9.A-2019-2020

Školní rok 2019/2020

Zakončení školního roku  – slavnostní zakončení proběhne 26.6. v 9 hodin před hlavním vchodem do školy ( doufejme, že nebude pršet – případně asi v jídelně). Rodiče jsou vítáni, všichni by měli mít roušky.  Další info po ped. radě 22.6.

Milí studenti, všem Vám gratuluji k úspěšnému dokončení ZŠ a přeji vše NEJ na SŠ i v životě. V pátek si užijte rozloučení; omlouvám se, že tam nebudu, jdu se synem k lékaři. A krásné a dlouhé prázdniny a třeba někdy na viděnou. ☀️🍉🍨 Radka Šťovíčková🤩

Docházka do školy od 11.5.2020 

Přečtěte si pozorně tento tento POKYN:

POKYN ŘEDITELE ŠKOLY

Naše třída je skupina A

výuka 8 – 9.40h ve třídě 9.A, pondělí až čtvrtek, sraz 7.45h před vchodem z parkoviště 

S sebou: žákovská knížka, psací a rýsovací potřeby, školní sešit matematika, školní sešit ČJ, pracovní sešit MAT 3, pracovní sešit Hravá čeština(mluvnice), blok nebo volné čisté papíry, dvě roušky a sáček na jejich odložení, lehká svačinka, pití, dobrá nálada a výborná pracovní morálka.

Vzhledem k dané situaci budou  zadávány domácí úkoly  ze všech předmětů kromě výchov. Prosím o průběžné sledování stránek a učebny.

4.5 – Informace k výuce od 11.5. – prosím o pečlivé prostudování zprávy od vedení školy v aktualitách, vyplněné Čestné prohlášení bych ráda měla co nejdříve, nejlépe do středy. Pokud zdraví dovolí, budeme se střídat s paní učitelkou Manochovou. Děkuji, Jana Vindušková

3.5. Matematika  – nový úkol samostudium Kvadratických rovnic, teorii opište do ŠS a zkuste vyřešit přidané rovnice. Neposílejte, projdeme 11.5., do 13.5. pošlou jen ti, kteří do školy nejdou (nejdou na zkoušky, …).

 

Dějepis do 14.6.2020

poslední práce na ZŠ Donovalská z dějepisu, bez učebnic, které budete brzy odevzdávat, hledejte jiné zdroje informací, vyberte si jedno ze sedmi témat a napište referát- alespoň 10 řádků

Přeji všem úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek

1.Studená válka    2. NATO    3. Únor 1948    4. Milada Horáková    5. Rozpad koloniální soustavy 50.-60. léta    6. John Fitzgerald Kennedy    7. Počátky letu do vesmíru

 

Ruský jazyk –  učivo do začátku června (do odevzdání učebnic), staré bude smazáno 27.5.2020

Učebnice str. 52-časování slovesa moci (moč), pracovní sešit str.33/5

Učebnice str.53-55 skloňování podstatných jmen tvrdých i měkkých středního rodu v jednotném čísle (mesto, zdanie), pracovní sešit str.33/6, 34/7

Stránky v PS ofotit a poslat

 

23.4. Matematika – nový úkol – PS test str. 236 – opět samostatná práce, poslat nejpozději do 30.4. do 12 hodin ( 1 promile je 1 tisícina základu, počítáme jako s procenty). Minulou práci poslalo pouze 8 žáků, mnozí na poslední chvíli !!! Zpoždění nebudu tolerovat.

Pro zájemce nabízím přihlásit se na denzeme.eu a zúčastnit se online oslav akce DEN ZEMĚ. Začínají zítra 22.4. a mají trvat celý měsíc.

19.4. – Matematika – pokračujeme opakováním PS str.228 celá, známka ze cv. 28 a 29 – pozor na kvalitu rýsování, pomocné přímky čárkovaně, užít kružítko, velikost písmene E musí být zachována. Navíc 1 za správné vyřešení cv.30. Do 23.4. do 15 hodin!!! Opět jde o samostatnou práci!!! 

Kdo by chtěl pomoci s bakalářskou prací slečně Vaňkové, vyplňte dotazník na https://www.survio.com/survey/d/U4I9E9M5A1A2I0B1M. Je to dobrovolné, ale pomohlo by jí to.  JV

10.4. – Matematika – ani jeden úkol neposlaly Eliška J. a Klára. Bohužel nedostatečné. Nový úkol – samostudium. Z učebnice geometrie prostudovat téma Podobnost. Do ŠS sešitu zapsat shrnutí ze str. 55 a důkladně projít vše od str. 41. Mnohé věci znáte z poměru ze 7. třídy. Vše do 20.4. (neposílejte). Pokud jste si ještě nepustili pořad na ČT1 Škola doma, učiňte tak nyní. Opakuje se – 19.3. – rovnice, 26.3. – užití ve slovních úlohách, 2.4. – poměr, měřítko map, 9.4. – konstrukční úlohy i Thaletova kružnice. Nebo sledujte živě každý čtvrtek od 14 hodin.

8.4. – Matematika – úkol včas poslalo pouze 9 žáků. Poslední možnost poslání je 9.4. do 18 hodin. Důrazně žádám o samostatnou práci.

1.4. – Matematika – nový úkol – PS 255 – doplnit náčrtky, zápisy, výpočty, odpovědi – užití goniometrických funkcí. Poslat do 8.4. do 18 hodin. Pracujte samostatně.  Minulý úkol neodevzdali 3 žáci ( Eliška J., Dan a Klára), celý úkol poslalo 6 žáků – chválím, zbytku nějaká stránka chyběla. 

Nově přidáno – Český jazyk:

Další zadávání úkolů, ale i výklad učiva, testy na přijímačky, různé odkazy apod. najdete v kurzu Český jazyk v Google učebně. Pozvánku a kód objevíte ve svém školním e-mailu. Přihlaste se prosím co nejdříve! Pokud se vyskytne nějaký problém, napište mi na e-mail.

Těším se na nový druh spolupráce!  

Změna ve slohu níže uvedeném: Povídku prosím zaslat do konce března!(e-mail, učebna, WhatsApp)                                    Z.M.    

22.3. Nezapomeňte posílat postupně úkoly (z matematiky zatím nic moc), doporučuji sledovat pořad Škola doma v televizi vždy v úterý ( Čj)  a čtvrtek (Ma). Pořad začal 17.3. – lze najít na internetu skoladoma.

Fyzika – úkoly máte ve vašem školním e-mailu.
                Zatím jsem od nikoho nedostal ani fotku. Nesnažte se mi tvrdit,
               že neznáte můj telefon, nebo že nemáte WhatsApp.
Samozřejmě můžete posílat úkoly z Fyziky i na školní e-mail pana učitele.

Zeměpis – průmysl stavebních hmot, sklářský, keramický, textilní a oděvní, dřevozpracující, papírenský. Práce s internetem, vyhledat základní informace o těchto odvětvích v ČR, zapsat do sešitu. Příprava na test – průmysl paliv a energetiky, strojírenský a chemický průmysl. Využijte  k procvičování i opakování ( učebnice online ). Najdete tam i průmyslová odvětví ČR.

