8.C

Vítejte na stránkách 8.C

1.9. 2020 První školní den se sejdeme v 8,00 hod. v naší třídě. Končit budeme v 8,45 hod. Obědy budou vydávány od 10,30 do 12,00 hod.

Důležité upozornění: Ve všech společných prostorách školy je povinnost nosit roušku!!

Vítejte na stránkách 7. C

Vysvědčení budu rozdávat 26.6.2020 od 8,00 hodin na školním hřišti. Prosím o dodržování hygienických předpisů. Učebnice budu vybírat a rozdávat nové v září. L. V.

Protože se už situace zlepšila, můžeme uskutečnit společné setkání, které se bude konat ve středu 10.6.2020 od 9 do 10,45 hodin. Kdo byste měli zájem o konzultaci nebo jen se setkat a popovídat si, budu se na vás těšit ve třídě 8.B. Roušky a dodržování hygienických předpisů jsou samozřejmostí. Napište mi, prosím, kdo z vás přijde. L. V.

ČJ – V případě zájmu o konzultaci mě kontaktujte na školní email.

Termín konzultace: 11.6. – pro sedmé třídy (10:00-10:45)

SLEDUJTE pozorně, kolik je ještě volných míst.

NALEZNETE na stránkách 7.A

S. Adamírová

Němčina: Vyberte si jedno z témat 1. – 4. lekce – jsou uvedena v učebnici na str. 3 (je to vždy název lekce), napište na uvedené téma 10 vět a do 3.6.2020 mi vypracovaný text pošlete na můj email (vackoval@donovalskazs.cz)

Dne 20.5.2020 (středa) budeme od 10,00 hodin vyklízet skříňky. Do školy budete chodit po pěti, skříňky si vyklidíte a vytřete. Samozřejmostí je dodržení všech zásad (roušky, rozestupy atd.) Těším se na vás, doufám, že všichni přijdete. L.V.

Němčina: PS str. 51 – slovní zásoba 5. lekce, opsat do sešitu a naučit se slovíčka, U – str. 49-50

Matematika:  4.5-8.5. Obsah a obvod trojúhelníku  PS s187 odvození vzorce pro obsah trojúhelníku: https://cs.khanacademy.org/math/basic-geo/basic-geo-area-and-perimeter/area-triangle/v/intuition-for-area-of-a-triangle Do konce května- Čtyřúhelníky,  powerpoint: https://slideplayer.cz/slide/3253685/ 11.5.- 15.5.  Rovnoběžníky.  PS s.180,181  18.5. – 22.5. Obsah a obvod rovnoběžníku PS s.183,184   25.5. – 29.5. Lichoběžník PS s. 190-191 Odvození vzorce pro výpočet obsahu lichoběžniku: https://cs.khanacademy.org/math/basic-geo/basic-geo-area-and-perimeter/area-trap-composite/v/area-of-a-trapezoid-1

Němčina: učebnice str. 45, 46, 47 – ústně, prac. sešit str. 39, 40, 41 vypracovat písemně.

Angličtina: Milé děti, doufám, že se vám podařilo najít poslechy, které jsem vám doporučila. Také si můžete zadat do vyhledávače “anglické pohádky pro začátečníky”. Je tam velká nabídka, třeba “Peppa Pig”. Když příběh rozkliknete, vpravo se objeví velká nabídka dalších videí. Myslím, že by byl vhodný i příběh “Jane Eyre.” Také si musíme doplnit mluvnici a slovní zásobu. Doufám, že nemáte problém s minulým časem průběhovým. Prac. sešit str 70. Was, were a-ing. Přečtěte si mluvnici v prac. sešitě Project 4, str. 71. Naučte se slovíčka str. 77, oddíl A, B, C. Project 4. Pokuste se vypracovat v prac. sešitě cvičení, která zvládnete. Zkontrolujeme, vysvětlíme a doplníme, až se zase setkáme. Moc vás zdraví Gregorová.

Poslední dějepis do 22.6.2020

Sešity a pracovní sešity -7. ročník nevyhazovat!!!

Známky už budou napsané, ale je potřeba o tom něco vědět

U str.140-145, PS str. 57-59, poslat odpovědi na otázky

Jan Amos Komenský-život a jeho dílo. 2. Od kdy do kdy byla 30tiletá válka? 3. Jaké 2 skupiny států proti sobě bojovaly? 4. Upevnili si Habsburkové po skončení války své postavení v českých zemích? 5. Co víš o pražském jezulátku? 6. Co víš o Ďáblově bibli?

Němčina: Učebnice: str. 42, 43, 44 ústně, PS str. 36, 37, 38 vypracovat všechna cvičení do pracovního sešitu

Matematika: 14.7. – 17.4. prac.sešit 3, strany 213,214, minitest str. 217

Do konce dubna: Geometrie – opakování, trojúhelníky (přečíst všechny modré a oranžové rámečky v uč. geometrie str. 4 – 42)

Přepsat do školního sešitu tabulku str. 37 a strany 41 a 42 z učebnice geometrie. Sestrojit  do školního sešitu (včetně náčrtu a postupu konstrukce, trojúhelníky dle vět sss, sus, usu, Ssu = učebnice geometrie strana 21/1.11 a,c,e,g). Doporučuji: https://www.geogebra.org/m/Zh8KcVKD nebo  videa na youtube…  Konstrukčním úlohám se věnovali i v ČT: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10000000405-skola-doma/220562220610008/ 

Angličtina (skupina pí. učitelky Vergosové): Od 3.4.2020 pracujeme přes Google učebnu. Prosím mé žáky, aby navštívili stránku classroom.google.com. Vpravo nahoře klikněte na ikonku +, vyberte “Zapsat se do kurzu“, přihlaste se do kurzu tímto kódem: skmci4v. Zde najdete všechny zadané úkoly.

Angličtina: Milé děti, moc vás zdravím a doufám, že se máte dobře. Přemýšlela jsem, jak v této situaci na výuku angličtiny. Přišla jsem na to, jak si zopakovat slovní zásobu, naučit se nová slovíčka a zároveň angličtinu slyšet. Otevřete si na PC heslo “anglický poslech s titulky”/část video pohádky/. Vyberte si jen anglické. “anglické pohádky s titulky” vedle jsou čínské znaky. Je tam různá úroveň. Pořiďte si sešit, do kterého si napíšete název videa a vypíšete neznámá slova. Překlad najdete na PC slovníku. Snažte se poslouchat každý den. Gramatiku si vysvětlíme a procvičíme, až se uvidíme. Vaši snahu ohodnotím. Budu ráda, když mi dáte vědět na můj školní mail, zda se vám podařilo stránky najít a jak se vám pracuje. Nebojte se, všechno zvládneme. Mějte se moc hezky a mám vás ráda. Zdraví J. Gregorová

Němčina: Deutsch mit Max – slovní zásoba 4. lekce (str. 42), pracovní sešit – str. 34, 35 – všechna cvičení vypracovat písemně, učebnice str. 40, 41 – ústně

Angličtina (skupina pí. učitelky Vergosové): Unit 4 – část 4D – Kids – učebnice: str. 50 – přečíst text, cv. 2 ústně, str. 51 useful expressions (zopakovat), str. 51/7c – vybrat si jeden dialogue a vypracovat do školního sešitu (future arrangements – použít přítomný čas průběhový), pracovní sešti: vypracovat vše z lekce 4 až do str. 41

Matematika:

Zápis do školního sešitu: https://drive.google.com/open?id=1lfxdTnPNM3iExsV9NtDARx46HPG7w5UkqwImG2-9DG8&authuser=0

Procvičit na:
https://www.umimematiku.cz/cviceni-procenta

Výsledky zadaných úloh:

https://www.donovalskazs.cz/wp-content/uploads/2020/04/vysledky-mat.pdf

PS 3 s.205 – 209

Procenta-trojčlenkou

Zeměpis: Austrálie – výpisky z učebnice str. 78 – 85, práce s atlasem – vypsat do sešitu oceány, zálivy, průlivy, povrch…(vše, co vypisujeme u všech světadílů). Australský svaz – výpisky. Opakování na testy – státy Ameriky, Oceánie a oceány, Antarktida.

https://www.umimefakta.cz/zemepis– z těchto stránek si vyberte témata, která probíráme a procvičujte

Práce do konce dubna: Asie – přírodní poměry, , práce s atlasem – vypsat do sešitu oceány, zálivy, průlivy, povrch../ vše, co vypisujeme u všech světadílů/. Dále pročíst a stručně vypsat z učebnice str.86 – 98.

Můžete využít bezplatnou registraci do naší interaktivní učebnice na adrese https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma , kde najdete nejen obrázky a odkazy, ale i testy k procvičování probírané látky. Práci máte zadanou do konce dubna.

 www.skolasnadhledem.cz. – stránky pro opakování Ameriky , Austrálie a Oceánie i nové látky – Asie.

Od dubna pracujeme v kurzu Google Učebna, kde máte zadanou práci. Kód k přihlášení je   s3jzw47

Fyzika

Úkoly máte ve vašem školním e-mailu

Musím pochválit Tomáše Svobodu. Byl první cca 3hodiny po zadání úkolů a naprosto správně vyřešené příklady. Druhá byla Valča Pražáková.

