadávána prostřednictvím Učebny. ŠŠ

Přihláška na ozdravný pobyt

Vážení rodiče,

připomínám, že do 13. března 2020 je nutné odevzdat závaznou přihlášku na ozdravný pobyt a zároveň uhradit zálohu 2000,- Kč v hotovosti. 

Děkuji 

Povinný druhý cizí jazyk

Vážení rodiče,

minulý týden dostali žáci (ti, co chyběli, dnes) přihlášku na druhý cizí jazyk (NJ/RJ). Prosím, o její vyplnění a odevzdání do 4.března 2020.

Děkuji.

Doporučení Ministerstva zdravotnictví: „Jak se preventivně chránit proti nákaze COVID-19 ?“

Důležité je postupovat tak, jako při klasickém respiračním onemocnění, jako v aktuálním chřipkovém období:

 • vyhýbat se těm, kdo jsou zjevně nemocní
 • dodržovat základní hygienická pravidla
 • používat například i dezinfekci, pokud jsme v kontaktu s lidmi, kteří akutními respiračními potížemi trpí
 • nezdržovat se v místech s vyšším počtem lidí
 • jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním by měli dodržovat pravidla respirační hygieny – tj. při kýchání a kašlání řádně užívat, nejlépe jednorázové, kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží/rukávem, nikoliv rukou! (kapénky se pak mohou přenést dál)
 • samozřejmě i zdravotníci sami by se měli chránit, jelikož jsou to právě oni, kteří přicházejí s pacienty nejvíce do styku

13. 2. 2020 Kino Hostivař – „Poslední aristokratka“

Sraz: 8:15 hod před školou

Návrat: Během šesté vyučovací hodiny (12:50 – 13:35 hod)

Vstupné: 99,- Kč (hrazeno z třídního fondu)

12. 2. 2020 Interaktivní workshop z cyklu „Cesta kolem světa“

Originální rytmické techniky zaměřené na základy komunikace, tentokrát na společné cestě za rytmy Evropy, Afriky a Austrálie. (rozvoj komunikace, improvizace, kreativity, sebevyjádření, empatie, spolupráce, respektu, motivace). Workshop žákům přinese aktivní seznámení s novými rytmickými nástroji, sdílený zážitek se silným pozitivním nábojem, kultivované uvolnění energie, netradiční pohled na kulturu jiných světadílů.

Workshop proběhne 3. vyučovací hodinu ve školní tělocvičně. 

Cena 70,- Kč na žáka (hrazeno z tř. fondu)

Pololetní vysvědčení

Ve čtvrtek 30.1.2020 bude 5. vyučovací hodinu vydáno pololetní vysvědčení (výpis). Výpis podepsaný rodiči donesou žáci zpět do školy do středy 5.2.2020

Vyučování končí ve 12.40 hod. Obědy se vydávají do 13.20 hod

V pátek 31.1.2020 jsou pololetní prázdniny.

 

Dne 14.1. se od 17.00 hod konají pohovorové hodiny v naší třídě.

Vánoční přání

Milí žáci a vážení rodiče, přeji vám všem krásné prožití vánočních svátků plných radosti, klidu a splněných přání.

 

Vyučování v pátek 20.12.

V pátek budeme první tři hodiny ve své třídě (popřípadě v jiné třídě s interaktivní tabulí). Na čtvrtou hodinu se přesuneme do tělocvičny na vánoční zpívání. Vyučování končí v 11:45 hod.

 

Dne 18.12. je z důvodu mé návštěvy lékaře zrušena třídnická hodina. Bude nahrazena. Datum upřesním.

Besídka s přespáváním ve škole

Vážení rodiče,

dnešní večer se vydařil. Společně jsme se navečeřeli, rozdali hromadu dárečků a připravili jsme si pelíšky. Poté jsme si dokonce zatancovali a shlédli kousek pohádky, před tím než se děti vydaly na bojovku, kterou téměř všichni zdárně prošli nebo proběhli. 

Vážení rodiče,

ve čtvrtek 12.12. se koná vánoční besídka s následným přespáním ve škole. Sraz ve škole je v 18.00 hod. Čeká nás společná večeře (každý přinese, co má rád), vánoční atmosféra, rozdávání dárečků, bojovka, pohádka na dobrou noc. 