Práce do konce dubna: Můžete využít bezplatnou registraci do naší interaktivní učebnice na adrese https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma , kde najdete nejen obrázky a odkazy, ale i testy k procvičování probírané látky. Práci máte zadanou do konce dubna.
V https://ucebnice.online/ si, najdete Zeměpis 8,2.díl. Máte zde mnoho testů k procvičování probrané i nové látky v PS i UČ. Pomocí této učebnice si dokončíte průmysl ČR/ zápis do sešitu / a dále stručně vypíšete i naučíte zemědělství ČR. Nezapomeňte na opakování zeměpisných rekordů. Prezentace z Krajů ČR jste dostaly přiděleny.

Dále budeme pracovat v kurzu Google Učebna. Přihlašovací kód je oe45toe

Matematika – doplnění – vyřešené příklady postupně zasílejte na můj školní e-mail do konce března.

Procvičovat látku si také můžete na portálu Škola s nadhledem

Rovněž na stránkách nakladatelství Fraus- Domácí učení a online procvičování pro všechny zdarma. (www.fraus.cz/ucenidoma)

Matematika – z PS – díl 3 opakovat objem a povrch jehlanu a kužele – PS str.178,179 a 184 – a goniometrické funkce PS str. 244/5,6 a str.258,9 celé. Hlavní úkol je příprava na zkoušky, v případě potřeby vysvětlení nějakého problému pište na můj email.

                                                                                                         Jana Vindušková

Osvědčené odkazy na (nejen) češtinu:

http://www.umimeto.cz

http://onlinecviceni.cz

http://skolaposkole.cz

http://pravopisne.cz

http://skolasnadhledem.cz

http://www.umimecesky.cz

http://nabla.cz

DOPORUČUJI: http://www.scio.cz/procvicovaci-testy

Český jazyk – mluvnice – opakovat si větné členy, vedlejší věty a poměry mezi větami hlavními ( učebnice str.70-80, p.s. Přehled učiva uprostřed p.s. –  zelená kapitola SKLADBA), písemně –  cvičení v prac. sešitě str. 28, 29, 30

sloh –  dokončit domácí slohovou práci (POVÍDKA) a odevzdat ihned po návratu do školy, popř. je možné zaslat již dříve jako přílohu na můj e-mail…

literatura – příprava na test Literatura 1945 – 1968, termín testu bude upřesněn, prac.sešit Literatura – vypracovat  str. 46 a 51,  čtenářský deník – k odevzdání po návratu do školy (vlastní výběr knihy)

Nezapomeňte na přípravu na přijímací zkoušky  – 

doporučuji www.cermat.cz a publikaci Přijímačky od TAKTIKU. Odkazy na další zdroje nebo přímo testy budu ještě postupně přidávat. V případě dotazu, rady a vysvětlení při přípravě na zkoušky se na mě neváhejte obrátit v e-mailu.

Zdeňka Manochová

NOVĚ PŘIDÁNO: Budeme pracovat v Google učebně AJ 9. ročník, pozvánky najdete ve vašem mailu.  Angličtina – učebnice str.51- článek jsme již četli a překládali, do š.sešitu cv.3, str.52 přečíst Teenagers and money a udělat cv.2 (pouze odpovědi T/F/DS), PS 38-39/3,4,5,40/1,2

Německý jazyk

 Počínaje dnešním dnem zde naleznete novou látku, kterou bude třeba zapsat do sešitu a zároveň i termínované domácí úkoly, které budou na známky.

Průběžně z vašich stránek mizí úkoly, které měly být již dávno odevzdány, stejně jako probrané učivo.

Úkol do 23.4.2020

Ze slovíček na str. 62 v pracovním sešitě a nejen jich vytvořit 12 vět a poté mi je zaslat.

Prosím všechny, od nichž jsem dosud neviděla ani čárku, aby co nejrychleji své počínání přehodnotili. E.P

Úkol domácí

A/ Vypsat gramatické přehledy ze str. 53,55,56

B/ Vytvořit věty – uč str. 54/ cv.3

Termín: do středy 29.4.2020

Domácí úkol ze 7.5.2020

PRACOVNÍ SEŠIT – celá str. 58 , včetně souřadící spojky deshalb. Krátké pojednání o ní naleznete na str. 59.

Termín: středa 13.5.2020

Další domácí úkol:

učebnice str. – 60 – přelož vše,  str. 61 – přelož bod 1,3, 5.

Termín: úterý 2.6.2020

 

Informatika – úkoly najdou děti v Učebně Google – vzkaz od pana učitele Hofmana.

PŘÍRODOPIS

Zadání školní práce do konce šk. roku:                                                               opakovat učivo II.pololetí podle vypracovaných zápisů

děkuji všem za spolupráci, přeji příjemné, bezproblémové prožití prázdnin a mnoho štěstí jak v dalším studiu, tak i osobním životě 

Hanka Hronková

 

   

 

 

On-line učebnice

Vzhledem k uzavření škol se Nová škola rozhodla pomoci s výukou na dálku. Žáci mohou zdarma využívat přístup ke VŠEM interaktivním učebnicím MIUč+ (ty mluvící, co máme na chemii). Stačí, když se zaregistrují jako studenti na

http://www.ucebnice-online.cz

Kteroukoli MIUč+ pak mohou zdarma používat 30 dní, pokud by uzavření škol trvalo déle, licence zdarma se prodlouží do 30. 6. 2020. ŠŠ

On-line výuka

Z rozhodnutí vlády je od středy 11. 3. 2020 až do odvolání zrušena výuka v základních školách. Práce z chemie bude v následujících dnech zadávána prostřednictvím Učebny. ŠŠ

Konečně jsme se dočkali, dorazily mikiny a trička. Konec ZŠ se neudržitelně blíží. Bohužel nejsme všichni, některé z nás skolila chřipka.

Akce

12.2. Bubnování – pořad Cesta kolem světa za 45 minut

Informace o přihláškách na SŠ a přijímacích zkouškách

Přihlášky ke studiu na střední škole (2ks) obdrží žáci vyplněné školou v oddílu A a B společně s pololetním vysvědčením. Zákonný zástupce nebo žák doplní druhy zvolených škol, které dopíše na obě přihlášky ve stejném pořadí – z důvodu konání přijímacích zkoušek (4 leté školy s maturitou), vyplní data a podpisy, (přihlášky prosím nekopírovat!!). Takto vyplněné přihlášky žák odevzdá (nejlépe do jarních prázdnin, t.j. do 14.2.) výchovné poradkyni, která zajistí potvrzení ředitelem školy, poté se přihláška vrátí k žákovi a ten nebo zákonný zástupce musí přihlášky doručit na příslušné školy k 1.3.2020.

 Zápisový lístek je součástí přijímacího řízení, žák jej odevzdá v případě přijetí a zájmu o studium na příslušnou školu do 10 pracovních dnů  ode dne oznámení o přijetí uchazeče na příslušnou školu (oznámení o přijetí ke studiu je provedeno formou seznamu přijatých žáků, který zveřejní ředitel příslušné školy), v případě nepřijetí obdrží uchazeč písemné vyrozumění a zákonný zástupce má možnost podat odvolání do 3 pracovních dnů od obdržení písemného vyrozumění.

Zápisový lístek vydá  základní škola – výchovná poradkyně po předložení občanského průkazu zákonnému zástupci, žákovi, jen vlastní-li  občanský průkaz  a dovršil-li 15 let.

