9.A-2021-2022

Informace pro žáky: Případná distanční výuka německého jazyka se uskuteční v Google Classroomu. Zde naleznete výklad látky, úkoly ,testy.

Do čtvrtka do 17.9. zde naleznete pilotní úkol.

Eva Petříková ( petrikovae@donovalskazs.cz)

Kód pro přihlášení je: o6kx75s

Harmonogram prvního školního týdne

 • 1. 9. 2020 se sejdeme v 8:00 hod. ve třídě 8.A. Nezapomeňte na roušky, které jsou povinné ve společných prostorách budovy školy.
 • 2. 9. a 3. 9. 2020 budeme odevzdávat a rozdávat učebnice. Knihy, prosím, zkontrolujte, aby byly v pořádku. Pokud jste nějakou učebnici ztratili, je nutné ji zaplatit. V případě poškození je též nutné uhradit danou částku.
 • Prosím o vyplnění dotazníku, který žáci obdrží první školní den a který přinesou zpět následující den. 
 • Před začátkem školního roku se rodiče seznámí s dokumenty Podmínky provozu školy a rovněž s manuálem  na stránkách MŠMT. Zde naleznete odpovědi na nejčastější dotazy k provozu školy.
 • Jestliže bude žák z důvodu podezření na onemocnění covid 19 vykázán ze školy, je nutné, aby po návratu odevzdal vyplněné čestné prohlášení. 
 • Sledujte, prosím, pravidelně webové stránky.
 • SA

ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Vítejte na stránkách 7.A

Závěr školního roku

Všechny děti mají na svých mailech mapku s vyznačeným místem pro naši třídu. Na tomto stanovišti se shromáždíme a poté zde proběhne slavnostní zakončení školního roku. Žáci obdrží závěrečné vysvědčení.

Třídní fond

Vážení rodiče,

jelikož nám letos zůstaly peníze v třídním fondu, převedu, s Vaším souhlasem, částku 4 050 Kč do příštího školního roku. Pokud byste někdo s tímto postupem nesouhlasil, napište mi a budeme řešit individuálně.

Předpokládám, že všichni již máte peníze za ozdravný pobyt na svých účtech.

Vydávání vysvědčení

Vážení rodiče, milí žáci,

V pátek dne 26.6.2020 budou třídní učitelé v době od 8:00 do 9:00 vydávat žákům 6.- 8. ročníků ve venkovních prostorách areálu školy vysvědčení (přesné místo ještě dětem sdělím hromadným mailem).

Nutno dodržovat hygienická opatření: roušky, rozestupy mezi žáky a třídami!

Vážení rodiče, milí žáci,

Základní škola Donovalská bude od 8. června 2020 umožňovat setkávání dětí druhého stupně v podobě individuálních (skupinových – max. 15 žáků) konzultací, které jsou v kompetenci jednotlivých vyučujících. Data a časy budou určeny po domluvě s tímto vyučujícím.

V případě zájmu o konzultaci se obracejte formou e-mailu na konkrétního vyučujícího.

V případě zájmu o konzultaci se mnou mě kontaktujte na školní email.

Termín konzultace:

11.6. – pro 7. třídy (10:00-10:45)

17.6. – pro 8. třídy (9:00-9:45 nebo 10:00-10:45)

SLEDUJTE pozorně, kolik je ještě volných míst.

Naleznete na těchto stránkách.

7.tř. 11.6. 10:00-10:45 – obsazeno: 3 místa z 15

8.tř. 17.6. 9:00-9:45 – obsazeno: 1 místo z 15

8.tř. 17.6. 10:00-10:45 – obsazeno: 5 míst z 15

Nadále pokračuje i distanční výuka.

Podmínky konzultace:

1. Předání podepsaného čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (osobně žákem při setkání).

2. Počet žáků ve skupině – max. 15.

3. Dodržování platných hygienických opatření a pokynů školy. Viz web školy.

Další upozornění:

1. Uzavření klasifikace 12.6.2020

2. Rozdávání vysvědčení – bude upřesněno

3. Odevzdávání knížek 2.9. a 3.9.2020

Vážení rodiče,

informace ke storno poplatkům (ozdravný pobyt) naleznete ve školních e-mailech Vašich dětí. Prosím přečtěte a postupujte podle daných instrukcí. Děkuji za spolupráci. Přeji hezký víkend SA

Vážení rodiče,

tímto Vás všechny srdečně zdravím. Věřím, že po zdravotní stránce je u Vašich blízkých vše v pořádku. Přeji pevné zdraví a hodně sil. (od včerejšího dne pracujeme v Čj v Učebně Google).