Vladimír Kučera

Angličtina: Slovní zásoba Project 4, učebnice str. 48-50, PS str. 35-40. J. GregorováZ

Zeměpis: Austrálie – výpisky z učebnice, práce s atlasem – vypsat do sešitu oceány, zálivy, průlivy, povrch../ vše, co vypisujeme u všech světadílů/. Australský svaz – výpisky, Austrálie – učebnice str. 78 – 85,

Opakování na testy – státy Ameriky, Oceánie a oceány,Antarktida,

https://www.umimefakta.cz/zemepis – z těchto stránek si vyberte témata, která probíráme a procvičujte

Český jazyk: Mluvnice: VČ, věta jednoduchá, souvětí, VV, VV podmětná, předmětná, příslovečná, spojovací výrazy PS 39,40,41,42,43. Literatura: renesance – úvod, renesance v Itálii, učebnice str.37, udělat výpisky, PS str. 10-19. Sloh: příprava na slohovou práci, charakteristika – významná osobnost.

Od včerejšího dne pracujeme v Čj v Učebně Google. S.Adamírová

Angličtina
NOVĚ PŘIDÁNO: Budeme pracovat v Google učebně AJ 7. ročník, pozvánky najdete ve vašem mailu. paní učitelka Mušková

Přírodopis – jsou vytvořeny kurzy v google učebně, děti se mají přihlašovat do učebny, veškeré instrukce má každý žák v e mailu. Kateřina Kašpárková

Němčina – Deutsch mit Max, PS str. 29, 31,32 – vypracovat do PS, učebnice str. 34, 35, 36 – ústně. Ludmila Vacková

Matematika – učebnice str. 80 – 88, pracovní sešit Matematika 7. ročník, 3. díl, str. 165 – 177, pokračovat v učebnici Aritmetiky od str. 89 dále

Angličtina – Celá lekce 4 “London”, učebnice + pracovní sešit. Dana Vergosová

Vážení rodiče, sledujte, prosím, stránky třídy. Budou zde zadávány úkoly z jednotlivých předmětů po dobu, kdy je zrušena výuka. Děkuji. Ludmila Vacková

Vážení rodiče, dle aktuálních informací Bezpečnostní rady státu se s účinností od zítřka t.j. 11.3.2020 ruší do odvolání výuka v základních školách. Sledujte, prosím, web školy, kde budeme zveřejňovat aktuální informace. Mgr. Pavel Dittrich, ředitel školy

Ve čtvrtek 30.1.2020 obdrží děti v průběhu páté vyučovací hodiny vysvědčení. Konec vyučování je ve 12,40. V pátek 31.1.2020 jsou pololetní prázdniny.

V úterý dne 14. 1. 2020 se od 17,00 do 19,00 hodin konají pohovorové hodiny.

Dne 12.12.2019 se v tělocvičně koná od 9 do 10 hodin Vánoční koncert cimbálovky Réva.

V pátek 13.12.2019 navštívíme v kině Světozor pořad Planeta Země 3000 – “Kolumbie”. Sraz v 7,30 hod. ve stanici metra Chodov.

V pondělí 16.12.2019 se zúčastníme procházky adventní Praha s vůní čokolády. Sraz v 8,15 ve stanici metra Chodov. (odpolední vyučování odpadá)

Ve středu 18.12.2019 se v kině Světozor koná zeměpisný pořad “Kongo”. Sraz v 8,15 ve stanici metra Chodov.

V pátek 20.12.2019 proběhne ve třídě vánoční besídka a poté v tělocvičné vánoční zpívání.

V úterý dne 19.11.2019 se od 17,00 hodin konají pohovorové hodiny.

Organizace týdne od 2. do 6. 9. 2019

pondělí – slavnostní zahájení školního roku – do 9. hodin

úterý – práce ve třídě – do 12,40 hodin

středa – práce ve třídě – do 12,40 hodin

čtvrtek, pátek – výuka podle rozvrhu

Pohovorové hodiny: 19.11.2019, 14.1.2020, 21.4.2020, 4.6.2020 v 17,00 hodin

Den otevřených dveří: 11.2.2020 od 16,30 hod.

Třídní fond: 1.000,- Kč

Vítejte na stránkách třídy 6. C.

Organizace týdne od  24. do 28. 6. 2019

pondělí 24 . 6. výuka podle rozvrhu – vyučování končí ve 12,40

úterý  25. 6.  výběr učebnic – vyučování končí ve 12, 40

středa 26. 6.  výměna učebnic – vyučování končí ve 12,40

čtvrtek  27.6. návštěva kina

pátek 28.6. – 8,00 rozdávání vysvědčení, slavnostní zakončení školního roku v atriu (předpokládaný konec max. v 10,30)

obědy jsou vydávány 24. – 27. 6. od 12 do 13,30 hod., 28.6 od 10,30 do 12,00 hod.

Dne 19.6 2019 navštívíme  Neviditelnou výstavu. Vstupné je 150,- Kč. Sraz ve škole v 8,00 hod., plánovaný návrat mezi 12 a 13 hod.

Dne 21. 6. 2019 navštívíme Národní památník hrdinům heydrichiády. Sraz je v 8,00 ve škole, plánovaný návrat mezi 12 a 13 hod.

Dne 4. 6. 2019 se od 17,00 do 19,00 hodin konají pohovorové hodiny.

Dne 5.6.2019 se budeme fotografovat.

Ceny fotografií jsou:

třídní foto – formát A5 – 30,- Kč

třídní foto – formát A4 – 60,- Kč

skupinové foto – formát A6 – 25,- Kč (fotografií si musí koupit všichni, kteří na ní jsou vyfotografovaní).

Elektrárna Štěchovice 15.5.2019

Dnes jsme navštívili vodní elektrárnu ve Štěchovicích. Tato elektrárna má několi vyjímečností. Jsou zde elktrárny dvě. Průtočná, která zpracovává vodu tekoucí běžně řečištěm, a přečerpávací. Ta je důležitá v tom, že při malém odběru elektřiny z rozvodné sítě čerpá vodu do nádrže na kopci Homole a při nedostatku elektrické energie tuto přečerpanou vodu pouští na turbínu. Průtočná elektrárna má dva generátory kažřdý s výkonem 11,25MW a přečerpávací má jeden generátor s výkonem 48,5MW. Přečerpávací elektrárnu lze spustit za 100 sekund do plného výkonu. Další vyjímečností je ovládání celé vltavské kaskády právě ze Štěchovic. Po exkurzi jsme si zašli na obed do restaurace Na Peškově. Děti byli s jídlem spokojeny. Protože nebylo moc vhodné počasí na pěší výlet, tak jsme děti nechali demokraticky rozhodnout kdo půjde procházkou do Pikovic na vlak a kdo pojede ze Štěchovic zpět autobusem. Překvapilo mne, že 17 dětí chtelo jít pěšky do Pikovic. Myslím, že to byla celkem pěkná procházka. sice jsme trochu zvlhli, ale viděli jsme chatu, kde se točil film “Léto s kovbojem” a procházeli jsme pěknou chatovou osadou. Cesta vlakem byla v příjemně vytopeném vlaku nádherná.

Ve středu 15. 5. 2019 navštívíme elektrárnu ve Štěchovicích. Sraz je před školou v 7,00 hod., plánovaný návrat je kolem 16,00 hodiny na Kačerov.

V úterý dne 16. 4. 2019 se konají od 17,00 do 19,00 hod. třídní schůzky a pohovorové hodiny.

Výpisy z vysvědčení za první pololetí budou děti dostávat ve čtvrtek 31.1.2019 pátou vyučovací hodinu. Po 5. vyučovací hodině vyučování končí a v pátek 1.2.2019 jsou pololetní prázdniny.

V úterý dne 15. 1. 2019 se od 17,00 do 19,00 hod. konají třídní schůzky a pohovorové hodiny.

V pátek 21.12.2018 se konají ve třídách školní besídky a následuje vánoční zpívání koled. Konec vyučování je v 11,30, obědy budou vydávány do 13,00 hod.

V úterý dne 13.11. 2018 se od 17,00 hodin konají třídní schůzky a pohovorové hodiny.

V pátek 2.11. 2018 jsme navštívili v kině Světozor pořad Planeta Země 3000, ” Myanmar – divoká cesta do barmské říše”. Vstupné jsem uhradila z třídního fondu.

 V pátek 5.10. 2018 se budou konat v prostorách naší školy volby. Vyučování šestých tříd končí ve 12,20 hod., obědy ve školní jídelně budou vydávány do 13,30 hod.

Začal nám nový školní rok 2018/2019. Žáci postoupili do šesté třídy – tedy již na druhý stupeň. To s sebou přináší samozřejmě další a další povinnosti a vyšší nároky na samostatnost. Věřím, že všechno společně zvládneme a nebudeme muset řešit žádné velké problémy.

Téměř všichni již přinesli peníze na pracovní sešity z angličtiny, českého jazyka, dějepisu a matematiky. V případě, že mi vybrané peníze nebudou stačit, doplatím je z třídního fondu, který mi předala paní učitelka Součková.

