9.A-2020-2021

Školní rok 2020/2021

Důležitá informace

Od pondělí 4.ledna 2021 opět distanční výuka, platí rozvrhy, které byly říjen-listopad 2020. Nezapomeňte, že výuka je povinná, ne všíchni to na podzim pochopili.

Zdravím všechny, přeposílám odkaz: Vážení a milí hosté veletrhu Schola Pragensis, jubilejní 25. ročník veletrhu vzdělávání Schola Pragensis letos neproběhne „na živo“ tak, jak jsme zvyklí. I přes to pro vás připravujeme veletrh v on-line podobě, která umožní všem uchazečům o studium (i jejich rodičům) získat potřebné informace. Schola Pragensis on-line bude zahájena ve čtvrtek 26. listopadu 2020 v 10.00 hodin živým přenosem ze studia z reprezentačních prostor primátora Hlavního města Prahy, živý přenos bude pokračovat až do soboty 28. listopadu 2020. Ale ani poté Schola Pragensis on-line neskončí, nýbrž bude pokračovat až do konce února 2021, kdy budou průběžně poskytovány důležité informace, fungovat on-line poradny, organizovány besedy apod. NAVŠTIVTE VELETRH ON-LINE! Aktuální informace naleznete na webových stránkách a také na Facebooku a Instagramu. www.scholapragensis.cz; www.scholapragensis.online Ve čtvrtek 26. listopadu 2020 od 10.00 do 12.00 hodin bude živé vysílání zaměřeno primárně na žáky základních škol, kteří uvažují o přechodu na střední školu, případně přecházejí na střední školu. Po slavnostním zahájení Schola Pragensis on-line jim budou poskytnuty základní a velmi důležité informace, týkající se přijímacího řízení a také, aby se orientovali v nových stránkách pro vzdělávání www.prahaskolska.eu, kde pro ně budou přichystány prezentace škol, videa, podcasty. APLIKACE PRO MOBILNÍ TELEFONY! Níže naleznete odkazy ke stažení nové veletržní aplikace do mobilních telefonů – pro operační systémy Android i iOS. Všechny zapojené školy tak jsou na jednom místě. Operační systém iOS (Apple): https://apps.apple.com/cz/app/schola-pragensis/id1527732959?l=cs Operační systém Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pragensis&hl=cs Věříme, že zcela nová podoba veletrhu vás zaujme a pomůže vám s výběrem střední školy. Realizační tým veletrhu Schola

Hana Hronková, výchovná poradkyně

V učebně na streemu důležité informace o nástupu do školy 30.11.2020

Prosím o vyplnění dotazníku – profesní orientace

https://dotaznik.dotaznikovecentrum.cz/vvpozspraha2020

Sledujte webové stránky školy ohledně výuky v týdnech 12.10. – 23.10.2020 26.-27.10 2020 volné dny

Od pondělí 21. září povinnost nošení roušek ve všech prostorách školy včetně tříd

OZNÁMENÍ:

se souhlasem MŠMT ČR bude Základní škola Praha 4, Donovalská 1684, uzavřena z mimořádných nepředvídatelných důvodů od 14.9. 2020 do 18.9.2020.

Zdůvodnění: 30 zaměstnanců školy, převážně pedagogů, je rozhodnutím HSHMP v karanténě do 19.9. 2020.

POTVRZENÍ rodičům pro zaměstnavatele:

Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodů uzavření školy bude vydáváno od 9,00 do 16,00 hodin z označeného okna kanceláře školy.

Mgr. Pavel Dittrich, ředitel školy

SLEDUJTE STRÁNKU TŘÍDY A UČEBNY

Tam budou zadávány úkoly pro tento týden!!!

Zdravím všechny, žáky i rodiče, na webu školy máte informace k ředitelskému dni a karanténě. Sledujte pravidelně web školy a stránky třídy, v případě distanční výuky vedle stránek třídy také učebny jednotlivých předmětů, kam vám budou zadávány úkoly. Věřím, že to nebude nadlouho a 21.9. se zase uvidíme.

Anglický jazyk

učebnice Project 5- str.4/4 přečti si zadání a vypracuj do sešitu(stačí zapsat číslo a písmeno)- str. 5/5b přečti text a písemně odpověz na otázky 1 – 5- str. 5/7 písemně ( stačí číslo a správný tvar slovesa)D.Vergosová

Informace k případné distanční výuce německého jazyka. Úkoly, výklad látky naleznete v nově vytvořeném Google Classroomu. Přihlášení pod kódem: gljs4o4

Pilotní úkol naleznete do čtvrtka 17.9.2020. E.P.

Eva Petříková ( petrikovae@donovalskazs.cz)

PŘÍRODOPIS – školní práce v týdnu od 14. – 18.9.2020

3. hodina Téma: TŘÍDĚNÍ GEOLOGICKÝCH VĚD

práce s učebnicí: str. 9, písemně do školního sešitu zpracovat otázky, u otázky č.4 – rozepsat se, informace můžete čerpat z internetu (ne obsáhlé zpracování)

4. hodina                 Téma:    PRÁCE GEOLOGA

Samostudiu + zápis do šk. sešitu – zaměřit se na tučně tištěné pojmy s jejich bližším významem (učebnice str: 10,11)

Zápis do šk. sešitu

HANA HRONKOVÁ        

Dějepis  práce na týden od 14.9 18.9.2020

Československo – první léta existence

str. 12-15, přečíst, opsat zápis do sešitu

  1. Listopad 1918 vznik Revolučního národního shromáždění-příprava ústavy, působí do voleb 1920
  2. 14. listopad 1918 – oficiální vyhlášení Československa, sesazení Habsburků, prezidentem zvolen T.G.Masaryk, předseda vlády – Karel Kramář, ministr zahraničí Edvard Beneš, ministr financí – Alois Rašín, ministr vojenství – M.R.Štefánik
  3. Československou republiku tvořily 4 země: Čechy, Morava + část Slezska, Slovensko, Podkarpatská Rus
  4. Hospodářská situace – rozdíly v hospodářské vyspělosti jednotlivých zemí- národnostní problémy, 8 hodinová pracovní doba, podpora v nezaměstnanosti, pozemková reforma, měnová reforma – Alois Rašín,předcházelo kolkování peněz
  5. Volby 1920 – vláda sociálních demokratů a agrárníků, v čele soc. demokrat Vlastimil Tusar
  6. Národnostní otázka – mnohonárodnostní stát, Češi 50%, Němci 23%, Slováci 15%, Maďaři 5% atd.
  7. Problémy v pohraničí s Němci – nechtějí být součástí ČSR, situaci zklidnil zásah armády,
  8. Problémy s Maďary – ztratili Slovensko a Podkarpatskou Rus, spory o Těšínsko = rozdělení na Český a Polský Těšín
  9. Spory o hranice vyřešeny pouze dočasně, což se ukázalo v roce 1938

Ruský jazyk – 5. lekce PS doplnit všechna cvičení, umět slova str.56-57, učebnice zopakovat 5. lekci

Bližší informace najdete na webu ZŠ Donovalská

Uvidíme se v úterý 1.9.2020, jen připomínám, dejte si dohromady učebnice za 8.ročník včetně AJ a atlasu světa, které budu vybírat 2.9.2020

Čj, čítanka, aritmetika, geometrie, fyzika, chemie, dějepis, zeměpis přírodopis, občanská výchova, AJ, atlas světa

Rj a Nj neodevzdáváte

Nevyhazujte PS 8. ročník !!!