 

Přijímací zkoušky:

 1. termín: 14.4.2020-SŠ s maturitou   
 2. termín: 15.4.2020-SŠ s maturitou   

 náhradní termíny: I.termín: 13.5.2020  II.termín: 14.5.2020

Vřele doporučuji stránky www.cermat.cz

(kompletní informace o jednotné přijímací zkoušce, rozsah zkoušky, ukázkové testy, legislativa…) 

Vánoční zpívání

Poslední den letošního kalendářního roku jsme ve škole vyplnili hrami a vánočním zpíváním v tělocvičně. Z Olomouce nás nečekaně přijel pozdravit Kuba. Znovu se uvidíme 6.1.2020. 

Réva

Vánoční koncert skupiny Réva se konal 12.12. ve velké tělocvičně naší školy a naladil nás na vánoční atmosféru.

Mikuláš

Mikuláš – tradiční akce pro deváté třídy. I my jsme měli své zástupce.

Bruslení

Možnosti jít si 2.12. zabruslit využila pouze Anička s Veronikou.

Schola Pragensis

V pátek 29.11. jsme se byli podívat na přehlídku SŠ. Největší nabídka dalšího vzdělání na jednom místě.

RUGBYMANIA v Jedenáctce

Ve čtvrtek 14.11. jsme pomáhali v Jedenáctce připravit vše ke zdárnému průběhu mezinárodního turnaje v ragby vozíčkářů. V pátek jsme se pak šli podívat na dva zápasy a byli jsme překvapeni, co tito lidé dokáží. Nejvíce jsme fandili samozřejmě českému týmu. O víkendu ještě přišel na pomoc Roman, v neděli se přidala děvčata Lucka, Jana a Eliška Jiroušková.

Projekt TOTALITA

11.11. jsme se zúčastnili projektu Totalita na Karlově náměstí. Ve zkratce jsme poznali situaci v naší zemi v letech 1948 – 1989.

TEPfaktor

5.11. jsme jeli překonat sami sebe. Tříhodinové zápolení si všichni užili a tým Marka Krombholze – Marek, Dan, Matěj a Jirka – dokonce zvítězil.

Akce

5.11. – výlet TEPfaktor, odjezd v 7,00 od plaveckého bazénu, návrat kolem 13,30. Vzít sportovní převlečení včetně bot.

Důležité informace k přijímacím zkouškám:

 • konzultace pro žáky 9., 7. a 5. ročníků:       15.10.,  12.11.,  10.12.

vždy od 16:00 – 19:00   v kabinetu číslo: 092, 2. patro D, Mgr. Hana Hronková,
ke konzultaci je potřeba se předem objednat prostřednictvím žáka nebo  telefonicky na čísle školy: 272934191 linka 39

 • přijímací zkoušky: jednotné 
 • I.termín: 14.4.2020 -SŠ s maturitou
 • II.termín:15.4.2020 -SŠ s maturitou   

   náhradní termíny (pro nemocné): I.termín:  13.5.2020   II.termín: 14.5.2020

 • umělecké školy: talentové zkoušky:  2.1.  –  15.1.2020

         gymnázium se sportovním zaměřením: talentová zk. 2.1. –  15.2.2020 

        konzervatoře: 15.1. – 31.1.2020  

 • více informací na str. výchovné poradkyně a nástěnce u kabinetu pí uč.Hronkové

První týden: úterý a středa – třídnické hodiny do 12,40

                        čtvrtek a pátek – podle rozvrhu bez odpoledního vyučování

8.A   –   Školní rok 2018/2019,

Poslední týden – PO – ST do 12,40, ČT – program dle počasí, PÁ – vysvědčení

Další fotky z OP (heslo a jméno znají žáci):

https://pragotourplus.rajce.idnes.cz/ZS_Donovalska_-_Fahnrichuv_mlyn/?

Ozdravný pobyt – téma Boj o přežití

Ve čtvrtek dopoledne se někteří šli ještě vykoupat, zbytek nakoupit do Stráže. Odpoledne jsme začali plážovým volejbalem a pak nás čekal soutěžní orientační běh. Po večeři následovalo vyhlášení výsledků soutěží a pak diskotéka. V pátek ráno úklid a návrat domů kolem 12,30 – 13 hodin. Snad z posledních sil přežijeme.

Středa byla věnována osvěžující koupeli v nedalekém pískovém lomu. Bohužel nás odpoledne vyhnala blížící se bouře. Stihli jsme vodní hrátky, naučili jsme se, jak připravit filtrací pitnou vodu a jak funguje křesadlo. Po večeři se zase vyjasnilo a mohli jsme pokračovat v hrách. Čeká nás opékání špekáčků a letní kino. Zdá se, že další den opět přežijeme.

Druhý den jsme se dopoledne museli jít posilnit do nedaleké Stráže nad Nežárkou, abychom odpoledne a večer zvládli další boj o přežití.

První den jsme přežili bez zranění a v dobré náladě.

Paintball

Čtvrteční odpoledne strávili chlapci a Anička z naší třídy a Markétka z 8.B na paintballu. Všichni si hru užívali, bohužel jsme kvůli bouřce museli skončit o něco dříve.

 

První pomoc

Ve středu 5.6. jsme měli dvouhodinovou přednášku o poskytování 1. pomoci  v různých situacích a každý si vyzkoušel minutovou masáž srdce. Zjistili jsme, že to není vůbec jednoduché. Přednáška se nám líbila.

Barevný týden skončil v naší třídě poněkud s menší účastí, ale každý den se někdo našel.

Po roce se opět blíží barevný týden ke Dni Země.

23.4. MODRÁ  (Šmoulové)

24.4. ZELENÁ  (Rákosníček)

25.4.  ČERVENÁ / RŮŽOVÁ (Červená karkulka / Růžový panter)

26.4.  ŽLUTÁ (Mimoň)

23. – 26.4. Sběr papíru

29.4. – Čarodějnice – školní hřiště 15 – 17 hodin

Dubnové akce

10.4. – výchovný koncert v malé tělocvičně naší školy – přinést 40 Kč

23. – 26.4. – sběr papíru !!!

Vánoce

Poslední školní den roku 2018 jsme zakončili v pohodě vánoční besídkou a tradičním vánočním zpíváním.

 

Předvánoční akce

20.12. – kino Chodov – film Ballon, cena 109 Kč, vybíráme 100Kč ( 9 Kč zbylo z pracovních sešitů). Sraz je v 8,30 Chodově, po skončení filmu rozchod tamtéž. Obědy budou odhlášeny.

Dobročinná akce

Další akce – 4.12. – anglické divadlo – 6O Kč vybírá paní učitelka Aj Vergosová.

Maynmar – 2.11.

Další díl Planety Země 3 000 byl opět velmi zajímavý. Příští rok nás čeká putování Kolumbií.

2.11. – Planeta Země 3000 – Myanmar – 70 Kč/žák, další díl zeměpisného pořadu

5.10. – volby – návštěva kina Hostivař – 100 Kč sraz v 9,00 před školou. Film Den na zázračné planetě. Návrat kolem 12,30.

Organizace 1. týdnu :

3.9. – 8.00 – 8.45 h, oběd – 11,00 – 12,30 h

4.9. – Třídnické práce, žákovská knížka, školní řád – vyučování  8.00 – 11.40 h

5. – 7.9. – vyučování podle rozvrhu bez odpoledního vyučování

5.9. – slavnostní otevření školního hřiště od 14,00 hodin

Školní rok 2017/2018

Hned první den jsme se sešli v plném počtu 21.