Rodičům bych si dovolila sdělit  data třídních schůzek a pohovorů:

13.11.2018, 15.1.2019, 16.4.2019 a 4.6.2019.

Ludmila Vacková


Vítejte na stránkách třídy 5. C.

 UKONČENÍ JEDNÉ ETAPY: 

Tak a máme tu konec školního roku a bohužel také konec našeho společného studia. Poslední dny byly pro všechny velice emotivní a dnešek nebyl výjimkou.
Ve čtvrtek jsme se hezky rozloučili a udělali jsme si velkou párty ve třídě. Tímto bych Vám chtěla poděkovat za spolupráci. Upečené dorty, slané šneky a spoustu dalších dobrot všem moc chutnaly. 
V pátek jsme si řekli pár slov o tom, co jsme spolu prožili, rozdali jsme si vysvědčení, jedničkáři dostali malý dárek a všichni obdrželi pár slov ode mě. Potom jsme se šli loučit s deváťáky. 
Chtěla bych Vám moc poděkovat za krásné květiny a úžasné dárky. Všechny květiny mám v obývacím pokoji a mohla bych si otevřít květinářství ?
Také bych Vám chtěla poděkovat za trpělivost, schovívavost a pochopení se začínající učitelkou.

Přeji Vám i dětem krásné prázdniny a mnoho úspěchů v dalších letech.

Lenka Součková

ORGANIZACE POSLEDNÍHO TÝDNE V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE:
PONDĚLÍ – 
Výuka dle rozvrhu (Děti si s sebou vezmou pracovní sešit z matematiky a z českého jazyka). KDO JEŠTĚ NEODEVZDAL UČEBNICE, VŠE PŘINESE!!! ⇒ 8:00 – 11:45
ÚTERÝ – Vyklízení třídy, odnášení výtvarných pomůcek. Společenské hry.  ⇒ 8:00 – 11:45
STŘEDA – Od 10:00 proběhne slavnostní vyhlášení Jarního běhu do schodů, sběru papíru a úspěšných žáků. Dále bude probíhat předávání učebnic.⇒ 8:00 – 11:45
ČTVRTEK – Rozloučení s pátým ročníkem: V tento den bych se chtěla s dětmi rozloučit a udělat si hezký předposlední den ve třídě. Bylo by hezké, kdyby každý přinesl něco dobrého na zub (něco sladkého či slaného), nějaké pití a klidně nějaké hry.
Vyklízení skříněk a odnášení věcí ze školy. ⇒ 8:00 – 11:45
PÁTEK – 8:00 – 8:45 předání vysvědčení
                 8:45 – 9:15 nástup deváťáků
                 9:15 – 10:30 rozloučení s deváťáky a ukončení školního roku.
                 11:00 – oběd

ODEVZDÁVÁNÍ UČEBNIC:
STŘEDA 20. 6. – učebnice anglického jazyka
PÁTEK 22. 6. – učebnice českého jazyka, čítanky, matematiky, přírodovědy, vlastivědy, anglický jazyk – kdo neodevzdal ve středu!!
VŠE BUDE VYGUMOVÁNO, POPŘÍPADĚ SLEPENO (PENÍZE S SEBOU).

Týden 18. 6. – 22. 6. 
PONDĚLÍ – výuka potrvá 4 hodiny
ČJ    ČJ    M    P

ÚTERÝ – celodenní výlet – Babiččino údolí 

STŘEDA – výuka potrvá 4 hodiny
ČJ    ČJ    M   VL

ČTVRTEK – výuka potrvá 4 hodiny
TV   ČJ   M   INF

PÁTEK – výuka potrvá 4 hodiny
P   M   ČJ   VV

VÝLET DO BABIČČINA ÚDOLÍ
Sraz před školou v 7:45. S sebou: Baťůžek – svačinu, oběd, pití, kšiltovku, brýle, kapesné dle uvážení. 
Návrat mezi 17:30 – 18:00.

Ti, kdo na výlet nejedou, budou mít omluvenku v ŽK nebo jdou do školy a nahlásí se mi v 7:45 před školou, abychom věděli do které třídy půjdou. 

ŠKOLA V PŘÍRODĚ: 
Fotografie naleznete na facebookových stránkách 🙂

ČTVRTEK A PÁTEK:
Poslední den na ŠVP: 
Dnes ve čtvrtek jsme se dopoledne ještě chvíli učili. Potom jsme se snažili vymyslet kladné a záporné vlastnostni své, svých spolužáků i paní učitelky. Nakonec jsme si dopoledne zahráli Bingo a také přehazovanou.
K obědu byl řízek s bramborem, na který jsme se moc těšili.
Po poledním klidu jsme vyrazili na výlet k Máchovu jezeru, kde už na nás čekala výletní loď s kapitánem. Jeli jsme na výlet po jezeru a viděli jsme všechny pláže i hrad Bezděz.
Potom jsme se vrátili domů na večeři. Po večeři na nás čekala večerní diskotéka. Při úplně poslední písničce i někteří naši odvážní kluci vyzvali holky k tanci. Následovalo opékání buřtů u táboráku a slíbená noční bojovka. Chodili jsme po skupinkách, protože jsme se trochu báli. 
Do postele jsme zalehli krásně unavení. Snad nás paní učitelka ráno vzbudí, abychom si dobalili věci.
Odjezd – 10:00
Příjezd do Prahy – okolo 12.hod.

ÚTERÝ A STŘEDA:

Zdravíme ze školy v přírodě. Druhý a třetí den se nám vydařily. Dopoledne se po snídani jdeme asi na 2hodiny učit, i když se nám moc nechce. Potom jsme stavěli v lese domky pro lesní zvířata a navzájem jsme si je hodnotili. 
V úterý odpoledne jsme vyrazili do místní zoo, kde jsou zebry, tygři, velbloudi, koně, klokani, lamy a krokodýli. Mohli jsme si je i pohladit. K večeru jsme si zase rozdělali oheň a hráli různé hry. 
Dnes odpoledne pršelo, tak jsme si uvnitř v jídelně zahráli hru Riskuj! Potom pršet přestalo, tak jsme mohli jít zase ven a vyzkoušet si hru baseball a střelbu na terč. Teď večer pro nás paní učitelka chystá bojovku, tak si jdem připravit baterky a vyrážíme do lesa.

Hezký den.

PONDĚLÍ: 

Cesta do střediska proběhla bez problémů a zdárně jsme dorazili na místo. Děti se ubytovaly ve skromně zařízených pokojích, vybalily si věci a jelikož jsme do oběda měli ještě 2 hodiny čas, tak jsme vyrazili na výlet k Máchovu jezeru.
Po návratu jsme se osvěžili a šli jsme na oběd – gulášová polévka a těstoviny s kuřecím masem. 
Následoval polední klid a sbírání sil na odpolední program, který začínal v 14:30. 
Celé odpoledne děti hrály různé seznamovací hry, volejbal, přehazovanou, fotbal, frisbee a jiné.
Teď už jsou všichni umytí a chystáme se na večeři, ke které bude rizoto.

Počasí nám zatím vychází.
Hezký večer, děti posílají pozdravy ?

V úterý 5. 6. proběhne v 17:00 třídní schůzka v naší třídě. Bude se jednat spíše o informativní schůzku o škole v přírodě. Známky děti dostanou v úterý do žákovských knížek a budou už uzavřené, jelikož už další týden nebudeme ve škole (ŠVP).

V úterý také proběhne fotografování tříd, na které by se měly děti slavnostně obléknout, jelikož v tomto složení už se pravděpodobně na fotce neobjeví. 
Cena fotografií: Třídní foto A5 30kč, A4 60kč.
                              skupinové foto A6 25kč (pouze při odběru všech zúčastněných na fotografii).

V úterý 19. 6. máme možnost zúčastnit se celodenního výletu do Babiččina údolí. Cena výletu bude 300kč (část placena z třídního fondu). Bohužel je malý zájem o výlet, tak sháníme děti z dalších tříd, aby se zájezd vůbec mohl uskutečnit a my neplatili storno poplatek. Peníze budu vybírat ve středu 6.6.

Dobrý den,
ve středu 16.5. proběhne ve škole Kytičkový den (cena kytičky 20 kč).
V pátek 18.5. se zúčastníme akce – psovodi. Čas 10:00 – 11:30. Vstupné 70kč (placeno z třídního fondu).

INFORMACE KE ŠKOLE V PŘÍRODĚ: Děti dostaly  minulý týden tři papíry. První se týkal informací o škole v přírodě (ten Vám zůstává).  Druhý papír je Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci na škole v přírodě a třetí list účastníka (informace o tom, jaké léky dítě bere nebo jestli trpí nějakými alergiemi). Tyto dva papíry budete odevzdávat při odjezdu. K tomu budu potřebovat ještě kopii kartičky zdravotní pojišťovny. 

Sběr starého papíru

Místo: Parkoviště školy

Termín: 

        středa 23. 5.         7:10 – 8:00, 14:00 – 16:00

        čtvrtek 24. 5.       7:10 – 8:00

 

ZÁKAZ VSTUPU NA ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ V DOBĚ REKONSTRUKCE! NEBEZPEČÍ ÚRAZU!