2019-2020

Vydávání vysvědčení – 26.6.2020 ve venkovních prostorách, sejdeme se na parkovišti školy v 7.55 hodin, v 9.00 hodin rozloučení s deváťáky, roušky s sebou, dodržovat rozestupy, po pedagogické radě 22.6.2020 upřesním – vše platí, k předání vysvědčení dojde na školním hřišti, kam společně odejdeme z parkoviště školy

Vzkaz pro rodiče

Vážení rodiče, peníze za ozdravný pobyt by Vám už měly přijít na účet. Co se týče třídního fondu, tak pokud s tím souhlasíte, tak peníze převedu na příští školní rok s tím, že podle výše, kterou u mě dětí mají, dovyberu peníze na PS a třídní fond.

Přeji vám klidné užití prázdnin, všichni si je za ty hektické jarní měsíce zasloužíte.

9.6. Matemetika – 8 jedniček rozdáno v tomto pořadí : Adélka, Matěj, Kája, Natka, Terezie, Bára M, Patrik a Terka. Řešení je – po vynásobení 20 dostanete 5q – 55 = 12q + 12 – 40q – 100, / + 55 – 12q + 40q, 33q = – 33 /:33 q=-1, zk L = P = -3. Všichni si dle možností užijte prázdniny a v září na viděnou.

7.6. – Matematika – poslední cvičení na 8 rychlých jedniček str.146 rovnice C5. Jakmile rozdám 8 jedniček, napíšu řešení a oznámím konec. Nevyhazujte ŠS ani PS, v září budu kontrolovat zvlášť u těch, kteří úkoly neplnili. Navíc je třeba dodělat slovní úlohy.

Nadále pokračuje i distanční výuka.

ČJ – V případě zájmu o konzultaci mě kontaktujte na školní email.

Termín konzultace: 17.6. – pro osmé třídy (9:00-9:45 nebo 10:00-10:45)

SLEDUJTE pozorně, kolik je ještě volných míst.

NALEZNETE na stránkách 7.A

S. Adamírová

Zpráva o organizaci konce školního roku

Datum předávání vysvědčení bude upřesněno. Uzavření klasifikace za II.pololetí do 12.6. 2020 . Konec docházkové výuky – 26. 6., konec distanční výuky – 30. 6. 2020. Knihy se budou odevzdávat začátkem září.

Vyplněné formuláře ohledně vrácení peněz jsem odeslala na ČK Kolín

Postupně jsou zadávány nové úkoly, sledujte nadále stránky třídy, učebnu

vyhlášku MŠMT, která upravuje způsob hodnocení žáků za II. pololetí šk. roku 2020
1. známky z I. pololetí

2. hodnocení v průběhu dálkového vzdělávání.
3. hodnoceni získané v době docházky do školy ve II. pol.(od 1.2. do 10.3. 2020 a od 25.5. do 19.6. 2020)… a kombinací 1. – 3.

Poslední dějepis – nevyhazujte sešity ani pracovní sešity za 8. ročník

Známky jsou uzavřené, ale je potřeba o tom něco vědět, pošlete jen odpovědi na otázky

Vznik Československa do 21.6.2020

U str. 138 – 139, 142 – 143, PS str.58,60

  1. Rusko za 1. světové války – únorová revoluce, říjnová revoluce. 2. Kdo to byli bolševici? 3. Kdy došlo k vyhlášení Československa? 4. Kdo to byli „muži 28.října“? 5. Zjisti, co byla Martinská deklarace?

Ruský jazyk – poslední práce

7. lekce – opakovat slova

PS str. 70/10a,b, 11 – doplnit a poslat

30.5. – Matematika – poslední úkol na známku. PS str. 166 do 4.6. do 13 hodin, předchozí dny do 15 hodin. Důrazně žádám o samostatnou práci.

25.5. – Matematika – nový úkol. Do ŠS proveďte statistické šetření a vyhodnocení. 20 krát hoďte hrací kostkou a zapište, jaké hodnoty vám postupně padly. Dále seřaďte hodnoty tak, abyste mohli určit a zapsat modus, medián a aritmetický průměr. Nakonec narýsujte sloupcový graf vyjadřující zavislost % na četnosti hodnoty statistického znaku (kolikrát padla 1, 2, … v %, 20 hodů je 100%). Posílejte 26. – 28.5. každý den vždy do 13 hodin. Další úkol zadám 31.5.

19.5. – Matematika – nový úkol. Poslední látka z teorie Statistické šetření. Do ŠS opsat slovníčky z učebnice strany 109, 111 a 113. Projít vše z daného tématu do 25.5. Tento týden nic neposílejte.

10.5. – Matematika – do 16.5. opakujeme procenta a poznáme promile. Do ŠS opište z učebnice Slovníčky na str. 95, 102 včetně jednoduchého a složeného úročení a 106. Projděte a podle potřeby zapište vzorové úlohy na str. 96, 98 a 103. Zopakujete trojčlenku. 17. – 19. 5. do 18 hodiny posílejte 3 úlohy ze ŠS – učebnice aritmetiky str. 104/2.4, 115/3 a : V 5 kg krve bylo zjištěno 3,9 g alkoholu. Kolik je to promile?

4.5. – Matematika – rozpis odevzdání úkolů – Dnes do 12 hodin str. 144, do 5.5. do 18 hodin str. 145 a do 7.5. do 18 hodin test str. 147 – důrazně žádám o samostatnou práci a včasné poslání. Další úkol zadám 10.5.

1.5. Matematika – minulý úkol neodevzdalo 5 žáků !!! Nový úkol str. 144, přečtěte následující komentář : a) za zadání / . 15, dál 5(x – 2) = 3(x + 4), dál už by neměl být problém. Vyskytnou se dva zvláštní případy : 1) výsledek 0 = 0 už znáte – napsat nekonečně mnoho řešení, x € R, u zk napsat, co si zvolíte x = např. 1, pak teprve počítat zk, 2) 0 = nějaké jiné číslo – píšeme rovnice nemá řešení , x € { } (tzn. prázdná množina), zk neděláme. Pro jakékoliv x by se L nerovnalo P. Do 4. 5. 12 hodin.