Prosím, vybavte děti těmito věcmi:

spacák, karimatka, (polštářek), oděv na spaní, hygienické potřeby, ručník, prádlo a oblečení na druhý den, večeře, snídaně, svačina na pá, cukroví. 

Pití je zajištěno vodou z kohoutku, ráno dětem uvařím čaj.

Děti si losovaly, koho mají obdarovat, takže každý by měl dostat dáreček, plus mohou si dát i další mezi sebou. 

V pá 13.12. jde třída v 7.20 do kina Světozor na zeměpisný pořad Planeta Země 3000. Vrací se na 4.vyučovací hodinu. Proto si děti musí vzít ve čt sebou i učení na 4., 5. a 6. hodinu.

 

Muzeum Betlémů Karlštejn

Výlet do Muzea betlémů se vydařil. Prvním zážitkem byla pro děti jízda patrovým vlakem. V Karlštejně jsme vystoupili a vydali se procházkou kolem Muzea až k bráně hradu Karlštejn, kde jsme si pověděli základní informace o hradu. Po té jsme zamířili do muzea, kde nás čekala prohlídka krásných betlémů i s výkladem o různých neobvyklých materiálech, ze kterých jsou betlémy vyrobeny. Viděli jsme nejen dřevěné betlémy, ale také betlémy z cukru či chleba (tzv. chlebáky), i klasické perníkové nám neunikly, jelikož provoněli všechny místnosti.  Největší překvapení v muzeu skrývá půdní prostor. Po úzkém schodišti zdobeném do gotiky stylizovanými malbami stoupají návštěvníci až pod střechu, kde je trvale umístěný loutkový Královský betlém, od zbylého prostoru oddělený přepážkou v duchu gotických oken. Na 80 m2 se rozkládá několikametrová kulisa hradu Karlštejna a přilehlého okolí s místním kostelíkem svatého Palmácia osázená půlmetrovými loutkami v historických kostýmech. Působivý celek ozvláštňuje vyprávění karlštejnské pohádky a hudba ze Smetanovy Mé vlasti. Vše je v pohybu až do závěrečného vyzvánění zvonů, které uzavírá celé představení.

Po prohlídce jsme si každý ozdobil dle své fantazie skleněnou vánoční kouli. Pevně doufám, že ji děti dovezli vcelku.

Níže si můžete prohlédnout fotografie. 

 

Vážení rodiče,

v pondělí 9.12. jedeme vlakem na výlet do Muzea betlémů v Karlštejně. Sraz je v 8.00hod před školou. V rámci výletu si prohlédneme nádvoří hradu Karlštejn, navštívíme muzeum a zúčastníme se vánočního workshopu.  Z důvodu posunutí času workshopu se vrátíme cca ve 14.02 na zastávku Brodského. Dětem bude odhlášen oběd. Proto prosím, vybavte děti větší svačinou, a pitím. Dále prosím lítačku/lístek na bus. Vlak a veškeré vstupné bude placeno z třídního fondu. Kapesné dle vašeho uvážení.

 

PŘEHLED AKCÍ – PROSINEC

2.12. dopolední bruslení Velké Popovice – dobrovolné, vstup 30,-Kč, nutno se nahlásit 

12.12. Vánoční koncert Réva – ve škole, od 9.00h, hrazeno z třídního fondu

12.12. Vánoční besídka s přespáváním ve škole (sraz 18.00 hod ve škole)

13.12. Planeta země 3000, hrazeno z třídního fondu

Muzeum Betlémů v Karlštejně – 9.12. 8.00 -14.00h, hrazeno z třídního fondu

 

Třídnické hodiny

Vážení rodiče, každou první a třetí středu v měsíci se konají od 7.30hod třídnické hodiny v naší třídě.

 

Vážení rodiče, ve třídě se vyskytly vši. Prosím o kontrolu vlasů vašich dětí. 

Třídní schůzky 19.11.

Dne 19.11. se budou konat třídní schůzky od 17.00 hod ve třídě 6.B

24. 10. 2019 Hudební divadlo Karlín – Jak se dělá muzikál.

Odchod od školy 8.00 hod., návrat 13.30 hod.

Vstupné (219,-Kč) hrazeno z třídního fondu.