Akce na duben: 

17. 4. – Pohovorové hodiny od 17hod – opět proběhnou individuální konzultací. Pokud byste měli nějaké dotazy ohledně známek, ozvěte se mi mailem a domluvíme si schůzku v tento den na určitý čas. 

16. 4. – Prosím o donesení krabice papírových kapesníků

Barevný květinový týden 16.4. – 20.4.2018

pondělí 16.4.            Afrikán – oranžová

úterý 17.4                 Tulipán – červená

středa 18.4.              Narcis – žlutá

čtvrtek 19.4.             Čtyřlístek – zelená

pátek 20.4.              Sedmikráska – bílá

Dopředu informuji, že focení tříd je v úterý 5.6.2018.

Dobrý den,
dnes jsme si rozdali výpis z vysvědčení za první pololetí. Zítra ještě půjdeme do školy a v pátek 2.2. jsou pololetní prázdniny, na které navazují od 5.2. do 9.2. jarní prázdniny. Ve škole se opět sejdeme 12.2.2018.
Připomínám těm, kteří ještě neodevzdali zálohu na školu v přírodě, prosím ať to udělají hned po jarních prázdninách.
Na prázdniny dětem zadávám domácí úkoly z matematiky, českého jazyka a z přírodovědy, aby vše nezapomněly a trochu procvičovaly.

Přeji klidné prázdniny.

Dobrý den, 
děkuji Vám za účast na pohovorových hodinách a za zpětnou vazbu.

Dozvěděla jsem se, že se u nás ve třídě opět vyskytují vši a děvčata se jich nemohou zbavit. Proto prosím, abyste všem dětem prohlédli hlavy a popřípadě nalezené vši vymyli speciálními šampóny.
Dále bych Vás chtěla poprosit o odevzdávání zálohy na školu v přírodě. Cestovní kancelář nám změnila částku zálohy, tudíž musíme vybírat o 500 kč více. Částka zálohy na ŠVP se mění na 1500 kč !! Chtěla bych poprosit ty, kteří už poctivě zálohu přinesli, aby donesli ještě 500 kč navíc. Prosím o odevzdání do 31.1.2018.

Děkuji.

Vážení rodiče, milé děti,

chtěla bych Vám moc poděkovat za všechny dárky, které jsem od dětí dostala k vánocům, za atmosféru, kterou jsme si vytvořili ve třídě a za všechna přání k vánocům. Bylo to moc milé a velmi mě to potěšilo. Vánoce jsem si ve škole užila, tak doufám, že i dětem se příchod Ježíška a rozdávání dárků líbilo. Fotky a videa z celého dne přidám na facebook.

Do nového roku bych Vám chtěla popřát hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti ! ! !

Akce na leden:
16. 1. 201817:00 Pohovorové hodiny (třídní schůzky se konat nebudou). Do žákovské knížky dětem v pátek zapíšu známky, které jim vychází. Pokud byste měli nějaké dotazy ohledně známek, ozvěte se mi mailem a domluvíme si schůzku v tento den na určitý čas. 
Do 31. 1. 2018 bych chtěla mít vybranou zálohu 1000 kč na školu v přírodě. Děti mohou peníze nosit od příštího týdne tj. od 8. 1. 2018.

Děkuji a hezký den.

Dobrý den, 

po domluvě na třídních schůzkách Vám sem přikládám odkaz na facebookovou stránku naší střídy. Obsah budou vidět jen ty lidi, které já schválím, takže se nemusíte https://www.facebook.com/5.CDONO/

Hezký večer.

POHOVOROVÉ HODINY/TŘÍDNÍ SCHŮZKY

V úterý 14. 11. 2017 od 17 hodin se konají pohovorové hodiny. Sejdeme ve se v naší třídě, kde Vám sdělím několik informací ohledně organizace, chování dětí a dalších důležitých informací. Poté mě můžete navštívit jednotlivě v kabinetu nebo odejít za dalšími vyučujícími. 

Děkuji. 

Dobrý den,

v pondělí se zúčastníme divadelního představení Sněhová královna, jak jste se již dozvěděli z žákovských knížek. Jedná se o divadelní představení, tak prosím o vhodné oblečení!
Prosím ať se děti dostaví před školu aspoň v 7:50 hod, abychom představení v klidu stihli.
Vrátíme se na 4. vyučovací hodinu. Před odchodem si děti mohou dát učebnice do skříněk. 

Hezkou neděli přeju. 

Dobrý den, 
u nás ve škole se vyskytly vši! Prosím prohlédněte dětem hlavy, popřípadě použijte přípravek na hubení vší a hnid (v lékárně). Pokud zjistíte výskyt vší, je třeba vyšetřit přípravkem všechny členy rodiny, vyprat čepice, lůžkoviny, polštáře. Je potřeba provádět kontrolu vlasů a zbylé hnidy pravidelně vyčesávat do doby odvšivení. 
Pokud bys se vši vyskytly u někoho dalšího, dejte mi prosím vědět. 

Děkuji. 

Plánované akce:
12. 10. zeměpisná přednáška ve škole
30. 10. divadelní představení Sněhová královna 

Důležité info:
Od tohoto týdne pracuje na ZŠ Donovalská školní psycholožka Mgr. Barbora Šmídová,
konzultační hodiny:  úterý 8 – 11 hod. a čtvrtek 13 – 15 hod.
Mgr. Šmídovou lze též kontaktovat na smidovab@donovalskazs.cz

Středa 27. září

Planeta Země 3000

promítání dokumentárního pořadu : Brazílie – vášnivé srdce Jižní Ameriky z produkce Planeta Země 3000 v kině Světozor (Václavské náměstí), cena 60,-Kč (bude placeno z třídního fondu). Podrobnější informace o odchodu ze školy a příchodu do školy najdete v žákovské knížce v pondělí. 

Děkuji Lenka Součková.

Vážení rodiče, milé děti,
prázdniny nám pomalu končí a nastal čas opět usednout do školních lavic. Školní rok 2017/2018 začíná již toto pondělí 4. září v 8:00 hod.

ORGANIZACE PRVNÍHO ŠKOLNÍHO TÝDNE:

PONDĚLÍ – 8:00 – 8:45 – slavnostní zahájení, kontrola seznamu žáků. Budu potřebovat vědět, kdo půjde v pondělí a v úterý na oběd (oběd bude od 11:00).

ÚTERÝ – 8:00 – 11:20 – třídní agenda – školní řád, klasifikační řád, skříňky, rozdělení funkcí ve třídě aj. (Na oběd půjdeme hned po vyučování).

STŘEDA – vyučování podle rozvrhu bez odpolední výuky

ČTVRTEK – vyučování podle rozvrhu bez odpolední výuky

PÁTEK – vyučování podle rozvrhu bez odpolední výuky

Chtěla bych Vás poprosit, aby děti v průběhu tohoto týdne přinesly 2 role kuchyňských papírových utěrek a papírové kapesníčky v krabičce.
Prosím, aby si děti také přinesly každý svůj vlastní ručník malé velikosti(nejlépe podepsaný), výtvarné potřeby a tělocvik.
Dále prosím o 1.000Kč do třídního fondu (na zaplacení pracovních sešitů + třídních aktivit). Žáci mohou peníze nosit od 11.9. 
V průběhu prvního týdne dětem sdělím jaké sešity budou potřebovat, tak ať si prosím přinesou úkolníček. Samozřejmě vše potom napíšu na stránky pro váš lepší přehled.

Pro jakékoliv informace mě kontaktujte na email: souckoval@donovalskazs.cz

Děkuji,
Lenka Součková
třídní učitelka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobrý den, 
chtěla bych Vám všem moc poděkovat za krásné květiny a všechny další dárečky. Udělalo mi to velkou radost. Děkuji Vám i za to, že jsme spolu přežili první společné pololetí bez vážných problémů a doufám, že takto bude probíhat i ten další školní rok. 
Přeji Vám krásné prázdniny. Prožijte spoustu nových zážitků a načerpejte síly do nového školního roku, kde se setkáme 4. září. Tentokrát už v 5.C.
Pěkné prázdniny přeje Lenka Součková

 

 

Organizace v posledním týdnu šk.roku 2016/2017

PONDĚLÍ8,00 – 11,30 – kontrola počtu odevzdaných učebnic, úklid třídy, odnášení výtvarných pomůcek a tělocviku, hry

ÚTERÝ 8,00 – 11,30 – předávání učebnic mezi třídami, kontrola nových učebnic, doklízení třídy, v případě pěkného počasí půjdeme ven

STŘEDA 8,00 – 11,00 – třídnické záležitosti, v 8,45 koncert skupiny Réva, po koncertu odchod na oběd

ČTVRTEK8,00 – 11,30 – program ve třídě – hry, úklid skříněk, v případě pěkného počasí půjdeme ven

PÁTEK8,00 – 9,30 – rozdání vysvědčení + slavnostní rozloučení s žáky 9.ročníku v átriu školy

Pokud nebude Vaše dítě přítomné 30.6., můžete si jeho vysvědčení vyzvednout ve všední dny o prázdninách v kanceláři školy.