26.4. Matematika – nový úkol PS str. 140/12 – 8 nejrychlejších se správným postupem a výsledkem má 1. Pokračujeme rovnicemi se zlomkem. Nastudovali jste v učebnici na str. 80, 84, 86, 90 a mohli vidět v již zmíněném pořadu na ČT1 Škola doma 19.3. Rovnici vynásobíme nejmenším společným násobkem jmenovatelů a čitatele upravíme jako při sčítání nebo odčítání zlomků, jmenovatel se tím zkrátí. Násobíme všechny členy rovnice ( i bez zlomku). Zadávám v PS str. 143. Pozor na g) – vyjde 0 = 0 tzn. rovnice má nekonečně mnoho řešení, x náleží R, ve zk zvolte jakékoliv číslo x = …a proveďte zk. Př.142 h) násobím /.3, 3 . 2y : 3 – 3. 5 = 3. 7, 2y – 15 = 21 /+15, 2y = 36 /:2, y=18 142 k) násobím / . 12, 12 . x : 3 = 12 . 9 : 4, 4x = 27 / :4, x = 27/4, x = 6 a 3/4 . Čekám maximálně do 1.5. do 12 hodin.

22.4. Matematika – nový úkol rovnice str. 139 cv. 8 do 26.4. do 18 hodin. Zjednodušte nejprve jednotlivé strany rovnice roznásobením závorek a případně sečtením členů ( znáte z výrazů). U b) je možné vynásobit rovnici 100 ( / . 100), abyste dostali celá čísla. Nezapomeňte na zkoušky. Opozdilci pošlou i minulý úkol.

19.4. Matematika – PS 2 díl, str.138 – 6a), e), g), h) do 22.4. – nejjednodušší rovnice i se zkouškou, dosaďte zvlášť do levé (L) a zvlášť pravé (P) strany rovnice. L by se mělo = P. Zapisujte za lomenou čáru ekvivalentní úpravy. Příklad:6b) 3a-5=a+4 /+5 3a=a+4+5 /-a 3a-a=9 2a=9 /:2 a=4,5 pak zk: L: 3.4,5-5= 13,5-5=8,5 P:4,5+4=8,5 L=P

10.4. – Matematika – oba úkoly z geometrie neposlali Petr, Tai a Milan, druhý úkol Honza, Matěj, Andreas, Michal a Tereza Š . Bohužel nedostatečné. Nový úkol – téma lineární rovnice – zapsat do ŠS z učebnice str. 92, projít všechna shrnutí a vzorové úlohy na str. 72 – 80, zapsat do ŠS ještě modrý rámeček na str.78. Zkuste vyřešit rovnice na str. 79 a 80. Vše byste měli zvládnout do 20.4. Nic neposílejte – samostatné studium. Pokud jste si ještě nepustili pořad na ČT1 Škola doma, učiňte tak nyní. 19.3. – rovnice, 26.3. – užití ve slovních úlohách, 2.4. – poměr, měřítko map, 9.4. – konstrukční úlohy i Thaletova kružnice. Sledujte každý čtvrtek od 14 hodin.

6.4. – Matematika – 5 dětí minulou práci neodevzdalo !!! 4 žáci poslali na poslední chvíli a nestihli poslat opravu!! Zadávám novou práci STR.179 cv. 4. Pracujte postupně, spojte SA, najděte graficky!!! středy SA (X1 – 4), Thaletovy kružnice Th1 – 4, body dotyku T1 – 8, tečny (přímky) t1 – 8. Vyznačte pravé úhly. Vyvarujte se chyb z minulého cvičení. Budu známkovat. Posílejte do 10.4. do 12 hodin.

1.4 nový úkol z MATEMATIKY – PS 179, cv. 3, na vedlejší stránku zapište i postup konstrukce, využijte např. i You Tube – tečny z bodu ke kružnici. Rýsujte velmi pečlivě a přesně. Posílejte do 5.4. do 18 hodiny. Procvičení užití Thaletovy kružnice. Několik z vás neposlalo bohužel minulé úkoly, musím hodnotit nedostatečnou.

Od 1.4.2020 pracujeme přes Google učebnu.Prosím mé žáky, aby navštívili stránku classroom.google.com– vpravo nahoře klikněte na ikonku +-  vyberte „Zapsat se do kurzu“- přihlaste se do kurzu tímto kódem: dpglyoq
Všechny zdravíD. Vergosová

29.3. Matematika – čekám na poslední opozdilce s 3. dílem, dnes poslední den a několik z vás neposlalo ani výrazy ( do 21.3.)

Úkoly z anglického jazyka p.uč.Vergosová

Unit 4: – opakuj slovesné vzory, po kterých následuje -ing nebo infinitiv (máš ve školním sešitě)             – opakuj adjectives s -ing a -ed  (viz učebnice)Učebnice  4D  Kids str. 50 – přečti                                     str.50/2 – ústně                                     str.51/4 – useful expressions (zopakuj)                                     str.51/5 – písemně (školní sešit)                                     str.51/6b – do šk. sešitu napiš reakce na situace.Pracovní sešit: vše z lekce 4 do str.41.termín: 3.4.2020

AJ-skupina R.Šťovíčkové: budeme pracovat přes Google Učebnu. Všichni mi napište mail a já Vám pošlu kód k přístupu do učebny. Nejprve prosím udělat Překlad. U každého úkolu je termín odevzdání. Těším se na společnou novou zkušenost. stovickovar@donovalskazs.cz

23.3. Matematika – z geometrie posílejte práci z 3. dílu 202,203/11 – 15 do konce týdne, pak novou látku z učebnice !!!rýsovat přesně!!! U tečen ke kružnici (str.58) je třeba najít graficky střed KS(třeba L) a Thaletovu kružnici narýsuj právě z L a musí projít K,S. Pak ST – poloměr k – je kolmý na tečnu t. Můžete doplnit. ŠS neposílejte.

2.3. – Matematika – včera jste měli poslední termín na zaslání vypracovaných testů na str. 132 a 133 – čekám ještě od poloviny z vás !!! Tento týden čekám na práce z geometrie. Také doporučuji sledovat pořad Škola doma v televizi vždy v úterý ( Čj)  a čtvrtek (Ma). Pořad začal 17.3. – lze najít na internetu skoladoma. Určitě si všichni najděte lekci 19.3. z matematiky – hezká hodina řešení rovnic. Budete řešit v dubnu. JV

Fyzika

Úkoly z fyzika máte ve vašem školním e-mailu

Vladimír KučeraV

Zeměpis učebnice 34-39, dokončení států severní Evropy, výpisky,str.40-47, střední Evropa-výpisky, práce s atlasem, příprava na test západní Evropa

Využijte  k procvičování i opakování ( učebnice online ). Najdete tam i charakteristiku jedotlivých států.

