7.A – Studijní úspěchy

7.A – 1.pololetí

S ohledem na GDPR jsou zde uváděny pouze sumární hodnoty.

Průměr třídy – 1,659

Bohužel jsme v tomto pololetí nedosáhli ani na jedno vyznamenání

17 žáků prospělo

nejlepší průměr 1,33 – 1 žák, 1,40 – 1 žák, 1,47 – 4 žáci

rozmezí známek – výborný – dostatečný

Gratulujeme!!!