S sebou: Lístky MHD/lítačka, slušný oděv

Zábavná a tak trochu edukativní muzikálová revue z pera a v režii Antonína Procházky.

Jak by ji představil sám autor?

Tedy … Jak snadné je létat, když jsi pták. Jak snadné je dělat muzikál, když máš talent a schopnost čelit nesnadným věcem. Dělat muzikál opravdu není nic obtížného. Stačí zvládnout zpěv při zánětu hrtanu, hrát s horečkou, stepovat s vyvrtnutým kotníkem, tvářit se vesele, i když ti odpoledne přejeli tvého oblíbeného kocoura, být dvě hodiny navlečen do brnění, nebo stát v průvanu oděn jen svým talentem. To je leckdo velmi nalehko.

Vše na jevišti působí při představení tak snadně, hravě, spontánně. A tak to má být! „Vy jste se zase vyblbli.“ Je velmi častá poznámka diváků. Pro ty, koho zajímá, co je za tou „lehkostí, hravostí a blbnutím“ skryto, je určena naše revue JAK SE DĚLÁ MUZIKÁL.

Kdybychom to nazvali představením, tak to není pravda, kdyby – nedej pánbů – výchovným koncertem, tak to zavání nudou. Nuda je to poslední, s čím se u nás v divadle setkáte. Komedie má ten dar, že dokáže sdělit věci seriózní formou lidem nejpříjemnější – totiž humorem. Vezmeme vás na projížďku celým tím nádherným martyriem: Od výběru titulu, přes konkurz, první čtenou až po aranžovací zkoušky na jevišti. Nahlédnete s námi do zákulisí, dílen, maskéren a rekvizitáren. Zažijete trému před premiérou i euforii po ní.

Na konci pouti zjistíte, že jste zase o něco chytřejší. A kupodivu to ani nebolelo! No protože vašimi průvodci budou mistři nejpovolanější.

Účinkují: Iva Pazderková, Markéta Procházková, Barbora Šampalíková, Dominika Býmová, Ines, Ben Ahmed, Antonín Procházka, Václav Noid Bárta, Martin Písařík, Denny Ratajský, Ivo Hrbáč 

 

Vážení rodiče, ve třídě se vyskytly vši. Prosím o kontrolu vlasů vašich dětí. 

Projektový týden 27. 9. 2019

Vstáváme do deštivého dne, ale cesta do sklárny i z ní se naštěstí obešla bez jediné kapky. Ve sklárně jsme se každý naučili, jak vyfouknout skleněný výrobek, navlékli jsme si korálky na automatickém navlékači a vyrobili chrastící skleněnou trubičku. Návštěva sklárny byla pro všechny fascinující. 

Jedeme domů. Předpokládaný příjezd 14.20 před bazén.

Projektový týden 26. 9. 2019

20:20

Přírodopisu se věnujeme i při večerním programu. Hrajeme přírodovědné aktivity. Kreslili jsme veverku, sopku, botaniku a pulce. Popisovali jsme deštný prales, ekologii, producenty a zoologii. Nejúžasnější byla pantomima – mikroskopovat, krmit želvy, přesazovat rostliny a třídit odpadky.

Zítra nás čeká exkurze do sklárny a cesta domů.

18:42

Po poledním klidu jsme se vydali krásnou procházkou na farmu Pěnčín. Začali jsme v řemeslné dílně výrobou originální bižuterie – náramků. Pokochali jsme se nejen kozičkami, kozlíky a jejich mláďaty, ale také ovečkami, berany a jejich mláďaty, dále prasaty, krávami, drobnou drůbeží, alpakami a oslicí. Doslova u vytržení jsme byli z krocana. Zažili jsme i ukázku historie výroby skleněných perlí a osahali jsme si sklářský písek. Exkurzi jsme zakončili v sýrárně, kde jsme viděli, jak se vyrábí kozí a ovčí sýr a ochutnali místní výrobky. Zpátky na penzion jsme měli okružní jízdu výletním vláčkem. 

11:48

Počasí se nám umoudřilo, dnes máme na programu přírodopis, tak jsme celé dopoledne byli venku. Začali jsme stromy, pokračovali ptáky, člověkem a rostlinami. Na závěr dopoledne máme další díl První pomoci.

Odpoledne nás čeká výlet na farmu Pěnčín.