Všechny přidělené prezentace států Evropy připravte do návratu do školy.

Práce do konce dubna: Můžete využít bezplatnou registraci do naší interaktivní učebnice na adrese https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma , kde najdete nejen obrázky a odkazy, ale i testy k procvičování probírané látky. Práci máte zadanou do konce dubna.
V https://ucebnice.online/ si, najdete Zeměpis 8,1.díl. Máte zde mnoho testů k procvičování probrané i nové látky, všechny státy Evropy .

Úkoly budete dostávat přes Google Učebnu. Přístupový kód je prdmpwg

Občanská výchova učivo na 3 týdny, str.45-49, vše přečíst a stručné výpisky

Český jazyk Mluvnice VČ,VV, souvětí souřadné (poměry, spojovací výrazy), PS str. 42-45, Literatura opakovat umělecké směry, prokletí básníci, česká moderna, anarchističtí básníci, PS str. 35,36,44-53, Sloh úvaha Uč. str. 125 výpisky

Od dnešního dne pracujeme v Čj v Učebně Google. S.Adamírová

Německý jazyk

Počínaje dnešním dnem zde naleznete jak úkoly, které budou na známky, tak zápisy mluvnice do sešitu.

Domácí úkol na středu 29.4. 2020

A/ Doplňte do vět podle smyslu správně sloveso: haben, wohnen, spielen, sein, schwimmen.

Ich ……….. Monika und ………….. in Prag. Wir …………. ein Haus und einen Garten. Mein Bruder………… dort sehr gern Fussball. Meine Freundin …….. zwei Hunde und ich …….. auch einen. Wir gehen oft …………………. .

B/ Odpověz podle pravdy:

Wo wohnst du? Wie alt bist du? Wie spät ist es? Wann hast du Geburtstag? Wie heisst du? Was malt Peter?

Zápis do školního sešitu ze dne 5.5. 2020

Předložky se 3. pádem

aus – z, bei – u, při, mit – s, nach – po,do, von – od, zu – k, seit -od ( časově – seit der Kindheit – od dětství) , gegenüber – naproti

Předložky se 3. a 4. pádem

3. pádotázka : kde? – wo?

4. pád – otázka : kam? – wohin?

an – na ( plocha svislá) 3.p. an dem Fenster – na okně, 4.p. an das(ans) Fenster -na okno

auf na ( plocha vodorovná) 3.p. auf dem Tisch – na stole, 4.p. auf den Tisch – na stůl

in3.p.- v – im ( in dem) Kino – v kině, 4.p.do – ins ( in das ) Kino – do kina

hinter – za 3.p. hinter dem Haus – za domem, 4.p. hinter das Haus – za dům

neben – vedle 3.p. neben unserem Garten – vedle naší zahrady, 4.p. neben unseren Garten – vedle naší zahrady

unter pod, mezi ( přenesený význam) 3.p. unter dem Stuhl – pod židlí, 4.p. unter den Stuhl – pod židli x unter vier Augen – mezi čtyřma očima

über – nad, přes 3.p. über dem Bett – nad postelí, 4.p. über das Bett – nad postel

vor – před 3.p. vor der Tür – přede dveřmi, 4.p. vor die Tür -před dveře

zwischen – mezi ( dvěma předměty) 3.p. zwischen dem Schrank und dem Sessel – mezi skříní a křeslem, 4.p. zwischen den Schrank und den Sessel – mezi skříň a křeslo

Domácí úkol ze dne 5.5.2020

Přelož:

:a/ Jedeme k tetě. Jsem u babičky. To je od Pavla. Jdeme s Martinem do kina. Knížka je na stole. Máme les ( ein Wald). Je hned za naším domem. Kočka sedí pod stolem. Kde je Boris? Ve městě.

b/ Mein Freund Franz fährt nach Österreich. Wenzel kommt aus Olmütz. Das Bild ist an der Wand. Ich gehe zu Markus. Unser Hund ist in dem Garten. Ich sage es dir unter vier Augen. Niemand steht vor der Schule.

Termin: Montag, den elften Mai

Zápis do školního sešitu – Skloňování přivlastňovacích zájmen

mein – můj, moje – RM, RS unser – náš, naše – RM, RS

meine – moje, moji – RŽ, č.mn unsere – naše, naši -RŽ, č.mn.

dein – tvůj, tvoje – RM, RS euer – váš, vaše – RM, RS

deine – tvá, tvoje, tvoji – RŽ, č. mn. euere,eure – vaše,vaši -RŽ, č.m.

sein – jeho – RM, RS ihr – jejich – RM, RS

seine – jeho – RŽ, č.mn. ihre – jejich – RŽ,č.mn.

ihr – její – RM, RS Ihr – Váš, Vaše – RM,RS

ihre – její – RŽ, č.mn. Ihre – Vaše, Vaši -RŽ,č.mn.

Skloňování přivlastňovacích zájmen se řídí stejnými pravidly jako skloňování členu neurčitého.

Jestliže máme ve větě přivlastňovací zájmeno, již nesmíme použít člen ani určitý, ani neurčitý. Od nich si přivlastňovací zájmeno vezme pouze koncovku

př. s tím autem – mit dem Auto, s jedním autem – mit einem Auto

s naším autem mit unserem Auto

Domácí úkol:

s mou sestrou, pro naši babičku, od vašeho strýce, s Vaší paní, bez jejich psa, pod naším oknem, za jeho domem, ke tvé tetě

termín: úterý 2.6.2020

Anglický jazyk dokončit 4. lekci, „Heroes“ učebnice + pracovní sešit

Skupina R.Šťovíčkové: budeme pracovat přes Google Učebnu. Všichni mi napište mail a já Vám pošlu kód k přístupu do učebny. Nejprve prosím udělat Překlad. U každého úkolu je termín odevzdání. Těším se na společnou novou zkušenost. stovickovar@donovalskazs.cz

Informatika úkoly v učebně google

Chemie úkoly v učebně, instrukce v mailu

PŘÍRODOPIS

Zadání školní práce do konce šk. roku: přečíst zbývající témata:

období vývoje v lidském životě, základy genetiky, opakovat učivo II.pololetí podle učebnice nebo vypracovaných zápisů

děkuji všem za spolupráci a přeji příjemné, bezproblémové prožití prázdnin, na shledanou v září

Hanka Hronková

Matematika – úkoly ke vzniklé situaci byly zadány dětem v úterý 10.3. na tento a příští týden z PS 2 str. 132 a 133 – do 21.3 poslat v příloze na můj e-mail a 3. díl str.202/11,12 a 203/13,14,15. Na další dny zadávám zapsat a narýsovat do školního sešitu z učebnice geometrie str.37 dole Části kruhu a kružnice a látku Vzájemná poloha kružnice a přímky na str. 43 a Vzájemná poloha dvou kružnic na str. 44 – zde připsat případ soustředných kružnic ze str.45. Do konce března do školního sešitu ještě nastudovat,zapsat a narýsovat, co je Thaletova věta a Thaletova kružnice ze str.56-7 a narýsovat tečny z bodu ke kružnici podle návodu Zapamatujeme si na str. 58.