S pozdravem Soňa Adamírová

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu se s účinností od 11.3.2020 do odvolání ruší výuka na základních školách. 

Sledujte prosím sdělovací prostředky a webové stránky školy i třídy.

Poslední dějepis do 22.6.2020

Sešity a pracovní sešity -7. ročník nevyhazovat!!!

Známky už budou napsané, ale je potřeba o tom něco vědět

U str.140-145, PS str. 57-59, poslat odpovědi na otázky

 1. Jan Amos Komenský-život a jeho dílo. 2. Od kdy do kdy byla 30tiletá válka? 3. Jaké 2 skupiny států proti sobě bojovaly? 4. Upevnili si Habsburkové po skončení války své postavení v českých zemích? 5. Co víš o pražském jezulátku? 6. Co víš o Ďáblově bibli?

On-line učebnice

Vzhledem k uzavření škol se Nová škola rozhodla pomoci s výukou na dálku. Žáci mohou zdarma využívat přístup ke VŠEM interaktivním učebnicím MIUč+ (ty mluvící, co máme na přírodopis). Stačí, když se zaregistrují jako studenti na

http://www.ucebnice-online.cz

Kteroukoli MIUč+ pak mohou zdarma používat 30 dní, pokud by uzavření škol trvalo déle, licence zdarma se prodlouží do 30. 6. 2020. ŠŠ

On-line výuka

Přírodopis:

Z rozhodnutí vlády je od středy 11. 3. 2020 až do odvolání zrušena výuka v základních školách. Práce z přírodopisu bude v následujících dnech zadávána prostřednictvím Učebny. ŠŠ

Matematika:

Výuka matematiky bude probíhat v Učebně Google s přístupovým kódem iix765q.

Fyzika: (založena Google Class skupina)

1) V učebnici na str. 73 – 75 přečíst kapitolu „Hydrostatický tlak“, do sešitu udělat zápis z modré tabulky „Souhrn“.

2) Vyplnit přiložený pracovní list

Pracovní list ZDE

Český jazyk:

mluvnice: VČ, věta jednoduchá, souvětí, VV, VV – podmětná, předmětná, příslovečná, spojovací výrazy, PS – str. 39,40,41,42,43

literatura: renesance – úvod, renesance v Itálii, učebnice str. 37 udělat výpisky, PS str. 10-19

sloh: příprava na slohovou práci, charakteristika – významná osobnost

Německý jazyk:

slovíčka: PS str. 10,17,25,33,42

gramatika: PS str. 14,22,30

PS cvičení do str. 24

Zeměpis:

Austrálie – výpisky z učebnice str. 78-85, práce s atlasem – vypsat do sešitu oceány, zálivy, průlivy, povrch../ vše, co vypisujeme u všech světadílů/. Australský svaz – výpisky
Opakování na testy – státy Ameriky, Oceánie a oceány, Antarktida

https://www.umimefakta.cz/zemepis– z těchto stránek si vyberte témata, která probíráme a procvičujte

Práce do konce dubna: Asie – přírodní poměry, , práce s atlasem – vypsat do sešitu oceány, zálivy, průlivy, povrch../ vše, co vypisujeme u všech světadílů/. Dále pročíst a stručně vypsat z učebnice str.86 – 98.

Můžete využít bezplatnou registraci do naší interaktivní učebnice na adrese https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma , kde najdete nejen obrázky a odkazy, ale i testy k procvičování probírané látky. Práci máte zadanou do konce dubna.

 www.skolasnadhledem.cz. – stránky pro opakování Ameriky , Austrálie a Oceánie i nové látky – Asie.