Projektový týden 25. 9. 2019

21:00

Na večer bylo připraveno překvapení – karneval. Každý si vyrobil svou masku sám a fantazie všech byla opravdu veliká. Po promenádě jednotlivých masek jsme si zatančili a po tajném hlasování všech, byla vyhlášena vítězná maska.

Dobrou noc.

17:16

Po poledním klidu jsme pokračovali Karlovou univerzitou. Motivovali jsme se kraťounkým filmem v češtině i angličtině. K jednotlivým fakultám jsme přiřazovali obory, které se tam studují. Přečetli jsme si komiks o jejím vzniku a odpovídali na otázky. Detailně jsme procvičili i jedenáctého českého krále Karla IV. Vyrazili jsme se vyvětrat ven. Skotačili jsme na hřišti. Po přestávce jsme se venku na čerstvém vzduchu seznamovali s první císařovnou Marií Terezií a obecně s Habsburky na českém trůně. Teď si vyrábíme památeční náramky.

12:10

V přírodě je sucho, proto na dešti shledáváme i něco pozitivního. Noříme se do dějepisu. Setkali jsme se s Miladou Horákovou, Věrou Čáslavskou, Janem Palachem. Dozvěděli jsme se zajímavé informace o Vítězném únoru, 21. srpnu 1968, Chartě 77, i studentech, kteří byli proti totalitě. Po přestávce se ponoříme do hlubší historie a setkáme se s Karlem IV. i Marií Terezií, díky které tu vlastně jsme. Po skvělém obědě a poledním klidu budeme pokračovat.

7:15

I přes zamračené počasí jsme do dnešního dne vtančili. Dobrovolníci se zúčastnili rozcvičky s polkou. Za odměnu snídáme vajíčka na dva způsoby.

Projektový týden 24. 9. 2019

19:30 Svět bez hranic – live

Žáci hádají jednotlivé státy z různých kontinentů barevně vyznačené na mapě. V ukázce je 16 zemí. Hraje typická hudba. Žáci v praxi zkoušejí lokální pozdrav a ochutnávají typické jídlo nebo pití.

USA – Hádáme podle obrázku na mapě, co je to za zemi. Praktická ukázka pozdravu pouličního gangu. Zkoušíme v praxi. Ochutnávka tradičního národního nápoje – Pepsi Coly. Zpívá Eminem. Reagujeme na anglické pokyny.

Mexiko – seznamujeme se s kamarádem z Mexico City. Hlásíme, co už o Mexiku víme. Zkoušíme Flamenco dvoj tlesknutí. Baštíme nachos se salsou (Barbecue dip).

Kuba – dozvídáme se, že se tam pěstuje tabák a vyrábějí doutníky. Trénujeme typický pozdrav Potáhnutí z doutníku. Tancujeme salsu. Vidíme, jaké následky zanechává tabák… Přichází pravá kubánská ochutnávka banánů.

Jamajka – známá filmem Kokosy na sněhu. Lidé tam mají dredy. Trénujeme Letmou srážku hlavou. Zpívá nám Bob Marley. Osvěžujeme se čerstvým kokosem.

Peru – Provází nás Ina Domingues a prodává indiánské šátky. Nacvičujeme sundání klobouku a úklon. Hraje nám indiánská hudba. Jíme pravou žlutou vařenou kukuřici.

Brazílie – Jdeme se podívat na pořádný fotbal. Trénujeme srážení boků a sambu jako na karnevalu v Riu. Doplňujeme energii černou „pravou brazilskou (bezkofeinovou)“ kávou. 

Austrálie – Klokana už jsme viděli odpoledne. Vítá nás domorodec Kira. Hraje nám didgeridoo. Pozdrav je složitý – vrstvení a proklad rukou, ale my to zvládáme. Přichází vynikající ochutnávka sušené maso v klokaní kapse.

Japonsko – Zdravíme se Uctivým úklonem se zkříženýma rukama. Hraje nám klidná japonská hudba. Poznáváme Geishy. Jíme sushi. Loučíme se s naší průvodkyní Midori.

Rusko – Umíme ho vyslovit i anglicky. Známe hlavní město Moskvu, Mrazíka i vodku. Hraje nám Kaťuša, tancujeme kozáčka. Třikrát děláme Balšóje. Pijeme vodku (vodu v panácích). Jsme nadšení.