Úspěch v projektu Děti a rozumný životní styl

Monika Chrástková, Lucka Franková a Adam Marcin se za naši třídu zúčastnili soutěže  v projektu Děti a rozumný životní styl v sestavení dvou typů zdravých jídelníčků. Získali zajímavé ocenění v podobě diplomu a hlavně peněžité odměny v hodnotě 5 000 Kč. Blahopřejeme. (Bohužel Adam nebyl v den předání výhry přítomen.)

Toto je poslední zpráva tohoto školního roku, přeji všem pohodové prázdniny bez větších úrazů.

Organizace výuky v týdnu od 25.6. do 29.6.2018

pondělí – výuka dle rozvrhu , konec 11,45 – němčina, 12,40 – ruština

úterý – vybírání učebnic, konec 12,40

středa – předání učebnic,úklid a vyklízení skříněk, konec 12,40

čtvrtek – program dle počasí, konec kolem 11,30

pátek – 8,00 – 8,45 předání vysvědčení, 8,45  nástup žáků 9.ročníku, slavnostní rozloučení a ukončení školního roku v atriu školy

Výdej obědů v týdnu od 25/6 do 29/6/2018

25. – 27.6        11,30 – 13,30

28.6.                11,30 – 13,00

29.6.                10,30 – 12,00

Procházka a koupání v Divoké Šárce

Výlet se vydařil, zhruba po hodinové procházce údolím Divoké Šárky jsme dorazily ke známému Dívčímu skoku a místnímu koupališti, kde jsme strávili příjemné 3,5 hodinky.

Kynologický pořad byl velmi zajímavý.

Květnové akce – ve škole

17.5. – přednáška na téma “Děti a rozumný životní styl” – zdarma

18.5. – pořad ke 100 letům služební kynologie – 70 Kč – hrazeno ze zbylých peněz z OP

 24.5. – povídání pana Kubeše o nových cestopisných zážitcích – 50 Kč, vybíráme pouze 2O Kč, 30 Kč ještě z OP.

23. a 24.5. se koná také sběr starého papíru.

OP – ještě pár fotek

Ozdravný pobyt

Odjezd 30.4. v 7,50 od plaveckého stadiónu

Barevný týden

Dubnové akce

Středa 11.4. – výchovný koncert ve škole (UN)KNOWN The Beatles40 Kč

Zároveň prosím přinést 210 Kč na OP – na zaplacení zdravotnice a vychovatele.

Čeká nás také barevný týden – letos ve znamení květin, připravujte oblečení v těchto barvách:

pondělí 16.4.            Afrikán – oranžová

úterý 17.4                 Tulipán – červená

středa 18.4.              Narcis – žlutá

čtvrtek 19.4.             Čtyřlístek – zelená

pátek 20.4.              Sedmikráska – bílá

Divadlo v Celetné

U příležitosti 18. ročníku Přehlídky ke Světovému dni divadla pro děti a mládež jsme dnes 20.3. navštívili Divadlo v Celetné. Viděli jsme vítěznou hru Azher souboru HOP-HOP Základní umělecké školy Ostrov.

 

 

Ozdravný pobyt

Do 20.3. je třeba doplatit částku 1410 Kč, pokud jste již nezaplatili celou částku v lednu. Platíte na stejný účet a stejný variabilní symbol.

11.3. – odjezd na lyžařský výcvik.

 

UPOZORNĚNÍ

Ovoce a zelenina pro děti z projektu Ovoce do škol se musí před konzumací omýt pod tekoucí vodou. Žáci byli poučeni o podmínkách a pravidlech konzumace.

30.1. – TěloCIRK

Jedná se o projekt CIRQUEONu – Centra pro nový cirkus. Děti si mohly během 90 minut vyzkoušet různé cirkusové techniky např. žonglování, akrobacii, balanční techniky nebo závěsnou akrobacii na hrazdě, laně nebo šálách.

Krtkův dort

Děvčata nezůstala pozadu a další týden upekla krtkův dort na plech. I jim se povedl. Autorkami díla jsou Terka, Eliška, Berenika a Verča, která bohužel druhý den při ochutnávání chyběla.

Dort

Marek, Kuba a Jirka se při vaření pustili do pečení dortu s marcipánovým potahem. Vše si připravovali sami a toto je výsledek. Byl moc dobrý.

 

Akce

30.1. – tělocirk – možnost 90 minut si vyzkoušet cirkusové umění – 100 Kč. Více info na www.cirqueon.cz

Ozdravný pobyt

Vážení rodiče,

náš ozdravný pobyt se blíží, do 14.1. je třeba zaplatit zálohu ve výši 1580,- Kč přímo cestovní kanceláři CK2. Číslo účtu a variabilní symbol najdete na přihlášce (ústřižek přihlášky jste odevzdali mně, zbylá část vám zůstala).  Pokud by s tímto nastal problém, zavolejte mi, číslo a symbol řeknu.

Třídní schůzky 16.1. – 17 – 19 hodin

Poslední školní den roku 2017

Jako každý rok byl i tento věnován rozdání dárků, hrám a vánočnímu zpívání. Hodně zdraví, štěstí a pohody v novém roce přeje všem Jana Vindušková.

Mikulášské akce

1.12. se zájemci zúčastnili bruslení ve Velkých Popovicích – foto v aktualitách školy.

5.12. se sešli ve škole Mikuláši, andělé a čerti – navštívili i naši třídu.

8.12. jsme díky Jirkovi (známe ho zejména z OP) mohli navštívit kostel sv. Havla a prohlédnout si i místa, kam bychom se jinak nedostali. Bylo to velmi zajímavé povídání. Pak jsme prošli některé pražské vánoční trhy.

Koncert souboru SoliDeo

Severočeský soubor SOLIDEO, který vznikl v roce 1998 (nejprve jako instrumentální duo), se specializuje na interpretaci instrumentální a vokální hudby gotické, renesanční a barokní. Od roku 2002 se prezentuje jako kvartet. Líbily se netradiční hudební nástroje. Písničky se týkaly adventní doby a navodily vánoční atmosféru.

Akce

30.11. – koncert SoliDeo – ve škole – placeno ze zbylých peněz za PS

1.12. – pro zájemce bruslení – bližší informace pan učitel Haubert – 100 Kč

Filmová dílna

Ve čtvrtek 9.11. jsme navštívili filmové muzeum v Praze a v rámci filmové dílny si každá skupinka vytvořila svůj krátký animovaný film. Velmi se nám to líbilo.

 

 

Užitečné odkazy na procvičování češtiny:

http://umimecesky.cz

http://skolasnadhledem.cz

http://pravopisne.cz

http://cestina.diktaty.cz

http://onlinecviceni.cz

http://skolaposkole.cz

Z.Man., uč.ČJ 🙂

 

20.10. – volby – vzhledem k nutnosti uvolnit učebny navštívíme filmové představení v Hostivaři – vstupné 100 Kč.

Vaření dívky

Dnes měla vaření děvčata. Stejně jako minulý týden chlapcům i jim se dařilo. Povedly se palačinky, čokoládové sušenky i Míša řezy.