                                                                                                 Jana Vindušková

                                                                                         

Přeji všem rodičům úžasné prožití vánočních svátků a jen to nejlepší v novém roce.

A.K.

Ve čtvrtek 12.12. ve škole koncert skupiny REVA, cena 60.-Kč, v pátek 13.12. kino Světozor Planeta Země 3000 – cena 70.-Kč, po dětech pošlu, kolik má kdo přinést do fondu

Ve čtvrtek po podzimních prázdninách společně navštívíme IQport – na náplavce u Železničního mostu, odchod v 8.00 hodin od školy, cena 80,- Kč, placeno z fondu.

Ve čtvrtek 24.10.2019 jdeme na představení do Hudebního divadla Karlín-Jak se dělá muzikál, cena, cena 219.-Kč – placeno z třídního fondu.

Každé 2. a 4.úterý v měsíci máme po 6. vyučovací hodině třídnickou hodinu.

Na stránkách školy i v žákovských knížkách se můžete seznámit s organizací školního roku (prázdniny, třídní schůzky atd.)

Jako každý rok tak i letos vybírám peníze na pracovní sešity a do třídního fondu, jde o částku 1300 Kč, je v tom zahrnuto i divadlo, které v říjnu navštívíme. Až budu znát částky za jednotlivé pracovní sešity, dám vědět. také jsme v minulém školním roce vyčerpali hygienické potřeby, žáci vědí, kdo má co přinést.

2018/2019

 

 

Vítám všechny žáky a rodiče v novém školním roce

Focení tříd proběhlo 5.6.2019, ceny fotek jsou následující

třída nebo foto učitelů A5 – 30.- Kč

třída A4                                    30.- Kč

skupinky                                   25.- Kč (všichni zúčastnění)

Ozdravný pobyt

Termán: 17.6.-21.6.2019

Odjezd: sraz v 9.00 hod. parkoviště u bazénu

Příjezd: 15.00 – 16.00 tamtéž )bude dětmi upřesněno)

V podepsané obálce nebo deskách se jménem a třídou: zdravotní způsobilost, kopie průkazky zdravotní pojišťovny, útržek z pokynů, může být bezinfekčnost nebo tu předat v den odjezdu.

Organizace konce školního roku:

24.6. výuka podle rozvrhu bez odpoledního vyučování

25. a 26.6. vybírání a předávání učebnic, třídnické práce

27.6. akce třídy

28.6. vysvědčení a rozloučení s deváťáky

 

Nejbližší akce

29.5.2019 – zeměpisná přednáška na téma Galpágy, cena 50.-Kč

do 30.5.2019 má být doplatek na ozdravný pobyt

5.6.2019 focení tříd – třída A5 – 30.-Kč

                                      třída A6 – 60.-Kč

                                      skupinové foto A6 – 25.-Kč musí si koupit všichni 

10.6.2019 beseda Základy právního vědomí

 

Dětem jsem rozdala přihlášky na ozdravný pobyt 2019, pokud budete mít o ozdravný pobyt zájem, prosím o vrácení přihlášek do 26. října 2018, platba zálohy je až do 15.2.2019, do té doby se uvidíme na třídních schůzkách.

V listopadu a v prosinci nás čekají 2 filmová představení v rámci Planeta Země 3 ooo.

2. listopadu 2018 jdeme do kina Světozor na „Myanmar-divoká cesta do barmské říše“, představení začíná v 10.00 hod., cena 70,-Kč

10. prosince 2018 jdeme opět do kina Světozor na „Kuba-dvě tváře svobody“, představení začíná v 11.00 hod., cena 60.-Kč.

Obě představení budu platit z fondu

Organizace začátku školního roku

3.9.2018  Slavnostní zahájení školního roku 8.00-8.45 hod., oběd 11.00-12.30 hod., na úterý přinést zámek ke skříňce, přezůvky, psací potřeby, poznámkový blok

Děti dostanou pozvánku na slavnostní otevření školního hřiště

4.9.2018  8.00-11.40 hod., třídnické práce, rozdělení skříněk, školní řád, klasifikační řád atd., po skončení následuje oběd

5.-7.9.2018 výuka podle rozvrhu bez odpoledního vyučování

 

2017/2018

Organizace konce školního roku

v pondělí 25.6. se učí podle rozvrhu, úterý odevzdání učebnic, středa rozdání učebnic do 7. ročníku, čtvrtek v případě hezkého počasí Gutovka, pátek vysvědčení a poslední zvonění pro deváťáky

Připomínám odjezd na ozdravný pobyt, sraz 18.6. v 8.30 hod. na parkovišti u dětských bazénů.

Je mi líto, ale spaní na hradě nebude, byť to měl organizátor akce zamluvené, tak se v tomto čase na hradě natáčí film, děti si neberou spacáky ani karimatky.

Připomínám focení 5.6.2018, cena fotografií: třída A5-30.-Kč, A4-60.-Kč, skupina 25.-Kč při odběru všech zúčastněných.

Blíží se také ozdravný pobyt, dětem jsem rozdala zdravotní způsobilost-dostala jsem informaci, že by měla mít platnost 2 roky, kdo to má z minulého roku, tak by to mělo ještě platit, bezinfekčnost, pokyny pro účastníky, informace jsem napsala na lístek, který děti přinesly domů. Před odjezdem bude ještě třídní schůzka, tam si řekneme další informace.

Snad poslední akce je ve čtvrtek 24.5.2018, jak jistě víte, jedeme do elektrárny ve Štěchovicích, většinu informací mají děti od p. uč. Kučery, který akci pořádá. Do Štěchovic pojedeme příměstským autobusem. Děti budou doplácet jízdné ze Strnad, po exkurzi kdo bude mít zájem, půjdeme ve Štěchovicích na oběd a pak se pěšky posuneme směrem k Praze a vlakem dojedeme do Prahy. Autobus a vlak by měly stát okolo 50.-Kč,kdo bude chtít oběd, tak asi 100.-Kč na oběd. S sebou sportovní obuv a oblečení-sledujte předpověď počasí, svačinu, pití, kdo nepůjde na oběd, tak s sebou víc jídla. Návrat je v odpoledních hodinách.