Grónsko – Největší ostrovní stát na světě. Tommy a Angelik (eskymák) nás provázejí celoroční zimou. Díky zimě se nemůžou moc líbat, protože by jim popraskaly rty. Zdravíme se třením nosů o sebe. Někteří to zkoušíme i s více spolužáky. Pochutnáváme si na výborném lososu.

Zdravotní přestávka

Maroko – Přesouváme se do severozápadní Afriky. Na šestý pokus jsme poznali Maroko. Kamarád Hassan Saíd nám ukazuje krásy této země. Hraje nám hudba od Rachida Tahy na břišní tance, které zkoušíme. Fantasticky nám jde i pozdrav Drbání zády k sobě. Energii dobíjíme mátovým čajem se smetanou.

Saudská Arábie – Ropná naleziště, bohatí šejkové, nemůžeme to uhádnout. Á, tak už to víme, je to Saudská Arábie. Teď nám hraje Natacha Atlas. Pozdrav ženy pohledem do očí a muži podáním ruky. Ochutnáváme čerstvé datle.

Řecko – Taxikář Jorgos nás provází touto zemí. Hraje Řek Zorba. Zdravíme se Točením za zaháknuté ruce a je to faaakt pecka. Učíme se dobré ráno (calimera) a dobrý večer (calispera). Zobeme  olivy.

Itálie – Stephano Bellucci nás provází touto zemí, kde mají nejlepší těstoviny. Hraje nám Lasciatemi cantare (Lasciatemi cantare). Zdravíme se Plácnutím rukou ve vzduchu. Ukusujeme pizzu.

Francie – Disneyland, Eiffelovka, Sorbona, Zvoník u Matky Boží. Trénujeme Lehké políbení na tvář. Zobeme pravý francouzský sýr. 

Německo – Průvodkyně Christina nám ukazuje kouzlo Octoberfestu a krásy našich sousedů. Hraje německá hudba. Trénujeme Přiťuknutí půllitrem. A jako zlatý hřeb ochutnáváme nealkoholické pivo.

Konec programu

Posíláme do Prahy krásnou dobrou noc

18:30

Po poledním klidu jsme se vydali na dobrodružnou výpravu směr Černá studnice. Po zdolání několika kopců se před námi tyčily Čertovy kameny. A pak už to byl jen kousek k rozhledně. Prošli jsme si arboretum, nakrmili lamy Alpaky, vyřádili se na hřišti a prohlédli si krásy Jizerských hor z vyhlídky. Cestou zpátky jsme si pohladili poníky a navštívili jednoho ze zástupců vačnatců – klokana.

Po výborné večeři (borůvkové megaknedlíky) si užíváme osobní volno.

Za pár minut začne Svět bez hranic. Pokusíme se ho přenášet live.

11:50

Ráno jsme po rozdělení do skupin pracovali finským systémem školství. Detailně jsme se seznámili s krásnou skandidávskou zemí – Finskem. Od základních zeměpisných informací, přes rostliny a živočichy až po finská jídla. Do třídy si přivezeme nádherné plakáty. Po svačině jsme se přesunuli ven a hráli pexeso zaměřené na Liberecký kraj. Všechny skupiny ho úspěšně zvládly. Po pexesu jsme každý různě úspěšně vyplnili slepou mapu s kraji ČR.

Čeká nás oběd, polední klid a výšlap na rozhlednu Černá studnice. 

7.30 

Vstáváme do zahřáté budovy. Kotelník se činí už od včerejšího dne. Počasí vypadá slibně. Sluníčko se snaží prodrat bílými mraky a my jsme natěšení na zeměpis.

Projektový týden 23. 9. 2019

21:30

Po večeři jsme si užili karaoke. Rozdělili jsme se do pětic. První píseň jsme si zazpívali společně, abychom odstranili veškeré zábrany a po té se už rozjel večer plný zábavy. Každá skupina zazpívala jednu písničku a všichni sklidili velký aplaus.  A na závěr jsme si zazpívali „Kdyby tady byla taková panenka“ kluci a holky – každý svůj part.

Po karaoke nás čekala diskotéka, na které jsme se opravdu vyřádili. Byl i popcorn! A po krásném dni jsme se zavrtali do peřin provoněných horským vzduchem.