Od dubna pracujeme v kurzu Google Učebna, kde máte zadanou práci. Kód k přihlášení je   s3jzw47

Anglický jazyk:
NOVĚ PŘIDÁNO: Budeme pracovat v Google učebně AJ 7. ročník, pozvánky najdete ve vašem mailu. paní učitelka Mušková

Učebnice str. 50-51, přečíst, napsat useful expressions do š.sešitu – překlad frází lze vyhledat v PS str. 77/4D, PS str. 40-41 (pí uč. Mušková)

 

Milé děti,doufám,že se vám podařily najít poslechy,které jsem vám doporučila.Také si můžete zadat do vyhledávače“ anglické pohádky pro
začátečníky“.Je tam velká nabídka,třeba „Peppa Pig“Když příběh rozkliknete,vpravo se objeví velká nabídka dalších videí.
Myslím,že by byl vhodný i příběh  „Jane Eyre“
 
Také si musíme doplnit mluvnici a slovní zásobu.
Doufám,že nemáte problém s minulým časem průběhovým.Prac.sešit str.70.Was,were a- ing.
Přečtěte si mluvnici v prac.sešitě Project 4,str.71.
 
Naučte se slovíčka str.77,oddíl A, B, C.Project 4.
Pokuste se vypracovat v prac,sešitě cvičení,která zvládnete.Zkontrolujeme,vysvětlíme a doplníme až se zase setkáme.
Moc vás zdraví Gregorová.

 
 

 

Prázdniny skončily a my tu máme nový školní rok.

Prázdniny skončily a my tu máme nový školní rok.

Organizace 1.týdne

3.9. a 4.9. třídnické hodiny

od 5.9. začínáme podle rozvrhu

?

Užitečné odkazy na procvičování češtiny  :

Plánované akce:

Rugbymania 2019

Praha historická

koncert – skupina Réva

Vánoce – Muzeum čokolády

komponovaný program – Kongo

příprava vánoční besídky

bubnování

kino Hostivař

Černobyl – kino Světozor

exkurze Česká televize

tak to jsme právě my – naše 7.A

EXKURZE SPORTOVNÍ AKCE ŠKOLNÍ AKCE STUDIJNÍ ÚSPĚCHY OZDRAVNÉ POBYTY
Muzeum čokolády   Vánoční besídka    
     

 

ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Vítejte na stránkách 6.A

 Hurá do nového školního roku. Sice v menším počtu, ale máme jednu novou spolužačku.

Organizace 1. týdne

5.9. – zveme všechny rodiče a děti na slavnostní otevření školního hřiště.

Děkuji všem za včasné odevzdání peněz do třídního fondu.

Plánované akce:

12.9. – Vzpoura úrazům
5.10. – Volby: vyučování končí ve 12.20.
2.11. – Planeta Země – Myanmar – divoká cesta do barmské říše
22.11.- Muzeum Policie ČR
7.12. – Národní technické muzeum
13.12.- Filmové představení
11.12.- Dobročinná akce
Vážení rodiče, milí žáci,
děkuji všem, kteří se podíleli na dobročinné akci na podporu rodiny p. učitele Hauberta. Celkem bylo vybráno 238 670 Kč. Velký dík Vám všem.

10.1. PROXIMA SOCIALE – preventivní program (vztahy ve třídě, digitální gramotnost)
(UN) KNOWN The Beatles
22.4. – 26.4. Pohádkový barevný týden na ZŠ Donovalská – oslava Dne Země
6.5. Filmové představení
6.5. Čarodějnice – vzhledem k nepřízni počasí změna termínu

16.5. Kyberšikana – přednáška
25.5. Národní muzeum
29.5. Komponovaný program s cestovatelem Kubešem – Galapágy

Přeji všem krásné a slunné prázdniny!!!

EXKURZE SPORTOVNÍ AKCE ŠKOLNÍ AKCE STUDIJNÍ ÚSPĚCHY OZDRAVNÉ POBYTY
Národní muzeum   Galapágy    
 
   

 

 

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

 

 

 

 

 Vážení rodiče, milé děti, vítám Vás v novém školním roce!