Dobrý den,
ZOO 
ve středu 21.6. se chystáme do Zoologické zahrady v Troji https://www.zoopraha.cz/ . 
Ze školy budeme odcházet v 7:45 od hlavního vchodu. Předpokládaný návrat bude mezi 14:00 – 14:30. Obědy ve škole odhlásíme. 
V zoo se děti budou moct nasvačit i naobědvat, popřípadě si budou moct něco koupit (suvenýry, jídlo). Vstupné do zoo stojí 150kč (prosím přinést nejpozději zítra).
Prosím, kdybyste si pro děti mohli přijít. Pokud může dítě odcházet samotné, pošlete mi prosím lísteček.

UČEBNICE

Tento týden již mám vybrané učebnice z matematiky a z čítanky. V pátek budu vybírat učebnice přírodovědy, vlastivědy a českého jazyka. 
Nové učebnice budou děti dostávat až v posledním týdnu.

Děkuji.

Dobrý den,

zítra 14.6. probíhá celý den akademie školy. Děti se budou učit pouze 1.hodinu (budeme mít ČJ) a potom se půjdeme koukat na vystoupení. Vyučování bude končit v 11:00. Prosím přijďte si tedy pro děti dříve.

Odpolední akademie pro rodiče bude začínat v 17:00 ve velké tělocvičně. Škola bude přístupná od 16:40. 

Hezký den?

Dobrý den,
chtěla bych Vás seznámit s informacemi ke třídním schůzkám, které se konají 6.6. od 17:00. Schůzky budou probíhat formou konzultací, kde Vám soukromě sdělím známky dětí. Prosím přihlašujte se mi na mail a já Vám napíšu přesný čas, kdy mě budete moct v kabinetě navštívit. 

Děkuji a přeji hezký víkend. 

Dobrý den, 
jsem nucena posunout termín focení naší třídy na 29.5. Moc se omlouvám, ale v řádném termínu nebudu přítomna ve škole. 
Třídní foto A5 – 30kč
Skupinové foto – 25kč (pouze při odběru všech zúčastněných na fotografii)
Peníze za fotky budu vybírat ve dnech 22.5.,23.5., nejpozději v den focení. Takže si prosím rozhodněte jaké fotky děti budou chtít a jaký počet a napište to do žákovské knížky nebo na lísteček.

Informace ke sběru papíru:
 
Terminy sběru papíru:

Pátek (19. 5.) 7:10 – 8:00

Pondělí (22. 5.) 7:10 – 8:00; 14:00 – 15:15

Úterý (23. 5.) 7:10 – 8:00; 14:00 – 15:15
 Kontejner bude přistaven na školním dvoře (tenisové kurty).
Děkuji.

Dobrý den, 
chtěla bych Vám sdělit několik informací, které se budou v blízké době konat.
Celý květen probíhá sběr papíru.
Dne 26.5. se koná focení tříd.
Ohledně třídních schůzek: Jelikož jsme měli třídní schůzky před školou v přírodě, tak jsem myslela, že další schůzky proběhnou v květnu (už ohledně klasifikace). Bylo mi, ale doporučeno, že bude stačit, když se schůzky budou konat až ve společném termínu celé školy, a to 6. června. Pokud byste měli zájem nebo nějaké dotazy o konzultační hodiny v průběhu května, tak mi prosím napište email a můžeme se domluvit na osobní schůzce. 

Přejí hezký prodloužený víkend.

Dobrý den,

dneska máme poslední den na škole v přírodě. Konečně se nám ukázalo sluníčko, tak je ten den hned pozitivnější. Děti byly dopoledne na výletě a odpoledne je čekají zase nějaké atrakce (lana,trampolína,horolezecká stěna).

Zítra odjíždíme z resortu mezi 9:30-10:00. Předpokládaný návrat je okolo 12.hod. Prosím o trpělivost.

Děkuji.

JEŠTĚ POPROSÍM O DOPLACENÍ ŠVP. CELKOVÝ DOPLATEK BUDE 1950kč A BUDU HO VYBÍRAT PŘED ŠKOLOU PŘI PŘÍJEZDU NEBO NEJPOZDĚJI V PONDĚLÍ VE ŠKOLE.

DĚKUJI, Lenka.

Dobrý den,
tak do resortu Březová jsme dorazili v pořádku. Bydlíme v krásných srubech, který vidíte na fotce ve fotogalerii. Počasí nám moc nepřeje, dokonce dneska sněžilo. Děti se teple oblékají (čepice, tři vrstvy na těle a dvě vrstvy na nohou jsou samozřejmostí), tak snad bude vše v pořádku.
Včera jsme skákali do prázdna, což děti moc bavilo. Potom jsme se přesunuli na hru Airsoft. Nandali jsme si masky, které se líbily hlavně klukům, protože si připadali jak v počítačových hrách.
Dnes jsme se ráno asi 2 hodinky učili, rozdali jsme si čtvrtletní práce z českého jazyka a vytvořili jsme si úvodní stranu z Deníčku ze školy v přírodě. Potom jsme se naobědvali, odpočinuli si a šli jsme na hru s názvem Army game. Hra obsahovala různé lanové překážky a zkoušky odvahy v rovnováze a v balancování ve výšce.
Doufám, že se počasí trochu umoudří a my si to ještě více užijeme.

Kdybyste se chtěli na cokoliv zeptat, kontaktujte mě na mail.

Zdravím všechny rodiče,

chtěla bych předat ještě pár důležitých informací konající se v průběhu příštího týdne. Děti mají již všechny podrobnosti zapsané v žákovských knížkách, nicméně opakování je matka moudrosti. 🙂

17.1.2017 se uskuteční od 17:00 třídní schůzky v naší třídě, jak jste již zvyklí, jen už v jiném zastoupení

Moc prosím na žádost p.uč. Tiché, která má na starosti školu v přírodě – je zapotřebí uhradit zálohu ve výši 1000 Kč a to do 17.1.2017. Pokud se zúčastníte třídních schůzek, stačí peníze donést tam.

Děkuji Klečková

 

Všem rodičům moc děkuji za krásné dárky a přeji zdravíčko, štěstíčko, pohodu v čase Vánočním a nastávající rok ať strávíte ve zdraví a s lidmi, které milujete :).

V lednu se ještě na pár dní shledáme. Budu se moc těšit!

Klečková Andrea

christmas-dog-dogs-merry-christmas-photography-Favim.com-248743

 

Organizace posledního dne 22.12.16 před Vánocemi

8:00 – 9:40 – besídka

9:55 – 11:40 – zpívání v tělocvičně

UPOZORŇUJI, ŽE DĚTI MAJÍ KONEC VÝUKY (10:40) JIŽ NAPSANÝ V ŽK. PROSÍM, PODEPSAT! 🙂

ČERTI

6.12.2016

Krásný den všem rodičům!

Přehoupl se poslední měsíc v roce, i můj poslední měsíc s dětmi ve škole. Ráda bych tedy stihla ještě před odchodem některé akce, které si prosinec vysloveně žádá. 🙂

VÝLET

Připomínám podrobnosti ohledně výletu:

Odjezd: 12.12.2016 v 8:30 (budeme mít sraz dříve, děti budou mít zapsáno v ŽK)

Předpokládaný návrat: 13:00-13:30

Doporučené věci s sebou: kinedryl, deštník či pláštěnka, svačina, teplé boty a oblečení, plastová svačinová krabička, kapesné na suvenýry.

PŘEDÁVÁNÍ DÁREČKŮ SPOLUŽÁKOVI

Jako předešlý rok, tak i letos – v tom samém duchu, bych chtěla udělat besídku a rozloučení s dětmi, a to dne 22.12.2016 ve čtvrtek. Byla bych ráda, aby každý přinesl malý kousek cukroví na ochutnání, zkusíme si některé tradice, budeme si o nich povídat, pustíme si nějakou pohádku, děti si předají dárečky (není povinné) a strávíme to co možná nejsvátečněji, aby byly děti dobře naladěny na prázdniny. :-)))

Pokud by měl někdo dotaz k čemukoli, pište email.

Přeji Vám krásný předvánoční čas bez stresu a v pohodě:).

Andrea Klečková

vanocni_jarmark

 

16.11.2016

Dobrý večer všem rodičům,

mnoho dětí v tomto týdnu chybělo, pro srovnání a případné doplnění uvádím, kde se momentálně nacházíme v pracovních sešitech a učebnici:

matematika –  tento týden jsme stihli str. 31 (kromě cv. 6,7,10), celou stranu 32 a 33

český jazyk – v pracovním sešitě jsme skončili na straně 31 ( hlavně vzory středního rodu)

vlastivěda – dnes jsme dodělali kapitolu Mocní a ti ostatní

přírodověda – pracovní sešit str. 11 – minerální látky, učebnice str. 20-21 a str. 22-23 – Zkoumáme vodu

Přeji Vám krásné a poklidné volno 🙂

10.11.2016

Dobré ráno,

už jsme s dětmi řešily, co bude náplní čtvrtletní práce z matematiky, každopádně raději ještě přikládám sem:

– odčítání pod sebe, sčítání pod sebe
– semafor (násobení, dělení)
– závorky
– odčítaní vedle sebe
– dělení se zbytkem
– zaokrouhlování
– násobení
– dělení jednociferným číslem
– základy geometrie

 

9.11.2016

Vážení rodiče,

do dnešního dne mi měly dát děti vědět svoji účast na výletě, který se koná 12.prosince. Jsem velmi zdrcena z toho, že je neustále nějaký problém a několik dětí žákovskou knížku nebylo schopno přinést. Na dnešek byl jediný domácí úkol – ukázat a nechat podepsat žákovskou knížku s odpovědí, zdali se Vaše dítě účastní nebo ne.