V květnu se nám akce trochu nahromadily. Ve středu 23.5.2018 se opět ve škole koná další zeměpisná přednáška pana Kubeše. Protože většina dětí peníze ve fondu vyčerpala, tak budu vybírat u většiny 50.-Kč, koho se to týká budou mít v ŽK.

V pátek 18.5.2018 byla ve škole opět velice zajímavá akce ke 100. výročí kynologie na našem území, seznámili jsme se s historií domestikace psů, jejich výcvikem i s praktickými ukázkami, počasí nám přálo, cena byla 70.- Kč, někdo měl ve fondu celý obnos, někteří něco doplatili.

Ve čtvrtek 17.5.2018 se konala ve škole beseda na téma Rozumný životní styl, dozvěděli jsme se spostu zajímavých věcí o tom, co a kdy jíst, o sportu atd., během akce jsme se mohli také ptát na věci, které nás v této oblasti zajímaly.

Ve středu 16.5.2018 jsme navštívili výstavu Mumie světa, přesto že nám počasí na cestu moc nepřálo, tak se nám to líbilo.

Barevný květinový týden

Po-oranžová, út-červená, stř-žlutá, čt-zelená, pá-bílá

Dopředu informuji, že focení tříd je v úterý 5.6.2018

V pátek 20.4.2018 ve škole beseda s policií ČR – 2. vyučovací hodina

Ve středu 17.4.2018 se konají pohovorové hodiny 17.00-19.00 hod.

Ve středu 11.4.2018 se koná ve školní tělocvičně koncert (UN)KNOWN The Beatles, 2. vyučovací hodina, cena 40.- Kč placeno z fondu

V úterý 16.1.2018 se konají pohovorové hodiny-třídní schůzky od 17.00hod., je možnost přinést zálohu na ozdravný pobyt ve výši 1500.-Kč.

21.12. navštívíme Muzeum hlavního města Prahy, spojíme to s předvánoční procházkou po Praze, bližší informace týden před akcí.

Vánoční jarmark se uskuteční 13.prosince ve školní keramické dílně od 16.00 do 19.00 hod., k zakoupení budou různé keramické dekorace.

Jako každý rok, tak i v tomto školním roce chystám ozdravný pobyt. Tentokrát chceme vyjet s Červeným křížem v Kolíně.

Termín: 18.6.-22.6.2018

Místo: RS Ředkovec, u Světlé nad Sázavou,  www.redkovec.cz

Cena: 2 990,Kč, záloha 1500,-Kč do 15.ledna 2018

Dětem rozdám přihlášky, prosím o vyplnění a navrácení do školy

Mikuláš na hodině matematiky 5.12.2017
5.12. nás na hodině matematiky navštívil Mikuláš s anděly a čerty. Na fotografie se můžete podívat níže.

 

 

SoliDeo

30.listopadu 2017 jsme se ve škole zúčastnili konceru Soli Deo, kde jsme si poslechli jinou hudbu, než běžně posloucháme a uvědomili si, že každá doba má svoji hudbu, která je pro to období typická, koncert se nám moc líbil

 

 

Na konci stránky školního roku 2017/2018 fotky z besedy o romském holocaustu s panem Čeňkem Růžičkou, který je občanským členem Rady vlády pro záležitosti romské menšiny.

1.12.2017 proběhne jako každý rok bruslení na stadionu ve Velkých Popovicích, cena 100 Kč, organizuje a peníze vybírá pan učitel Haubert.

Blíží se pohovorové hodiny-třídní schůzky-14.11.2017, prosím o podpis v žákovské knížce, že to berete na vědomí

Dne 6.11.2017 proběhne v průběhu 4.a 5. vyučovací hodiny beseda o romském holocaustu s Čeňkem Růžičkou – občanským členem Rady vlády pro záležitosti romské menšiny.

25.10.2017 Odložili jsme mobily a o přestávkách se bavíme s provázky 🙂

 

 

 

6.10. 2017 Žáci šestých tříd se dnes zúčastnili přednášky VZP – Vzpoura úrazům. Měli možnost poslechnout si příběhy lidí po těžkém úrazu a seznámit se s nejčastějšími a nejběžnějšími hrozbami úrazů kolem nás. Na závěr proběhla zajímavá diskuze, kdy i žáci měli možnost sdílet své zkušenosti. Všichni žáci si z besedy odnesli reflexní pásek s logem VZP. Na fotky se můžete podívat níže.

 

 

Dne 4.10. se na hřišti naší školy v odpoledních hodinách konala akce ve prospěch organizace UNICEF, kterou vymyslela a na organizaci se podílela žákyně 9.B se svými spolužáky. Finanční prostředky, které se vybraly, budou použity na nákup pump na vodu do africké vesnice. Celá akce se vydaříla.

Akce se zúčastnili i někteří žáci z 6.A. Na vybrané fotky se můžete podívat níže.

 

Máme ve škole školní psycholožku Mgr. Barboru Šmídovou, možné konzultace v úterý 8.00-11.00 hod. a ve čtvrtek 13.00-15.00 hod. ve škole. Možné setkání i v jinou dobu po domluvě, její email na webových stránkách školy.

V pátek 6.10. 2. a 3. vyučovací hodinu se zúčastníme ve škole besedy na téma Vzpoura úrazům.

Ve středu 27.9. jsme se zúčastnili projektu Planeta Země 3000 v kině Světozor, tentokrát to byl pořad na téma Brazílie srdce Jižní Ameriky, moc se nám to líbilo a odnesli jsme si spoustu zajímavých informací. Akce stála 60.-Kč, bylo placeno z fondu.

Organizace prvních dnů:

pondělí: pobyt dětí ve škole od 8.00 do 8.45 hod.

úterý: třídnické práce-vyplnění žákovských knížek, seznámení s rozvrhem, průběhem školního roku, školním řádem, pravidly hodnocení a klasifikace, koncepcí domácí přípravy, volba třídní samosprávy a zástupců do školního parlamentu,přinést psací potřeby a blok na zapsání poznámek

konec v 11.20 hod.

od středy výuka podle rozvrhu bez odpoledního vyučování, od 11.9. výuka podle rozvrhu s odpoledním vyučováním

 

 

2016/2017

 

Organizace posledního týdne školy

26. a 27.6. se odevzdávájí učebnice a žáci dostanou učebnice pro 6. ročník, v případě poškození učebnic bude žádaná finanční náhrada. Konec vyučování v 11.30 hod.

28.6. úklid skříněk, od 10.00 hod. skupina REWA, po skončení oběd a odchod ze školy

29.6. třídní program, konec 11.30 hod.