 • Děkuji všem dětem a rodičům, kteří podpořili charitativní akci UNICEF. Podařilo se vybrat přes 30 000 Kč. Peníze poslouží k zakoupení tří pump na vodu do afrických vesnic.  
 • Plánované akce:

      22.3. Návštěva výstavy „Mumie světa“

      11.4. (UN) KNOWN The Beatles – 40 Kč

      10.5. Labyrintárium a zámek Loučeň

      18.5. Psovodi – 70 Kč

 • Na ZŠ Donovalská pracuje školní psycholožka Mgr. Barbora Šmídová, konzultační hodiny:
  úterý 8 – 11 hod. a čtvrtek 13 – 15 hod. Mgr. Šmídovou lze kontaktovat  smidovab@donovalskazs.cz 

 • prosím, aby žáci přinesli zálohu na OP (1 500 Kč), termín: 11.12. – 13.12 nebo 3.1 – 5.1.
 • prosím, aby žáci přinesli doplatek na OP
 • projekt „Ovoce a zelenina do škol“ – Produkty jsou dodávány v syrovém stavu a jsou určeny k okamžité spotřebě. Před konzumací je nutné omýt pod tekoucí vodou.
 • info: ochucené mléko bude vydáváno do května, zbylé peníze budou vráceny až po vydání posledního kusu mléka, a to na základě předložené kartičky (termín červen). 
 • výdej ochuceného mléka skončil, zbylé peníze si děti mohou vyzvednout do konce května v obvyklých termínech (středa, pátek – první tři přestávky  – v kabinetu p. uč. Hauberta. Distribuce neochuceného mléka bude pokračovat do konce školního roku (vždy v pátek).
 • závěr školního roku: úterý  – čtvrtek 4 vyučovací hodiny. Ve čtvrtek jdeme na exkurzi na Žofín

EXKURZE SPORTOVNÍ AKCE ŠKOLNÍ AKCE STUDIJNÍ ÚSPĚCHY OZDRAVNÉ POBYTY
Návštěva zámku Loučeň   Barevný týden 2. pololetí šk. rok 2017/2018 Rekreační zařízení Ředkovec
 

Školní rok 2016/2017

Vítáme Vás ve 4.A !

Výlet do Dobřejovic

Velikonoční králíčci

Velikonoce – Přerov nad Labem

Výtvarná výchova ve 4.A

Vánoční dílna ve 4.A

Invalid Displayed Gallery

Náš první výlet v tomto roce –

Planetárium Praha, Vesmír kolem nás.

Invalid Displayed Gallery

Školní rok 2015/2016

Dřevíčková dílna

Invalid Displayed Gallery

Vánoční besídka 🙂

Invalid Displayed Gallery

Vánoční dílna

Invalid Displayed Gallery

Podzimní obrázky ze 3.A

Invalid Displayed Gallery

Náš letošní první školní den 🙂

Invalid Displayed Gallery

Školní rok 2014/2015

Co jsme podnikali v 2.A

Výlet do Zlenic

Invalid Displayed Gallery

Škola v přírodě Štědronín – květen 2015

Invalid Displayed Gallery

Invalid Displayed Gallery

Zdravé svačinky:

Invalid Displayed Gallery

Květinový týden:

Invalid Displayed Gallery

Velikonoční výtvarná dílna:

Invalid Displayed Gallery

Výlet do jarní ZOO:

Invalid Displayed Gallery

Opět „Dřevíčková dílna“:

Invalid Displayed Gallery

Takto jsme nakreslili rodinu Vondráčkovu po koncertu v naší škole. Všichni jsme byli nadšení z živé hudby a obdivovali jsme umění našeho spolužáka Daníka.

Invalid Displayed Gallery

Oranžová svačinka – 26.11.

Invalid Displayed Gallery

Žlutá svačinka – 19.11.

Invalid Displayed Gallery

Červená svačinka – 12.11.

Invalid Displayed Gallery

Veselá „zelená“ svačinka ve 2.A!

Invalid Displayed Gallery

Krásné „obrazy“ z podzimních přírodnin.

Invalid Displayed Gallery

Projektové vyučování – “ Jak se žilo dříve „

VV – kreslíme “ hrady a jejich obyvatele“ !

Invalid Displayed Gallery

29.9. – Výlet na hrad Šternberk

V rámci učiva prvouky „Jak se žilo dříve a nyní “ jsme navštívili hrad nad Sázavou. Po ránu se hrad  skrýval v mlze, ale i přesto jsme si první  výlet v tomto školním roce moc užili. Stihli jsme i svačinku, nákupy suvenýrů a na závěr jsme od průvodkyně dostali dárek…..

Invalid Displayed Gallery