Kdo zapomněl, dejte mi bezpodmínečně DNES vědět na email, nebo jsem nucena rušit autobus i akci, která dala velkou práci sehnat.

Prosím také rodiče o potvrzení účasti na rodičovské schůzce. Pokud by byla účast malá, konaly by se dle jednotlivých časů individuální pohovorové hodiny.

Děkuji Psutková

31.10.2016

Milí rodiče. 🙂

S blížícím se novým měsícem je třeba zveřejnit některá listopadová data, která jsou důležitá:

3.11. – od 10:00 probíhá v naší škole zhruba hodinový koncert SoliDeo, podrobnosti mají již děti uvedeny v žákovské knížce

15.11. – pohovorové hodiny (zač. 17:00)

17.- 18.11. – státní svátek + ředitelské volno

ČTVRTLETNÍ PRÁCE

7.11. – český jazyk                                                                                                                               (vyjmenovaná slova, podst.jm. – pád, číslo, rod, skupiny s ě, skupiny bje, vje, slovní druhy, skladební dvojice, slovesa – osoba, číslo, čas + krátký slohový útvar na zadané téma)

11.11. – matematika (látku, kterou děti budou mít v pís. práci upřesníme zítra)

ČTENÁŘSKÝ DENÍK – 1 libovolná kniha do 15.12.2016

 

6.10.2016

Hezký večer všem rodičům,

vzhledem k tomu, že momentálně ve vlastivědě probíráme Kelty a Slovany, přikládám odkaz, který by se mohl hodit při případném opakování učiva. 🙂 :

https://www.youtube.com/watch?v=ZjeGk1LIH8A

Velmi hezky zpracovaná je webová stránka s animovanými krátkými filmy : Dějiny udatného českého národa, kde si mohou děti vyplnit kvíz, zopakovat si časovou přímku (po kliknutí se zobrazí naučný text):

http://dejiny.ceskatelevize.cz/211543116230111/

Nadále je velmi dobře zpracované procvičování z českého jazyka na stránkách:

http://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

Připomínám všem rodičům, že čtenářský deník budu vybírat nejdéle 14.10.2016.

Dětem jsem také zadávala básničku od. J.Wolkera (čítanka), kterou bych ráda slyšela od dětí nejdéle do 21.10.2016.

Přeji Vám krásně prožitý víkend.

Psutková Andrea

14.9.2016

Hezký den všem rodičům,

vzhledem k tomu, že se zítra koná akce – Po stopách Karla IV., které se účastní i naše třída, informovala jsem již děti ohledně toho, jak by měly přijít oblečené a jaké učení si mají vzít s sebou (kšiltovka, sportovní oblečení, pití, propiska a tužka). Ve čtvrtek budou mít pouze angličtinu. Návrat je předpokládán na 12:30 – 12 : 50.

Také 1.vyučovací hodinu se děti neučí, ve venkovních prostorách školy bude probíhat výběr nejlepších dětí ze 4.ročníku (fotbal, atletika apod.) pro závody plánované do budoucna. Tato akce by měla trvat přibližně do 8:45.

Všechny rodiče také prosím, aby dětem zkontrolovali hlavy. Objevily se u nás ve třídě vši a velmi ráda bych předešla zbytečným potížím. 

Mějte krásný pracovní týden.

S pozdravem Psutková Andrea 🙂

 

2.9.2016

Důležité informace pro rodiče pro týden od 5.9. – 9.9.

Poprosím koupit dětem tyto sešity: 

 • 4x sešit č. 523 (linkovaný na ČJ, M)
 • 2x sešit č. 520 (nelinkovaný na VL a P)
 • 1x sešit č. 465 (velký čtverečkovaný  na M)

V následujícím týdnu, nejdéle do 9.9.2016 budu také vybírat fond – 900 Kč na pomůcky, ostatní prac. sešity atd.

Moc všechny rodiče prosím o vyplnění žákovské knížky na druhé straně (údaje o vás a o dítěti), především aktuální telefonní kontakty, které se uvádí i do třídní knihy.

Po konzultaci s družinou, která u nás funguje po našem vyučování, bych prosila dát dětem tělocvik bez boxů, pokud by se dětem vešel do jejich vlastních skříněk, bylo by to jistě mnohem hygieničtější a přehlednější, než to mít v boxu bez víka ve třídě. O přestávkách budou mít čas si do skříněk dojít a převléci se.

Další informace, která vás všechny bude jistě zajímat, je první termín plavání. Poprvé po prázdninách jdeme do bazénu již příští týden a to 7.9.2016. Tradičně je sraz v 7:40 – 7:45 před školou. 

Hezký víkend všem.

Psutková Andrea

30.8.2016

ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Vítám rodiče a děti v novém školním roce a nově taky jako 4.C ♥.

Organizace pro první týden:

1. 9. – slavnostní přivítání (8:00- 8:45), od 11 hodin jsou obědy, pokud byste měli zájem o to, aby vaše děti šly 1.9., nebo 2.9. na oběd, dejte prosím vědět dětem.

2. 9. – třídnické hodiny (8:00 – 11:00), přidělení šaten

Od pondělí 5. 9. se již učíme podle rozvrhu.

Seznam pomůcek pro školní rok:

VV – tempery, vodovky, podložka, štětce (plochý, kulatý), lepidlo v tubě, kelímek, černý fix, pastelky, barevné papíry, voskovky

Prosím, dejte dětem s sebou papírové kapesníky v krabici, papírové kuchyňské utěrky, toaletní papír a 1 sáček bonbonů.

Budu se na Vás těšit! 🙂

Psutková Andrea

24.6.2016

Hezké páteční odpoledne všem rodičům,

ráda bych upřesnila informace vztahující se k příštímu týdnu.

Výuka v pondělí, úterý a středu končí v 11:45. Ve čtvrtek kolem 10:00.

PONDĚLÍ – výměna učebnic, uklízení třídy

ÚTERÝ – výměna učebnic, uklízení třídy

STŘEDA – uklízení šaten, piknik

ČTVRTEK – vysvědčení, loučení s 9. ročníkem, vyhlašování nejlepších žáků školy

PÁTEK – PRÁZDNINY 🙂

Hezký víkend všem. Psutková Andrea

 

Omluva rodičům

Ve čtvrtek 22.6.2016 došlo z organizačních důvodů bohužel tomu, že děti ze 3.C, které byly na tenisu nedostaly oběd. Rodičům i dětem se moc omlouvám. Všem těmto dětem jsem oběd odhlásila.

Vedoucí školní jídelny – Pavla Janotová

 

KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ ANEB MÁME RÁDI STOLNÍ HRY. 🙂

20160621_082122
20160621_082627
index

 

k
m

 

21.6.2016

Krásný dobrý den všem,

připomínám, že tento týden je nejlepší si začít odnášet výtvarku a tělocvik. Tělocvik tedy alespoň netenisti, protože zítra tělocvik nemáme. Bude probíhat poslední předprázdniná lekce plavání, kdy budou mít děti volnější režim a  budou si ve vodě převážně hrát.

Hezký den všem 🙂

17.6.2016

Dobrý den všem rodičům, 🙂

píši info ohledně odevzdávání a vybírání knížek, které bych ráda zvládla bez stresu a s předstihem, abychom měli poslední týden již zcela volný.

V pondělí 20.6.2016 bych ráda dala do pořádku učebnice z čj, tedy i čítanku.

V úterý 21.6.2016 bychom se zaměřili na matematiku a prvouku.

Moc prosím všechny rodiče, aby společně s dětmi dali učebnice do pořádku, v případě velmi špatného stavu knihy se platí poplatek.

V pondělí probíhá poslední tělocvik, který bych si dle možností s dětmi ráda protáhla (vše záleží na počasí), odpoledne si již děti, které nemají tenis, mohou tělocviky odnést, tenisti mají 24.6. ještě turnaj, takže ti si to odnesou poté.

Výtvarnou výchovu si mohou děti volně v průběhu týdne odnášet, jelikož se k tomu už asi nedostaneme.

Děkuji Psutková 🙂

 

 

11.6.2016

Zdravím všechny rodiče!

Tak se nám školní rok pomalu, ale jistě blíží ke konci. S ohledem na organizaci uveřejňuji, že třídní schůzky dne 14.6.2016 ruším a raději bych dala prostor konzultačním hodinám. Prosím rodiče, kteří by měli zájem, nechť mi napíšou soukromý email, na hodině, popř. dnu se určitě domluvíme :-).

V následujícím týdnu se uzavírá klasifikace, většina z Vás ví, jak se Vašim ratolestem v prospěchu daří, kdyby měl někdo dalších dotazů, neváhejte mne kontaktovat.

