6.A – Studijní úspěchy

6.A – 1.pololetí

S ohledem na GDPR jsou zde uváděny pouze sumární hodnoty.

Průměr třídy – 1,451

7 žáků prospělo s vyznamenáním

9 žáků prospělo

rozmezí známek – výborný – dobrý

Gratulujeme!!!

 

2.pololetí

Průměr třídy – 1,55

6 žáků prospělo s vyznamenáním

10 žáků prospělo

rozmezí známek – výborný – dostatečný (trochu jsme se zhoršili, ale příště určitě napravíme)

Všem gratulujeme!!!