Informace

Na naší škole začala pracovat nová školní psychložka, Mgr. Barbora Šmídová, konzultační hodiny: úterý 8 – 11 h a čtvrtek 13 – 15 h. Je možná též domluva e-mailem (uveden na stránkách školy – rubrika ZAMĚSTNANCI)

5.10. – dopoledne nás čekal dvouhodinový program Vzpoura úrazům. Navštívili nás dva lidé z VZP, kteří si svou neopatrností v mládí způsobili úraz páteře, po kterém zůstali ochrnutí. Přednáška měla upozornit děti na to, aby dělaly vše s rozvahou, nepřeceňovaly své síly a kolik překážek takový život přináší.

Akce Hravé odpoledne pro UNICEF byla zaměřena na získání prostředků k nákupu vodní pumpy pro ohrožené oblasti v Africe. Akce byla velmi úspěšná, podařilo se získat celkem 32 275 Kč. Za tuto částku je možné zakoupit dokonce 3 vodní pumpy. Všem, kteří se na této akci podíleli, děkujeme.

Školní akce UNICEF

Pořádají ji žáci 9.B a koná se ve středu 4.10. od 16 hodin venku nebo uvnitř školy dle počasí. Jsou na ni zváni nejen děti, ale i rodiče. Naše třída přispěla na tuto akci upečením šneků z listového těsta – děkujeme konkrétně Danovi a Matějovi – v hodinách vaření, povedly se chlapcům i palačinky a muffiny.

 

Zeměpisný pořad o Brazílii v rámci projektu Planeta Země 3 000 byla velmi zajímavá.

27.9. – zeměpisný pořad o Brazílii v kině Světozor – 60 Kč. Odchod ze školy po první hodině, návrat kolem 12,30.

Akce ovoce do škol – letos se týká i druhého stupně. Každé úterý budou děti dostávat nějaké ovoce nebo zeleninu. Také pokračuje akce mléko do škol – v září a říjnu plně dotované mléko neochucené, od listopadu by mělo být i dotované ochucené mléko, zatím neznáme cenu. Přihlášky budou dětem včas rozdány.

 

Čtenářský deník:

 1. Karel Jaromír Erben – KYTICE  termín: začátek listopadu
 2. Biblické příběhy (2-3 příběhy zpracovat), např. Ivan Olbracht, různá vydání Dětské bible… termín: začátek ledna
 3. Volný výběr termín: pol. března
 4. Bajky (5 bajek zapsat),např. Ezop, La Fontaine, I.A.Krylov, M.Macourek, J.Žáček…  termín: pol. května                                                                

Stejně jako v předešlých letech je toto povinný základ, je možné a doporučující číst a zaznamenat další knihy, nebo i kulturní akce. Bude oceněno 🙂                                                   Z.Manochová, uč. ČJ                                                                

 

Organizace 1. týdnu :

5.9. – Třídnické práce, žákovská knížka, školní řád – vyučování  8.00 – 11.40 h

6. – 8.9. – vyučování podle rozvrhu bez odpoledního vyučování

 

 6.A

Je nás celkem 23. To jsme my.

Invalid Displayed Gallery

Přeji všem pohodové prázdniny.

Ve čtvrtek program dle počasí venku nebo ve škole (sraz před školou v 9 hodin), v pátek rozdání vysvědčení a rozloučení se žáky 9. tříd.

Středa 28.6. – koncert cimbálové skupiny RÉVA – 50 Kč – bude zaplaceno ze zbytku OP, navíc budu vracet ještě 140 Kč

OP – čtvrtek

Dopoledne jsme byli utratit poslední peníze do Heřmaniček (možná i nějaké zbyly) – hezká procházka. Odpoledne opět koupání a hry. Návrat již zítra kolem 12 hodiny.

OP  – středa

Dnešní den byl ve znamení sportu – atletické a basketbalové disciplíny, odpoledne brennball a piškvorky, vše proložené koupáním. Večer zajímavé povídání o koních.

OP – úterý

Dopoledne štafetové hry a koupel, odpoledne pěší výlet Sedlec-Prčice – návštěva muzea v pivovaru. Večer diskotéka a pozorování Jupitera dalekohledem.

 

OP – pondělí

1.den jsme přežili ve zdraví, info i v aktualitách.

 

Zajímavosti z Indie

Dnes 24.5. jsme vyslechli zajímavou přednášku o Indii s ukázkami z této země. Povídání pana Kubeše nás opravdu zaujalo.

26.5. – fotografování tříd

třídní foto – 30 Kč, skupinky – 25 Kč.

19.5., 22. a 23.5 – sběr papíru – zapsáno v ŽK

možno donést, případně dovézt ráno před 8 hodinou, případně i odpoledne v pondělí a úterý v době 14-15 hodin.

Náš barevný týden

Běh do schodů

Po loňském vítězství na 1. stupni jsme letos o pohár bohužel přišli, ale z celého druhého stupně jsme skončili na 2. místě a z celé školy na 3. místě, za což jsme získali diplom. Příště budeme určitě lepší. Děkujeme Aničce Noskové, která skončila mezi všemi děvčaty na 2. místě.

Barevný týden ke Dni Země v barvách zvířátek!

pondělí 24.4.                  papoušek ARA – žlutá a modrá

úterý 25.4.                     panda – černá a bílá

středa 26.4.                   motýl – červená

čtvrtek 27.4.                  žába – zelená

pátek 28.4.                     klaun očkatý – oranžová a bílá

Kráska a zvíře

19.4. jsme dopoledne navštívili kino Hostivař a v 3D verzi zhlédli pohádkový příběh Kráska a zvíře.

Invalid Displayed Gallery

Akce v dubnu

18.4. – třídní schůzky – kromě informací o prospěchu a chování vybírám peníze na ozdravný pobyt – 2 200 Kč (19. – 23.6 )

19.4. – kino Hostivař – 130 Kč – Kráska a zvíře

4. a 5. 4. proběhl v naší škole zápis do prvních tříd. Pochvalu zaslouží Lucka, Jana, Anička, Klárka a Roman za pomoc při této akci.

Divadlo v Celetné

V pondělí 20.3. jsme v rámci Přehlídky ke Světovému dni divadla pro děti a mládež navštívili Divadlo v Celetné. Jako první se představil soubor Bezejména s hrou Leni aneb Všichni jsme ubohé loutky. Předlohou byla kniha Zdeňky Bezděkové Říkali mi Leni. Druhé představení  Může za to štrúdl bylo na motivy biblických příběhů a předvedl nám ho soubor KUK-u-řice.

Invalid Displayed Gallery

20. března – Divadlo v Celetné – představení v rámci Přehlídky ke Světovému dni divadla pro děti a mládež, 20 Kč

15.2.  – proběhla přednáška člena policie zejména na téma kyberšikana, závislost na počítačových hrách….

Invalid Displayed Gallery

V úterý 31.1. se bude rozdávat výpis vysvědčení čtvrtou vyučovací hodinu. Jinak rozvrh beze změny.

V pátek 3.2. – pololetní prázdniny.

Lego výstava

25.1. jsme na závěr prvního pololetí navštívili výstavu věnovanou stavebnicím Lego. Viděli jsme, co zajímavého se dá ze známých kostiček postavit, a měli jsme možnost sami něco vytvořit. Velmi jsme si to užili.

