9.A – Studijní úspěchy

Jak jsme byli úspěšní v 1.pololetí?

Už nás zbylo pouze 15, ale jsme velmi úspěšní, neboť 11 z nás mělo vyznamenání.

Nejlepší studenti:

Grohman David, Kövér Maroš, Šimáčková Bára, Třísková Kristýna – průměr 1,00

Celkový průměr třídy je 1,3

Blahopřejeme!!!

 

Jak jsme byli úspěšní v 2.pololetí?

Nejlepší studenti:

Grohman David, Kövér Maroš, Šimáčková Bára, Třísková Kristýna – průměr 1,00

Celkový průměr třídy je 1,3

Blahopřejeme!!!