Co se týče výletů, vše se dozvíte v následujícím týdnu. Budou to spíše jednorázové akce, nicméně určitě si ještě nějaké výlety nenecháme ujít! Budou se ale odehrávat povětšinou v posledním týdnu červnu. V plánu je Toulcův dvůr, piknik v parku ad.

Hezký zbytek víkendu všem.

Psutková Andrea

14. 4. 2016

Zdravím všechny rodiče,

ráda bych zveřejnila blížící se důležitá data a to:

15.4.2016 – BĚH DO SCHODŮ

18.4.2016 – KONCERT RÉWA

20.4.2016 – PÍSEMNÁ PRÁCE Z ČJ                                                                                                    (doposud vše probrané, hlavně základní skladební dvojice, vyjmenovaná slova, slovní druhy, měkké a tvrdé souhl., druhy souvětí, určování mluv. kategorií u podst.jmen a sloves)

27.4.2016 – PÍSEMNÁ PRÁCE Z M (zejména násobení/dělení, sčítání/odčítání, trochu té geometrie – práce s kružítkem a pravítkem, zaokrouhlování)

30.5.2016 – ŠKOLNÍ FOCENÍ

LÁTKA PROBÍRANÁ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

ČESKÝ JAZYK:

– všechny slovní druhy (číslovky, zájmena, spojky, příslovce, částice, citoslovce,…)

MATEMATIKA:

– především geometrie, dělení se zbytkem, slovní úlohy a opakování probraného učiva 3.ročníku

4.3.2016

Milí rodiče,

doufám, že si Vaše ratolesti užily prázdniny, pro ty, co by příští týden chyběli, zveřejňuji učivo, které budu probírat s dětmi v týdnu od 7.3.2016.

Český jazyk

V tomto týdnu budeme především opakovat, což je i podkapitolou v učebnici. Tedy učeb. str. 102/14, 15, 17, 18 a úvodní text na str. 104.

Pracovní sešit bych chtěla kompletně dodělat a to strany 12-14.

Matematika

Indické násobení dvoumístných čísel – učebnice str. 58 výklad látky, pak cvičení 1, 4 a na straně 59/ 1, 2, 3, 4, 5. v pracovním sešitě budeme dodělávat tak, abychom měli hotové strany 4-7.

Prvouka

Opakování Vzduch (učebnice str. 42-45).

Nová látka – Oheň (str. 46-47).

Nadále ve čtvrtek 10.3.2016  se koná od 8:00 Velikonoční dílnička (bude trvat cca 60min první vyučovací hodinu). Moc prosím, aby děti přinesly 100 Kč.

Děkuji Psutková 🙂

 

 

16.2.2016

PROBÍRANÉ UČIVO V TÝDNU OD 15.-19.2.2016 🙂

Přeji Všem krásný den.

Hodně dětí tento týden chybí, takže zveřejňuji probíranou látku pro tento týden z hlavních předmětů.

Český jazyk

– kapitola s názvem Hudební – podkapitola Hudební nástroj a hudební náčiní, ve které probíráme vyjmenovaná slova po Z – str. 92 – 93 + průběžně cvičení, která tam jsou (více méně opakování), pracovní sešit tento týden na straně 8-11. V pracovním sešitě je celkem dobrá pomůcka (černobílý výtisk zhruba uprostřed sešitu), kde mají děti přehled vyjmenovaných slov, výjimky a mluvnické kategorie podstatných jmen, tak ať na to mrknou :).

Čítanka

V učebnici str. 92 -99 (Ve světě minulém), na youtube.com jsou hezká videa např. O Bruncvíkovi  – https://www.youtube.com/watch?v=Hq-23sFobgg , pracovní sešit str. 4 – 7

Matematika

V matematice doděláváme průběžně celý pracovní sešit 1 (kromě histogramu) a tento týden jedeme na přeskáčku cvičení na straně 54-55.

Prvouka

V prvouce tento týden probíráme – Vzduch je všude kolem nás – Měříme teplotu (nejen)vzduchu – zejména učebnice. Opakujeme potraviny, trávicí soustavu, minerální látky a vitamíny.

Psutková Andrea

2.2.2016 – PLAVÁNÍ

ZDRAVÍM VŠECHNY RODIČE.

SICE JSME SI S DĚTMI PSALI ORGANIZACI DNE, KDY PROBÍHÁ PLAVÁNÍ,DO ŽÁKOVSKÉ KNÍŽKY, NICMÉNĚ RADĚJI PŘIPOMÍNÁM I TADY NA WEBU :-).

JAK JIŽ VÍTE Z RODIČOVSKÉ SCHŮZKY, 2.POLOLETÍ ZAČÍNÁME PRAVIDELNÝM STŘEDEČNÍM PLAVÁNÍM, KDY SE BUDEME SCHÁZET VŽDY RÁNO MEZI 7:30-7:40 PŘED BUDOVOU ŠKOLY. PŘIPOMÍNÁM, ŽE OD ŠKOLY ODCHÁZÍME BEZPODMÍNEČNĚ V 7:40 !!!! PLAVÁNÍ TRVÁ ZHRUBA 60MIN, NÁSLEDNĚ SE SPOLEČNĚ VRACÍME DO ŠKOLY A POKRAČUJEME VE VÝUCE.

S SEBOU DĚTI POTŘEBUJÍ: BRÝLE, PLAVKY, RUČNÍK, MÝDLO.

DĚTI SI MOHOU RÁNO ODLOŽIT AKTOVKY DO ŠATNY A S SEBOU DO BAZÉNU SI VZÍT IGELITKU S PLAVÁNÍM (DOMLUVÍM TO NA VRÁTNICI). PLAVÁNÍ SE NEPLATÍ.

27.1.2016

AKTUALIZACE K ZÍTŘEJŠÍMU DNI:

7:40hod. – SRAZ PŘED ŠKOLOU

8:30hod. – ZAČÁTEK PROMÍTÁNÍ

10:30-11:00hod. – NÁVRAT DO TŘÍD A ROZDÁNÍ VÝPISŮ

11:00-11:20hod. – OBĚDY A ODCHOD DOMŮ NA PRÁZDNINY

7. 1. 2016

Přeji krásný den všem rodičům,

vypisuji seznam látky, která se objeví v pololetní práci (budeme psát 18.1.2016 z matematiky, 20.1.2016 z českého jazyka)

ČESKÝ JAZYK

1. Tvrdé a měkké skupiny souhlásek

2. Psaní u-ú-ů

3. Stavba slova, slova příbuzná

4. Vyjmenovaná slova po B

5. Vyjmenovaná slova po L

6. Vyjmenovaná slova po M

7. Vyjmenovaná slova po P

8. Slovní druhy

9. Souvětí X věta jednoduchá

Matematika

1. Hadi

2. Indické násobení

3. Autobus

4. Pavučiny

5. Cyklopark

6. Součtové trojúhelníky

7. Písemné sčítání – odčítání

8. Násobení má přednost před + a –

9. Zaokrouhlování

10. Sčítání trojmístních čísel a závorka má přednost (budeme v těchto dnech probírat)

Vše s dětmi průběžně probírám, takže si myslím, že by neměl být problém,

Hezký den, Psutková Andrea

5. 1. 2016

Dobrý večer všem rodičům,

ráda bych Vám popřála do nového roku štěstíčko a hlavně zdravíčko a také doufám, že jste vykročili do roku 2016 pravou nohou :). Jsem moc ráda, že jsme přežili zimní prázdniny ve zdraví a v téměř plném počtu jsme se sešli zpátky ve škole.

Co se týče organizace, příští týden – 12. 1. 2016 v úterý,  by se měly konat rodičovské schůzky. Vzhledem k tomu, že jsme se na posledním setkání domluvili, že schůzku jako takovou zrušíme, ti co se se mnou chtějí setkat osobně, mi prosím napište email a domluvíme se na nějaké konzultaci.

Přes prázdniny si měly děti opakovat vyjmenovaná slova, naučit se básničku a doplnit pracovní sešity. Bohužel jsem byla zklamaná, že mnoho dětí zapomíná plnit své úkoly, takže pokud bychom efektivně nezvládali opakování vyjmenovaných slov v hodinách, budu muset zadávat občasné domácí úkoly i přes víkendy. Snad tomu tak nebude a děti budou svědomitější. Pravidelně budeme psát cvičení na vyjmenovaná slova – především z knížky – Vyjmenovaná slova opakování.

V týdnu od 18. 1. 2016 bych si s dětmi ráda napsala pololetní práce, především proto, abychom zjistili, jak na tom jsme, co jsme si zafixovali během tohoto pololetí, zítra předám podrobnější info především dětem.

Přeji Vám klidný večer.

Psutková Andrea

18. 12. 2015

Dobrý večer všem rodičům,

chtěla bych moc poděkovat všem za nádherná překvapení, která jsem od Vás všech dostala! :))

Posílám Vám alespoň dvě fotky naší třídy, která si dnes udělala moc hezkou besídku. Hráli jsme si  na ochutnávače, rozbalovali dárky, zpívali koledy na besídce v tělocvičně… Myslím, že se dnešek moc povedl.

Snad se povede i následující rok 2016, do kterého Vám přeji moc úspěchů, hlavně hodně zdravíčka a vkročení jen pravou nohou !!!