Invalid Displayed Gallery

Vánoční zpívání

Jako každý rok i letos byl poslední školní den roku 2016 věnován třídní besídce a závěrečnému společnému zpívání ve velké tělocvičně. Také děkujeme Janičce Molové, která se z naší třídy probojovala do závěrečných bojů vánočního turnaje ve stolním tenise.

Invalid Displayed Gallery

Mikulášské bruslení

Na stadionu ve Velkých Popovicích si bruslení užilo z naší třídy 10 dětí.

Invalid Displayed Gallery

Akce Mikulášské bruslení je zajištěna na 5.12. Do středy  30.11. je třeba přinést 100 Kč.

15.12. – v keramické dílně se od 15 do 17,30 hodin uskuteční Vánoční jarmark.

Poutníci

16.11. jsme po první hodině vyrazili do Divadla U Hasičů na koncert bluegrassové skupiny Poutníci. Nejdříve jsme se museli posilnit a poté jsme vyslechli různé country písničky. Některé jsme znali z hodin hudební výchovy a mohli se tak přidat.

Invalid Displayed Gallery

15.11. – od 17 hodin třídní schůzky

Sklář

V pátek 4.11. jsme první dvě hodiny strávili se sklářem panem Zahradníkem. Poznali jsme, co je skleněný papír, skleněná nit  a jak se sklo fouká a upravuje. Při povídání nám vytvořil našeho třídního maskota – lva. V druhé hodině si každý z nás zkusil vyfouknout kuličku, kterou jsme si odnesli domů.

Invalid Displayed Gallery

Povídání o Beatles

Hudební pořad o skupině Beatles byl velmi poučný. Dověděli jsme se o vzniku této skupiny a jejich úspěších do konce roku 1965.

Invalid Displayed Gallery

Připravujeme:

24.10. – koncert o Beatles – ve škole 40 Kč

4.11. –  ukázky práce se sklem – ve škole 50 Kč

16.11. – Divadlo U Hasičů – hudební pořad Poutníci (country), 65 Kč

14.10. – lezecká stěna

Vyzkoušeli jsme si hodinové lezení na různých typech stěn, pro některé z nás to bylo první zajímavé dobrodružství. Na zpáteční cestě jsme se zastavili na Staroměstském náměstí podívat se na orloj s výkladem pana učitele Kučery pro hodiny fyziky.

Invalid Displayed Gallery

13.10 – Vodní dům

Na výlet jsme jeli do Hulic v okrese Benešov. Nejprve jsme hráli simulační hru Povodně, při které jsme na hracím plánu tvořili krajinu tak, abychom při povodni zabránili větším škodám. Poté jsme se ve vnitřní i venkovní interaktivní expozici dověděli mnoho zajímavého o vodě a mohli ochutnat 4 druhy různých vod. Moc se nám to líbilo.

Invalid Displayed Gallery

7.10. – kino Hostivař – Tajný život mazlíčků

Invalid Displayed Gallery

Náhradní programy na pátky 7. a 14.10. z důvodů voleb

7.10. – kino v Hostivaři – Mazlíčci – 100 Kč přímo na akci. Sraz před školou až v 8.30, návrat kolem 12,30.

14.10. – hodinová lekce lezení na stěně – Holešovice – 100 Kč až na akci. Sraz na metru Chodov již v 7.30, návrat kolem 12.30

13.10. – výlet Vodní dům, sraz před školou v 7,45, návrat kolem 13 hodiny.

26.9. – Planeta Země

Dnes jsme se dověděli mnoho zajímavého o Filipínách v kině Světozor z cyklu Planety Země.

Invalid Displayed Gallery

Připravované akce

13.10. – výlet Vodní dům od ck2 – dozvíme se mnoho o vodě, 370 Kč

4.11. –  ukázky práce se sklem – ve škole 50 Kč

16.11. – Divadlo U Hasičů – hudební pořad Poutníci (country), 65 Kč

Čtenářský deník

 1. Báje a pověsti (vybrat  a zapsat 2-3) např. z knih: Eduard Petiška – Staré řecké báje a pověsti, Václav Cibula – Pražské pověsti a jiné knihy pověstí, legend, mýtů  (konec října)
 2. volný výběr (polovina ledna)
 3. K.Poláček Bylo nás pět  (konec března)
 4. volný výběr  (polovina května)

Toto je povinný základ, v každém čtvrtletí je možné přidat knížky navíc, ale i kulturní akce. Bude oceněno 🙂

Z.Manochová, vyuč. ČJ

Vítejte na stránkách třídy 5.A

Jak jsme se měli na ozdravném pobytu

Zde si můžete prohlédnout pár fotografií, které ukazují, jak jsme se měli a co jsme všechno na Benecku viděli. Fotky jsou ze seznamovacích her, z výletu na rozhlednu Žalý, z cesty plné her (tzv. Lufťákova cesta) a z minizoo s hřištěm, ze zříceniny hrádku Dolní Štěpanice, z diskotéky a ze zoologické zahrady a krátkého okruhu po safari ve Dvoře Králové.

Invalid Displayed Gallery

 

Organizace posledního týdne:

27. 6 – 8:00 – 11:45 vybírání učebnic (+vybírání peněz za poškozené učebnice). Kdo se účastní basketu, prosím přineste učebnice do kabinetu před začátkem první hodiny. Kdo ještě nezaplatil, přinese 210,-Kč na pracovní sešit Aj (6.roč.)+ vrátí učebnici Aj

28. 6. – 8:00 – 11:45 přebírání učebnic do šestého ročníku + vybírání případných nedoplatků za poškozené učebnice, diskuze o bezpečnosti, úklid skříněk – přinést hadry, houbičky a čistící prostředky (skříňky zůstanou otevřené a čisté pro další šk.rok)

29. 6. – 8:00 – 11:45 výlet muzeum Grévin (placeno z třídního fondu – třídní fond vyčerpán)

Sraz v 8:00 před hlavním vchodem školy, s sebou svačinu, drobné kapesné, opencard

30.6. – 8:00 -10:00 rozdání vysvědčení, poté slavnostní rozloučení s devátými ročníky a předání ocenění získaných v soutěžích (v atriu školy)

 

Organizační pokyny – ozdravný pobyt

Sraz: u plaveckého areálu Jedenáctka – 20/6/2016 v 8:00

Odjezd: 8:30

Návrat : 24/6/2016       16:00 – 17:00

Místo pobytu: Hotel Orion, Štěpanická Lhota 17- Benecko, 51401 Jilemnice

Nejpozději při odjezdu odevzdat průkaz zdrav.poj. kopii, potvrzení o bezinfekčnosti, léky (pokud dítě užívá + způsob užití), originál posudku od lékaře, pokyny

Info z pobytu na www.deniky.pobyty-pro-skoly.cz

Pracovní sešity Aj – 6. ročník

vybírám částku 210,-Kč na pracovní sešit Project 2 , který budeme používat v šestém ročníku.

Třídní schůzky/pohovorové hodiny 14.06.2016 od 17.00 ve třídě 5.A

poslední třídní schůzky/pohovorové hodiny v tomto školním roce, rodiče budou informování o prospěchu a chování žáků, dále dostanou doplňující informace o ozdravném pobytu

pracovní vyučování 31.05.2016

přinést čtvrtku A4, vodové barvy, 6 dřevěných kolíčků na prádlo, černý fix

 

25.05.2016 Beseda s cestovatelem – Africká mozaika

Dnes se žáci zúčastnili velmi zajímavé besedy na téma Afrika její zvyky, jídlo, lidé, příběhy….vstupné placeno z fondu

Bubnování v kruhu – foto

Invalid Displayed Gallery

 

 

Upozornění – ve třídě se vyskytly příušnice.