18:45

Losovátkem jsme se rozřadili do skupin. Začali jsme křížovkou na chování. Prošli jsme prezentaci na české a světové hudební skladatele a vyplnili otázky k prezentaci. Pokračovali jsme křížovkou a doplňovačkami na hudební nástroje. Pročetli jsme pohádku „O chlapci, který miloval polku“ a naučili jsme se polku tancovat. Poslechli jsme si Ódu na radost a poznávali u ní noty. Každý sám jsme psali notový diktát. Vyřádili jsme se v mini lanovém centru. Po večeři jsme si každý psali do deníčku. Za chvilku bude karaoke. 

12:55

Zvládli jsme první zábavnou hru „Povleč si svou postel“. A byli jsme odměněni vynikajícím obědem – svíčkovou.

Žáci, kteří se neúčastní projektového týdne

Žáci, kteří se neúčastní projektového týdne budou spojeni s žáky ze 6.D. Budou se učit podle rozvrhu 6.B. Absence v době projektového týdne bude omluvena pouze na základě potvrzení od lékaře.

Projektový týden 23. 9. – 27. 9. 2019

Odjezd: pondělí 23. 9. 2019 v 8:00 od Bazénu 11 (sraz v 7:40 hod.)

Návrat: pátek 27. 9. 2019 kolem 14 – 15 hodiny.

Prosím, odevzdat v euroobalu tyto dokumenty:

 1. lékařský posudek
 2. prohlášení o bezinfekčnosti
 3. prohlášení o zodpovědnosti
 4. kopii kartičky pojišťovny

Vážení rodiče,

po přihlášení dětí na Projektový týden a zaplacení zálohy bude nyní potřeba uhradit zbylou částku. Platbu prosím, proveďte převodem na účet OS ČČK Kolín 115-980290217/0100 a to nejpozději do středy 18. 9. 2019. Požadovaná částka činí 2000 Kč. Do poznámky napište CELÉ JMÉNO DÍTĚTE, TŘÍDU A ŠKOLU.

Veškeré dokumenty (posudek o zdravotní způsobilosti, prohlášení o bezinfekčnosti, seznam věcí a další informace) dostanou žáci na začátku příštího týdne (od 9. 9. 2019).

Potravinové alergie prosím, hlaste třídním učitelkám.

Děkujeme za spolupráci

Štěpánka Štiková a Dana Ludvíčková

Program:                                                               

Po – příjezd, projektové vyučování – HV (karaoke, noty, významní čeští a světoví hudebni skladatelé)                                           

Út – projektové vyučování – Z (ČR, Evropa, Svět bez hranic – jídlo a pití z exotických zemí)                                                                 

St- projektové vyučování Př (rostliny, farma Pěnčín – ovce, kozy, prase, husy, lamy, králíci, atd.)                                               

Čt – projektové vyučování – D (Karel IV., Karlova univerzita,  Marie Terezie, rok 1968, normalizace)                                             

Pá – exkurze do sklárny, příjezd 

Projektový týden proběhne ve spolupráci s Červeným křížem Kolín.

 

Zápis do kroužků 

Ve čtvrtek 12. 9. 2019 proběhne ve školní jídelně od 17.00-18.00hod. zápis do kroužků.

Potřeby na VV

Tempery, vodovky, štětce (2 ploché, 2 kulaté), paleta, kelímek, hadřík, ubrus na lavici, ochranný oděv, voskovky, tuš, nůžky, lepidlo, barevné papíry. 

Na pá 6.9. nám zatím budou stačit pastelky, obyčejná, tužka, guma, pravítko.

Pondělí 2. 9. 2019  

8:00 slavnostní zahájení školního roku 2019/2020

V pondělí 2. 9. 2019 se setkáme v naší třídě v přízemí. Prosím v průběhu prvního týdne o donesení hygienických potřeb (1 tekuté mýdlo, papírové kapesníky v krabičce) + 1000,- Kč do třídního fondu (na veškeré pracovní sešity + kulturní akce + třídní aktivity).