Nezapomeňte, že Vánoce jsou svátky klidu. Dejte si svařáček a odpočívejte v klídku. 🙂

Hezké Vánoce všem!

S pozdravem Psutková Andrea

20151218_083914
Veselé Vánoce!!!!!

 

20151218_084218

 

Sýýýýr!

Školní rok 2015/2016

VÍTÁME VÁS NA ŠKOLNÍCH STRÁNKÁCH 3.C

15.12.2015

Zdravím všechny rodiče,

omlouvám se, že jsem neaktualizovala stránky dříve, nicméně jsem shromažďovala veškeré informace tak, abych na ty nejčastější dokázala před Vánocemi odpovědět.

Ve čtvrtek se učíme do 3. vyučovací hodiny. Poslední dvě hodiny (VV, PV) si pustíme pohádku. Hlavní předměty tedy neodpadají, vzhledem k tomu, že jsme na výtvarné výchově a pracovních činnostech v průběhu tohoto pololetí mákli, můžeme si nějakou tu pohádku dovolit.

Besídka se koná 18.12.2015, které se účastní pouze děti bez doprovodu rodičů (je plánovaná na dopoledne v době výuky). Už dříve si každé dítě vylosovalo jméno toho, komu dárek dá. Dnes jsme si raději ještě jednou připomněli, kdo koho má, aby nevznikly za chodu žádné problémy. Díky paní Krejčiříkové máme stromeček, pod který dárky dáme, besídka bude probíhat první tři hodiny v pátek. Bylo by super, kdyby přinesl každý alespoň malinko cukroví na ochutnání, abychom společně dotvořili atmosféru, jakou si Vánoce zaslouží, nicméně není to povinností :-). Poslední – 4. hodinu se uskuteční tzv. Vánoční zpívání, kdy se sejdeme s ostatními třídami v tělocvičně a zazpíváme si koledy, které trénujeme na hudební výchově.

Přes Vánoce dětem nedávám žádný konkrétní domácí úkol, ale ocenila bych, kdyby se i v průběhu prázdnin podívaly na vyjmenovaná slova po B, M, L (v lednu začínáme vyjm.sl. na P), slovní druhy a větu jednoduchou/souvětí. V matematice se toho moc od poslední výzvy nemění – nadále procvičovat malou násobilku, indické násobení, dělení, prakticky vše, co bylo ve čtvrtletní práci.

Na konci 1.pololetí půjdeme se třídou do kina, bližší informace ještě dodám, po vysvědčení se začne chodit na plavání, které bude vždy probíhat ve středu místo TV.

Mějte se zatím krásně a hlavně Vám přeji Vánoce bez stresu! :-))

Psutková Andrea

29.11.2015

Zdravím všechny rodiče,

následující týden přivítáme společně prosinec a to koncertem v naší škole (pouze pro žáky) a to dne 4.12.2015, přihlásila jsem naši třídu na 3. vyučovací hodinu. Koncert Vondráčků se konal již minulý rok a pro velký úspěch se tedy koná i letos.

V příštím týdnu se budeme v klíčových předmětech věnovat vyjmenovaným slovům po m, z matematiky náhodě a příklady, kdy má násobení přednost před sčítáním (vše najdete       v učebnicích). Vzhledem k tomu, že vyjmenovaná slova nám dělají trochu problém, objednala jsem pracovní sešit zaměřený právě na procvičování této problematiky, rozhodla jsem se také objednat sešity z geometrie (tou se Fraus ve svých učebnicích příliš nezabývá). V prvouce se dostáváme k novému z témat a to Svět kolem nás.

V příštím týdnu ještě poskytnu bližší informace k plavání ve 2. pololetí.

V případě jakýkoliv dotazů pište na email.

Krásný zbytek neděle.

Psutková Andrea

19.11.2015

Dobrý den vážení rodiče,

omlouvám se, že jsem nedodala včas informace, na rodičovské schůzce jsem říkala, že si napíšeme čtvrtletní práci z českého jazyka a matematiky. Dětem jsem ihned ve středu hlásila, že si to napíšeme v pátek, nicméně jsem neměla moc prostoru to uveřejnit tady.  Písemná práce neobsahuje nic, co by děti neprobíraly:

 1. ú-ů-u
 2. druhy vět
 3. uvozovky
 4. vyjmenovaná sl. po B
 5. skupiny bě,pě,vě atd.
 6. doplňování písmen

Vše jsme si zkoušeli, tak snad se nám to povede.

V příštím týdnu budeme psát písemku z matematiky, stále a stále dokola bude tato práce obsahovat:

 1. písemné sčítání a odčítání
 2. autobus
 3. malá násobilka a dělení
 4. indické násobení
 5. součtové trojúhelníky
 6. hadi

V případě dotazů pište mail.

Děkuji Psutková

4. listopadu

Vážení rodiče,

dovoluji si Vás pozvat dne 10. listopadu, tedy příští úterý, na pohovorové hodiny (třídní schůzku), která se koná od 17.00 v naší třídě 3.C. Doufám, že se sejdeme v hojném počtu. Vše s dětmi ještě pro jistotu zapíši do žákovských knížek.

Budu se na Vás těšit.

Psutková Andrea

27. října

Milí rodiče,

dny nám běží a jsou před námi podzimní prázdniny, tak si je moc užijte a odpočiňte si. Dětem jsem domácí úkoly nezadávala, nicméně vědí, co budeme probírat příští týden, takže pokud máme některé zájemce, kteří se chtějí i o prázdninách zlepšovat, uvádím níže, co budeme probírat. 🙂

Od září do dnešního dne jsme se z matematiky naučili a zopakovali : Hadi, Výstaviště, Rodokmen, Pavučiny, Autobus, Cyklopark, Součtové trojúhelníky, Indické násobení, Písemné sčítání pod sebe. Apeluji ještě jednou na všechny rodiče, snažte se procvičovat doma malou násobilku a dělení zpaměti, je to velmi důležité při složitějších operacích s čísly a ještě stále mají některé děti tuto látku nezažitou. Už jsme se trochu začali zabývat písemným odčítáním pod sebou a příští týden nás čeká doplňování čísel do indického násobení. Není třeba je tuto látku učit, navážu na to v hodině, jen je třeba procvičovat to, co už umějí a to je jednoduché indické násobení. Kdo si neví rady při kontrole domácích úkolů nebo pokud tápete nad některou “metodou”, našla jsem na www.youtube.com  některá videa, která nám vysvětlují postup. (Zadejte do vyhledávače Fraus, po rozkliknutí zvolte matematika a nadále početní operaci, kterou chcete pochopit).

Z českého jazyka jsme dnes zahájili vyjmenovaná slova (zatím po B), dětem jsem dala okopírované papíry se seznamem. Budu to tak dělat pokaždé, než vyjmenovaná slova dobereme. Ráda bych, aby trénovali paměť, takže je budu zkoušet ústně v lavicích.  Vyjmenovanými slovy se budeme zabývat prakticky až do února. Opakovat budeme příští týden i tvary slov (váže se vyjmenovaná slova) a nemine nás testík na stavbu slova, který jsme již psali, ale pro samou hrůzu jsem ho neznámkovala. Prosím, mrkněte se na to. Látka byla již několikrát vysvětlována, bohužel děti nebaví a podle toho to taky tak vypadá :-).

Z prvouky příštím týdnem začínáme téma Lidé kolem nás.

Pokud máte nějaké dotazy, neváhejte mi napsat na email.

Přeji Vám krásně prožité volno.

S pozdravem Psutková Andrea

15. října

Zdravím všechny rodiče.

Chtěla bych upozornit, co je nezbytně nutné na matematiku. Prosím, procvičujte neustále s dětmi malou násobilku. Je to látka ze druhé třídy. Bohužel se setkávám s tím, že ji ještě mnoho dětí nezvládá. Třetí třída s sebou nese poměrně velkou náročnost v tematických plánech a k např. indickému násobení a klasickému dělení je nezbytná.

V příštím týdnu si beze všeho napíšeme testík na malou násobilku, písemné sčítání pod sebe, indické násobení a autobus. Procvičujeme to již 4.týden, tak doufám, že bude písemka bez problémů.

Čeká nás také lehký testík na stavbu slov, kterou už probíráme také několikátou hodinu stále dokola (rozpoznat kořen, předponu, příponu, koncovku, nadále určit slova příbuzná). Není to nic, co by bylo dětem cizí, ale individuální procvičování jistě nic nezkazí.

Dbejte také prosím na to, aby se snažily děti chodit na hodiny připravené. Stává se mi velmi často, že zapomenou celý předmět a automaticky to naruší celý průběh hodiny, zejména pokud nemají pracovní sešity z daných předmětů.

ORGANIZACE

Prosím rodiče, aby mi poslali zprávu na email: psutkovaa@donovalskazs.cz, z důvodu, abych měla v případě potřeby Váš kontakt.

V případě, že máte jakékoli dotazy, kontaktujte mne na emailové adrese: psutkovaa@donovalskazs.cz (po předchozí domluvě není problém domluvit si individuální konzultaci).

Přeji Vám krásný den.

Psutková Andrea