V průběhu týdne onemocněl 1 žák příušnicemi.

Peníze na foto – již vybíráme!!!

Noste prosím již peníze na fotografie – viz info níže!!!!!

19.05.2016 Akce bubnování v kruhu

Ve čtvrtek 19.05. se žáci zúčastní akce Bubnování v kruhu, která proběhne u nás ve škole 3.vyučovací hodinu. Vstupné bude placeno z fondu.

Pracovní vyučování 10.05.2016

přinést: špejle, krepový papír (1 x zelený + 1 x barevný červený nebo žlutý, růžový, oranžový), lepidlo v tyčince

DOPLATEK OZDRAVNÝ POBYT

Od pondělí 02.05. do středy 17.05.2016 se vybírá doplatek na ozdravný pobyt 1550,-Kč.

 

FOTOGRAFOVÁNÍ 30.05.2016

TŘÍDNÍ FOTO                A5        30,-Kč,           A4            60,- Kč

SKUPINOVÉ FOTO       A6        25,-Kč  (pouze při odběru všech zúčastněných na  fotografii)

od pondělí 25.04. mi mohou děti nosti peníze na fotky

 

Běh do schodů – výsledky!!!! 5.A – 1.místo !!!

Na prvním stupni nejrychleji běhají žáci 5.A – velká gratulace! Nejrychlejší ze všech dívek na prvním i druhém stupni je naše Sabina Vu!!!!

Pracovní vyučování 26.04.2015

přinést čtvrtku A4 – barevnou nebo polepenou barevným papírem, nůžky, lepidlo, fixy

 

FOTO 5.A. BAREVNÝ TÝDEN

Invalid Displayed Gallery

 

Barevný týden  18.04. – 22.04.2016

Opět po roce se pěkně vybarvíme, a to v duchu pěti živlů dle čínského taoismu:

pondělí 18.4. dřevo (strom) – zelená

úterý 19.4. oheň – červená

středa 20.4. Z(z)emě – modrá/hnědá

čtvrtek 21.4. kov (zlato) – žlutá

pátek 22.4. voda – bílá

18.04.2016 vystoupení skupiny Réva

18.04. od 12:00 se žáci zúčastní vystoupení hudební skupiny Réva, které bude probíhat ve velké tělocvičně. Vstupné je placeno z třídního fondu.

Svět záchranářů Karlovy Vary

Ve středu 30.3. jsme hned ráno vyrazili směr Karlovy Vary do Světa záchranářů. Po úvodním představení se a vydatné svačince, si hasiči, policie a zdravotníci rozdělili děti do 4 skupin. Každá ze skupinek postupně navštívila všechna stanoviště, kde měly děti možnost si prakticky vyzkoušet např. co dělat, když začne v kuchyni hořet pánvička, jak pomoc se záchranou člověka apod. Po obědě jsme se zase plni zážitků vydali zpět do Prahy.

Invalid Displayed Gallery

 

Pohovorové hodiny 05.04.2016 od 17,00 ve třídě 5.A

hodnocení chování a prospěchu za III.čtvrtletí, všeobecné informace, poté individuální konzultace s vyučujícími

 

 

ZÁLOHA OZDRAVNÝ POBYT 20-24.6.2016

Od úterý 29.3. vybírám zálohu 1400,-Kč na ozdravný pobyt, částku doneste nejpozději do 8.4.2016

30.3. VÝLET DO  SVĚTA ZÁCHRANÁŘŮ (Karlovy Vary) – program Svět ohně

Sraz v 7:30 před hlavním vchodem, s sebou velkou svačinu (místo oběda), pití, teplé oblečení, event. kapesné, Kynedril (kdo potřebuje), placeno z fondu , oběd v ŠJ odhlášen

Návrat mezi 15-16 hod, po návratu ukončení akce

Svět ohně

Profesionální hasiči v roli lektorů zavedou děti do světa ohně a práce hasičů. Rizika požárů včetně správného chování při požáru. Volání na tísňovou linku. To je jen minimum toho, co účastníci tohoto programu zažijí.

 

 

Informace ozdravný pobyt 20-24.6.2016

Záloha se neplatí na účet školy, ale hotově pí uč.Vojáčkové. K platbě budete vyzváni, dostanete info od třídní učitelky.

 

 

Informace k přihláškám na osmiletá gymnázia:

Přihlášky jsou k vyzvednutí u paní učitelky  Hronkové. Děti už je mohou nosit Vámi vyplněné do školy. Rodiče vyplní pouze přední stranu, zadní stranu vyplní škola. Potvrzení od lékaře se na gymnázia nevyžaduje. Pokud se Vámi vybrané gymnázium přihlásilo k pilotnímu ověřování (jednotná zkouška), které se koná 18.4., nevyplňujte toto datum do kolonky datum zkoušky (nechte ji prázdnou). Např. na Praze 4 se jedná o Gymnázium Budějovická nebo Gymnázium Elišky Krásnohorské.

Pokud si podáváte přihlášky dvě, na obou tiskopisech bude pořadí škol stejné!   1. Gymnázium, které  preferujete 2. Druhé gymnázium. Nezapomeňte vyplnit kód školy!

Přihlášky je nutné odevzdat ve škole (tř. uč.) nejpozději do 5. března, resp. do 26. února, pak jsou totiž jarní prázdniny (třídní uč. vyplní prospěch žáka, ředitel ZŠ přihlášku potvrdí). Poté budou přihlášky vráceny rodičům, kteří je odevzdají na příslušném gymnáziu do 15. března.

Nejpozději do 15.3. si musí též rodič vyzvednout ve škole u paní uč. Hronkové zápisový lístek (s sebou občanský průkaz!), který je v případě přijetí na gymnázium třeba odevzdat v tomto gymnáziu do 10 dnů! 

Organizace rozvrhu 28.1.2016

bruslení: 1.skupina 5.,6.třídy odjezd v 7:30 návrat 10:30. Děti, které nepůjdou na bruslení, budou rozděleni do 5.B a C, 4.vyučovací hodina dle rozvrhu

předání vypisů: 5.vyučovací hodinu, 12:20 odchod na oběd, 6.hodina odpadá

 

Pracovní vyučování 20.1.2016

Panáci – ikony: pomůcky – kousky , zbytky látek, bavlnky, lepidlo, tvrdý papír (čtvrtky bílé A4), ideálně černé barevné čtvrtky (jinak černý barevný papír), fixky,tempery nebo vodovky

Třídní schůzky

Třídní schůzky – pohovorové hodiny se konají dne 12. 1. ,17 – 19 h. Začátek je ve třídě 5. A, poté možnost konzultace s jednotlivými učiteli.

Pátek 18.12.2015 – info

1. hodina – se učí dle rozvrhu

2.-3.hodina – besídka, rozdávání dárečků, přinést drobné občerstvení – cukroví apod.