Organizace prvního školního týdne 2. – 6. 9. 2019

Prosím o info, kdo se bude stravovat v pondělí 2. 9. a  úterý 3. 9. ve školní jídelně.                                                             

Pondělí – 8:00 – 8:45 slavnostní zahájení          výdej obědů od 10:30

Úterý – 8:00 – 12:40 třídní agenda       

Středa – 8:00 – 12:40 třídní agenda       

Čtvrtek – vyučování dle rozvrhu bez odpoledního vyučování

Pátek – vyučování dle rozvrhu bez odpoledního vyučování

 

Projektový týden 23. 9. – 27. 9. 2019

Vážení rodiče,

V září školního roku 2019/2020 nás čeká Projektový týden v Penzionu Lumka. Po závazném přihlášení dětí bude nyní potřeba uhradit zálohu. Platbu prosím, proveďte převodem na účet OS ČČK Kolín 115-980290217/0100 a to nejpozději do pátku 28. 6. 2019. Požadovaná částka činí 2000 Kč. Do poznámky napište CELÉ JMÉNO DÍTĚTE, TŘÍDU A ŠKOLU.

https://www.penzionlumka.eu/

Děkujeme za bleskovou spolupráci

Štěpánka Štiková a Dana Ludvíčková

 

ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

ORGANIZACE POSLEDNÍHO ŠKOLNÍHO TÝDNE

Po 24.6. kino Hostivař – Aladin, sraz v 7.55 hod před školou, (menu popcorn+nápoj 69,-Kč) 

Út 25.6. vracení učebnic 8.00- 11.45

St 26.6. vyklízení skříněk a třídy 8.00-11.45 

Čt 27.6. program mimo školu, sraz 8.15 před školou, do 11.45

Pá 28.6. 8.00 – 8.45 předávání vysvědčení, poté rozloučení s 9. třídami v atriu, obědy 10.30 – 12.00 hod

 

ŠKOLA V PŘÍRODĚ 17. 6. – 21. 6. 2019

RS Lites Borovice u Mnichova Hradiště 295 01, Mnichovo Hradiště

http://www.arb.cz/rekreacni-stredisko-lites-ubytovani

Sraz na parkovišti před bazénem 17. 6.  v 9:00

Odjezd v 9:30

Návrat 21. 6. na parkoviště před bazénem kolem 15 hodiny

Velmi prosím, ty kteří ještě tak neučinili,  o poslání 4 dokumentů v eurofolii, moc Vám děkuji.

Připravte dětem repelent a podepsaný (nálepka se jménem) odevzdejte u autobusu, prosím. 

Pokud vaše dítě potřebuje léky (např.na alergii), připravte do pytlíku, podepište, popište dávkování a odevzdejte u autobusu, prosím.

Pokud budete mít zájem, napište dětem 4 pohledy. Očíslujte je. Předejte mně/panu zástupci Mgr. T. Markovi u autobusu v podepsané obálce. Dětem dáme každý den jeden.

První dva dny bude mít na starosti třídu pan zástupce Mgr. T. Marek, já dorazím na místo v úterý večer. 

 

4. 6. – od 17 hodin se KONAJÍ pohovorové hodiny

4. 6.– V úterý navštívíme s dětmi Planetárium. Sraz před školou v 7.45 hod. S sebou lístky na mhd, svačinu, pití, čip na obědy. Návrat do školy během 5. vyuč. hodiny (11.55-12.40).

Pořad Vesmír kolem nás, který jsme shlédli v Planetáriu, nás seznámil se základními informacemi nejen o Slunci, Zemi a planetách, ale i o hvězdách a menších tělesech sluneční soustavy, jako jsou měsíce, planetky, komety a trpasličí planety. Na noční obloze jsme měli možnost vidět souhvězdí typická pro daná roční období. Dozvěděli jsme se proč se střídají den a noc, proč Měsíc mění svou tvář na obloze i proč se střídají roční období. V atriu si děti prohlédly interaktivní výstavu.