30.6. Vydávání vysvědčení, poslední zvonění-rozloučení s deváťáky a hurá na prázdniny

V pondělí 19.6.2017 jede většina žáků naší třídy na ozdravný pobyt do RS Lites Borovice u Mnichova Hradiště, PSČ 295 01, obědy má odhlášené celá třída, žáci, kteří zústávají ve škole si musí zajít za paní hospodářkou školní jídelny a obědy si přihlásit. V době našeho pobytu budou žáci rozmístěny do tříd, včas bude sděleno.

Sraz pro účastníky OP v pondělí 19.6.2017 v 8.00 hodin na parkovišti u bazénu, odjezd v 8.30 hod.n návrat v pátek 23.6.2017 mezi 13.00-14.00 tamtéž. Děti upřesní čas příjezdu.

Ve středu 14.6.2017 se koná školní akademie k 35. výročí školy, dopoledne je vystoupení pro žáky školy, od 17.00 hodin vystoupení pro veřejnost, akce se koná ve školní tělocvičně.

 

 

 

 

V pátek 26.5.2017 je focení tříd, cena za fotku třídy je 30.-Kč, sólo fotka nebo skupinka 25.-Kč.

V úterý 9.5.2017 jsme navštívili školu v ulicích. Po první vyučovací hodině jsme jeli na Vyšehrad a tam nás čekaly dvě hodiny výuky trochu jinak. S prohlídkou areálu na Vyšehradě jsme se seznámili s jeho historií i pověstmi, u toho jsme si zahráli i zajímavé hry a vyplnili pracovní listy k tomu připravené.. Akce se nám líbila.

Včera 22.12.2016 jsme měli vánoční besídku, všichni jsme se na ni těšili, hlavně na dárečky. Když jsme si je konečně rozdali, tak jsme hráli různé hry a předvánoční atmosféru jsme zakončli v tělocvičně při vánočním zpívání. Do školy jdeme až 3.1.2017.

Dne 22.12.2016 se koná třídní vánoční besídka v době vyučování od 8.00 – 10.40 hod. následuje vánoční zpívání v tělocvičně do 11.45 hod, po skončení zpívání je oběd a odchod ze školy.

ARCHITEKTURA PRO KORUNU

Ve Valdštejnské jízdárně Národní galerie v Praze jsme navštívili výstavu ARCHITEKTURA PRO KORUNU – Lidé a architektura v době Karla IV. Tato výstava byla vyvrcholením projektu Hravý architekt, kterého jsme se zúčastnili v loňském školním roce. Netradiční formou jsme se seznámili se středověkým městem, navštívili jsme malířskou dílnu Mistra Theodorika, městské tržiště s řemesly, klášterní kapli a skriptorium, ale také poznali světské stránky středověkého života, například v krčmě nebo lázních. Nadchla nás Parléřova stavební huť, urbanismus Nového města pražského či Parléřův dům. K putování středověkem neodmyslitelně patřila i mučírna, hradní zbrojnice, rytíři nebo astronomie a hvězdopravectví. Procházka středověkým městem s průvodcem Petrem Parléřem zamířila i do Kaple sv. Kříže na Karlštejně, který nás poté seznámil s rodokmenem Karla IV. a významnými milníky jeho života. Cesta plná poznání končila audiencí u krále – osobním setkáním s Karlem IV. a jeho nejbližšími. Samostatná expozice Hlavního města Prahy je věnována Symbolice pražské architektury.

Invalid Displayed Gallery

Ve 4. ročníku jsme se zúčastnili akce Hravý architekt 2016, na 6.12.2016 jsme pozváni na doprovodný program, Hravý architekt, který se koná v Národní galerii-Valdštejnská jízdárna. Budeme společně odcházet ze školy a návrat by měl být mezi 15.30-16.00 hodin ke škole. S sebou si máme vzít jídlo a pití na celý den (obědy budou odhlášené), teplé, nepromokavé oblečení-budeme se také pohybovat venku.

Milí rodiče, 15. prosince se uskuteční v naší keramické dílně Vánoční jarmark od 15.00 do 17.30 hod. . K zakoupení budou různé keramické dekorace, můžete si také prohlédnout výrobky dětí i dospělých.

Ve středu 16.11. jsme vyrazili do Divadla U Hasičů na koncert skupiny Poutníci. Hráli country písničky, mohli jsme si s nimi i zazpívat.

Invalid Displayed Gallery

Ve čtvrtek 3.11.2016 jsme si poslechli ve školní tělocvičně skupinu Soli Deo, moc se nám vystoupení líbilo, cena 40.-Kč na žáka byla placena z fondu.

29.9. jsme se zúčastnili zajímavé besedy o Africe, která se konala ve škole. Dozvěděli jsme se hodně zajímavých věcí o životě na „černém kontinentě“. Bylo to o to zajímavější, že pan Kubeš, který nám o Africe vyprávěl a ukazoval obrázky, vše při svých cestách prožil. Beseda stála 50.- Kč, bylo placeno z třídního fondu.

Invalid Displayed Gallery

 

 

12.9. jsme se zúčastnili putování Po stopách Karla IV., byli jsme rozděleni do skupin a plnili úkoly na sedmi stanovištích, něco jsme znali, ale také jsme se dozvěděli spoustu nových věcí ze života Karla IV.. Moc se nám to všem líbilo.

12.9. akce Po stopách Karla IV. u Chodovské tvrze, odchod ze školy 10.00, návrat na oběd, akce zdarma

prosím o zaplacení 500.-Kč na pracovní sešity a fond, kdo ještě nezaplatil, také prosím o informaci ohledně nákupu mléčných výrobků ve škole, pokud máte zájem, tak pošlete po dětech peníze.

7.9.2016 první třídní schůzka, která se koná v 17.30 ve třídě 5.A, 2. patro

2.9.2016 třídnické práce-rozdání a vyplnění žákovských knížek a další důležté informace pro nový školní rok

1.9.2016 začátek nového školního roku, uvítání v nové třídě, seznámení s novou paní učitelkou, rozdělení skříněk, přinést si v pátek zámky a přezůvky

2015/2016

Ozdravný pobyt – RS Lites Mnichovo Hradiště

Invalid Displayed Gallery

Dětský den ve víru stolních her

Invalid Displayed Gallery

Bubnování v kruhu

Invalid Displayed Gallery

Barevný týden ve 4. A

Invalid Displayed Gallery

Škola naruby…

Invalid Displayed Gallery

Dřevíčková dílna – výroba klapačky…

Invalid Displayed Gallery

Projekt – Doba Karla IV.

Invalid Displayed Gallery

Palma na hlavě? Žádný problém 🙂

Invalid Displayed Gallery

Toulcův dvůr – Vánoce na statku

Kdo byl sv. Ambrož a jak se dříve zdobil stromeček? Seznámili jsme se s životem našich předků na venkově v době předvánoční a vánoční. Povídali jsme si o jejich způsobu života, tradicích a obřadech spojených s oslavou Vánoc a společně si zazpívali několik koled. Ve druhé části programu nás čekli rukodělné dílničky. Děti si například ozdobily perníčky, upekly tradiční vánoční pečivo, vyrobily svíčku ze včelího vosku a další vánoční výrobky. Akce byla velmi zdařilá :-).