11:00 – 11:45 společné vánoční zpívání v tělocvičně

v průběhu 5.hodiny odchod na oběd

PŘEJI VŠEM KRÁSNÉ VÁNOCE A HODNĚ ÚSPĚCHŮ V  NOVÉM ROCE 2016

                                                                                                                   Z.MUŠKOVÁ

 Pracovní vyučování 15.12.2015

Sněhuláci z vatových tampónků pomůcky: kosmetické vatové tampónky, lepidlo, šňůrka (provázek), černý fix, barevný papír

Kamarád i šelma 9.12.2015

Ve středu 9.12. jsme se zúčastnili aktivního programu o soužití psa a člověka. Pes Rozárka a její páníček byli moc fajn. Kromě toho, že nám Rozárka předvedla, co všechno umí a a jak si se svým pánem rozumí, jsme se dozvěděli, jak se chovat k cizímu psovi, čeho se vyvarovat, aby naše setkání bylo bezpečné.

Invalid Displayed Gallery

 

Výlet Stříbrné doly – Příbram 8.12.2005

Autobusem jsme se bezpečně dopravili na místo, cestou jsme si zkusili vyluštit křížovku na téma hornictví, nejvíce nás potrápilo slovíčko “kahan”. Po příjezdu se nás již ujala paní průvodkyně, nasadili jsme si helmy a pár vyvolených dostalo do rukou velké baterky  a hurá na dobrodružnou cestu (200m dlouhou) , která vedla podzemními šachtami tzv.vodní stezkou. Poté jsme si trochu oddechli, nasvačili se a šli jsme se  spolu s panem horníkem podívat na předávku směny . Na místo předávky jsme dojeli důlním vláčkem – velký zážitek! Pak nás pan horník pozval k sobě domů a my jsme se mohli podívat , jak se dříve slavil Štědrý večer. V krámečku se suvenýry jsme nakoupili pár drobností pro radost, nasedli do autobusu a plni dojmů i únavy se vrátili zpět do školy.

Invalid Displayed Gallery

 

 

Akce se cvičeným psem Rozárkou středa 9.12.2015

akce se koná od 12ti hod, konec je plánován kolem 13hod, učení dle rozvrhu

Výlet Příbram 8.12.2015

sraz  v 7:45 před školou, s sebou teplé oblečení, sportovní obuv, svačinu, pití, kdo potřebuje Kynedryl, předpokládaný návrat mezi 13,00 – 13,30

Akce s cvičeným psem ze dne 24.11.2015 byla z důvodu onemocnění pejska přeložena na 9.12.2015.

 

 Pracovní výchova 01.12.2015

Sněhové vločky z papíru : pomůcky – barevný papír ( čtvrtka, lepidlo) a šikovné ruce!

 

5.A a etiketa

ETIKETA ve škole

4.listopadu se konala akce etiketa a školní řád, žáci si aktivně vyzkoušeli zdravení, podávání rukou, kdo má přednost, kdo je osoba společensky významnější. Dále se dozvěděli některé zajímavosti z pravidel slušného chování ve světě.

Invalid Displayed Gallery

Třídní schůzky úterý 10.11.2015 od 17,00 ve třídě 5.A

hodnocení chování a prospěchu za I.čtvrtletí, všeobecné informace, poté individuální konzultace s vyučujícími

Pracovní výchova 03.11.2015 – pomůcky

kulatá krabička od tavených sýrů, látky (malými kousky budeme oblepovat krabičku), lepidlo (Herkules), tvrdý papír, fixy

Pracovní výchova 20.10.2015

podívejte se, jak žákům 5.A , jde v pracovní výchově práce od ruky:

Invalid Displayed Gallery

 

Akce listopad + prosinec

4.listopadu : Etiketa do škol – výchovný program na podporu dobrého chování, etiketa stolování, etiketa cestování, historie a současnost etikety. Lektor příjde do školy, žáci jsou absolutně zapojeni do děje.

24.listopadu: Živý program jako prevence napadení dětí psem – hravou a názornou formou zasvěcení do psí komunikace, varovných signálů, žáci se učí pracovat s bezpečnou vzdáleností, řečí těla psa atd. Programu se účastní cvičený pes se složenou canisterapeutickou zkouškou. Lektorem je RNDr.František Šusta, PhD.,profesionální trenér zvířat. Lektor příjde do ZŠ.

8.prosince: Stříbrné doly Příbram – výlet půldenní, prohlídka dolu, projížďka důlním vláčkem, který nás zaveze až do staré stříbrné štoly, prohlídka gigantického parního stroje od pana Daňka z počátku 20.století, dále navštívíme Wasserlauf – podzemí, kde dostaneme hornické helmy a baterky a výtahem sfáráme do staré štoly. Návrat na oběd. Info jsem poslala po dětech – prosím vrátit vyplněné přihlášky

 

 

 

 

Pracovní výchova 20.10.2015

Rybičky z CD – prosím přinést nepotřebné CD (1-2), fixy na CD, bavlnky, tvrdý  + barevný papír

 

 

Pracovní výchova 29.09.2015

Váza s přírodninami – prosím přinést suché podzimní přírodniny : listy, květiny, trávy apod.

Výdej mléčných výrobků:

Kdy : středa    7:40-8:00   10:40-11:00,  pátek 7:40-8:00   10:40-11:00

Kde: sklad mléčných výrobků (místnost za vchodovými dveřmi u školního bufetu

začíná se v úterý 6.října 2015

Čtenářský deník:

1. volný výběr, termín: konec října

2. Karel Čapek – Devatero pohádek,  3 pohádky zapsat,

termín: prosinec

3. dobrodružná, chlapecká nebo dívčí četba:

výběr z autorů: J. Foglar, K. May, T. Brezina, J. Rowlingová, M. Drijverová, I. Březinová, J. Wilsonová, S. Rudolf, atd. – přijďte se poradit :-)

termín: konec února

4. dvě pohádky klasických autorů – Erben, Němcová, Werich, Drda…

termín: konec dubna

5. volný výběr, termín: polovina června

Toto je povinný základ, ke každému termínu je možné samozřejmě napsat více knížek podle vlastního výběru a též různé kulturní akce. Bude oceněno!                                                   Z. Manochová, vyuč. ČJ

 4.9.2015   Pomůcky pracovní výchova

prosím přinést na úterý  8.9.  čtvrtky A4 (20 kusů) + A3 (10kusů), barevné papíry, malá foto dítěte (děti byly informovány na tř.hodině), kufřík s pomůckami na VV

 

Organizace začátku školního roku 2015/16

1.9. 8,00 – 9,00 slavnostní zahájení školního roku, aktualizace seznamu žáků, zájem o obědy v prvním týdnu (prosím dejte vědět dětem)

oběd 11,00 – 13,00

2.9. třídní učitelé ve svých třídách, konec výuky v 11,00, třídní agenda, rozvrhy…..

oběd 11,00 – 13,00

3. – 4.9. výuka dle rozvrhu, konec v 11,45

oběd 12,00 – 13,30

Informační třídní schůzka 5.tříd 8.9.2015 v 17,00

Vážení rodiče, jste srdečně zváni na informační třídní schůzku, která se bude konat v úterý 8.9. v 17,00 ve třídě 5.A  

Budu se na Vás těšit

Zuzana Mušková (třídní učitelka)

 Pomůcky / toaletní potřeby / fond

prosím přinést: 1 x papírové kapesníky v krabici, 1 x papírové kapesníky (obyč.), 1 x balení kuchyňských utěrek, 1000,-Kč (500,- prac.sešity + 500,-třídní fond)