 

KVĚTEN 2019

6. 5. – PÁLENÍ ČARODĚJNIC na školním hřišti- 15- 17 hodin

9. a 10. 5.- ředitelské volno

 

DUBEN 2019

3. 4.- kurz první pomoci- 1. a 2. vyuč. hodina v ZŠ- placeno z třídního fondu (40,- Kč)

16. 4.- od 17 hodin pohovorové hodiny- ve třídě vlevo od mého kabinetu

18.- 22. 4.- Velikonoční prázdniny

23.- 26. 4.- Barevný týden v ZŠ (Út modrá, St zelená, Čt červeno- růžová, Pá žlutá)

 

ÚNOR 2019

6. 2.exkurze do budovy Národního divadla, vstupné hrazeno z třídního fondu, sraz v 8 hodin před ZŠ, návrat do 13 hodin na oběd, s sebou 2x jízdenka na MHD

Škola v přírodě ( 17.- 21. 6. 2019)- platba na účet 115- 980290217/0100 (záloha 2000 Kč do 15. 2., doplatek 1200 Kč do 30.5.), informace na e- mailu kolin@cervenykriz.eu

11.- 15.2.- jarní prázdniny

 

LEDEN 2019

15. 1.– místo 3. a 4. vyučovací hodiny proběhne v ZŠ pro žáky zdarma preventivní program: Komunikace, konflikty a jejich řešení

15. 1.pohovorové hodiny- zrušeny z důvodu nemoci

Přijímací zkoušky na gymnázia– nahlaste e- mailem žáky, kteří budou dělat přijímací zkoušky (pokud jste tak již neučinili), přihlášku  vydává škola a žáci ji dostanou společně s pololetním vysvědčením, pak ji rodiče dovyplní a vrátí výchovné poradkyni

 

PROSINEC

11. 12. charitativní akce– 16- 19 hodin

 

Noc z 18. 12. na 19. 12.– předvánoční nocování ve škole– zajišťuje pan učitel Marcel Šverčič, sraz v 18 hodin před hlavním vchodem, nejlépe již navečeření, s sebou karimatku, spacák, náhradní oblečení, snídaně + věci na středu do školy

V pátek 21. 12. třídní vánoční den– konec vyučování po 4. vyučovací hodině

24. 12. 2018- 2. 1. 2019vánoční prázdniny, do školy se jde ve čtvrtek 3. 1. 2019

Krásné Vánoce a hodně zdraví do nového roku 2019.

 

LISTOPAD

2. 11.– kino Světozor- zeměpisná přednáška Planeta Země 3000 (Divoká cesta do barmské říše), vstupné 70 Kč hrazeno z třídního fondu, učíme se 1. vyučovací hodinu, pak odchod do kina, návrat do ZŠ během 5. vyučovací hodiny na oběd, s sebou 2x jízdenku na MHD

13. 11.- třídní schůzky– od 17 hodin společná třídní schůzka, pak individuální pohovory

15. 11.- Muzeum Policie ČR– dopravní výchova

ŘÍJEN

V pátek 5. 10. půjdeme do kina v Hostivaři na film Den na zázračné planetě. Vstupné 99 Kč bude uhrazeno z třídního fondu. Sraz v 8. 30 hodin před ZŠ, návrat do 12. 30 hodin zpět ke škole. S sebou jízdenky na MHD.

16. 10.– proběhne v ZŠ zeměpisná přednáška, vstupné 50 Kč bude hrazeno z třídního fondu

29.- 30. 10.podzimní prázdniny

 

ZÁŘÍ                                                          

Exkurze do Kunratického lesoparku- čtvrtek 27. 9. 2018

Ve čtvrtek 27. 9. 2018 jsme se během pár minut ocitli ve zcela jiném světě. Kde jinde na území hlavního města bychom mohli potkat na procházce ve volné přírodě srnky, bažanty, zajíce, datla, strakapouda, poštolku, stádo muflonů nebo tři exempláře sekvojovce obrovského? Strom, původem z Kalifornie, je považován za nejmohutnější živý organismus na Zemi, dorůstá do výšky sta metrů a dožívá se přes 3 000 let. Jen pár metrů od sekvojovce byla obora a v ní daněk skvrnitý.

 

Projekt „Ovoce a zelenina do škol“

Naše škola je do projektu „Ovoce a zelenina do škol“ zapojena již několik let. Cílem je nabídnout dětem čerstvou zeleninu a ovoce a přispět tím k vytvoření zdravých stravovacích návyků. Akce je pro děti dobrovolná. Ovoce a zelenina je dodávána v syrovém stavu v přepravkách a v nejrychlejším možném čase distribuováno přímo k dětem do tříd. Ovoce a zeleninu je nutné před konzumací omýt pod tekoucí vodou.

Vážení rodiče,

do konce