Invalid Displayed Gallery

Toulcův dvůr – Cesta kolem světa

Dnes jsme se zúčastnili zábavného putování po celé planetě Zemi. Děti v týmech cestovaly po všech světadílech a prostřednictvím her a aktivit se seznamovaly s rozdíly a jedinečnostmi ve světě zvířat a lidí. Ve skupinkách žáci vytvořili plakát o svém kontinentu, který prezentovali ostatním. Akce se opravdu zdařila!

Invalid Displayed Gallery

Planetárium

Děti se v pořadu seznámily s planetami sluneční soustavy, se základy orientace na obloze, naučily se poznávat některá souhvězdí a dozvěděly se také, jak oblohu správně pozorovat. Podívali jsme se také na některá místa naší modré planety.

Invalid Displayed Gallery

Výlet ZOO

O úžasný výlet, který jsme si opravdu užili, se nám opět postaral pan Wolf. Moc mu děkujeme!

Invalid Displayed Gallery

Toulcův dvůr

Jak asi musel být člověk v pravěku zručný, aby se mu povedlo udělat z kamene nástroj? Jak postavit hrad, aby vydržel několik set let a nespadl? Dá se kámen jíst? Potřebuje ještě moderní člověk pro svůj život kameny? To je jen několik otázek, na které jsme během programu hledali odpovědi. Čekalo nás putování společnou minulostí lidí a kamenů, odhalování vlastností a rozdílností nerostů a hornin a v neposlední řadě i práce s kamenem. Domů si děti odnesly malý Kámen mudrců.

Invalid Displayed Gallery

Výlet Srbsko – Beroun

Výlet za medvídky z večerníčku se zdařil, přálo nám počasí a i medvědi nám zapózovali :-)..

Invalid Displayed Gallery

Škola v přírodě – 4. den

Dnes jsme stavěli domečky, pluli na parníku, stříleli z luku a večer všechno završili diskotékou..

Invalid Displayed Gallery

Škola v přírodě – 3. den

Dnes jsme dopoledne pojali odpočinkově, trošku jsme se učili. Odpoledne jsme šli na hrad Zvíkov a večer jsme rozbalili balík. Budeme hádat, kdo nám ho poslal, tak snad to uhodneme :-).

Invalid Displayed Gallery

Škola v přírodě – 2. den

Dnes začal den deštivě, ale to nám nezabránilo stavět domečky, nakrmit zvířátka, projet se na autíčkách…. Jen tomu učení jsme mnoho nedali :-))).

Invalid Displayed Gallery

Škola v přírodě – 1.den

Adresa:  ZŠ Donovalská!, RZ Štědronín, Plazy 22, Varvažov, 39701.

Počasí se vydařilo, bohužel už máme první a doufáme, že poslední úraz. Tomáš má zraněnou ruku, držíme palce, ať se brzy uzdraví!!! Ostatní děti jsou v pořádku a již jsou v pelíškách. Slzičky žádné…

Invalid Displayed Gallery

Interaktivní výstava v Benátkách

Navštívili jsme interaktivní výstavu v expozicích Pánů z Dražic, Tycha Brahe a Jana z Werthu. Oblékli jsme se do rytířského brnění, starodávných šatů, vyzkoušeli jsme si okovat koně, a spoustu dalších činností. Bylo to super!

Invalid Displayed Gallery

Krásné čarodějnice ze 3.A

Invalid Displayed Gallery

Projektové dny – Pravěk

Na konci dubna jsme bádali a pátrali po stopách pravěku. Moc nás to bavilo a povedlo se nám to!

Invalid Displayed Gallery

Jarní běh do schodů

Velmi gratulujeme všem reprezentantům z naší třídy a obzvlášť Matyášovi a Filipovi, kteří se umístili na krásném 2. a 3. místě v Jarním běhu do schodů v ktg. 3. tříd.

Invalid Displayed Gallery

Barevný týden

Invalid Displayed Gallery

Invalid Displayed Gallery

Recitační soutěž Sněženka

V naší třídě máme velkou událost! Matěj vyhrál se svou básní recitační soutěž Sněženka v ktg. 2. a 3. tříd! Gratulujeme!!! Děkujeme i Aničce, která  sice na „bednu“ nedosáhla, ale také naší třídu vzorně reprezentovala!

Invalid Displayed Gallery

Chodovská tvrz

Zúčastnili jsme se v Chodovské tvrzi výstavy „Viktorka a vesmírná dobrodružství“, jejíž součástí byl i lektorský program, kde si děti vyzkoušeli různé aktivity a hry. Akce se nám moc líbila.

Invalid Displayed Gallery

 

Plavání

Invalid Displayed Gallery

Krásné prožití vánočních svátků Vám přeje 3.A.

3A

Vánoční tvoření.

Invalid Displayed Gallery

19.12. – Vánoce

Invalid Displayed Gallery

5.12. – Čertovská návštěva ve 3.A

Zlobil někdo v 3.A? Tak to víme jen my a Mikuláš s jeho doprovodem…

Invalid Displayed Gallery

4.12. – Dřevíčková dílna

Děti se během hodiny seznámily s opracováním dřeva, vyzkoušely si různé nářadí a v závěru si odnesly vlastně vyrobenou dřevěnou hračku,  na kterou jsou náležitě pyšní. 🙂

Invalid Displayed Gallery

1.12. – Divadlo kouzel – Kožíšek

Během vánoční show v Divadle čar a kouzel zažily děti mnoho zábavy při čarování kouzelnickou hůlkou a nahlédly do tajů magie a některých neuvěřitelných triků, které si na pódiu také někteří vyzkoušely. Děti si prohlédly také muzeum historických rekvizit slavných kouzelníků a zavítaly do kouzelnického obchůdku. Zde se každý žák mohl vybavit těmi pravými kouzelnickými pomůckami. Na závěr byla připravena autogramiáda Pavla Kožíška s jeho podpisem na památku.

Invalid Displayed Gallery

12.11.2014 – Toulcův dvůr – „Krteček a kalhotky“

Jak vypadá len a co vše je nutné udělat, než vznikne látka, se děti dozvěděly prostřednictvím oblíbeného příběhu „O krtečkovi”. Ukázali  a vyzkoušeli jsme si práci s trdlicí, hachlemi a vřetánkem. Naučili jsme se tkát a každý si vyrobil malý kousek látky.

Invalid Displayed Gallery

3.A v akci 🙂

Invalid Displayed Gallery